Archieven & collecties

364 Collectie liedbladen, 1905-1937

inhoud: Deze collectie liedbladen is geschonken door P.J.J. Diermanse (1896-1980), die bibliothecaris was bij het Vredespaleis te Den Haag. Diermanse publiceerde over Hugo de Groot en in tijdschriften als het Nederlands tijdschrift voor Volkskunde en het Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde.

De collectie bestaat uit liedblaadjes, manuscripten en typoscripten.

Zie ook Collectie 220.

Openbaar.

5 inventarisnummer(s)

  

terug

364:1
Collectie bedelliederen waarvan een geschreven exemplaar ontvangen van 1924-1941. 1 omslag.
N.B. Met een krantenartikel uit 1937
Nederlandsch-Belgisch verdrag, 1926;
Blinde oogen;
Mijnwerkersleed;
Vader-smart;
Oh, oordeelt niet;
Droomgodin;
Voorheen, Thans;
Geen steun;
Klaasjes wraak;
Wat is de toekomst;
De oude klok;
Aan den muur van het oude kerkhof;
Voor de deuren;
Sarie marijs;
Droom zacht;
Witte rozen;
Ieder uur;
Het meisje van de overhaal;
Glück auf;
Toe, help toch mijn pappie aan werk;
Bei mir bist du schoen;
Moedersmart;
De jongens aan de grenzen, de jongens aan de kust;
Prikkeldraad;
De Rotterdammer van heden;
Waarom is er geen vrede;
Nieuw kerstlied;
Bede om hulp;
Het weeskind;
De schoentjes van kleine John;
In het zwarte klooster;
Het kerstsouvenir;
Het lot van een fabrieksarbeider;
Nooit gedacht nooit gedaan;
Het portret;
De strijd om 't bestaan;
Het graf van den zanger, kindjes brief;
De Rotterdammer van heden;
Dankbrief van een verloren zoon;
Zilver tusschen 't goud;
Op het sombre kerkhof;
En we bellen maar ... ;
Even een praatje;
Ieder uur;
Het bedelmeisje;
Uit nood gedreven;
Ieder uur;
Leve de buit;
En we bellen maar ... ;
Zwerversleed;
Droom zacht
364:2
Manuscripten met liedjes uit het repertoire van Nel van der Meij. ca 1930. 1 omslag
N.B. Alleen teksten
364:3
Manuscripten met Scheveningse kinderliedjes. 1922. 1 omslag
N.B. Alleen teksten
364:4
Manuscripten en publicaties betreffende moordliederen. 1905, 1929 en z.j. 1 omslag
364:5
Typoscripten met liederen. 1933-1937. 1 omslag
N.B. Een wandspreuk (1933) - Een bundel komische-dramatische straat huis en cabaret liederen : Nee, maar nou moet je me zuster zien; De doodenvlucht; Het Weensche knaapje; Visschersleed; Levenslied; Mijnwerkers; Neerlands dierbaar oord
; De droom; 't Bankje bij de haven; De arme Javaan; Verborgen smarten; De doodenval; Het bedelmeisje; Moeder (parodie); Apachenleven; Het fiere schooiershart; Sluimer zacht. - Liederencourant (Rombouts) : Manus haal op; Treur dan maar niet; Zigeuner, speel voor mij een oud zigeunerlied; Marietje van Pietje; Hoe komen toch die gaten in de kaas; Zoek de zon op; Het meisje van overhaal; O Marenariello; Verlaten!; Breng eens een zonnetje onder de menschen; Zing, viool in de nacht; M'n oom gaat naar China; Is 't niet de waarheid, tante Betje; Want ze bezweek voor den zanger v.d. band; Roode rozen.