Archieven & collecties

386 Collectie liedblaadjes, z.j.

inhoud: In 2009 schonken de kleindochters van Cornelis Gerrit Tijssen (1900-1983), middenstander te Wieringen, liedblaadjes, liederencouranten en reclameverzen uit de verzameling van hun grootvader.

Het materiaal is ondergebracht in Collectie nr. 118:22.

Openbaar.

1 inventarisnummer(s)

  

terug

386:1
Manuscript: Een jongling van 18 jaar.
Reclame spel: de Haas & van Brero; Apeldoorn
Liederenboekje aangeboden door de firma de Haas & van Brero; Apeldoorn
Liedblaadje fabrikanten de Haas & van Bredero; Apeldoorn.
Liedboekje. omslag ontbreekt.
Het lied der bloemen.
Liedblaadje. Tekst van Ds. A.J. Mulder
Draag nu den olijftak aan.
Het dansgevaar. uitgeverij H.N. Voorhoeve; Den Haag.

Liedblaadjes J.P. Nobels; Haarlem:
Nieuwe komische coupletten; op de wijze van kleine meisjes moeten slapen gaan; Juffie kijk toch uit; De arme vrouw; Had je me maar.
De gruwelijke moord; Huwelijksaanzoek van Cornelis en Maartje.
Nieuw lied van de twee bankroetiers; De waschvrouw; De schoorsteenveger en de papegaai.

Liedblaadjes G.v.d. Linden; Amsterdam:
De verlaten vrouw; De magt van het goud; Een nieuw lied op alle lieve mooie meisjes; De scheepsjongen, Minnelied van Pauwelina en haar vogeltje.
Nieuw lied van de verliefde droomer over de vrouwen; Werkmanslied; Een lied ter gedachtenis aan lieve kleine Marinus; Nieuw lied van de onnoozele vrouwen over de mannen.
Het snurkie; Een nieuw lied van een Vlaamsch meisje met een Franschman; Het mislukte huwelijk.
De orgelman; De klagende minnares; Een nieuw lied juffrouw pas op je hondje; De jager en de herderin.

Liedblaadjes F.W. Vislaake; Amsterdam.
Nieuw lied op het verongelukken van Zr. Ms. monitor de "Adder"; Silberstein; De tijdgeest; De vondeling.
Queen Victoria; Denk steeds aan haar; Jou-jou; De walsvreugde.
Door de bult; Susanna; Het beeld der roos; Nieuw liedeken van de gelukkige snijder met zijn boerinneke.
Nieuw lied Op de bergen ; De bezmbindster; Nieuw kermislied van het afscheid der huzaren; De liefelijke meid van hierover.
Ware gebeurtenis van een jong matroos; De oude tante; Klaaglied van den moord van Dordt.
De Fransche Klaas, ha! ha!; De schoone Juulja; Ik heb mijn lief verloren; De liefelijke meid van hier over.
Nieuw lied huiselijken twist tusschen Fronika en Nikiha; Costuum eener Hollandsche keukenmeid; De reis naar Berlijn.
Vreeselijke dubbele moord te Schagen; Zij is er stil van doorgegaan; Konings grenadieren; De kwade vrouw.
Coupletten van 't gevoel; Het gebed der moeder voor haar kind; Nieuw lied op het draaijen van de Hollandsche meisjes; De waschvrouw.
Ja zoo als gij; Het zoekende meisje; Schipbreuk en redding; Lied op het verongelukken van een schip.

We gaan naar Rome, tekst en muziek van Ferry; 'k Ga van het jaar niet naar Zwitserland; Kun je fluiten, Johanna?; Sarie Marijs.
Liedblaadje s.l.; s.a.
Drievoudige moord te Putbroek gem. Echt, op drie jongelingen waaronder 2 gebroeders.
Regendroppen tekst Jack Bess. s.a.
In memoriam Maarten Snoodijk.
Nooit meer oorlog! uitgave van Aris Jantje.


Welkom welkom in ons misdden, BW. juni 1920
Hebt u misschien Catrien gezien?; Fijn aan den Rijn; Sluimer zacht, mijn jongen; Boemtara Tsang ta-ka-da, tekst van Kees Pruis muziek Willi Osterman
Welkomstgroet ter eere van het bruidspaar.
Muizen-marsch.
Neuzenlied Joh. P. de Graauw; Helder.
In het zwarte klooster; Het vrouwtje van Stavoren; De oprechte liefde van Ferdinand en Licia; Op het somb're kerkhof.
Oorlogs naweeën.
Vergeet de werkman niet.
Tegen het a.s. jubileumfeest van Mevr. van Mecklenburg, Manifest van het uitvoerend comité van het Sociaal-Anarchistisch Verbond
De eenheidsworst; De woudzoeker, J. de Koning; Rotterdam. s.a.

Liedblaadjes F. Rombouts en Zn.; Roosendaal. s.a.:
De visch wordt duur betaald
De moord in en roeiboot.
De Belgische anexatieplannen.

Vrede daalt neer op aarde door Kokkie, Fort-coupletzanger s.l.; s.a.
Oorlogstijd door Kokkie, Fort-coupletzanger. s.l.; s.a.

Klaaglied van een Belgische weduwe.
Neutraal Holland.
Blind geschoten!
Lotgevallen van de verloren zoon.
Moord gepleegd in een roeiboot te Amsterdam.
De ramp der "Titanic" of het grootste stoomschip der wereld op haar reis naar Amerika vergaan vervaardigd door Br. C. s.l.; s.a.
Nieuwe coupletten van het kind van Holland.
De klagende minnaar.
Niets aan te doen.
Gruwelijke moord te Heilsberg, gepleegd door Eleonora Beaumont, echtgenoote van den schrijnwerker Scholtz, in Oost-Pruisen.
Scheveningen vooraan!
Met tante Mina naar Wijk aan Zee.
De zedenkoorts, of, dat mag je doen, dat mag je niet doen.
Lieske's laatste kus aan moederlief.
O, Amelia.
Drie dubbele moord gepleegd door een vader op zijn drie kinderen, in de van Hoogendorpstraat Kleine Piet.
De vermakelijke Nieuwjaars-wensch van vrolijke Frans aan zijn stadsgenooten. F.W. Vislaake; Amsterdam.
Als je soms met een auto gaat. [stencil]

Liederen-courant s.l.; s.a.
N.B. Het loon van den arbeid; Als je weer los komt; De zwie-zwa-zwabber; De dievenwagen; Ja en toen...; Drama te Baarn; Berlinner bollen; In 't hotel "De groene weide"; Tante, je rokken zijn te kort; Zij bemint mij niet; De week heeft zeven dagen; Juffrouw Kalker en juffrouw Smit; Tja ik heb geen bannanen; Keer weer in mijn woning; Ik blijf je trouw; Alle dagen bruine bonen.

Liederen-courant F. Rombouts; Roosendaal. s.a.
N.B. In de petoet; Een goeie zeeman; Het meisje met de blauwen hoed; Vaste verkeering; Ho-jo, ho-jo, matrozen die zijn nu eenmaal zoo; Eenmaal dan moet je gaan varen;José-José; Ik wou je wat vragen; Hein de Bruin; Fijne zus, uit de autobus; Juffrouw de Bonk; Kom, drink nog eens leeg een keer; Zwarte oogen.

Olympiade-courant F. Rombouts; Roosendaal. s.l.; s.a.
N.B. Hoera olympia; Steeds heb jij mij troost gebracht; Tabe, tabe; O! juffrouw Donselaar wat staan je beenen raar; Brief van een moeder aan haar zoon in de gevangenis; Germaine; Marie-Ette; Het kroegje bij de bajes; Lulab bij-land; Pappie, waar ben je?; Hallo! hallo! alles per radio; Levie Leeman ging eens uit wandelen; Voor u geen liefde meer; Vaarwel lief Holland; "Hollywood"; Schoone vrouw, hoe is het?

Liederen-courant F. Rombouts; Roosendaal. s.a.
N.B. Ik heb je éénmaal gekust; Het sprookje van de liefde; O kleien meid ik hou van jou!; Het congres danst; Dat moet een deel des hemels zijn; In 't kroegje De roode lantaarn; Ja zoo'n Spaansche tango en een vrouwtje als jij; Eén enk'le kans...; Jans, geef 'm een kans; Matrozenlied; Jan Smit z'n vrouw is 'm gesmeerd; Oh! Mo'nah!; Fijn aan den Rijn; Als ik naar je blinden oogen kijk; Matroos vaarwel; Waarom, waarom zijn de bananen krom