Archieven & collecties

359 Archief boekenreeks ďOnder de groene lindeĒ, 1980-2008

inhoud: Marie van Dijk, onderzoeker Volkskunde van 1979 tot 2008, participeerde in de uitgave van de boekenreeks Onder de groene linde (OGL).
Het archief bestaat uit stukken van de redactieraad, typoscripten, aantekeningen en fotokopieŽn van literatuur in het bijzonder voor Onder de Groene Linde delen 2 en 4.

Voor de audiocollectie, zie: archief nrs. 2017 en 2018

Openbaar.

17 inventarisnummer(s)

  

terug

359:1
Correspondentie, notulen verslagen van vergaderingen redactieraad 1982-1988. 1 map;
359:2
Correspondentie, notulen verslagen van vergaderingen redactieraad 1989-1997. 1 map.
359:3
Typoscripten en aantekeningen mbt kluchten. 1988 en z.j. 1 map.
N.B. Indelling van Henk Kuijer bedoeld voor deel 7 van OGL ?
359:4
Typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Protokol veldwerk, transcripties etc.; Hoofdstuk II bronnenmateriaal; computerprint met selectie verm. voor deel 2; foto's van zegslieden voor deel 4
359:5
Typoscripten met documentatie van OGL, delen 1-2. 1988 en z.j. 1e van 4 dozen.
N.B. Daar ging een heer dikwijls van huis;
Komt hier gij jonkman wie gij zijt;
Er was een meisje van zestien;
Daar ging een jager uit jagen;
Heer Halewijn zong een liedekijn. Met : J. Bouwhuis: Halewyn; analyse en onderzoek van de Nederlandse tekstvarianten. Scriptie MOB. 1981. 3978 IX c stmbnr 76.1112;
Hoort vrienden hoort een lied;
't was op een witte donderdagavond;
Wat hoor ik hier in 't midden van de nacht;
Hier is het begin van bitter lijden;
Bekoorlijke morgen;
In de heilige schrifturen;
Vader ik wil gaan reizen;
Een jodenkind alhier te stee;
Komt vrienden van alle kant;
Hoort vrienden hoort nu dit geval;
Komt vrienden kameraden;
Daar was een schamel vrouwe;
Sa vrienden blijft eens staan;
Wat lijdt soms een braaf hart op aarde;
Daar trok weleer een godsgezant
359:6
Typoscripten met documentatie van OGL, delen 1-2. 1988 en z.j. 2e van 4 dozen.
N.B. Daar ging een heer dikwijls van huis;
Daar ging een jager uit jagen;
Heer Halewijn zong een liedekijn. Met correpondentie met Berlijn, Freiburg, Antwerpen en Gent, 1972-1974;
Komt hier gij jonkman wie gij zijt;
Een heer die sprak een meisje aan;
Er was een meisje van zestien;
Och dwaze mens wilt gij toch aanmerken;
Wat hoor ik daar in 't midden van de nacht;
't was op een witte Donderdagavond;
Hier is het begin van biter lijden;
Bekoorlijke morgen;
Een Jodenkind alhier ter stee;
In de heilige schrifturen;
Vader 'k wil gaan reizen;
Komt vrienden van alle kant;
Hoort vrienden hoort nu dit geval;
Komt vrienden kameraden;
Daar was een schamel vrouwe;
Vrienden blijft eens staan;
In Frankrijk buiten de poorten;
Wat lijdt soms een braaf hart op aarde;
Een treurig lied dat smeekte aan God;
Daar trok weleer een godsgezant
Christenen van Gods min;
Een soudaen had een dochterken;
Wie klopt er hier op miijn deur;
Het zijn zeer wondere dingen;
Van enen vromen kluizenaar;
Hoort katholieken al;
Kom vrienden kom luistert;
Een kleine blonde koreknaap;
Een juffrouw met haar meid;
Komt hier schenders van het gebod;
Er waren eens zes jongelieden;
Wat hoort men nu in deze tijd;
Een koning had drie dochterjes schoon;
Schoolmeester, schoolmeester, waarom sla je mijn zoon?;
En daar waren twee gezusters;
Hoort vrienden hoort een lied;
Komt vrienden van het geld;
Hoe menig paar ziet men in ondeugd vrijen;
Eens zag ik in een droom mij staan;
359:7
Typoscripten met documentatie van OGL, delen 1-2. 1988 en z.j. 3e van 4 dozen.
N.B. Christenen van gods min;
Een soudaen had een dochterken;
Wie klopt er hier op mijn deur?
Het zijn zeer wondere dingen;
Van enen vromen kluizenaar;
Hoort katholieken al;
Kom vrienden kom luistert;
Een kleine blonde koreknaap;
Men ziet menig paar in ondeugd vrijen;
Komt vrienden luistert naar dit lied;
Eens zag ik in een droom mij staan;
Een juffrouw met haar meid;
Er waren eens zes jongelieden;
Wat hoort men nu in deze tijd;
Komt hier, schenders van het gebod;
Een koning had drie dochterjes schoon;
Schoolmeester, schoolmeester, waarom sla je mijn zoon?;
Een heer die sprak een meisje aan;
Daar waren twee gezusters;
Komt vrienden van het geld;
Och dwaze mens, wilt toch aanmerken;
Een treurig kind dat smeekte aan god;
Maagd;


359:8
Typoscripten met documentatie van OGL, delen 1-2. 1988 en z.j. 4e van 4 dozen.
Met enkele brieven.
N.B. Toen ik stond op hoge bergen;
Ik ging er langs maden langs weiden;
Daar was laatstmaal een mooie boerinne;
Het is een rijk en edel man zere;
D'r was eens een dief;
Daar boven uit 't vensterke;
Daar reed eeen jonkheer hij was welgemoed;
Daar was laatst een meisje loos;
Daar was laatst een molenaarszoon;
Daar was laatst een turfboer;
Daar woont een molenaar op Veendijk;
Daar zou een jager uit jagen gaan;
Dichtbij de Leek en daaromtrent;
Een juffrouw fier die ging voor haar plezier;
Er reed eens een ruiter door het woud;
Het was op enen avond laat;
Ik ben van deze morgen vroeg opgestaan;
Ik kwam eens door een stille staad;
Ik kwam laatst over een berg gegaan;
Ik vree laatst met een boerenmeisje;
Ik wou d'r van deze avond;
Ik zat te spinnen voor mijn deur;
Kom laat ons nu zo stil niet zijn;
Lieve schipper;
Luistert toe men zal u zingen;
Mien moetje ging met 't spinwail oet;
Moeder ik kom u een woordje vragen;
Naar Oostland wil ik u varen;
't Was op een zondagmorgen;
Toen ik voor 't eerst bij die molen kwam;
Over ettelijke jaren was ons Jantje
359:9
FotokopieŽn en aantekeningen mbt volksverhaalonderzoek en Onder de groene linde, deel 4. 1 doos
359:10
FotokopieŽn algemeen over sprookjes, ballade en epos etc. 1772-1989. 1 map.
359:11
FotokopieŽn, typoscripten en aantekeningen betreffende melodieen in OGL, deel 4. 2004 en z.j. 1 doos
359:12
FotokopieŽn en computerlijsten mbt moord en dood. 1 omslag.
359:13
Typoscripten en fotokopieŽn mbt volksliedonderzoekers. 1940-1992. 1 omslag.
N.B. Marie Veldhuyzen, S.J. van der Molen, J.J. Wap, J.. Pollmann
359:14
FotokopieŽn m.b.t. het Wilhelmus. 1 omslag.
359:15
Persreacties op Onder de groene linde, deel 3 en Halewijn. 1983-1992. 1 omslag.
N.B. FotokopieŽn en krantenknipsels.
359:16
Correspondentie en bijlagen van C.C. Vlam met het Meertens Instituut. 1980-1988. 1 omslag.
N.B. C.C. Vlam verzamelde liedhandschriften in opdracht van het Meertens Instituut.
359:17
Fotokopie van Proeve van een autobiografie van Jaap Kunst. 1956, 1 omslag.
N.B. Stencil met aantekeningen van de auteur bevindt zich in het Tropenmuseum