Archieven & collecties

228 Archief Supplement op het woordenboek Zeeuwsche dialecten, 1988-1996

inhoud: Al bij de uitgave in 1964 van het Woordenboek der Zeeuwse dialecten onder redactie van Hendrika C.M. Ghijsen stond vast dat er een supplement zou moeten verschijnen.
De Stichting "De Zeeuwsche Taele", die nauw samenwerkt met de Vereeniging voor Zeeuwsch dialectonderzoek, stelde zich ten doel een fonds te vormen voor de uitgave van dit supplement. Voor de wetenschappelijke begeleiding van de uitgave heeft het contacten gezocht met verschillende wetenschappelijke instellingen. Het Meertens Instituut werd vertegenwoordigd door J. Berns. Wetenschappelijk uitvoerder was M. Adler.

Het archief bestaat uit: agenda's en notulen, enige correspondentie en voortgangsrapportages, documentatie.

resultaat: Woordenboek der Zeeuwse dialecten / samenst. de Zeeuwse vereeniging voor dialectonderzoek. - Goes : De Koperen Tuin, [1999]
CD-rom versie van het woordenboek der Zeeuwse dialecten.
Bevat beveiligingsdiskette.
ISBN 9072138937

Openbaar.

5 inventarisnummer(s)

  

terug

228:1
Agenda's en notulen van de Stichting "De Zeeuwsche Taele". 1995-1996. 1 omslag.
228:2
Agenda's en notulen van de Wetenschappelijke Commissie van de Zeeuwsche vereeniging voor Dialectonderzoek. 1995 - 1996. 1 omslag.
N.B. Met enkele brieven.
228:3
Plan voor realisering, projectomschrijving en voortgangsrapportages van M. Adler met betrekking tot het Supplement op het woordenboek Zeeuwsche dialecten. Z.j., 1988, 1994 - 1995. 1 omslag.
228:4
Overzicht van de activiteiten van de Vereeniging voor Zeeuwsche dialectenonderzoek. 1995. 1 omslag.
228:5
Overige stukken. 1995 - 1996. 1 omslag.