Archieven & collecties

402 Collectie Weijnen, 1928-2007

inhoud: Toon (Antonius Angelus) Weijnen (1909 - 2008) promoveerde in 1937 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen bij Jac. van Ginneken. In 1958 werd hij benoemd tot hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan dezelfde universiteit.
Hij richtte in 1964 de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde op. Hij was de oprichter van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten, van het Woordenboek van de Limburgse Dialecten en van de Atlas Linguarum Europae.
Zijn handboek Nederlandse Dialectkunde uit 1958 is tot op heden een standaardwerk en zag in 1966 een herziene uitgave. Ook in 1966 verscheen van zijn hand een verhandeling over structurele factoren die ten grondslag hebben gelegen aan klank- en betekenisverschuivingen in de verschillende Nederlandse dialecten. In 1999 schreef hij een samenvattende studie over de geschiedenis van de zuidelijk-centrale (Brabantse) dialecten.
Hij was ook lange tijd betrokken bij de radio-uitzendingen van de dialectrubriek Bij wijze van spreken van de Omroep Brabant.

Het archief bestaat uit correspondentie, manuscripten, colleges, voordrachten, recensies, aantekeningen, kaarten en fiches.

Ingangen op de correspondentie en de dialectgegevens op fiches zijn toegankelijk gemaakt door Joep Kruijsen via FileMaker-bestanden (archiefweijnen402). Deze zijn te raadplegen binnen het Meertens Instituut.
Behalve het archief werd ook de dialectologische vakbibliotheek van Weijnen aan het Meertens Instituuut geschonken; het gaat om ruim 2100 titels.

402:82 t/m 402:89, 402:97 en 402:98 -> voor de digitale collectie taalkaarten, zie: archief nr. 1025:2

resultaat: Onderzoek naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant : in aansluiting aan geographie, geschiedenis en volksleven / door Antonius Angelus Weijnen. - Fijnaart : In eigen beheer, 1937. - xv, 257 p. : krt. ; 25 cm
Proefschrift Nijmegen
Nederlandse dialectkunde / A. Weijnen. - 2e dr. - Assen : Van Gorcum, 1966. - 504 p.
Nederlandse Dialectkunde : registers / A. Weijnen ; bezorgd door Joep Kruijsen... [etc.]. - 2e dr. - Assen : Van Gorcum, 2000. - xi, 75 p. ; 24 cm

Openbaar.

100 inventarisnummer(s)

  

terug

402:1
Correspondentie met personen en instellingen. 1935-1957. 1 omslag.
N.B. Bevat ook alfabetisch overzicht van alle correspondenten.
402:2
Correspondentie met personen en instellingen. 1958-1964. 1 omslag.
402:3
Correspondentie met personen en instellingen. 1965-1970. 1 omslag.
402:4
Correspondentie met personen en instellingen. 1971-1981. 1 omslag.
402:5
Correspondentie met personen en instellingen. 1982-1997. 1 omslag.
402:6
Correspondentie met personen en instellingen. 1998-2005. 1 omslag.
402:7
Manuscripten van niet gepubliceerde artikelen. Z.j. 1e van 5 omslagen.
N.B. MsB 01. De vocalische phonemen van de lettergrepen met hoofdklemtoon in de Nederlandse dialecten, door Dr. A. Weijnen
ong. 83 genummerde p. ms, ongedateerd (gezien de bibliografie: na 1947; op verso van gebruikt papier: 1948). Bladen lagen gedeeltelijk dooreen; weer op volgorde gezet. Vergevorderde voorbereiding voor lang artikel, inleiding is al toegevoegd.
MsB 02 Manuscript "Algemeen beschaafd", 33 p. zo goed als publicatiegereed, maar nooit verschenen. 33 p.
MsB 03 Manuscript "Moedertaal, waardebeschouwingen", 71 p., zo goed als publicatiegereed, maar nooit verschenen.
MsB 04 Manuscript "Het onderwijs in de moedertaal" (35 p.), zo goed als publicatiegereed, maar nooit verschenen.
MsB 05 Manuscript "Heemtaalkundige oriëntatie", tiental p., zo goed als publicatiegereed, maar nooit verschenen.
402:8
Manuscripten van niet gepubliceerde artikelen. Z.j. 2e van 5 omslagen.
N.B. MsB 06 Manuscript "Oude gebruiken en gewoonten", genummerd 7-31.
MsB 07 Manuscript "De Klederdrachten", blad 32-43 [doorgenummerd van MsB 6], met 3 foto's. Niet gepubliceerd.
MsB 07a Manuscript "Gebedslyriek bij Poirters", schriftomslag met 42 genummerde vellen met ingeschoten aantekeningen/fiches. publicatiegereed; niet gepubliceerd.
MsB 08 Manuscript, Opstel over dialectologie, geredigeerd als brief aan "mijnheer Sassen"
6 p. wrsch uit de jaren vijftig
Daaraan toegevoegd Ms voordracht Albert Sassen, zonder datum, 25 p. (gedeeltelijk door elkaar gelaten), wrsch uit de jaren negentig.
MsB 09 - Ms voordracht Albert Sassen, zonder datum , 25 p. (gedeeltelijk door elkaar gelaten), wrsch uit de jaren negentig.
MsB 10 Typoscript "Curriculum vitae van Lector Dr. Win. Roukens" 5 p. met aanv. door W; zonder auteur, zonder datum
402:9
Manuscripten van niet gepubliceerde artikelen. Z.j. 3e van 5 omslagen.
N.B. MsB 11 Manuscript "Volkskarakter en volkstaal", 43 bladen (ingeschoten), gevolgd door toegevoegd hoofdstuk, d1 - d3. Zonder datum
MsB 12 Manuscript "De Nederlandse taalgemeenschap, gezien met betrekking tot het ontstaan en de groei van de Groot-Nederlandse Cultuurgemeenschap", tekst van de voordracht, bedoeld voor de Conferentie "Ontstaan en de groei van de Groot-Nederlandse Cultuurgemeenschap" in Gemeenschapsoord Drakenburgh, 16-21 augustus 1948, die werd afgelast. Zie toegevoegde correspondentie. 24 genummerde vellen.
MsB 13 Manuscript "Die Delabialisierung im Niederländischen gegen den Hintergrund der umgebenden Sprachen" (ms, 24 genummerde vellen, niet gepubliceerd)
MsB 14 Manuscript "Quer über die niederländisch- romanische Sprachgrenze" (15 blz tekst en 8 blz noten/lit.), gedateerd 4 april 1963.
MsB 15 Manuscript "Scandinavische leenwoorden", 31 genummerde en ingeschoten vellen (fotokopie), niet in de bibliografie. Verder veel aantekeningen.
402:10
Manuscripten van niet gepubliceerde artikelen. Z.j. 4e van 5 omslagen.
N.B. MsB 16 Manuscript "Scandinaafs-Nederlandse parallellen", 21 genummerde p. Veel aantekeningen.
MsB 18 Map "Artikelen" (gesplitst gepubliceerd / niet gepubliceerd)
- Ms "Quelques remarques interlinguaux [sic] sur les dialectes du Nord de l'Italie" met aant.; 'is ? vertaald en uitgebreid'
MsB 19 Map "Artikelen" (gesplitst gepubliceerd / niet gepubliceerd)
- vel "Verantwoording" Spectrum Woordenboek naast Prisma Woordenboek (1983 01 14)
MsB 20 Map 2.80 met manuscripten uit de laatste jaren (gesplitst):
- boekbespreking van Goossens, Taeldeman en Verleyen, FAND delen II en III (2000); niet verschenen
MsB 21 Map "Artikelen" (gesplitst gepubliceerd / niet gepubliceerd)
- Kopij voor de AVIS almanak 2003
MsB 22 Manuscript "Recente Noordnederlandse Dialectstudie", in december 1949 teruggezonden en niet meer verschenen in De Gids, met brief E.J. Dijksterhuis
MsB 23 Mapje kleinere manuscripten, niet gepubliceerd, wrsch eind jaren 30 - begin 40, samengenomen:
- Loe maas: Het gewijde najaar, recentie, 8 blz.
- Frans Babylon, Fragmenten, recensie, 7 blz.
- Iets over Vondels fabels, 4 blz.
- Bladvullingen
402:11
Manuscripten van niet gepubliceerde artikelen. Z.j. 5e van 5 omslagen.
N.B. MsB 17 Manuscript "Begrenzing en Indeling van de zuidelijk-centrale dialecten". ('voorlaatste versie') Ver uitgewerkt ms, maar niet gepubliceerd.
402:12
(Manuscripten van) gepubliceerde artikelen. 1940-2007. 1e van 5 omslagen.
MsA 01 - Bijdragen tot de historische grammatica der Brabantse dialecten (datumstempel 26 februari 1940), 5 p.; 2e serie (1939f).
- Bijdragen tot de historische grammatica der Brabantse dialecten, 3 p.; 3e serie (1940d).
MsA 02 - Raggen, 6 p. (1940a).
MsA 03 - Bespreking van Royen, Bijgedachten enz., blad 1 ontbreekt, hier p. 2-5; handschrift Maria. (1940j).
MsA 04 - 'Plan voor een ideologische ordening van de woordenschat, vooral der dialecten', in: LB 35(1943). bibl 1943c
MsA 05 - 'De betekenis van onze moedertaal', in: De Nieuwe Eeuw, 21 juli 1945, p. 3. bibl 1945d1
MsA 06 - 'De annexatieplannen uit taalkundig oogpunt', in: De Nieuwe Eeuw, 25 augustus 1945 [zblz]. bibl 1945d2
MsA 07 Map "(Elementen voor een) necrologie van Jac van Ginneken" cf bibl 1946h
MsA 08 - 'De Dialecten van Noord-Brabant', in: Noord-Brabantweek 1962, 87-88. bibl 1962b
MsA 09 - Structuren van Nederlandse voorzetsels (uitgetikt; met aanvullingen in aparte set) cf. 1964b
MsA 10 - De structuur van de temporele laag van de voorzetselbetekenisen (uitgetikt; met toegevoegde aanvullingen) cf. 1964c
402:13
(Manuscripten van) gepubliceerde artikelen. 1940-2007. 2e van 5 omslagen.
MsA 11 - Dialectologie en marxisme (uitgetikt, met aanvullingen); cf. bibl. 1965c
MsA 12 Manuscript "Rond de werkwijze van de redactie van het WBD" = bibl 1980e (TenT 32 (1980), 90-91)
MsA 13 - Ms 'Ten Geleide', in: J.H.L. Roebroek, Dialect van Beek-Elsloo; met inleiding door F. Ramaekers en P. Goossens. Beek, 1. (bibl 1982e)
MsA 14 - Ms voorwoord in Het Weertlands Dialect (bibl 1983h2)
MsA 15 - drukproef met correcties van Etymologische invallen 2, Kankatig (bibl. 1984e)
MsA 16 - Ms levensbericht van prof. L. Michels; uitgetikt met corr en anvullingen (bibl. 1984f) & ms en uitgetikte versie van W's Rede ter herdenking van Prof. dr. L.C. Michels (bibl 1984f) & enkele oudere krantenartikelen over Michels van Anton van Duinkerken, Gabriël Smit, Kees Fens en M.C.A. van der Heijden.
MsA 17 - Aantekeningen voor artikel in bundel bij honderdjarige geboortedag Frings; zie bibl 1990b
MsA 18 - Correctie Etymologische invallen 9-30 (bibl 1998c)
MsA 19 - Ms recensie FAND I in TenT (bibl 2000f1)
MsA 20 - Ms recensie Honderd jaar stadstaal, gepubliceerd op het net van Fryske Akademy (bibl. 2000f2).
402:14
(Manuscripten van) gepubliceerde artikelen. 1940-2007. 3e van 5 omslagen.
MsA 21 Los stuk: manuscript van "Tien etymologieën van dialectwoorden", artikel in bundel Dibbets, bibl. 2003c
MsA 22 - Mundartliches Getraellèèrm. Ms en uitgetikte versie (bibl 2004a)
MsA 23 - "Een derde bonge", in feestbundel Joep Kruijsen (bibl 2005b)
MsA 24 - "Aot et ôôt", in feestbundel van Sterkenburg (bibl 2007a)
MsA 25 - Ms levensbericht van prof. C.B. van Haeringen (voor biograf. wb., niet in bibl)
MsA 27 - Waarom spreekt Meijel een Brabants dialect? (1945b)
- Afgelast (1945c, met drukproef)
- Uit het Gewest: Hooger onderwijs in bevrijd gebied, in Brabantsch Nieuwsblad 1945 03 02
- Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland, afl. 3; recensie (1946j/k)
- Een dwaze maatregel. Het Duits in ons Middelbaar Onderwijs, in De Linie 1948 03 05
- Het verzamelen van plaats- straat- en veldnamen, in Edele Brabant III, 1948 08 13
402:15
(Manuscripten van) gepubliceerde artikelen. 1940-2007. 4e van 5 omslagen.
MsA 26 1e van 2 Mappen manuscript "Oude Woordlagen in de zuidelijk-centrale dialecten", = bibl 1999a. Het complete ms met enkele nagekomen vellen, bezorgd door Ton Goeman
402:16
(Manuscripten van) gepubliceerde artikelen. 1940-2007. 5e van 5 omslagen.
MsA 26 2e van 2 Mappen manuscript "Oude Woordlagen in de zuidelijk-centrale dialecten", = bibl 1999a. Het complete ms met enkele nagekomen vellen, bezorgd door Ton Goeman
402:17
Manuscripten in voorbereiding. 1940-2007. 1e van 3 omslagen.
MsC 01 Manuscript "De Omvang van onze moedertaal" (gedeelte?), ongedateerd, niet gepubliceerd (maar zie bibl 1945d?). Vel met paragrafen opzet; tiental velletjes ms, gedeelte ervan is genummerd m - q.
MsC 02 Manuscript "Heemtaal en jongensopstellen" 6 genummerde vellen met aantekening: "nog niet af", niet gepubliceerd, maar zie 1942b
MsC 03 Schriftomslag met titel: "Bewijs dat MBr oorspronkelijk OBrab was, uit de lexicologie", 4 velletjes met opzet van een artikel
MsC 04 Materiaal voor artikel "Een merkwaardige Sittardse woordvorming (ge ... s); 3 velletjes
MsC 05 Mapje "Oratie in petto".
Losse aantekeningen van zeer verschillende aard: van fiche met een enkele aanwijzing tot genummerde vellen manuscript. Intact gelaten zoals gevonden.
MsC 06 - Beeldschrift, tiental blz ms en aantekeningen
MsC 07 - Brabants dialectonderzoek I, 3 p.
MsC 08 - Twee manuscripten waarvan het eerste vel ontbreekt, beide in handschrift van Maria; de eerste (blad 2-25) is een ms in voorbereiding over de verhouding Brabants - Zeeuws;
de tweede (blad 2-5) lijkt een boekbespreking te zijn (MsC 08a)
MsC 09 - Boomnamen, 6 p., genummerd 13-18
MsC 10 - twintigtal bladzijden, zonder titel, over waarnemingen bij joodse schrijvers.
402:18
Manuscripten in voorbereiding. 1940-2007. 2e van 3 omslagen.
MsC 11 "Plan voor de woordgeschiedenis der Nederlandse dialecten", 1965.
402:19
Manuscripten in voorbereiding. 1940-2007. 3e van 3 omslagen.
MsC 12 "Tabak", voorlaaatste versie van een artkel over de woord- en zaakgeschiedenis van de tabak.
MsC 13 "Karaktereigenschappen", allerhand materiaalverzamelingen, aantekeningen, brieven
MsC 14 - Ms in voorbereiding over verband Nl kot met Gr. kotúlé
MsC 15 - Ms in voorbereiding over persoonsaanduidingen op -a.
402:20
Aantekeningen, excerpten inzake dialectvragenlijsten. 1930-1947 en z.j. 1e van 8 omslagen.
DMat 01 Diverse ingevulde vragenlijsten
DMat 02 "Morgen", materiaal en gegevens
402:21
Aantekeningen, excerpten inzake dialectvragenlijsten. 1930-1947 en z.j. 2e van 8 omslagen.
DMat 03 22 schriften met excerpten uit Brabantse (Meierijse) archieven; Materiaal Smulders 1
402:22
Aantekeningen, excerpten inzake dialectvragenlijsten. 1930-1947 en z.j. 3e van 8 omslagen.
DMat 04 aantekeningen inzake historisch/toponymisch archiefmateriaal. afkomstig van F.W. Smulders in Den Bosch (Achter 't Verguld Harnas 2) tussen 1947 en 1956.
Materiaal Smulders II
402:23
Aantekeningen, excerpten inzake dialectvragenlijsten. 1930-1947 en z.j. 4e van 8 omslagen.
Geëxcerpeerd materiaal uit vragenlijsten,
DMat 05 - steekproef (letters M en O) van woorden die wèl in Rethoricaal Glossarium van Mak en nìèt in MiddelNl Wb staan (Brok)
DMat 06 - Fragmenten van de Servaaslegende (Brok)
DMat 07 - Materiaal "knecht" uit D 53,28 (Van Loendersloot)
DMat 08 - Materiaal "speld" uit Willems, ZND, SGV, Roukens en N (Maarse)
DMat 09 - Materiaal 'vrijer" uit D 53,43 en 1879 (Van Loendersloot); zie bibl. 1979e'.
DMat 10 - Materiaal 'tong' uit D 1,26 (Berns)
DMat 11 - Materiaal 'dak(bedekking)' zonder bron (Van Sterkenburg)
DMat 12 - Materiaal "Zinnen zonder subject" en andere constructietypen (Wachtendonkse Psalmen; Van Sterkenburg)
DMat 13 - Materiaal 'gaffel' uit SGV, ZND, DC, N (auteur onbekend)
DMat 14 - Materiaal 'af' (af/of) (H. van Rens)
402:24
Aantekeningen, excerpten inzake dialectvragenlijsten. 1930-1947 en z.j. 5e van 8 omslagen.
Geëxcerpeerd materiaal uit vragenlijsten,
DMat 15 - Materiaal 'dorp' (Kern/Te Winkel, NE, DC, Willems, SGV; Mira e.a.)
DMat 16 - Materiaal 'teen' (Willems TeWinkel, NE; Heestermans e.a.)
DMat 17 - Materiaal constructies uit Winklers Dialecticon (Van Sterkenburg)
DMat 18 - Materiaal 'duivenhok', duiventil', enz. (DC 22, 5a-f; Van Sterkenburg e.a.)
DMat 19 - Materiaal 'lei, schalei' (NE) (auteur onbekend)
DMat 20 - Materiaal 'werk' (Te Winkel) (Van Sterkenburg)
DMat 21 - Materiaal 'arm' (Te Winkel) (Van Sterkenburg)
DMat 22 - Materiaal 'eggen, eg' uit Dc 13, 16-17 (Van Sterkenburg)
DMat 23 - Materiaal Topografie (Van Sterkenburg)
DMat 24 - Materiaal 'beugel' (e.a. -eu-) uit Dc 17, 24 (Mira en anderen)
402:25
Aantekeningen, excerpten inzake dialectvragenlijsten. 1930-1947 en z.j. 6e van 8 omslagen.
Geëxcerpeerd materiaal uit vragenlijsten,
DMat 25 - Materiaal Van Schothorst Noord-West-Veluwe, excerpt (Mira)
DMat 26 - Materiaal 'zulk' uit Willems (onbek.)
DMat 27 - Materiaal 'ham' uit ZND en Willems (Mira)
DMat 28 - Materiaal 'voogd' uit ZND, SGV, NE, Willems, DC 17, N 8 (verschillende auteurs)
DMat 29 - Materiaal '(ver-, om-)tuischen' uit SGV, ZND, Weijnen (Goossens)
DMat 30 - Materiaal voor verklaring van de kaart 'hij zal' uit RND en andere bronnen (onbekend)
DMat 31 - Materiaal 'bui' uit Willems (onbekend)
DMat 32 - Materiaal 'buurman', zonder bronopgaven (Mira)
DMat 33 - Materiaal 'azijn' uit Nieuwe Eeuw-enquête en andere bronnen (Mira)
DMat 34 - Materiaal 'blauw' uit Willems en Te Winkel (Mira)
402:26
Aantekeningen, excerpten inzake dialectvragenlijsten. 1930-1947 en z.j. 7e van 8 omslagen.
Geëxcerpeerd materiaal uit vragenlijsten,
DMat 35 - Materiaal 'negentig' uit DC-lijst 30, vr. 14 (Mira en anderen)
DMat 36 - Materiaal 'wil', 'schip', 'vinger', 'vinden', 'roode', 'groot', 'gelooven', 'bosch', 'zorg', 'kort', 'dorst', 'hond', 'gevonden', 'duwen', 'gelul', 'vullen' (verzamellijsten; bron onduidelijk, handschrift Maria)
DMat 37 - Materiaal 'oud', 'goud', 'zich', 'goede', 'roepen', 'naaien', 'klein' (verzamellijsten; bron onduidelijk, handschrift Maria)
DMat 38 - Materiaal 'schapen', 'draden', 'zaak', 'lade', 'haan', staart', 'hand', 'arm' (znw), 'nat', 'hemel', 'beter', 'zes', 'verf', 'zwemmen', 'lief' (verzamellijsten; bron onduidelijk, handschrift Maria)
DMat 39 - Materiaal 'zij lagen' en 'gaat gij mede' (bron onduidelijk, handschrift Maria)
DMat 40 - Materiaal 'dorp' uit allerhande lijsten verzameld, met corr. J.B.Berns 1970
DMat 41 - Materiaal en werkstuk 'Wijers en wouwers op nederlandstalig gebied" febr-mrt 1967, met corr. L. Vlind
DMat 42 - Materiaal 'durf jij' toegezonden door Entjes (1971 05 10)
DMat 43 - Materiaal 'durf jij' toegezonden door Vanacker (1971 05 17)
DMat 44 - Materiaal 'durf jij', fiches in enveloppe "van bandjes"
402:27
Aantekeningen, excerpten inzake dialectvragenlijsten. 1930-1947 en z.j. 8e van 8 omslagen.
DMat 45 Toponymisch materiaal, historische bronnen en eigentijdse uitspraak. Met veel correspondentie (Blok, Smeets, Romein, Van Hasselt, Smulders) en werk van Pieter Goossens & Stramprooise veldnamen (uit 3.07)
DMat 46 Dinteloords woordenlijst van Mw Troost-Meulmeesters
DMat 47 verzameling krantenknipsels uit Dagblad van Noord-Brabant "Brabantse briefkes" 1930 - 1931
DMat 48 Brabants materiaal,
- Materiaal uit Wijbosch (bij Schijndel), opgetekend door het 'HvdSch' D.H.C. van den Brink in 1942
- Materiaal uit Schijf, opgetekend door pater G.F. Vergouwen SCJ, zonder jaar
- Materiaal uit Deurne, opgetekend door H. Hikspoors, gem.secretaris, in mei 1947
- correspondentie met aantekeningen, waaronder met name:
- Merkelbach, Rudolf, 1970 11 20, over "gerielgat" in Lieshout, met foto.
- Offermans, J.L., 1971 12 17, over proost, 'leunstoel', met knipsels een aantekeningen van Weijnen.
402:28
Aantekeningen. 1961-2006 en z.j. 1e van 10 omslagen.
Aant 01 Aantekeningen bij De Kunst van het Vertalen, tiental losse vellen
Aant 02 Aantekeningen voor "Het Dialect van Fijnaart", excerpten, losse fiches
Cf 1935a, 1935b en 1942c
Aant 03 Aantekeningen en correspondentie over onderzoek naar herkomst van de naam Beethoven, op verzoek van de burgemeester van Nispen en Roosendaal. (1941).
Aant 04 Leeslijst dialectgeografie en geschiedenis
Aant 05 Brabantse toponymie, excerpten uit archieven en monografieën
Aant 06 Leeslijst literatuur internationale toponymie
Aant 07 Aantekeningen, toponymie/etymologie van "Gastel"
Aant 08 Aantekeningens rond Helmond en Peelland
Aant 09 Aantekeningen "Nederlandse toponymie", 3 velletjes
Aant 10 Aantekeningen en fiches (1)
Aant 11 Aantekeningen en fiches (2)
Aant 12 "Dialectanekdoten", 3 velletjes
Aant 13 Onderwerpen voor scripties
Aant 14 "Schets van het Dialect van Brabant", 30tal velletjes
402:29
Aantekeningen. 1961-2006 en z.j. 2e van 10 omslagen.
Aant 15 Aantekeningen "P 4 Ft", diverse aantekeningen ivm de dialecten in het gebied West-Brabant (RND 9). met kaartje
Allerhand aantekingen, geordend per plaats in West- en Midden-Brabant, zo te zien tijdens het onderzoek naar de RND, eind jaren '30
Aant 16 "Hollands", aantekeningen, fiches
Aant 17 "Frans-Nederlandse parallellen", vooral vele kaarten afgeleid uit ALF
402:30
Aantekeningen. 1961-2006 en z.j. 3e van 10 omslagen.
Aant 18 Aantekeningen over o.a. tafel, umlaut in akker: ekker (toponymie), duizend/duzend, alsdat 'indien', enz.
Aant 19 "Structuur van de meervoudsvorming in de Nederlandse dialecten", aantekeningen en excerpten van werkstukken van studenten over individuele dialecten
Aant 20 Map "Ogerm. ô", aantekeningen, fiches en kaarten van van Ginneken en enkele fiches
Aant 21 "Geminaten", aantekeningen en fiches
402:31
Aantekeningen. 1961-2006 en z.j. 4e van 10 omslagen.
Aant 22 "Structuurgeografie en structuurhistorie der Nederlandse voorzetsels"; aantekeningen, fiches, excerpten van studenten en besprekingen scripties/werkstukken
402:32
Aantekeningen. 1961-2006 en z.j. 5e van 10 omslagen.
Aant 23 "Voordrachten gasthoogleraren" (Ingeborg Hoff? Olav Beito, V. Jansso, Elert, Terho Itkonen, Sabatini, Debus, Cazacu)
Aant 24 'Dialectologisch" o.a. verwantschapsnamen, invloed der Noormannen, Bredaas taaleigen
402:33
Aantekeningen. 1961-2006 en z.j. 6e van 10 omslagen.
Aant 25 - aantekeningen, fiches, enz. "Reserve Latinitas"
Aant 26 - aantekeningen "Het bepalen van het dialect van een tekst"
Aant 27 - aantekeningen "Het belang van de dialectkunde"
Aant 28 aantekeningen, fiches, prospecti van tekstuitgaven, besprekingen rond proefschrift Dibbets (?)
Aant 29 Krantenartikeltjes "Brugse Woorden" van Frans Debrabandere, met aantekeningen
Aant 30 "Nieuwe methodische inzichten" Aantekeningen uit de literatuur
402:34
Aantekeningen. 1961-2006 en z.j. 7e van 10 omslagen.
Aant 31, 32, 33, 34, 35 Aantekeningen inzake ALE (gesplitst):
402:35
Aantekeningen. 1961-2006 en z.j. 8e van 10 omslagen.
Aant 36 "Ongeordend I", aantekeningen inzake etymologieën en artikelen o.a. boekbespreking van M. van de Ven (1971), Taal in Hulst. Proeve van een sociolinguïstisch onderzoek en overzicht van "onze verzameling handschriften"
Aant 37 "Ongeordend II" met o.a. aantekeningen uit het materiaal Kern-Te Winkel, Werkstuk "Klankontwikkelingen in de nederlandse dialecten [...], Werkstuk J. de Vries, NEW, Leiden 1963-1965, woorden van onbekende of onzekere herkomst, door Piet van Sterkenbrug
Aant 38 Aantekeningen n.a.v. uitgave SGV-Limburg (Veldeke-prijs), later verschenen als "Een eeuw lang Limburgs" (2006)
Aant 39 Notities inzake de toestanden in de sectie Nederlands 1967-1970
402:36
Aantekeningen. 1961-2006 en z.j. 9e van 10 omslagen.
Aant 40 "Frans Vlaanderen" met
- verslag over de Werking voor Zuid-Vlaanderen (08.1961) en augustus 1962
- 2 reisverslagen van de reis naar Frans-Vlaanderen door W en Asselbergs, 4-11.09.1961,
- ms en uitgetikte versie van brief van W aan de minister over de positie van het Nederlands aan de lagere scholen in Frans -Vlaanderen (1961)
- krantenknipsels
- Nieuwsbulletin van lectoraat Nl in Lille (Walter Thys)
- wetsteksten uit Fr. 'Staatscourant'
- toeristisch materiaal en 2 exx van Notre Flandre
402:37
Aantekeningen. 1961-2006 en z.j. 10e van 10 omslagen.
Aant 41 Articulatiebasis van het Zeeuws en articultiebasis in het algemeen
Aant 42 "Wat niet meer voor mijn phonologische samenvatting dient gezien te worden"
Aant 43 "Nog onverwerkt chthuizens materiaal"
Aant 44 "artikeltjes en studieonderwerpen".
402:38
Manuscripten ten behoeve van colleges. 1946, 1960-1977 en z.j. 1e van 12 omslagen.
Coll 01 Zestiende en Zeventiende eeuwse taal,
Coll 02 "Belgische vakantiecursus" (zestiger jaren, tot 1975©)
402:39
Manuscripten ten behoeve van colleges. 1946, 1960-1977 en z.j. 2e van 12 omslagen.
Coll 03 "Limburgse woorden" werkstukken van studenten (o.a. Har Brok, Piet van Sterkenburg, Irene Meeuws, Jan Berns, Hans Heestermans, Herman Crompvoets)
402:40
Manuscripten ten behoeve van colleges. 1946, 1960-1977 en z.j. 3e van 12 omslagen.
Coll 04 "Historisch grammatica"
Coll 05 "Ontronding"
402:41
Manuscripten ten behoeve van colleges. 1946, 1960-1977 en z.j. 4e van 12 omslagen.
Coll 06 "Indoeuropese taalwetenschap": Inleiding en diversen
Coll 07 "Indoeuropese taalwetenschap": Oer-IE vocalisme
Coll 08 "Indoeuropese taalwetenschap": Glottal theory
Coll 09 "Indoeuropese taalwetenschap": Laryngalen
Coll 10 "Indoeuropese taalwetenschap": De wortel- en stamtheorie van Benveneniste
Coll 11 "Indoeuropese taalwetenschap": IE syntaxis
Coll 12 "Indoeuropese taalwetenschap": IE accent en intonatie
Coll 13 "Indoeuropese taalwetenschap": Verdere ontwikkeling
Coll 14 "Indoeuropese taalwetenschap": Consonantisme en Klankverschuivingen
Coll 15 "Indoeuropese taalwetenschap": Indoeuropese Woordenschat
402:42
Manuscripten ten behoeve van colleges. 1946, 1960-1977 en z.j. 5e van 12 omslagen.
Coll 16 Ouderdomscriteria (uit Latinitas, bibl. 1967d)
Coll 17 Scandinavische leenwoorden in het Engels
Coll 18 Sandfeld, Linguistique Balkanique
Coll 19 Middeleeuwse dialecten en geschreven taal
Coll 20 Waal-Picardische klankparallellen
Coll 21 Anlauts-w
Coll 22 Het verspreidingsgebied van de ontronding (bibl 1963f; TNTL 79, 81-102)
Coll 23 Broek en kous
Coll 24 Namen van de dagen van de week
Coll 25 Hok van korenschoven
402:43
Manuscripten ten behoeve van colleges. 1946, 1960-1977 en z.j. 6e van 12 omslagen.
Coll 26 Korenschoof (Taalatlas 7,6)
Coll 27 Bos stro (Taalatlas 7,8)
Coll 28 Walmt (Taalatlas 7,9)
Coll 29 Spijbelen (Taalatlas 7,10)
Coll 30 Polytonie
Coll 31 Dialectgeographie van Noord-Brabant
Coll 32 Indeling (criteria voor de ~ van dialecten)
Coll 33 Geschiedenis van de dialectologie
Coll 34 Scandinavische leenwoorden in het Nederlands (pre-manuscript, 32 genummerde p.)
Coll 35 Oude Engels-Nederlandse parallellen (typoscript, 21 p.; bibl 1965e)
402:44
Manuscripten ten behoeve van colleges. 1946, 1960-1977 en z.j. 7e van 12 omslagen.
Coll 36 Ontwikkeling van het fonologische systeem van het Nederlands
Coll 37 Sociodialectologie
Coll 38 Verwantschapsverhoudingen
Coll 39 Oudnederlands (Olla uogala ...)
Coll 40 Structuurgeografie (reeks colleges, 7 submapjes)
Coll 41 Opbouw van het Westfaals dialect
Coll 42 Tweede persoon meervoud van het presens (Taalatlas 7,3)
Coll 43 Kapel 'vlinder'
Coll 44 Doodskist
Coll 45 Kaart Vonder
402:45
Manuscripten ten behoeve van colleges. 1946, 1960-1977 en z.j. 8e van 12 omslagen.
Coll 46 Dinsdag
Coll 47 De woorden voor 'kerk'
Coll 48 Lokale dialecteenheden
Coll 49 Romaanse (en andere) taalatlassen
Coll 50 Onomasiologie (taalgeografisch)
Coll 51 Methode van het tekenen van een taalkaart
Coll 52 De taalatlassen, kaarttypen
Coll 53 Dialectwoordenboeken
Coll 54 Dialectdocumentatie voor Nederland
Coll 55 Het kaartbeeld uit territoriale grenzen verklaard
Coll 56 Fonetische stelsels
Coll 57 Germania Romana
Coll 58 College over diss Kocks, in de vorm van een recensie; cf bibl. 1970f.
402:46
Manuscripten ten behoeve van colleges. 1946, 1960-1977 en z.j. 9e van 12 omslagen.
Dialectkunde Bijvak:
Coll 59 - Inleidende informatie, bibliografie
Coll 60 - Algemene Inleiding: definitie dialectkunde
Coll 61 - Taalkaarten
Coll 62 - Soorten van woordkaarten
Coll 63 - Symboolkeuze
Coll 64 - Interpretatie van taalkaarten
Coll 65 - Interlinguale dialectologie
Coll 66 - Methodologische artikelen
Coll 67 - Sociodialectologie
Coll 68 - Structurele areaallinguïstiek
Coll 69 - Franse dialectkunde
Coll 70 - Duitse dialectkunde
Coll 71 - Engelse dialectkunde
Coll 72 - Spaanse, Catalaanse en Portugese dialectkunde
Coll 73 - Italiaanse verhoudingen
Coll 74 - Het noordgermaanse dialectlandschap
Coll 75 - Expansie Latinitas
Coll 76 - Historische kaarten
Coll 77 - Computatieve areaal- en topolinguïstiek
Coll 78 - De christelijke terminologie in West-Europa
Coll 79 - Losse aantekeningen over de voorgaande colleges, achter in de map verzameld
402:47
Manuscripten ten behoeve van colleges. 1946, 1960-1977 en z.j. 10e van 12 omslagen.
Coll 80 - lokale toponiemenverzameling (kand.scriptie)
Coll 81 - de klanken bij een zestiende of zeventiende- eeuwse auteur) (kand.scriptie)
Coll 82 - Gotisch ai en au
Coll 83 - college Taalpsychologie (Nuijtens)
Coll 84 - Stilistische studies
Coll 85 - Het samengestelde zelfstandig naamwoord (Nuijtens)
Coll 86 - De opzet van het Brabantse en het Limburgse Dialectwoordenboek (college '60-'61; lezing Cssie Leiden 22.2.1961)
Coll 87 - Zullen
Coll 88 - Afrikanismen (W. Kempen, Stellenbosch)
Coll 89 - Klankhistorische discrepantie tussen dialect en toponiemen. cf 1963e
Coll 90 - Verbindings-n
Coll 91 - Herkomst van "Twee onbekende tafelspelen" , door Stutterheim 1946 uitgegeven.
402:48
Manuscripten ten behoeve van colleges. 1946, 1960-1977 en z.j. 11e van 12 omslagen.
Coll 92 - Inleiding historische grammatica
Coll 93 - Wat zijn dialecten van het Nederlands (definitiekwestie)
Coll 94 - Nederlandse Dialectkunde, capita, literatuur
Coll 95 - Verklaring van klankonderscheid bij schijnbaar identieke gevallen
Coll 96 - slotcollege 1976-1977, methodologie
Coll 97 - bijzondere dialectkaarten
Coll 98 - Etymologie, 3 sets: 1. theorie en praktijk; 2. Voorbeelden uit WBD; 3.
Coll 99 - Analyses uit het WBD, met kaarten
Coll 100 - Het zoeken naar kaartbeelden
Coll 101 - Lokaal diaectwb als dissertatie
Coll 102 - Principes van dialectverklaring
Coll 103 - Westfaalse expansie
402:49
Manuscripten ten behoeve van colleges. 1946, 1960-1977 en z.j. 12e van 12 omslagen.
Coll 104 Theoretische beschouwingen en toponymische elementen, substraat en etymologie; met losse fiches verzameld in een envelop die ook als fiche diendeen een werkstuk/samenvatting "Genetivische ortsnamen" (Henning Kaufmann, 1961),
402:50
Manuscripten en typoscripten van voordrachten. 1960-2002. 1e van 11 omslagen
V. Neerlandistiek
1. Het typische in de Nederlandse taal (Belgische vakantiecursus, 1960)
2. De toekomst van het Nederlands (Zonder titel; 'cursus Minderaa 1960')
3. De studie der dialecten in Nederland in de 20ste eeuw (Belg. vakantiecursus 1961 07)
4. De ontwikkeling van de neerlandistiek na de oorlog (Reünisten 1963 11 02)
5. De Nederlandse dialecten in hun westeuropese samenhang (Belg. vakantiecursus 1963)
6. Der Stand der niederländischen Mundartforschung (Leipzig 1963)
7. Het A.B.N. en de moeilijkheden voor de West-Vlaming (Diksmuide 1964 07 07)
8. De Nederlandse grammatica (zonder titel; Thijmgenootschap 1964 12)
9. Dialectonderzoek in Nederland (Bologna 1967)
10. Dialectonderzoek in Nederland (uitgetikte versie van vorige tekst)
11. Recherches dialectologiques aux Pays-Bas (vertaling van vorige tekst, Bologna 1967)
12. Mundartstudien in Holland (Bari 1967)
13. Relitti lessicali Latini nel tempo del Impero Romano nei Paesi Bassi (Bari 1967; Nederlandse tekst)
14. Relitti lessicali latini del tempo dell'Impero Romano nei Paesi Bassi (Bari 1967; Italiaanse vertaling)
402:51
Manuscripten en typoscripten van voordrachten. 1960-2002. 2e van 11 omslagen
V. Neerlandistiek
15. De Nederlandse taal (Bari 1967)
16. La lingua Olandese (vertaling van vorige tekst )
17. Woordgeschiedenis van de Nederlandse cultuurtaal (Postacademiale 1968 10)
18. Volkstaalinvloed in het ABN (gastcollege Oslo op 11 maart en Moskou op 20 maart 1978)
19. L'attribution du peuple à la langue cultivée néerlandaise (zonder plaats noch datum; deel van voorgaande tekst?)
20. Ueber die niederländische Mundartforschung (Helsinki)
21. Norm in het ABN (Gent, zonder datum)
22. Niederländische Mundarten im westeuropäischen Zusammenhang (Freiburg)
23. Skandinavische leenwoorden in het Nederlands (zonder titel; Duitse tekst: Uppsala en Lund)
24. Zur niederländischen Grammatik von De Vooys (zonder plaats noch datum)
25. Topolinguistiek van het Nederlands (opzet van een voordracht, zonder plaats of datum)
26. Reactie op oproep voor een "project" met discussiepunten in de sectie Nederlands van Michel van Nieuwstadt. De reactie heeft eerder de opzet van een collegereeks dan van een voordracht.
402:52
Manuscripten en typoscripten van voordrachten. 1960-2002. 3e van 11 omslagen
V. Dialectologie
1. Het Nijmeegs dialectonderzoek (ZO tak van de Mij, 1961 11 08)
2. Het dialectwoordenboek (zonder opgegeven titel; INL 1988 11)
3. Het Brabants Woordenboek (zonder plaats noch datum)
4. Brabantse dialecten (Zevenbergen 1977 03 02)
5. Het woordenboek der Limburgse dialecten (radiolezing 1960 10 17)
6. Noord-Limburgs dialect, vooral Venray (zonder verdere aanduiding)
7. Het Frans-Vlaams (gastcollege Leuven 1962 01 31)
8. Taken van het dialectonderzoek in de toekomst (Lublin)
9. Stellingen over identiteitsvragen (Werkverband Dialectologie, Akademie Amsterdam, 1980 03 15)
10. Dialectbenamingen voor de kus (Open dag KU 1979 06 05)
11. Structurele dialectgeografie (zonder titel, 'in petto')
12. Structurele taalgeografie (gastcolleges Leuven 1962 01 31 en Brussel 1963 01 07 en Leipzig 1963)
13. Sprachgeographie und Strukturalismus (Uppsala)
14. Strukturelle Sprachgeographie (Marburg)
15. De dialecten in de spiegel der geschiedenis (zonder plaats noch datum)
16. Betrachtungen zur transformationellen Topolinguistik (Oslo 1974 03 12)
402:53
Manuscripten en typoscripten van voordrachten. 1960-2002. 4e van 11 omslagen
V. Atlas Linguarum Europae
1. Sinaia (1972), oorspronkelijke Nl tekst
2. Openingstoespraak ALE-colloquium in Berg en Dal, 1972 (Nl ontwerptekst)
3. Grote cultuurstromen in de dialecten van Europa (Roermond 1972 12 14)
4. Der Atlas Linguarum Europae, besonders die Problematik des Fragenbogens (Uppsala, Gustav Adolfs Akad. bibl 1974d)
5. Der Atlas Linguarum Europae und die strukturelle Seite (Uppsala 1974 03 14)
6. Der Atlas Linguarum Europae (verschillende voordrachten in Skandinavië, Oslo, Uppsala, Stockholm 1974)
7. Structurele beschouwingen over vroege ontwikkelingen in Indo-europese talen (verder Duitse tekst; Lublin 1975(c))
8. Der Atlas Linguarum Europae (Nl tekst; Lublin, 1975(c))
9. De Atlas Linguarum Europae (Leiden 1976)
10. Les aspects phonologiques de l'Atlas Linguarum Europae (Malaga, congres ALMedit; bibl 1977c)
402:54
Manuscripten en typoscripten van voordrachten. 1960-2002. 5e van 11 omslagen
V. Atlas Linguarum Europae
11. Atlas Linguarum Europae (Duits ontwerp voordracht Moskou, uitn. Filin en Avanesov 1977 of 1981)
12. Duitse versie voordracht Moskou (1977 of 1981)
13. L'ALE mis en rapport avec la dialectologie contemporaine (Franse versie voordracht Moskou)
14. L'Atlas Linguarum Europae. L'importance de l'ALE se révélant dans les cartes déjà préparées (Moscou 1981)
15. Dezelfde tekst met doorhalingen en aanvullingen
16. Kopie van voorgaande tekst (Franse tekst; Moskou 1981)
17. Europese dialectgeografie (Gent 1980 04 15)
18. L'Atlas Linguarum Europae (Franse tekst; Rijssel 1980)
19. L'Atlas Linguarum Europae (Franse tekst W, Budapest UAI 1981)
20. L'Atlas Linguarum Europae (Franse tekst JK, Budapest UAI 1981)
21. L' Atlas Linguarum Europae (Franse tekst, uitgetikt, Budapest UAI 1981)
402:55
Manuscripten en typoscripten van voordrachten. 1960-2002. 6e van 11 omslagen
V. Atlas Linguarum Europae
22. Interlingual Atlas of Europe (verder Duitse tekst; Bressanone, 1981(c))
23. De Atlas Linguarum Europae. Seine Bedeutung für die schweizerische Dialektologie. Seine Bitte an die schweizerischen Dialektologen (zonder plaats noch datum; bibl 1985d)
24. Die europäische Karte von 'bellen' (Riga 1996 09)
25. Problèmes d'un atlas linguistique de l'Europe (zonder plaats noch datum)
26. Problèmes d'un Atlas Linguistique de l'Europe (Nederl. ontwerp voor Franse voordracht, datum en plaats onbekend)
27. Atlas Linguarum Europae (Nederlands ontwerp voor Franse tekst)
28. L'Atlas Linguarum Europae, présentation de la recherche (zie voorgaande; plaats noch datum aangegeven)
29. Der Atlas Linguarum Europae (Duitse tekst; Freiburg, zonder datum)
30. L'Atlas Linguarum Europae (aanpassing tekst Budapest voor Albanië)
402:56
Manuscripten en typoscripten van voordrachten. 1960-2002. 7e van 11 omslagen
V.Algemene taalwetenschap
1. Van dialectkunde naar comparatieve taalwetenschap (Centrum, jan. 1966)
2. Structuralisme ou atomisme (Franse tekst zonder eigenlijke titel) (Brussel)
3. "Sociotopolinguïstiek", lezing voorbereid voor Tampere; 'er zijn nu enorme stukken uit voor dictaat sociolinguïstiek in Bijvak-map'.
4. Der Aufschwung der soziodialektologischen Studien in den Niederlanden (Duitse tekst zonder eigenlijke titel) (Uppsala)
5. Sprachsoziologische Skizze der Niederlanden (zonder plaats noch datum)
6. Sociodialectologische onderzoekingen in Limburg (plaats en datum niet vermeld; is BMDC bibl 1967c)
7. De taalkundige betekenis van symbool (zonder titel, plaats noch datum)
402:57
Manuscripten en typoscripten van voordrachten. 1960-2002. 8e van 11 omslagen
V. Toponymie
1. De betekenis der naamkundestudie (zonder plaats noch datum)
2. Toponymie (datum, plaats en gezelschap onbekend)
3. Plaatsnamen als spiegelbeeld der geschiedenis (zonder plaats noch datum)
4. Brabantse toponiemen (lezing Oisterwijk)
5. De toponymische opbouw van westelijk Noord-Brabant (Bergen-op-Zoom 1960 11 11)
6. Zu den Ortsnamenschichten im Süden der Niederlande (Sint Andreasberg, zonder datum)
402:58
Manuscripten en typoscripten van voordrachten. 1960-2002. 9e van 11 omslagen
V. Bijzondere voordrachten
1. De kunst van het vertalen (Amersfoort 1960)
2. Het vertalen van schrijvers uit de klassieke oudheid ('s Hertogenbosch 1947 11 11; en manuscript)
3. Over Vondel, tekstverklaring (met aantekeningen in het Duits) en aantekeningen (herkomst?)
4. Over Hooft en de moedertaal, zonder datum (eind jaren 30) of plaats (10 genummerde velletjes)
5. Openingsrede vergadering Thijmgenootschap (Nijmegen 1961 09 01)
6. Over Hein Mandos (zonder verdere aanduiding)
7. Openingsrede eerste faculteitsraad onder W's leiding (1967 (c))
8. Opening Universiteitsbibliotheek 1968 03 09
9. Toespraak tot Jo Daan
10. Wat vindt de woordenaar bij Jo Daan? (Symposion Jo Daan 80, 1990 05 19)
11. Aantekeningen voor een radio-interview in "Echolood" (z.d.)
12. Gutachten zu Iwona May, lexikalische Neuerungen der deutschen Gemeinsprache (zonder datum of plaats)
402:59
Manuscripten en typoscripten van voordrachten. 1960-2002. 10e van 11 omslagen
V. In memoriam
1. In memoriam prof. dr. J.A.J Peters CssR, Mgr. dr. P.C. de Brouwer en dr. A.J. de Jong (Thijmgenootschap 1962 01)
2. In memoriam G.C. Stubenrouch en A.G.H van Gerwen (Thijmgenootschap 1962 06 02)
3. In memoriam dr. P.J.M. van Dun (pater Maximiliaan), prof. dr. J.M.A. Janssen en prof. dr. P. van der Meer O.P. (Thijmgenootschap 1963)
4. In memoriam T.A. de Jager (Thijmgenootschap 1964)
5. In memoriam Mej. J. Croes (Thijmgenootschap zonder datum)
6. In memoriam prof. dr. Edgard Blanquaert (1965 01)
7. In memoriam Jan Terlingen (1965)
8. In memoriam drs. T.E. Absil (1965)
9. In memoriam Jaromír Belic (1978)
402:60
Manuscripten en typoscripten van voordrachten. 1960-2002. 11e van 11 omslagen
V. Probus
1. Mijn contacten met oost-Europa (Probus z.d.)
2. Dialectkunde (Probus 1982)
3. Taal en dialect (Probus 1987 09 23)
4. Persoonsnamen (Probus 1989)
5. De herkomst van het Indo-germaans (Probus 1990 09)
6. Woorden getuigen van oudere culturen (Probus 1992 04 23)
7. Europese interlinguale dialectologie (Probus 1992 08 25)
8. Ervaringen in Rusland (Probus 1993 10 12)
9. Dialectwoorden voor ziekten en gebreken (Probus 1995 01 11 en andere Probuskringen)
10. Dialectkunde naar aanleiding van dia's (Probus 1996 01 23)
11. Taal en denken (Probus 1997 03)
12. Dialect, klanken en kaarten (Probus 1999)
13. Dialectkunde (Medici Amsterdam, zonder datum)
14. Terugblik (Probus 2002 02)
402:61
Manuscripten van de colleges gegeven door Van Ginneken. 1928-1929 en z.j. 1 doos.
CvG 1 De Schikking der zinsdelen in hoofd- en bijzin bij Van Eeden, Kloos en Schaepman;
scriptie 1928. 2 schriften.
CvG 2 Religieuze poëzie bij Huijgens, voordracht 1929. 1 schrift
CvG 3 "Vormleer der Kaukasische talen" / "Kaukasische morfologie". 1 schrift.
CvG 4 "Indogermaanse taalwetenschap" / " Et Hethitisch". 1 schrift.
CvG 5 Geschiedenis van het Oudnederlands: de Noormannen. 1 schrift.
CvG 6 Vormleer der Sumerische, Elamitische en Lycische talen. 1 schrift.
CvG 7 Schrift met collegeaantekeningen "Capita selecta" : De Nederlandse afleidingen & Verbaalabstracta op -t, -te, -de. 1 schrift
CvG 8 Woordvorming. 15 schriften.
CvG 9 Indogermaans en Kaukasisch. 1 omslag.
CvG 10 Klankexpressie. 1 omslag.
402:62
Publicaties en typoscripten. 1933-1993. 1e van 2 omslagen.
1. Bijzondere tijdschriftafleveringen:
- HouZee 6.6 feb 1933, kinderspelen in W-Brab.
- De Maasgouw 59.6, nov 1939 art. P.C.Boeren
- Heeren, J., De Cijnsboeken van Peelland, in Taxandria 46 (1939), 61-68.
- Neerlandia 44.8, aug 1940 oproep Jan de Vries
- Mededelingen ZND 1940.1, vragenlijst 33
- Huizing, H. en A. Moolenaar-Bijl, De beteekenis der klankfrequentie in het Nederlandsch voor de oorheelkunde. in: Ned. ts voor Geneeskunde 88 (1944), 435-37.
- Tijdschrift van het Nationaal Bureau voor onderwijs op economische grondslag en de Nationale Vereniging voor handelsonderwijs. maart 1946. Over didactiek van het Nederlands.
- Meertens, P.J., Pée's Dialect-atlas van West-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen, in Ts voor Levende Talen 13 (1947), 101-104.
- Brabants Heem 1.1 jan 1949
- De Nederlandsche Leeuw 68.3, maa 1951
2. Bijzondere tijdschriftafleveringen, door W bewaard, chronologisch voor zover mogelijk: (tweede serie
- Zes nummers van Orgaan van de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap, 1952, 1-4 en 1953, 1-2.
- De Bronk 8.7, mrt 1961, 'Wachter in Lb' door Roukens
- De Bronk 9.8 apr 1962 vervolg artikel Roukens
- Lingua 16.3 1966, recensie Kruyskamp
- Encyclopaedia Britannica, art. Dialects (P.Ivic, 1974), pers. ex. door Ivic toegezonden
- Aussems, Th., De taal van het graafschap Culemborg, in ?
- Tummers, P. De oudste naam van Nijmegen (kaart van ICA), in KUNieuws 3
- Gils, J. van, Roda Docens in ? [Publications], 141-157
- Boeren, P.C. Een doodenkalender van Rulduc van omstreeks 1400 (Publications de Limbourg 1942-1946, drukproef met aantekeningen)
402:63
Publicaties en typoscripten. 1933-1993. 2e van 2 omslagen.
3. Typoscript "Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee' door B. Boers / Sommelsdijk, J. Jongejan 1848. 5 bladen Woordenlijst
4. boekje "Schriftelijke opgaven van de examens middelbaar onderwijs [...] door Van den Ent, met zeer veel aantekeningen, Leergangen Tilburg
5. boekje "Schriftelijke opgaven van de examens middelbaar onderwijs [...] door Van den Ent, met zeer veel aantekeningen, Leergangen Tilburg
6. boekje "Schriftelijke opgaven van de examens middelbaar onderwijs [...] door Van den Ent, met zeer veel aantekeningen, Leergangen Tilburg
7. Enveloppe met het werkstuk "Ach ja, onze traanrijke oorouders. De historica H.C.M. Ghijsen 1884-1976" door Lizzy Jongma. Seminar "Een vrouwenstem in het historische kapittel" KU-Nijmegen 1993.
8. Enveloppe met het werkstuk "Ach ja, onze traanrijke oorouders. De historica H.C.M. Ghijsen 1884-1976" door Lizzy Jongma. Seminar "Een vrouwenstem in het historische kapittel" KU-Nijmegen 1993.
402:64
Excerpten van taalkundige werken. Z.j. 1e van 3 omslagen.
N.B. Op auteur: A-G
402:66
Excerpten van taalkundige werken. Z.j. 3e van 3 omslagen.
N.B. Op auteur: N-Z
402:67
Typoscript. 1993. 1 omslag.
N.B. Interview met Piet Paardekooper, 67 p.
402:68
Manuscripten en typoscripten. 1962-1983. 1 omslag.
N.B. Laudaties.
402:69
Fotokopieën van brieven en typoscripten. 2000. 1 omslag.
N.B. over de erkenning van het Zeeuws als streektaal conform het Europees handvest voor streektalen en talen van minderheden. juli 2000
402:70
Krantenknipsels en publicaties. 1932-2006. 1 omslag
402:71
Telegrammen. 1937. 1 omslag.
N.B. t.g.v. promotie en trouwdag

402:72
Typoscripten. 2002. 1 omslag.
N.B. i.v.m. toekenning Veldeke-pries
402:73
Brieven en fotokopieën. 1970. 1 omslag.
N.B. forensisch dossier over de "Delftse wurger" (1970)
402:74
Fiches. Z.j. 1 doos.
N.B. Persoonljke gegevens, studieresultaten en enkele foto's van leerlingen.
402:75
Fiches. Z.j. 1 doos.
N.B. Overige fiches en foto's van klederdrachten
402:76
Brieven, fotokopieën en publicaties. 1952-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Vragenlijst naar de benaming van de Wielewaal met publicaties. met een brief aan Weijnen
402:77
Typoscripten. 2010 en z.j. 1 omslag.
N.B. Stukken ivm de tentoonstelling Honderd jaar Weijnen; print van de inventaris gemaakt door J. Kruijsen; brochure Drakenburgh, een ridderhofstede herleeft en Programma VI congresso internazionale di studi linguistici mediterranei 1975
402:78
Kaarten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Nederlands algemeen. Kaarten komen uit diverse mappen en zijn herordend.
402:79
Kaarten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Nederlandstalig regionaal en vlaanderen. Kaarten komen uit diverse mappen en zijn herordend.
402:80
Kaarten. 1937. 1 omslag.
N.B. Noord-Brabant = Dissertatie 1937
402:81
Kaarten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Noord-Brabant overige studies. Kaarten komen uit diverse mappen en zijn herordend.
402:82
Kaarten. 1 omslag. In: Affichemap A.
1. verspreiding "krant/gazet/balt/bletsje/tsiedonk" ingetekend op grondkaart Kloeke. Onderschrift Krt 20 Courant
2. verspreiding "t in 1e pers. enk" voor Noord- en Zuid-Holland ingetekend op grondkaart Kloeke; mat. v.d. berg en RND 9 krt 109 en RND 5 krt 109
3. verspreiding "wel/wele/weel" voor noord en oost Nederland ingetekend op grondkaart Kloeke; eigen mat, sassen, 1895 en Paardekooper
4. verspreiding "machochel/masjochel/machoffel/masjoffel/mossel" voor prov. Antwerpen ingetekend op grondkaart Kloeke.
5. verspreiding "umlaut in bloempje of boompje of bankje" voor prov. Antwerpen ingetekend op grondkaart Kloeke.
6. verspreiding van pintje, huis, huisje, boom, dom, zog, prefix volt. dw., r in anlaut, sk in anlaut ingetekend op grondkaart Kloeke voor Brabant, prov. Antwerpen en Vlaanderen; onderschrift krt 35 Het Brabants
7. verspreiding van umlaut in bloempje of boompje of bankje ingetekend op grondkaart Kloeke; umlaut ten ZO en in de Ut

voor de digitale collectie taalkaarten, zie: archief nr. 1025:2
402:83
Kaarten Schelde-Denderstreek. 1 omslag. Affichemap A.
1. "Jaar" ingetekend op grondkaart
2. "Geef mij twee breede steenen" ingetekend op grondkaart
3. "a (kat), aa (jaar) ingetekend op grondkaart

voor de digitale collectie taalkaarten, zie: archief nr. 1025:2
402:84
Kaarten. 1 omslag. Affichemap A.
1. "Big" ingetekend op grondkaart Taalkaart van Nederland; mat. Kern en Te Winkel
2. "Schaap" ingetekend op grondkaart Taalkaart van Nederland; mat. Willems en Te Winkel [met aantekeningen van J. van Ginneken]
3. "Meisje" ingetekend op grondkaart Taalkaart van Nederland; mat. Willems en Te Winkel [met aantekeningen van J. van Ginneken]

voor de digitale collectie taalkaarten, zie: archief nr. 1025:2
402:85
Kaarten. 1 omslag. Affichemap A.
1. "hooiopper, rook, hooirook" voor Friesland en Holland ingetekend op grondkaart Pée en Meertens
2. "lief" voor Nederland ingetekend op grondkaart Pée en Meertens
3. "zes" voor Nederland ingetekend op grondkaart Pée en Meertens
4. "litteken" voor Noord en Zuid Nederland ingetekend op grondkaart Pée en Meertens; door A.J.M. Luijten 1961

voor de digitale collectie taalkaarten, zie: archief nr. 1025:2
402:86
Kaarten. 1 omslag. Affichemap A.
1. "mee" voor Noord en Zuid Nederland ingetekend op grondkaart Kloeke Leidse taalatlas; mat. Kern, Blancquaert en SGV p. 23
2. "bidden, beden, lezen" voor Noord en Zuid Nederland ingetekend op grondkaart Kloeke Leidse taalatlas; mat. Te Winkel en Willems
3. "buurman" voor Noord en Zuid Nederland ingetekend op grondkaart Kloeke Leidse taalatlas; mat. Kern en SGV
4. "gaatje" voor Noord en Zuid Nederland ingetekend op grondkaart Kloeke Leidse taalatlas; mat. Kern; get. door R. Zijlstra
5. "(zweep)tol" voor Nederland ingetekend op grondkaart Kloeke Leidse taalatlas; mat. DCA 24.2, Roukens III, 86, Brabantia Nostra, Sassen; transparante kaart
6. "vuil" voor Noord en Zuid Nederland ingetekend op grondkaart Kloeke Leidse taalatlas; met lijst van gebruikt materiaal; door L.M.S. Adams 1973

voor de digitale collectie taalkaarten, zie: archief nr. 1025:2
402:87
Kaarten. 1 omslag. Affichemap A.
1. "hinten, hingen" voor midden Europa ingetekend op overgetekende kaart naar Van Ginneken
2. "perdre, pjet, pad" voor Zuid Nederland ingetekend op overgetekende kaart naar Van Ginneken (klankkaart)
3. overgetrokken kaart Wrede Deutsche Sprach Atlas krt 56

voor de digitale collectie taalkaarten, zie: archief nr. 1025:2
402:88
Gedrukte kaarten. 1 omslag. Affichemap A.
1. "mannelijke kat" Taalatlas Noord- en Zuid-Nederland Afl. 2 nr 15
2. "1. de spin; De Nederlandsche dialectnamen van de spin, den ragebol en het spinneweb"
3. "2. de ragebol; De Nederlandsche dialectnamen van de spin, den ragebol en het spinneweb"
4. "3. het spinneweb; De Nederlandsche dialectnamen van de spin, den ragebol en het spinneweb"
5. "De Nederlandse benamingen van de uier" K. Heeroma 1936
6. "De wreef in de Nederlandsche dialecten. z.j.

voor de digitale collectie taalkaarten, zie: archief nr. 1025:2
402:89
Gedrukte kaarten. 1 omslag. Affichemap A.
1. Etoile, toile, mois; taalkaart van Frankrijk
2. Echelle, écuelle, écrire, école; taalkaart van Frankrijk
3. Chandelle, chanter, champ, chambre; taalkaart van Frankrijk
4. Soif; taalkaart van Frankrijk
5. Blaireau; taalkaart van Frankrijk
6. Etabli; taalkaart van Frankrijk
7. Il faut; taalkaart van Frankrijk
8. Etait; taalkaart van Frankrijk
9. Lapin; taalkaart van Frankrijk
10. Chaudière, chaudronnier, chaudron, rétameur; taalkaart van Frankrijk
11. Aubépine; taalkaart van Frankrijk
12. Topografische kaart van Bulgarije (in het Bulgaars)
13. Taalatlas van Texasgerman. Z.j.
14. Kaart 105 "Oelotsjka"; voor Oosteuropa van de Internationale grootslavische taalatlas.
15. FM 2806 Nsg m on-b; voor Oosteuropa van de Internationale
grootslavische taalatlas.

voor de digitale collectie taalkaarten, zie: archief nr. 1025:2
16. kaart 95 Zuchteber, Masteber; Tirolischer Sprachatlas
17. kaart 95 Zuchteber, Masteber; Tirolischer Sprachatlas (dupl.)
402:90
Grammofoonplaatjes. 2 stuks in enveloppe. Z.j.
N.B."Moderne chansons" en "Alpenländische Vriezeiler"
402:91
Correspondentie, vragenlijsten, aantekeningen, excerpten inzake dialectvragenlijsten. 1932-1938 en z.j. 1e van 6 omslagen.
N.B. DMat 48 Brabants materiaal,
- door Weijnen verzameld materiaal voor dissertatie (1937) en later
402:92
Correspondentie, vragenlijsten, aantekeningen, excerpten inzake dialectvragenlijsten. 1932-1938 en z.j. 2e van 6 omslagen.
N.B. DMat 48 Brabants materiaal,
- door Weijnen verzameld materiaal voor dissertatie (1937) en later
402:93
Correspondentie, vragenlijsten, aantekeningen, foto's, excerpten inzake dialectvragenlijsten. 1932-1938 en z.j. 3e van 6 omslagen.
N.B. DMat 48 Brabants materiaal,
- door Weijnen verzameld materiaal voor dissertatie (1937) en later; met foto's en een tekstje voor de tentoonstelling Ten Toon
402:94
Correspondentie, vragenlijsten, aantekeningen, excerpten inzake dialectvragenlijsten. 1932-1938 en z.j. 4e van 6 omslagen.
N.B. DMat 48 Brabants materiaal,
- door Weijnen verzameld materiaal voor dissertatie (1937) en later
402:95
Correspondentie, vragenlijsten, aantekeningen, excerpten inzake dialectvragenlijsten. 1932-1938 en z.j. 5e van 6 omslagen.
N.B. DMat 48 Brabants materiaal,
- door Weijnen verzameld materiaal voor dissertatie (1937) en later
402:96
Correspondentie, vragenlijsten, aantekeningen, excerpten inzake dialectvragenlijsten. 1932-1938 en z.j. 6e van 6 omslagen.
N.B. DMat 48 Brabants materiaal,
- door Weijnen verzameld materiaal voor dissertatie (1937) en later
402:97
Kaarten, doorgaans beschreven met handschrift van Van Ginneken en van Weijnen. 1 omslag. In: Affichedoos B.
N.B.:
1 aan
2 af
3 as
4 asch

voor de digitale collectie taalkaarten, zie: archief nr. 1025:2
5 beuk
6 boterham
7 broeder
8 bak
9 blok
10 boren
11 daar
12 daar
13 dag
14 dat
15 de
16 dochter
17 en
18 er
19 gaan
20 geven
21 gieten
22 gij
23 gist
24 groen
25 groot
26 hand
27 haver
28 hemel
29 hier
30 hond
31 hond
32 honing
33 hoog
34 hooren
35 hulp
36 is
37 jaar
38 jongen
39 kam
40 kant
41 kat
42 kind
43 knecht
44 kop
45 kurk / stop
46 kurk / stop
47 laat
48 laten
49 links
50 loopen
51 met
52 moeder
53 molen
54 negen
55 nog
56 nut
57 oor
58 op
59 pakken
60 poosje
61 put
62 rooken (roken)
63 rug
64 schaap
65 sikkel
66 sikkel
67 slapen
68 speknek
69 spreken
70 tarwe
71 tot
72 touw
73 trap
74 tuin
75 tuin
76 tuinier
77 vader
78 van
79 varken
80 veld
81 vullen
82 volk
83 voor
84 waken
85 wang
86 was
87 wat
88 wiel
89 wol
90 wonen
91 wij
92 zaak
93 zeis
94 zeis
95 zeug
96 zeven
97 zicht
98 zicht
99 zicht
100 zoenen
101 zoon
102 zoon
103 zuster
104 zweep
105 zij (mv)
119 nagras
120 staan
121 breien
402:98
Proefkaarten met ziektebenamingen in de Nederlandse dialecten, door A. Weijnen en M. Ficq-Weijnen. 1 omslag. In: Affichedoos B.
N.B.:
106 mazelen
107 mazelen
108 bof
109 roos / roze
110 kiespijn / griep
111 verkoudheid
112 bezetting op de borst
113 stuipen
114 kroep
115 spit
116 beroerte
117 heiligen
118 padoog (strontje)

voor de digitale collectie taalkaarten, zie: archief nr. 1025:2
402:99
Proefkaarten in verschillende lay-out, van diverse bronnen, door verschillende makers en betreffende diverse gebieden. In: affichemap C.
N.B.
122 heusden, de plaatsnamen -
123 els / aune / verna
124 geroepen / doen / zoeken
125 bui
126 schouder
127 zuur
128 schuur
129 saveir / saber
130 kwartier
131 fourche
132 aach
133 vork
134 hil
135 macon
136 paling
137 boucle
138 mutte (sau) / gaffeltange (ohrwurm)
139 veine
140 veiller
141 bunder in Friesland
142 aardbei
143 du (jij)
144 fourchette
145 gul (pferd) / (ge)leise(n) / wiese
146 allerheiligen
147 geroepen / doen / zoeken
148 geroepen / doen / zoeken
149 St. Martinuskerken
150 quatre vingt dix / nonante (90)
151 kreupel
152 neuf
153 lune
154 Oudnoors korte ø / øy
155 kerstmis
156 pinksteren
157 na en naar
158 na en naar
159 na en naar
160 na en naar
161 na en naar
162 na en naar
163 na en naar
164 na en naar
165 na en naar
166 dorp
167 dorp
168 tarwe
169 niets
170 ons (pers. vnw)
171 tien
172 twaalf
173 twee
174 twintig
175 u (bezoeken) (enk.)
176 uw (mv.)
177 v - f
178 v - f (aan het begin van een woord)
179 vier
180 vijf
181 vraagt, hij - of je komt
182 vrijdag
183 was, als ik hem -
184 zaterdag
185 zes
186 zeven
187 zondag
188 z - s (aan het begin van een woord)
189 niemand
190 zij (3e pers. enk.)
191 meerkol
192 vent
193 at
194 avond
195 af
196 alles
197 acht
198 potjes
199 metselaar
200 omdat hij
201 bruiloft
202 beesten
203 [onderwerp onbekend]
204 bord
205 schreien
206 gist
207 negentig
208 hart, ik heb pijn aan mijn -
209 room / zaan / vet
210 meervoudsvormen
211 eten, de o.v.t. meervoud van -
212 pütte / pr me / Kolter
213 genusverwisseling, pronominale - voor personen
214 naam / namen
215 kast, etens-
216 geminatie
217 pronomina, mannelijke en vrouwelijke -
218 "N", velarisering van de - in binden / kind / pijn / zien
219 "N" verlarisering van de - in binden / kind / pijn / zien
220 teen
221 [onderwerp onbekend]
222 Oudnoorse lange
223 voogd, - in vroegere perioden
224 wheel, I.C.K.-kaart
225 derivatives from Russian tsvetok / tsvet
226 koper
402:100
Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland / uitgeg. door G.G. Kloeke; met medew. van T. van Beusekom ... [et al.]. - Leiden : Brill, 1939-1972. - 9 dl. : krt. ; 51x49 cm. - (Nieuwe Noord- en Zuid-Nederlandse dialectbibliotheek ; 1)
1e reeks bevat afl. 1-5. 1939-1952.
In: Affichedoos D.
2e reeks aangevangen door G.G. Kloeke en zijn medewerkers, voortgezet door de Dialectencommissie der Koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen te Amsterdam; bevat afl. 6-9, 1956-1972. - Losbladige uitg. - Met: Voorbericht bij de eerste aflevering / G.G. Kloeke. - Voorbericht bij de tweede aflevering / G.G. Kloeke, 1941.
N.B. Bevat aantekeningen van Weijnen.
402:101
Nederlandse spraakkunst / door C.G.N. de Vooys ; met medew. van M. Schönfeld. - Groningen [etc.] : Wolters, 1947. - 393 p.
N.B. Bevat aantekeningen van Weijnen.