Archieven & collecties

252 Collectie Gemeentelijke Commissie Heemkennis Amsterdam, 1942-1971

inhoud: De burgemeester van Amsterdam benoemde op 16 januari 1942 de Commissie voor Heemkunde Amsterdam, bestaande uit 20 leden. De commissie stelde zich tot taak de kennis van en de liefde voor de hoofdstad bij alle inwoners te verlevendigen en te vergroten.
De commissie werd na de bevrijding onder de naam Gemeentelijke Commissie Heemkennis Amsterdam opnieuw door Burgemeeester en Wethouders benoemd en kreeg een eigen kantoor onder leiding van een secretaris-penningmeester; dit kantoor werd als officiŽle instantie ondergebracht bij de afdeling Onderwijs. In 1949 kreeg het werk van de commissie grote bekendheid door de oprichting van het maandblad Ons Amsterdam.
De Gemeentelijke Commissie Heemkennis werd per 1 januari 1971 opgeheven. P.J. Meertens was vanaf de beginperiode tot de opheffing ervan lid van deze commissie.

Het archief bestaat uit: ingekomen stukken bij en minuten van uitgegane stukken.

Openbaar.

5 inventarisnummer(s)

  

terug

252:1
Ingekomen stukken bij en minuten van uitgegane stukken van de Gemeentelijke commissie Heemkennis Amsterdam. 1941-1950. omslag.
252:2
Ingekomen stukken bij en minuten van uitgegane stukken van de Gemeentelijke commissie Heemkennis Amsterdam. 1951-1955. 1 omslag.
252:3
Ingekomen stukken bij en minuten van uitgegane stukken van de Gemeentelijke commissie Heemkennis Amsterdam. 1955-1960. 1 omslag.
252:4
Ingekomen stukken bij en minuten van uitgegane stukken van de Gemeentelijke commissie Heemkennis Amsterdam. 1961-1965. 1 omslag.
252:5
Ingekomen stukken bij en minuten van uitgegane stukken van de Gemeentelijke commissie Heemkennis Amsterdam. 1966-1971. 1 omslag.