Archieven & collecties

240 Collectie kinderlied, 1961-1998

inhoud: In 1998 verwierf het Meertens Instituut de kinderliedcollectie van de muziekleraar frater Remigius (burgerlijke naam Jozef L.L. Heesbeen, 1914-2004), onderwijzer en later leraar in muziek en andere vakken aan de kweekschool behorende bij de congregatie van de fraters van OLV Moeder van Barmhartigheid in Tilburg. Frater Remigius maakte voor zijn muziekonderwijs in de jaren zestig gebruik van volks- en kinderliederen: deze dienden hem als pedagogisch materiaal. Hij verzamelde materiaal dat studenten in hun kinderjaren hadden gezongen. Ook van andere kinderen werden liedjes opgetekend.
De circa 600 liederen zijn door Heesbeen systematisch geordend: eerst de gesproken verzen, dan de liedjes op één toon, vervolgens die met één interval (sol-la en sol-mi) en zo verder.

De collectie bestaat uit correspondentie, typoscripten, manuscripten en knipsels.

resultaat: Louis Peter Grijp, ‘Van Boekenoogen tot frater Remigius. Kinderliedverzamelingen in het Meertens instituut.’ In: Anne de Vries, Helma van Lierop-Debrauwer en Piet Mooren, Poëzie is kinderspel. Poëzie onder en boven de achttien. Dutch University Press, Oisterwijk 2000, p. 86-98, 115.

Openbaar.

12 inventarisnummer(s)

  

terug

240:1
Brieven Frater Remigius Heesbeen aan L.P. Grijp. 1998. 1 omslag.
N.B. In verband met de overdracht van het materiaal aan het Meertens Instituut; met verklaring van overdracht; met foto's
240:2
Typoscript Het Nederlandse volkslied. 1963 (1969). 1 omslag.
N.B. Werkstuk voor MO akte schoolmuziek.
240:3
Typoscript inzake literatuuropgave "volkslied" t.b.v. het eindexamen schoolmuziek. 1961-1964. 1 omslag.
N.B. Met brief van A. Doornbosch uit 1971.
240:4
Typoscripten en krantenknipsels. 1972-1973 en z.j. 1 omslag.
N.B. Met typoscripten met fragmenten uit: J.J. van Deinse "Twentse volksgebruiken", s.a., "Lieder aus Spanien", s.a., een A1 poster met volksliederen (met muz.) als nieuwjaarswens, 1977 en: Paul Collaer "Les phenomènes primitifs de l' invention musicale", 1954
240:5
Typoscript "Proeve van systematische ordening volgens melodische eigenschappen van Nederlandse volkskinderliederen". 1961, 1 omslag.
N.B. Scriptie Brabants Conservatorium te Tilburg. In tweevoud met een schematische Kurzfassung.
240:6
Manuscripten met muzieknotatie: index en melodietype 1-10. 1961. 1 omslag.
N.B. Documentatiemateriaal behorende bij de scriptie "Proeve van systematische ordening volgens melodische eigenschappen van Nederlandse volkskinderliederen"
240:7
Manuscripten met muzieknotatie: index en melodietype 11-20. 1961. 1 omslag.
N.B. Documentatiemateriaal behorende bij de scriptie "Proeve van systematische ordening volgens melodische eigenschappen van Nederlandse volkskinderliederen"
240:8
Manuscripten met muzieknotatie: index en melodietype 21-30. 1961. 1 omslag.
N.B. Documentatiemateriaal behorende bij de scriptie "Proeve van systematische ordening volgens melodische eigenschappen van Nederlandse volkskinderliederen"
240:9
Manuscripten met muzieknotatie: index en melodietype 31-40. 1961. 1 omslag.
N.B. Documentatiemateriaal behorende bij de scriptie "Proeve van systematische ordening volgens melodische eigenschappen van Nederlandse volkskinderliederen"
240:10
Manuscripten met muzieknotatie: index en melodietype 41-50. 1961. 1 omslag.
N.B. Documentatiemateriaal behorende bij de scriptie "Proeve van systematische ordening volgens melodische eigenschappen van Nederlandse volkskinderliederen"
240:11
Manuscripten met muzieknotatie: index en melodietype 51-52. 1961. 1 omslag.
N.B. Documentatiemateriaal behorende bij de scriptie "Proeve van systematische ordening volgens melodische eigenschappen van Nederlandse volkskinderliederen"
240:12
Manuscripten met muzieknotatie: allerlei. 1961. 1 omslag.
N.B. Documentatiemateriaal behorende bij de scriptie "Proeve van systematische ordening volgens melodische eigenschappen van Nederlandse volkskinderliederen". Bevat:
1. Nederlandse kinderliedjes, opgetekend 1962-1965 door leerlingen van J.L.L. Heesbeen
2. Kinderliederen uit België (diverse bronnen)
3. Liederen, opgetekend juni 1982 in Indonesië (eiland Nias) door J.L.L. Heesbeen
4. Drie kinderliederen uit Böhme "Deutsches Kinderlied und Kinderspiel"
5. Hongaarse kinderliederen uit "Corpus Musicae Popularis Hungaricae" I
6. Citaten uit Paul Collaer "Les phénomènes primitifs de l'invention musicale" (1954)
7. Materiaal overgenomen uit: J.v.Vloten "Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen" 1894
8. Materiaal overgenomen uit: J.Pollmann "Iets over de melodie van baby's speelliedjes" Onze Taaltuin VI