Archieven & collecties

418 Dialectbloemlezing, 1932-1969

inhoud: In 1943 en 1944 werd vanuit het 'Centraal Bureau voor Nederlandsche en Friesche dialecten' een verzoek uitgestuurd naar Nederlandse en Friese dialectschrijvers. Ondertekenaars waren J.H. Kern (voorzitter) en P.J. Meertens (secretaris). Er werd een dialectbloemlezing aangekondigd; aan de dialectschrijvers werd verzocht informatie rondom hun persoon en werk te verschaffen.
De bloemlezing (voor het grote publiek maar ook met een zekere wetenschappelijke betekenis) zou worden uitgegeven bij Allert de Lange en zo'n 700 pagina's gaan tellen. Bij de keuze werden alleen 'bijdragen met literaire beteekenis' overwogen.
Naar aanleiding van deze plannen - en samenhangend met het project voor een dialectbibliografie dat al in 1931 van start was gegaan - is deze collectie ontstaan. De verzameling is afkomstig van P.J. Meertens en bevat aantekeningen van zijn hand.
De dialectbloemlezing is nooit verschenen, aanvankelijk wegens oorlogsomstandigheden en papierschaarste, daarna "doordat verscheidene dialectschrijvers na de oorlog 'besmet' bleken," zoals H. Nijkeuter dit in zijn Geschiedenis van de Drentse literatuur omschreef.

De collectie bevat biografische gegevens van dialectschrijvers, informatie betreffende hun oeuvre, correspondentie en krantenknipsels.

Openbaar.

7 inventarisnummer(s)

  

terug

418:1
Krantenknipsels, correspondentie en bijdragen van en over Friese schrijvers. 1 omslag.
N.B. Bevat:
Cornelis Smit
Bruno Loets
J.A. Visscher
Y. Poortinga
H.S. Buwalda
R. Brolsma
418:2
Krantenknipsels, correspondentie en bijdragen van en over schrijvers van de Veluwe. 1 omslag.
N.B. Bevat:
Lambertus Bosch
Willem van de Bospoort
Jac. Gazenbeek
Bartholomeus van Mourik (Bart van de Veluwe)
Gerrit Mulder
Jac. Overeem
Jan Pannekoek
A. Rengersen
Jan van Riemsdijk
A.B. Wigman
H. Zeger de Beijl
418:3
Krantenknipsels, correspondentie en bijdragen van en over schrijvers van de Betuwe. 1 omslag.
N.B. Bevat:
1 mapje met knipsels over diverse schrijvers
W.J. Bommel van Vloten
H. Daniëls
J.H. van Doorne
J.J. Cremer
C. Hollestelle
K. Lantermans
Bernard van Meurs
Marinus Adriaan Nieboer-Feringa
Batavus / Gerrit Jan Peters
J.E. Slingervoet Ramondt
J.C. van Wijk
418:4
Krantenknipsels, correspondentie en bijdragen van en over Noord-Hollandse schrijvers.
N.B. Bevat:
1 mapje met knipsels over diverse schrijvers
J.J. Aghina
G.C. van Balen-Blanken
Jan Bartelink
G. van Bokhorst
A.C. Bol-Denis
Dirk Dekker
Arian de Goede
Nico Jan Groot
, H.J. Heijnes
A.C. ter Horst-Hoekstra
G.H. Kok
W. Mets
H. van Ree
Dirk Rempt
Jan Rooselaar
Jan Veld
J. Visser-Roosendaal
Egbert Volgers
J. de Vries
418:5
Krantenknipsels, correspondentie en bijdragen van en over Noord-Brabantse schrijvers. 1 omslag.
N.B. Bevat:
Correspondentie met en over P.J. Biemans, G. Simons , S.G. van der Vijgh, J.N.G. Söhngen, E.A. Rovers en J.A. de Visser;
verwijzingen naar besprekingen van boeken door Bommel van Vloten, H.T. de Chappuis, N.B. Donkersloot, Toon Kortooms, A. van Nijnanten;
Anton Coolen
Marie Gijsen
A.A.L. Graumans (d'n Dré)
Piet Heerkens
Henri 't Sas
L.T.A. Vrijdag (Lodewijk van Woensel)
418:6
Krantenknipsels, correspondentie en bijdragen van en over Limburgse schrijvers. 1 omslag.
N.B. Bevat:
1 mapje met knipsels over diverse schrijvers
H.J.E. Endepols
E.J. Franssen
Cl. Goffin
E.M.C.B. Franquinet
J.H.L. Lamberts Hurrelbrinck
H.A. Loontjes
H.H.J. Maas
Jef Notermans
Win. Roukens
Emile Seipgens
F.J.A. Schleiden
F.H. van der Velden
P. Voestermans
418:7
Typoscripten, krantenknipsels en aantekeningen. 1 omslag.
N.B. Map genaamd "Dialectschrijvers, Biografie, Bibliografie" met krantenknipsels over dialectologen en dialectschrijvers;
geschreven inhoudsopgave van krantenknipsels over dialectologen en dialectschrijvers
Met aantekeningen van o.m. P.J Meertens