Archieven & collecties

376 Archief Radioprogramma’s De Taalshow / Wat een taal / NOS taal, 1978-1999

inhoud: Jan Roelands (1931-1989) was redacteur van - en drijvende kracht achter - een reeks taalprogramma's op de radio: "Taalshow", "Wat een taal", "NOS taal" en "Knetterende letteren". Na het overlijden van Roelands werd de eindredactie gevoerd door Jannie Verheijen. In 1999 hield het programma op te bestaan.

Het archief bevat correspondentie, typoscripten t.b.v. uitzendingen, documentatie met achtergrondinformatie over uiteenlopende onderwerpen.

resultaat: Marc van Oostendorp, Wat een taal; herinneringen aan een radioprogramma over taal. Onze taal 2009, nr 6, p. 162-163

.

eerste | volgende 24 | laatste | 1 t/m 100 van 124 | alle treffers

  

terug

376:1
Documentatie inzake de bijbel en taal. 1978-1998 en z.j. 1 map.
376:2
Documentatie inzake dialecten: adressen, personen, activiteiten. 1978-1998 en z.j. 1 map.
Algemeen, 1980-1993 en zj. ; Stellingwerfs 1992 en z.j. ; Drente 1987-1996 en z.j. ; IJsselakademie 1979-1996 en z.j. ; Gelderland 1997 en z.j. [artikelen over Wim Janssen en het Nijmegens dialect]
376:3
Documentatie inzake dialecten: adressen, personen, activiteiten. 1978-1998 en z.j. 1 map.
Zeeland 1987-1998 en z.j. ; Brabant 1987- 1996 en z.j. ; Limburg 1987-1997 en z.j. ; Brussels dialect 1994-1995 [Ledenblad van de Academie van het Brussels]
376:4
Documentatie inzake doven / gebarentaal. 1978-1998 en z.j. 1 map.
376:5
Documentatie inzake het Duits / Duitsland. 1978-1998 en z.j. 1 map.
N.B. houding t.o. het Duits, beeld van Duitser, onderwijs in Duits en nieuwe duitse spelling; vertalen
376:6
Documentatie inzake Engels. 1978-1998 en z.j. 1 map.
N.B. o.a. Engels van de engelse koningin; als vaktaal; in het onderwijs, in de media; in het nederlands taalgebruik; vertalen; woordenboeken
376:7
Documentatie inzake het Esperanto. 1978-1998 en z.j. 1 map.
N.B. o.a. Enkele afleveringen van Horizontaal 1997-1998; AO 2081 Esperanto ? A. de Jong. 1985; stukken over Esperanto als taal voor de europese unie; interview met Marc van Oostendorp
376:8
Documentatie en typoscripten inzake eten en taal. 1986-1996 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Typoscripten van een aantal uitzendingen over groente en fruit; knipsels met spelfouten op menukaarten
376:9
Documentatie inzake Etymologie. 1997 en z.j. 1 omslag.
376:10
Documentatie inzake Europa. 1987-1998 en z.j. 1 map.
N.B. o.a. Taalkeuzes in Europese unie
376:11
Documentatie inzake het Fins-oegrisch. 1994-1999 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Nijhoff vertaalprijs voor Henry Kammen
376:12
Documentatie inzake Fonetiek. 1994-1995. 1 omslag.
N.B. o.a. Uitspraakwoordenboek
376:13
Documentatie en brieven inzake Fout volgens ... . 1991-1999. 1 omslag.
N.B. Inzendingen met taalergernissen
376:14
Documentatie inzake de Franse taal. 1982-1999 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Engelse woorden in het frans; spelling verdwijnen van diacritische tekens; vertalingen (Baudelaire, Braudel, Rabelais, Villon); frans in het onderwijs
376:15
Documentatie inzake de Friese taal. 1985-1998. 1 map.
N.B. o.a. Marten Toonder, Het boze oog = It kwea-each. 1994; G.J. de Haan, Wetenschap en ideologie in de Friese taalkunde. Rede 1998; Boelens, De Friese taal, 1987; Frisian symbols = De symbolen van Friesland. s.a.; Omroep Friesland; Foriining for nationale Friiske; Friese beweging; artikelen over fries en de positie ervan o.a. van Sjölin, Arhammer
376:16
Documentatie en typoscripten inzake het Friuliaans. z.j. 1 map.
N.B. o.a. Typoscripten en fotokopieën uit onbekende bron over de talen in Italië en de plaats van het Friuliaans
376:17
Documentatie inzake het Galicisch. 1987-1994 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Brochures over Galicië en een enkele over de taal.
376:18
Documentatie en brieven inzake geheimtalen. 1981-1994 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Inzendingen nav een aflevering over geheimtalen (P-Taal); Geheimtaal IJmuiden / Boudewijn Smid; Typoscript n.a.v. tentoonstelling over geheimschrift
376:19
Tjeerd de Graaf. 1991-1997 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Documentatie inzake Nederlands van mennonieten in Siberië; en de problematiek rond de Koerillen (Japans of Russisch & bedreigde talen aldaar)
376:20
Documentatie het Grieks en Griekenland. 1983-1997 en z.j. 2 mappen.
N.B. o.a. Vertalingen van klassieke werken; Pontiërs; Macedonië, Aromenen; Moslimminderheid / Pomaken in Thracië; Lineair A en B; Kreta en de Minoïsche cultuur; het griekse lied
376:21
Documentatie het Grieks en Griekenland. 1983-1997 en z.j. 2 mappen.
N.B. o.a. Vertalingen van klassieke werken; Pontiërs; Macedonië, Aromenen; Moslimminderheid / Pomaken in Thracië; Lineair A en B; Kreta en de Minoïsche cultuur; het griekse lied
376:22
Camiel Hamans. 1986 en z.j. 1 omslag.
N.B. Typoscripten van Camiel Hamans, Jelle de Vries, Herman Pley, Jan van Lieshout en Harry Kliphuis.
376:23
Huib Hogerheijde. 1981-1988 en z.j. 1 omslag.
N.B. Typoscripten van uitzendingen met enkele brieven en knipsels.
376:24
Joop van der Horst. 1980- 1998 en z.j. 1 map.
N.B. Manuscripten , typoscripten en brieven van Jan van der Horst; knipsels o.a. van het feuilleton Onze taal in het Limburgs Dagblad 1986-1988
376:25
Documentatie inzake humor. 1992-1999 en z.j. 1 omslag.
N.B. Humor in geschiedenis en kunst / ed. Rudolf Dekker. 1996; enkele knipsels
376:26
Documentatie inzake het IJslands. 1997. 1 omslag.
N.B. 1 knipsel.
376:27
Documentatie inzake Indianen. 1992-1999 en z.j. 1 omslag.
N.B. Algemeen; de symbolische ontdekking van Nederland 1992; knipsels over het Columbusjaar 1992.
376:28
Documentatie inzake Indianen / Amazone en Car. 1990-1997 en z.j. 1 omslag.
N.B. Suriname, Brazilië
376:29
Documentatie inzake Indianen / Andes. 1990-1997 en z.j. 1 omslag.
N.B. Latijns Amerika; Inca's
376:30
Documentatie inzake Indianen / Midden Amerika. 1992-1993 en z.j. 1 omslag.
N.B. Azteken, Mexico
376:31
Documentatie inzake Indianen / Noord Amerika. 1962-1999 en z.j. 1 omslag.
N.B. Pow wow
376:32
Documentatie en typoscripten inzake Indonesië. 1990-1999 en z.j. 1 map.
N.B. o.a. Nusantara (over literatuur en cultuur va Indonesië); typoscripten van uitzendingen over Indonesië taal en cultuur, met bijdragen van Kees Groeneboer, Joop van den Berg, J. Veltkamp, Aart van Zoest, Derk Jan Eppink
376:33
Documentatie inzake internet en taal(onderzoek). 1996-1999 en z.j. 1 omslag.
376:34
Interviews. 1971-1999 en z.j. 1 omslag.
N.B. Interviews / necrologieën / teksten : Nico Scheepmaker, P.C. Paardekoper, Brandt Corstius, Heldring, Carmiggelt, Kees Stip, Annie Schmidt, Jozef Deleu, Jan de Jong, Drs P., Aimé van Santen
376:35
Documentatie inzake techniek van het interview. 1972-1995 en z.j. 1 omslag.
N.B. Stencils van de Academie voor journalistiek; foco's over techniek van omroep-interview en radio-montage
376:36
Documentatie inzake Italiaans. 1976-1995 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Nederlandse taal in Italië; vertaling Razende Roeland
376:37
Documentatie Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL). 1986-1995 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. over WNT (op CDrom); Werk maken van woorden / Piet van Sterkenburg. Rede, 1986; WNT deel 20, stuk 2, afl. 21, 1988.
376:38
Documentatie Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN). 1981-1998 en z.j. 1 map.
N.B. Beleidsnotitie neerlandistiek extra muros; Nachbarsprache niederländisch 1988; Entwurf Richtlinien Niedrländisch; overzichten van onderwijs in nederlands in Roemenie en Oezbekistan; cv's buitenlandse docenten Nederlands
376:39
Fons Jansen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Typoscripten van zijn hand.
376:40
Documentatie inzake Japan. 1989-1998 en z.j. 1 omslag.
N.B. Brochures over Japan, Nagano
376:41
Documentatie inzake jargon, talen van subculturen. 1984-1998 en z.j. 1 omslag.
N.B. [titels over] vaktalen rond adel, beurs, bierbrouwen, boeren, cruyfftaal, homo/lesbo, ikea, film en tv, jargon, jongeren, juristen, kleding, klokkengieters/beiaard [Ik breek de bliksem, ME klokopschrift / André Lehr. Asten, 1983], molens, NS, politiek, sport, turfsteker, voetbal, wielersport, paardensport, yuppen
376:42
Documentatie inzake Joego-Slavië. 1991-1999 en z.j. 1 omslag.
376:43
Typoscripten met namen van café's, restaurants en winkels. Z.j. 1 omslag.
N.B. Map was genaamd "Anneke de Jonge"
376:44
Documentatie inzake Joodse talen. 1969-1998 en z.j. 1 omslag.
N.B. Thessaloniki, Antwerpen
Zie ook map "Grieks"
376:45
Documentatie inzake het jubileumfeest Wat een taal!. 1995-1998 en z.j. 1 map.
N.B. o.a. typoscripten van bijdragen voor het jubileumboekje
Wat een taal! ... / onder red. van Jannie Verheijen; een scriptie "Wat een taal" die daar niet over gaat, 1998. Met enkele foto's.
376:46
Documentatie inzake de Kaukasus. 1989-1998 en z.j. 1 map.
N.B. o.a. Sept histoires en Sapseg / Riek Smeets, 1976; Caucase, la grande mêlée (1914-1921) / Stéphan Yérasimov [1998]; La Géorgie à la croisée des chemins: archaïsmes et modernité / Charles Urjewicz [1998]; kranteknipsels over Armeninië, Georgiue
376:47
Documentatie inzake de Keltische taal. 1986-1997 en z.j. 1 map.
N.B. Typoscripten, aantekeningen, artikelen en krantenknipsels over Ierland, Bretagne, Schotland
376:48
Documentatie inzake kerstmis. 1979-1997 en z.j. 1 omslag.
N.B. Typoscripten, aantekeningen, artikelen en krantenknipsels over kerstboom, kerstmis, driekoningen; A chrismas carol (AO nr 2497, 1993)
376:49
Documentatie inzake kinderliedjes. 1979-1993 en z.j. 1 omslag.
N.B. Manuscript V. Sjouwerman-Sauer met brief aan J. Roelands, 1979; Onze oude kinderliedjes / verz. door Doreen en Bart Verbeek : opgenomen in bibliotheek MI; Lees meer fruit, kinderen en literatuur / Will van Peer: opgenomen in bibliotheek MI
376:50
Documentatie inzake [radioprogramma's over] "klassiekers". 1991-1999 en z.j. 1 omslag.
N.B. Kapellekensbaan / L.P. Boon; Pijpelijntjes; Hedendaags fetischisme / Carry van Bruggen ; J.I. de Haan; Nooit meer slapen / W.F. Hermans ; Gedichten van Kafavis; Winnie de Poeh / A.A. Milne ; Else Morante; J.D. Salinger; Hanky Panky / Henk Schiffmacher ; Shakespeare ; Interviews met: Kousbroek & Brunt; Dresselhuis en Den Uyl ; Van Amerongen ; Rene Appel
376:51
Documentatie Liesbeth Koenen. 1988-1990 en z.j. 1 omslag
376:52
Documentatie inzake Latijn. 1988-1999 en z.j. 1 omslag.
N.B. Latijn op school, moderne woorden in het Latijn en vertalingen
376:53
Documentatie inzake leestekens. 1984-1995 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Typoscripten van uitzendingen 1984-1985 en krantenknipsels
376:54
Documentatie Arthur van Leeuwen. 1987-1988 . 1 omslag.
N.B. Typoscripten.
376:55
Documentatie inzake lexicografie. 1979-1999 en z.j. 1 map.
N.B. krantenknipsels over INL, WNT, ANS, Topterm, Aflevering van Vrij Nederland: Een halve eeuw trefwoorden, 1995; Natuur & techniek: de taal van de wetenschap ; jaartaal 1997 (NRC); vergeetwoordenboek ; synoniemenwoordenboek / Riemer Reinsma; een kwestie van wooren / W. Martin, rede 1988;
376:56
Documentatie inzake lichaam en taal. 1969-1995 en z.j. 2 mappen.
N.B. Typoscripten van een serie over lichaamstaal van Dana Constandse
376:57
Documentatie inzake lichaam en taal. 1969-1995 en z.j. 2 mappen.
N.B. Typoscripten van een serie over lichaamstaal van Dana Constandse
376:58
Documentatie inzake liederen. 1996-1998 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Wilhelmus, smartlap, oranjelied
376:59
Documentatie inzake [Nederlands genootschap voor] linguafictie. 1994-1999 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Tolkien, Newspeak, Klingon
376:60
Documentatie inzake literaire prijzen. 1997-1999 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Generale Bank Literatuurprijs, Aristeion, Libris literatuurprijs
376:61
Documentatie inzake het Luxemburgs / Elsassisch. 1982-1999 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. de talen in de driehoek België-Frankrijk-Luxemburg- Duitsland; typoscripten over Elzas-Lotharingen, Cahiers du bilinguisme (1989), Contact Bulletin (Europese gemeenschap (1988) La Lorraine / François Reitel, 1982 (Que sais-je) ; L' Alsace / Jean Ritter, 1985 (Que sais-je) (opgenomen in bibliotheek MI); Brève histoire linguistique de l' Alsace / A. Weckmann, Th. Rieger, 1984. Langue et culture régionales cahier nr. 1; Ce que tous devraient savoir sur la langue et la culture franciques, collection "Petite bibliothèque francique" nr. 1 Lenzmount 1984; met brief van Rieks [Smeets?]
376:62
Marita Mathijsen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Typoscripten van uitzendingen.
376:63
Documentatie inzake minderheidstalen. 1986-1999 en z.j. 2 mappen.
N.B. o.a. Euromosaic, the production and reproduction of the minority language groups in the European Union, 1996; What a language = Quelle langue / ed. Jan Roelands en Jannie Verheijen, 1989; Les langues régionales minoritaire d' Europe / Henri Giordan, 1989; Situatie van de minderheidstalen in de gemeenschap / W. Kuijpers, 1986; stukken van de Tweede Kamer 1994-1995; van de Provinciale Staten van Limburg, 1996; typoscript van college van Rieks Smeets; Handvest voor regionale of minderheidstalen aanvaard, 1992; Mercator, information .... on regional languages and cultures in the European Community; Gesellschaft für bedrohte Völker; The Sami, the indigenous people of northernsmost Europe, 1997(European languages, 5); documentatie Europese Atlas met interview met Alineï; correspondentie n.a.v. de uitzending over minderheidstalen 1989
376:64
Documentatie inzake minderheidstalen. 1986-1999 en z.j. 2 mappen.
N.B. o.a. Euromosaic, the production and reproduction of the minority language groups in the European Union, 1996; What a language = Quelle langue / ed. Jan Roelands en Jannie Verheijen, 1989; Les langues régionales ' minoritaire d' Europe / Henri Giordan, 1989; Situatie van de minderheidstalen in de gemeenschap / W. Kuijpers, 1986; stukken van de Tweede Kamer 1994-1995; van de Provinciale Staten van Limburg, 1996; typoscript van college van Rieks Smeets; Handvest voor regionale of minderheidstalen aanvaard, 1992; Mercator, information .... on regional languages and cultures in the European Community; Gesellschaft für bedrohte Völker; The Sami, the indigenous people of northernsmost Europe, 1997(European languages, 5); documentatie Europese Atlas met interview met Alineï; correspondentie n.a.v. de uitzending over minderheidstalen 1989
376:65
Documentatie inzake namen: planten en dieren. 1989-1999 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Paddestoelen / E. Jansen et al., 1989; Over de drempel van ... Paddestoelentoren het Rondeel, z.j.;
376:66
Documentatie inzake namen: mensen, plaatsen. 1986-1999 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Voornamen / Doreen Gerritzen, 1999; typoscrpten van uitzendingen van Reimer Reinsma, 1986; typoscripten van de lezingen van het congres Namen georganiseerd door Onze Taal, 1993; 2 afleveringen van Algemeen Hansblad, 1991; De naam is ... / Wim Daniels. z.j.;
376:67
Documentatie inzake namen: merken, producten. 1986-1999 en z.j. 1 map.
N.B. o.a. Taal en merk; merk en taal / Ch. Gielen, 1993; nieuwsbrieven van Markgraafmerkenbureau, merkenrecht
376:68
Documentatie inzake het Nederlands. 1986-1999 en z.j. 1 map.
N.B. o.a. De geschiedenis van het Nederlands (typoscript); de oudste nederlandse zin; Maerlant ; P.C. Paardekoper
376:69
Documentatie inzake het schoolvak Nederlands. 1986-1992 en z.j. 1 map.
N.B. o.a. Commissie Vernieuwing examenprogramma's (CVE); Het onderwijs in het Nederlands , het NEderlands in het onderwijs In: Onze Taal aflevering 12e congres 1979; Moedertaalnderwijs in NEderland / Wilma Cornelisse, z.j.; Advies examenprogramma's havo/vwo Nederlands, 1995; Vorstellen aan de Tweede Kamer, 1996; protesten tegen de voorstellen; samenvattende typoscripten
376:70
Documentatie inzake Nederlands als tweede taal (NT2). 1988-1999 en z.j. 1 map.
N.B. o.a. Spelling en uitspraak van het Nederlands / M.L.A.I. Philippa, 1988; themanr. Nederlands als tweede taal Uitleg 8:5 (1992); Aansluitingsproblematiek allochtone cursisten van basiseducatie naar beroepsopleiding / Jos van Duinen & BRam Toussaint Raven, 1990; "Werktuig"
376:71
Documentatie inzake Nederlands in den vreemde. 1990-1999 en z.j. 1 map.
N.B. o.a. Typoscript van Jan Stroop [Moerstaal]; nederlandse maritieme termen door verschillende talen opgenomen
376:72
Documentatie inzake Nederlands voor buitenlanders. 1988-1995 en z.j. 1 map.
N.B. o.a. Direct Dutch; Doet u mee? Le Néerlandais à la portée de tous / L. Beheydt & J. De Geest, 1988; Dutch by radio / Hendrik Entjes, z.j.; Dutch by radio / Pieter H. Breitenstein, z.j.
376:73
Documentatie inzake numismatische linguistiek. 1986-1999 en z.j. 1 map.
N.B. o.a. typoscript over numismatische linguistiek; fragment uit een lezing Etymologische achtergronden van triviale termen in de numismatiek ... / W.J. Buijs, 1992; Placcart ende ordonnatie ..., 1986; Numismatische linguistiek / J.J. Grolle, 1984; Latijnse spreuken op munten / J.J. Grolle, 1984; Muntkoerier 20:8-10 (1991); De Beeldenaar 15:5 (1991), 16:1 (1992); de Florijn 19:1 (1996)
376:74
Documentatie inzake ontstaan van spraak. 1976-1999 en z.j. 1 map.
N.B. o.a. manuscript; fonetiek; glossogenetics; Protoglottologie in de twintigste eeuw / Paul Nagtegaal, 1986; The human story / red. M.-L. Makris, 1985; typoscript lezing Jan Wind, 1985; 4 miljoen jaar mens, tenttoonstelling Kuknsthal Rotterdam, [1999]
376:75
Documentatie inzake occitaans. 1987-1988 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Lenga e païs d'oc nr. 15 (1988);
376:76
Documentatie inzake onze eigen taal (OET). 1991-1998 en z.j. 1 omslag.
376:77
Documentatie inzake oorlog / vrede / vrijheid. 1980-1998 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Typoscript Oorlogstaal / Ewoud Sanders; Vrijheid in woorden / red. A. Sassen, 1986; De achterkant van de vrijheid / red. J.G Vierkant & T. Duut, 1986; typoscripten van uitzendingen 1980, 1985;
376:78
Documentatie inzake oude talen. 1989-1999 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Typoscript De talen van Mesopotamië; De Etrusken spreken.
376:79
Jos Paardekooper. 1989-1999 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Correspondentie 1997-1998; fotokopie van Theo Thijssen Kees de Jongen / Jos Paardekooper, 1993
376:80
Documentatie inzake pasen / pinksteren. 1989-1999 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Typoscript van uitzendingen 1979-1985; fotokopie Het boek van het ei / Gert van Maanen, 1992; typoscripten over IJ, ei en eiergerechten; glossolalie
376:81
Persreacties. 1978-1989. 1 omslag
N.B. o.a. Aankondiging van start van het wekelijke progrmma "De Taalshow" , met de jongste omroepmedewerker Frouwkje; informatiemap NOS met korte geschiedenis van het programma en samenvatiing van "promo-cassette"; recensies van boeken samengesteld door Jan Roelands
376:82
Documentatie inzake Fernando Pessoa. 1990-2000 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Typoscript met biografie, recensies van zijn werken.
376:83
Marlies Philippa. 1986-1992 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. typoscripten van uitzendingen
376:84
Documentatie inzake Pidgin / Creools. 1989-2000 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Negerhollands, Pieter Muysken, TCuLT
376:85
Documentatie inzake poëzie. 1972-2000 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. poezie-album,
376:86
Documentatie inzake Polen. 1993-1997 en z.j. 1 omslag.
376:87
Documentatie inzake psycholinguistiek. 1971-1990 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Onder woorden brengen, psychologische aspecten van expressief taalgebruik / G. Kempen, Rede 1977;
376:88
Documentatie inzake reclame- / televisietaal. 1982-1991 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. De wellustige streling van kamerbrede behaaglijkheid, over reclame en taal / Harry Obdeijn et al., 1985; Taal als drager van reclame / Joop Roomer in Adformatie 1986; nederlands op etiketten van levensmiddelen; etiketlitaratuur / Willem Winters, 1991
376:89
Documentatie inzake retorica. 1989-1997 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. De wellustige streling van kamerbrede behaaglijkheid, over reclame en taal / Harry Obdeijn et al., 1985; Taal als drager van reclame / Joop Roomer in Adformatie 1986; nederlands op etiketten van levensmiddelen; etiketlitaratuur / Willem Winters, 1991
376:90
Documentatie inzake runen. 1993-1997 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Typoscript
376:91
Documentatie inzake Sardinië / Sardijns. 1988-1997 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Typoscript ; Il conflitto fra codici linguistici in Sardegna / Roberto Bolognesi, 1988; La lingua sarda contemporanea /E.B. Ferrer z.j.; The linguistic and legislative status of Sardinian at national and european level / A.G. Chessa, ca 1996
376:92
Documentatie inzake scheepstermen. 1948-1995 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Marine benamingen en uitdrukkingen, onderdeel van de Leidraad practische militairevorming / Koninklijke Marine, 1948; russische zee- en scheepstermen;
376:93
Documentatie inzake schelden. 1984-1998 en z.j. 1 map.
N.B. o.a. Typoscript over Taboe in taal van M. Elias; Nationaal scheldwoordenboek / red. K. laps et al, 1984; Bond voor het vloeken;
376:94
Documentatie inzake (hand) schrift / schrijven. 1976-1996 en z.j. 1 map.
N.B. o.a. Typoscript grafologie; artikelen van Gerrit Noordzij in Compres 1976-1979; thema nummer Spiegel historiael "Schrift en communicatie"; schrijfpedagogisch studiecentrum' Vormen van schrift, de mens als tekstverwerker, 1983
376:95
Documentatie inzake sinterklaas. 1978-1999 en z.j. 1 map.
N.B. o.a. Typoscript en van sinterklaasuitzendingen 1978-1999; typoscript over sinterlasgedichten; Sint-Nikolaasavond / J.H. van den Bosch, z.j.;
376:96
Documentatie inzake Sowjet Unie. 1984-1994 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Typoscript; politieke kaart van Sowjetrijk en Joegoslavie 1991; Russland deutsche en Krimtataren; over vertalingen van Poesjkin en Paustovski;
376:97
Documentatie inzake Spaans. 1987-1999 en z.j. 1 omslag.
N.B. o.a. Typoscript; De kracht va het zich vormende / Barber van de Pol, 1997; rec. vertaling Don Quichot door B. van de Pol, 1997; woordeboeken; de tilde
376:98
Documentatie inzake spelling. 1986-1999 en z.j. 2 mappen.
N.B. o.a. Typoscripten over de geschiedenis van spelling in het Nederlands (1200-heden) (Molewijk); voorkeursspelling; Taaladviescommissie; Comité met C (Barnard en Molewijk); Spelling van buitenlandse aardrijkskundige namen; Vereniging voor wetenschappelijke spelling (Berlits en Bierman); Je kado staat op mijn bureau / J. de Rooij (AO 2121, 1986); De spelling Hoevers; Geschiedenis Woordenlijst Nederlandse taal, z.j.; Groot Nederlands Dictee
376:99
Documentatie inzake spelling. 1986-1999 en z.j. 2 mappen.
N.B. o.a. Typoscripten over de geschiedenis van spelling in het Nederlands (1200-heden) (Molewijk); voorkeursspelling; Taaladviescommissie; Comité met C (Barnard en Molewijk); Spelling van buitenlandse aardrijkskundige namen; Vereniging voor wetenschappelijke spelling (Berlits en Bierman); Je kado staat op mijn bureau / J. de Rooij (AO 2121, 1986); De spelling Hoevers; Geschiedenis Woordenlijst Nederlandse taal, z.j.; Groot Nederlands Dictee
376:100
Documentatie inzake spelling buitenland. 1995-1997. 1 omslag.
N.B. Duitsland en Noorwegen.