Archieven & collecties

384 Collectie liedblaadjes, 1862-1962

inhoud: In januari 2009 schonk Martie Severt, werkzaam bij de bibliotheek van de omroep, een verzameling liedblaadjes, liedschriften en muziekboekjes. Het betreft inzendingen van luisteraars van het radioprogramma "Onder de groene linde" aan het Radio Volkskundig Bureau.
De collectie bestaat uit liedschriften, liedboekjes, liedblaadjes, programmaboekjes.
384:29 is ondergebracht in 118:21

Zie ook archief 378 'Onder de groene linde' en archief 498 'Radio Volkskundig Bureau'.

Openbaar.

32 inventarisnummer(s)

  

terug

384:1
Liedschrift met teksten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Anoniem
384:2
Liedschrift met teksten van J. Hartman. Z.j. 1 omslag.
N.B. Met schenkingsbrief uit 1959.
384:3
Liedschrift met teksten van J. Terpstra. 1873. 1 omslag.
384:4
Liedschriften met teksten van V.d. Kooi. Z.j. 1 omslag.
N.B. 2 schriften met schenkingsbrief uit ca 1963
384:5
Liedschrift met teksten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Anoniem
384:6
Liedschrift met teksten van W. Veenstra. Z.j. 1 omslag.
N.B. Met enkele losse blaadjes
384:7
Liedschrift met teksten van E. Hollenberg. 1902. 1 omslag.
N.B. Met enkele losse blaadjes
384:8
Liedschrift met teksten van J.J.P. Rijs. Z.j. 1 omslag.
N.B. Met enkele losse blaadjes
384:9
Liedschrift met teksten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Anoniem, cahier zonder omslag
384:10
Liedschrift met teksten. 1940. 1 omslag.
N.B. Anoniem, oorlogsspotliedjes
384:11
Liedschriften met teksten van A.R. van Werkhoven. Z.j. 1 omslag.
N.B. 2 schriften met enkele losse blaadjes, sommige in een ander handschrift; met brief uit 1960
384:12
Liedboekje. Z.j. 1 omslag.
N.B. Grönneger laidjes, verz. door J. Veltman; met schenkingsbrief uit 1961 geschonken door E. Abeling
384:13
Typoscript J. Vader. ca 1960. 1 omslag.
N.B. "Rijm- en zanglustig Walcheren"
384:14
Typoscript J. van Zunderen. ca 1960. 1 omslag.
N.B. Een rijk heer al uit de stede...
Er was een koopman rijk en machtig ...
384:15
Typoscript F.K. Capelle. 1959. 1 omslag.
N.B. Met brief.
Morgenlied ; Het zonlicht tegemoet ; Bij 't krieken der dagen vooruit ; Wat is de wereld wijd ; De fiere pinksterbloem ; Welkom aan bruid en bruidegom ...
384:16
Typoscripten en manuscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Met enkele brieven.
Scheidingslied
Komt vrienden luistert
Christelyk en stichtbaer liedeken van het kaert-spel
Liedeken en wondebare geschiedenis van eene vrouw die den koning als soldaet ...
Lied van den dominé van Yzendyke; beklag liederen; liedeken op het huwelyk
Ik laat je gaan.
Dat 's leuk.
Voor jou. Vijf dagen naar Parijs.
Vrouwen deugden.
Uit de moppentrommel.
Tango koorts. De tangodans.
Ik heb mijn hart in Amsterdam verloren.
Den ijzer.
Tante Bet.
Het liefde stuk van een genneraaldochter.....
Er was eens een hele rijke koopman....
Het soldaatten lied van liefde.
Het hutje aan de zee.
Heerlijke tijd, als wij verblijd....
Bimelse, bamelse.
Er was eens een hele rijke koopman.
De jammerklacht van de zwerver.
De valsche ridder.
Liefdes tranen.
Een soldaten lied van liefde.
Legerplaats bij Oldebroek.
De schildwacht.
Mijn Drenthe. Eduard en Helena. Het eigenzinnige meissien. De drie ruitertjes. De rooie koe. Daar was laatst een meisje loos. Daar achter in die velden. Het vrouwtje van Stavoren. De nachtelijke minnaar. Simonsmannegien. Het golvende roggeveld. 't Ofscheid. An de Slienertoren. De Sliener klokken. In Wenen. Oês liêd.
Da ging der Bub auf Sträiselsuch....
Progamma van de ambtenaren-muziekvereniging ...o.a. liedjes van Cath. v. Rennes, Henri Zagwijn.
Typoscript "Van twee Conincskinderen.
Brief van Ab Visser aan Ad Doornbosch 1958.
384:17
Liedboekje. Z.j. 1 omslag.
N.B. Zonder titelpagina; p. 1-20 ontbreken; B. Slegtendorp.
384:18
Liedschriftje. Z.j. 1 omslag
N.B. Anoniem. [was gekaft met een krant uit 1914]
384:19
Liedblaadjes zonder uitgever of plaats van uitgave. Z.j. 1e van 2 omslagen.
N.B. 't Bankje bij de haven. (2x)
't Moeder hart van steen of het verstoote meisje.
't Plantsoen.
"Moeder".
Aan 't brugje bij de vliet.
Ach vader niet meer!
Afschuwelijke roof- en sluipmoord gepleegd op Matinus van Hees, Veekoopman te Oss.
Als ik je zie dan moet ik huilen. (2x)
Apache-lied.
Apachendwang. Rooie Jaan.
Bede om hulp van een werklooze.
Brief van een vader!
Chareltje (kluchtlied). (2x)
Dat hebben de meisjes zoo gaarne. (2x)
De avond van Nieuwjaar.
De bloemenverkoopster.
De boterboer en zijn huisdochter.
De commensaal.
De dief.
De haremrok of de broekrok.
De Heilige stad Jeruzalem.
De kindermoord gepleegd in de bosschen van Renkum (Gld.). (2x)
De klacht van den mijnwerker.
De klacht van een stervend meisje.
De kroeg.
De kus in de vier jaargetijden.
De lustige varensgezel. De twee arme weeskinderen.
De macht van het kind. (3x)
De mislukte liefde. Drinkt botermelk.
De nieuwe coupletten van de vreeselijke aanvaring van de Titanic ...
De nieuwe drankwet.
De Oudejaarsnacht.
De politieke regeeringsmoord gepleegd op den martelaar Francisco Ferrer.
De ramp van de oorlog.
De storm.
De verloren zoon. (2 x)
De vreeselijke mijnramp te Courrières. (2 x)
De vrouw voor het geld.
De winterklacht.
Een gezellig reisje van zes jongens van Rotterdam naar de wandelpier van Scheveningen.
Eenmaal nog. (2 x)
Eliza de vluchtelinge of de ontrouwe minnaar.
Gisteren nacht heb ik Marie naar huis gebracht.
Gruwelijke moord gepleegd op eene vrouw aan den Teteringschen dijk, bij Breda.
Heb ik je hoed op van de bedeeling.
Het 40-jarige huwelijkslied: Wat is het leven een stap naar 't graf.
Het bloemenmeisje. (2 x)
Het eerste fietstochtje.
Het fiere schooiershart.
Het soldaatje.
Het vondelpark bij nacht.
Het vrouwtje van Stavoren. (2 x)
Het weesje.
Het werkeloozenlied: zonder werk.
Hittepetit. (2 x)
Ik blijf je trouw.
In de liefde zijn we allemaal gelijk.
Jantje aan de telefoon.
Janus de huisbaas gefopt door de vrouw van Hein de Porder.
Juffrouw Kalker en juffrouw Smit.
Kees laat je scheeren!
Keetje van de slager die wordt nooit mager.
Klacht van twee kinderen die een aalmoes vragen van hunne blinde vader.
Klachtlied der werkeloozen.
Klachtlied der werklooze.
Klachtlied van een werkelooze.
Komieke samenspraak of het afgeluisterd gesprek van drie dienstmeisjes.
Komische coupletten van chique lui.
Leve arbritrage! of Engeland laat de boeren maar met ruste.
Lison-Lisette. Liso Lisette.
Lotgevallen van de verloren zoon.
M'n vader en ik.
Meisjes pas op voor de mannen.
Mignon of het beeld der rozen.
Mijne familie.
Moeder ik kan je niet missen.
Moeder. (2 x)
Moederweelde. (2 x)
Molly.
Neerlands groet aan Paul Kruger.
Nieuw lied: Het kind van den dronkaard.
Nieuwe coupletten of de klacht van twee kinderen die een aalmoes vragen voor hunne blinde vader.
Nieuwe coupletten van Andreas Vesten.
Nieuwe coupletten van bij het ouderen graf.
Nieuwe coupletten van de automobiel.
Nieuwe coupletten van de gevolgen van de nieuwe drankwet.
Nieuwe coupletten van de lantaarn.
Nieuwe coupletten van de Spaansche liefdesverklaring.
Nieuwe coupletten van de verlaten jongeling.
Nieuwe coupletten van de verlatenen.
Nieuwe coupletten van de verworpene der aarde of het leed der moeder.
Nieuwe coupletten van de woudzoeker.
Nieuwe coupletten van een huisgezin dat in armoede gedompeld is.
Nieuwe coupletten van een weduwe met hare 3 kinderen.
Nieuwe coupletten van hefrecht van den werkman.
Nieuwe coupletten van Het komt er zoo nauw niet op aan.
Nieuwe coupletten van het verloren geluk. (2 x)
Nieuwe coupletten van lekker in de trap.
Nieuwe coupletten van Neêrland bovenal.
Nieuwe coupletten van O, Susanna.
Nieuwe coupletten van Tralala.
Nieuwe coupletten van uit 't leven van een werkelooze.
Nieuwe coupletten: 't Minnelied van de woudzoeker.
Nieuwe coupletten: aan 't strand der Zuiderzee.
Nieuwe coupletten: altijd in m'n eentje.
Nieuwe coupletten: De zegen van den Heer.
Nieuwe coupletten: Een klacht van een jongeling aan het graf zijner bruid.
Nieuwe coupletten: Heelemaal alleen.
Nieuwe coupletten: Het Itiliaansche meisje.
Nieuwe coupletten: Het kind van den dronkaard.
Nieuwe coupletten: Het lied van de gouden wieg.
Nieuwe coupletten: Het slot.
Nieuwe coupletten: Nieuw werkmanslied.
Nieuwe coupletten: Twee aardige menschen.
Nieuwe coupletten: zonder werk.
Nou, geef mij maar een lolly.
O, lieve Mathilde, als je eens wist wat ik wilde.
O, Susanna!
Onder het lommer van de boomen in het park alhier.
Onze militairen.
Oome Hein heeft een kindje gekregen.
Pas toch op je broodkaart.
Populaire coupletten: Komische avonturen. De actie der politie. Wat je op zondagmorgen. Onbewoonbaar verklaarde woninge.
Regeerings en Gemeentezorgen.
Rotterdamsch kermislied, voor het jaar 1900. Leest de komische vergelijking van Chamberlain met de bekende vagebonden Robert en Bertrand.
Schandelijk optreden van een aantal Amsterd. winkeliers in levensmiddelen.
Schatje wees niet kwaad. (2 x)
Schets ter herinnering aan de vreeselijke zeeramp van het stoomschip "Berlin", gestrand aan den Hoek van Holland op 21 Februari 1907.
Schipbreuk van IJmuiden.
Schuld. De brief van Tomme Kee.
Slaap en vergeet.
Spoorweg-ongeluk te Rosmalen waarbij drie dooden.
Vader.
Varen, varen op de zee. Het hutje bij die zee.
Vergeet de werkman niet.
Vergiffenis.
Visschersleed.
Werkman komaan!
Wiegenlied. (2 x)
Wil je trouwen?
Zaza.
Zij die niet slapen.
384:20
Liedblaadjes zonder uitgever of plaats van uitgave; Z.j. 2e van 2 omslagen.
N.B. De liefste bloem van Nederland; Amsterdam bij nacht; Nieuw volkslied of Neerlands heldenmoed; Het souper.
Een nieuw lied; Volkslied.
In ons dorpje; Een gezellig reisje.
De taptoe op den Dam.
Het vrouwje van Stavoren.
Als die blijde morgen lacht; Konings grenadieren.
Nieuwe coupletten van de meid, boer en de hooiberg; Nieuw lied van een Vlaamsch meisje met een Franschman.
De schone bruid; Een vermakelijk rijtoertje in een hippodròme.
De nieuwe prikkel der maatschappij; Transvaalsch volkslied.
Geheel nieuw gemaakte coupletten van mijn geliefde Karel; Vroolijke coupletten van de automobiel.
Jou-Jou Kauchere Witsen; De walsvreugde.
Als de blad'ren in 't prieël zacht ruischen; Als in 't park de blad'ren vallen.
Nieuwe coupletten van Meerenberg en Medemblik; De Brusselsche schoone.
Nieuw lied van de Konings kinderen; Weet gij moeder wat ik droomde.
Een gezellig reisje naar de wandelpier; Transvaalsche volkslied.
Nieuw lied van de dappere boeren; Algemeen kermislied voor 1902.
Il pleurait (Hij huilde tranen met tuiten); Hassepammele, de kat is dood; Heidemarie; Scheiden doet lijden!
Ben aan de rol geweest (Boemelliedje); De boemelaar; Moeder; Ik ben verliefd.
Briefje van een stervend Russisch kindje aan Holland; Moeder ik kan je niet missen; De wereld der blinden; Eenmaal nog wil ik je wederzien.
Lieflijke glimlach; Wanna; Als ik je zon niet kan wezen, mag ik je schaduw dan zijn; Nou geef mij maar een lolly.
Jeugd-leven; Hij, zij, en de piano; De drankduivel; Zij die niet slapen!
Landru die 17 vrouwen heeft vermoord, voor 't gerecht; Het afscheid; Fietje; Moeder ik droom vaak van jou.
Siene laat me los; O! die constance!
Hawaï-droom; Opoe draagt een smoking; Als ik je zon niet mag wezen, mag ik je schaduw dan zijn? Bruine moeders.
Daar moet je moeder voor zijn; Landverhuizers; Wat is 'n moeder; Overschotje.
De lolly; Kom mijn schatje we nemen er nog een; Ik blijf je trouw; Keer weer in mijn woning.
384:21
Liedblaadjes met uitgever. Z.j. 1e van 2 omslagen.
N.B. Kluchtige coupletten van de landloopster; Het dronkaardskind; Als je pas getrouwd zijt, krijg je koekjes bij de thee. Signora of de bedrogen minnaar; G. Bäcker van Mourik.
Nieuwe coupletten: Heb jij je hoed op; De nieuwe drankwet; De mannetjes schutters van Amsterdam; Nieuw lied: Alee-aloo, bij ons gaat alles zoo. George Bäcker, Bergen op Zoom.
Nieuwe coupletten: Heb jij je hoed op; De nieuwe drankwet; De mannetjes schutter van Amsterdam Nieuw lied: Alee-aloo, bij ons gaat alles zoo. George Backer, Bergen op Zoom.
Ontzettende zeeramp, 1000 menschen vinden den dood in de golven, of sterven van koude en uitputting. Pasman, Soesterberg.
Bij het graf der slachtoffers van de brand te Groningen. Pasman, Soesterberg.
Het vogelschieten eene Zutfensche vertelling. v.d. Peijl, Ierseke.
Bede om hulp van een gebrekkige. H. van den Broeck-Jacobs, Aalst.
Drama te Baarn. Visschersbede. F. Rombouts & Zn, Roosendaal.
Hongerdood te Baarn. Liederenhandel "Amusante Bundel", Rotterdam.
Drama te Baarn; Sluimer zacht. F. Rombouts & Zn., Roosendaal.
Drama te Baarn; Visschersbede. F. Rombouts & Zn., Roosendaal.
Drie wielrenners gedood bij auto-ongeluk. F. Rombouts. 1934. Roosendaal.
Soldatenplicht. F. Rombouts, Roosendaal.
Vervloekt zij de oorlog. Voor rekening van P. van Soest.
Landweer-coupletten. Bothof, Dordrecht.
Kijk je nog eens om? Bothof, Dordrecht.
Nieuwe coupletten: De blijde verwachting. C.N. Bothof, Dordrecht.
Kermis-mop. C.N. Bothoff, Dordrecht.
Voordracht behoorde bij zoo'n overgrooten neus. F.W. Vislaake, Amsterdam. Tewe's Origineel Dordrechtsch kermislied 1899. L. Oppenheim, Groningen.
Kobus, kijk je nog eens om? De Phoenix, Rotterdam.
Bij het vuurwerk der Haagsche huwelijks-feesten. E.v.d. Geer, Amsterdam.
Droombeeld van een Transvaalsche boer. E.v.d. Geer, Amsterdam.
Een Brabantsch boertje in de dolleboel. E.v.d. Geer, Amsterdam.
Een bede om hulp geslaakt door de arme gemartelde boeren vrouwen. P. Bigot.
De bochelfamilie; Neerlands heldenmoed. Handelsdrukkerij, Amsterdam.
Het vrijheidslied der drie gebr. Hogerhuis. R. Snel, Amsterdam.
384:22
Liedblaadjes met uitgever. Z.j. 2e van 2 omslagen.
N.B."De stiefmoeder"; 't fiere schooiershart; Moederweelde. De boemelaar. S.l. : F. Rombouts.

Ah! viva la Espana!; Vader; Apachen-lied; Het bedelmeisje. S.l.: J. de Koning. 2 ex.

De jammerklacht van de zwerver; Over het water van de zeeën. Amsterdam : E. v.d. Geer

De klagende jonkman; Het haasje; Het vrijheidminnend meisje; Matrozen-lied; De jager met zijn meisje; Het aandenken. Amsterdam : F.W. Vislaake.

De kleine dief; De klagende moeder; Als mijn moeder eens kon weten hoe 't mij in den vreemde gaat; Nieuwe kermislied: Dat komt van de lie ... .Amsterdam : E. v.d. Geer. [beschadigd exemplaar]

De meid van de straat; Jij hebt in je oogen; Over honderd jaar is alles voorbij; Meisjes...weet wat je doet. Rotterdam : W.H. de Koning.

De ramp onder de boerenstand door het gevreesde Mond- en Klauwzeer. Alkmaar : Zwaan & Zn.

De scheepsjongen; "Lucifers mijnheer"; Wonder geval van een jongen soldaat. Amsterdam : F.W. Vislaake.

De vondeling; Weet gij moeder wat ik droomde; "Edelweis". E.v.d. Geer, Amsterdam.

Een nieuwe klucht van de slimme Jan. Deventer : P. de Lange.

Het aardige uitstapje van het paartje van Urk; Walse d'amour (de liefde onder de rozen). Amsterdam : E. v.d. Geer.

Het hutje bij de zee; Ik ken een lied. F.W. Vislaake, Amsterdam.

Het lied van moeder; Moeder die man wil mij wat doen! Amsterdam : E. v.d. Geer.

Het piotje of de blijmoedige maagd; Op het kerkhof; De liefste bloem van Nederland; Desy Bell (de twee persoons fiets). Amsterdam : F.W. Vislaake.

Klagtlied; Nieuw lied op eene vrolijke wijs. Bergen op Zoom : J. Steenmeijer.

Konings grenadieren; "Edelweis"; Als de blijde morgen lacht; De vondeling; Weet gij moeder wat ik droomde. Amsterdam : E. v.d. Geer

Matthijs; Een blaauwtje. F.W. Vislaake, Amsterdam.

Nieuw lied van den schoonen zomertijd; Een kluchtig liedje. Goes : S.J. de Jonge.

Nieuwe coupletten van Het verkeerde pakje; Het schreijende meisje. Amsterdam : E. v.d. Geer.

Nieuwe coupletten van op de mode van de meisjes, ja, daar moest patent op staan; Constant en Bertina; Vreselijke moord gepleegd aan de Raamsingel te Haarlem; Hulda. Amsterdam : E. v.d. Geer.

Rusland en Japan (vervloekt zij de oorlog). Amsterdam : F.W. Vislaake.

Zaak de Jong, of de geheimzinnige verdwijning van de twee vermiste vrouwen; Denk steeds aan haar. Amsterdam : F.W. Vislaake.


384:23
Liedblaadjes uitgeverij J. Koning Zaagstraat, Rotterdam. Z.j. 1 omslag.
N.B.Bevat:
Billie Ritchie is niet van de blauwe knoop.
De arrestatie van Frans Rosier.
De communard.
De dief uit vaderplicht of door honger gedreven tot diefstal.
De dief uit vaderplicht of het door honger gedreven tot diefstal.
De jaloersche vrouw.
De verloren zoon.
De vogel vliegt.
Een avontuur van een minnend paartje, een kat, en een middernachtzendeling.
Haar eerste fiets-tochtje.
Haar eerste fiets-tochtje.
Had je me maar. 2 ex.
Hallo, hallo, we zijn nou eenmaal zoo.
Heldendaden van Abraham de geweldige.
Het kind van den dronkaard.
Het luchtballonnetje.
Het soldaatje of de smeekbede van een werkmanskind.
Het stokje van Papa.
Klaaglied van een gewond soldaat of ik slaap en vergeet.
Met Keetje naar de zee.
Mijn visioen.
Minnelied iot de opera van Mona.
Moorddadige bommenaanval op Zierikzee.
Moorddadige bommenaanval op Zierikzee.
Naar de noordpool.
Nieuwe coupletten van de verlatenen; Dubbele moord te Amsterdam.
Nieuwe coupletten van hoe kan een mensch toch zoo mesjogge zijn.
Nieuwe coupletten van Kobusje kijk je nog eens om?
Nieuwe coupletten: 't afscheid van een marinier.
Nieuwe coupletten: altijd in m'n eentje.
Nieuwe coupletten: bij de spoorstaking.
Nieuwe coupletten: de blijde verwachting of het geschenk van Hare Majesteit onze geliefde Koningin Wilhelmina der Nederlanden.
Nieuwe coupletten: de Prins is op de jacht.
Nieuwe coupletten: de Prins is op de jacht.
Nieuwe coupletten: dollarwals uit de operette: De Dollarprinses.
Nieuwe coupletten: een huisgezin, dat in armoede gedompeld is.
Nieuwe coupletten: een reisje langs de Rijn.
Nieuwe coupletten: Elza laat je niet verleiden.
Nieuwe coupletten: Jozef laat je broekie zakken.
Nieuwe coupletten: Rotterdam bovenal.
Nieuwe coupletten" de verloren schat.
O Madelein of de liefde van Mimi; Nieuwe coupletten: Een Huzarengeschiedenis, of het bloemeke geplukt op de hei.
O! Madelein of: de liefde van Mimi.
O, lieve Leentje!
Regeerings-coupletten.
Regeerings-psalmen.
Rolschaatsen-manie in ons Nederland.
Soldaten leven!
Zantvoort bij de zee.
384:24
Liedblaadjes uitgeverij Pasman Jaffakade Rotterdam. Z.j. 1 omslag.
N.B. Liedblaadjes uitgeverij Pasman Jaffakade Rotterdam. Z.j. 1 omslag.
N.B. Het nieuwe Kerstlied.
Een avontuurtje in mijn eerste huwelijksweek.
Afschuwelijke misdaad, geplegd op een jeugdig meisje van 7 jaren van de familie Hartjes, te beek, bij 's Heerenberg, (Gld.).
Nieuwe coupletten van de lage moord gepleegd op een broer en zuster te Spaarndm.
Zeg mij dat ik hopen mag.
Dood van de Zandstraat.
Minnelied van een kleukenmeid.
Het kind van den dronkaard.
De gedwongen militair.
Klachtenlied naar aanleiding van den storm op zaterdag 30 Sept. 1911.
Het soldaten-marschlied.
Zeg mij dat ik hopen mag.
Nelis en Doortje, uit het hotel "De gescheidene vrouw".
De gedwongen militair.
O, lieve Mathilde.
Jeruzalem Heilige stad.
Minnelied van Mona.
O! Mina m'n blonde.
In het diepst der ellende of: streven naar vrijheid.
Wat is er met die meid gebeurd?
Vreeselijke kindermoord, in de Van Hogendorpstraat te Amsterdam gepleegd door een vader op zijn 3 kinderen.
De Parijsche autodieven.
O, lieve mathilde, als je eens wist wat ik wilde.
Vreeselijke aanvaring op de Lek voor Slikkerveer.
Vergaan van 't onzonkbare stoomschip de "Titanic" waarbij 1700 menschen om het leven kwamen.
Vergaan van 't onzonkbare stoomschip de "Titanic" waarbij 1700 menschen om het leven kwamen.
Wat is er met die meid gebeud?
Onafhankelijkheidsmarsch.
384:25
Liedblaadjes uitgeverij B. Pasman Ketenstraat Rotterdam. Z.j. 1 omslag.
N.B. Het eerste fietstochtje.
De stervende jongeling of de valsche liefde van Liesje.
Bloeiende harten.
Een avontuur van een minnend paartje, een kat en een middernachtzendeling.
Geef me een zoentje.
Ga je mee naar boven.
384:26
Liedblaadjes uitgeverij Pasman Rotterdam. Z.j. 1 omslag.
N.B.
Afschuwelijke moord, te 's Gravenhage, gepleegd op een 40-jarige publieke getrouwde vrouw, vermoord door een 16-jarige weesjongen aldaar.
De kwartjesvinders.
De storm.
Het bloemenlied.
Het bloemenlied.
Het weeskind. 2 ex
Kees laat je scheeren!
Marie! 2 ex
Mignon of het beeld der rozen.
Nieuwste coupletten: als de kermis eens werd afgeschaft.
Onafhankelijkheidsmarsch.
Vervloekt zij de oorlog, of de strijd tusschen de Balkanstaten en Turkije.
Vreeselijke kindermoord, gepleegd door een vader op z'n 3 kinderen, te Amsterdam in de van Hogendorpstraat. 2 ex
Werp niet den steen naar mij, of: de gevallene vrouw.
384:27
Liedblaadjes. Z.j. 1 omslag.
N.B. Is dat je gooser, of met een hoed op kan men ook gesjochte zijn. Kleine Piet. 2 ex
Nieuwe coupletten: ringelrijen, uit de dollar-Prinses. Voor rekening en verantwoording van G. de Vroome en J. v. Toorenberg. 2 ex
Nieuw lied van in 't café Chantant. W. Delil.
Nieuw lied: het klagende meisje over het verlies van haar minnaar in Transvaal. W. Delil.
De brief van het slagveld. F. Delil.
Feestlied ter gelegenheid van het driehonderd jarig herdenkingsfeest van Rembrandt van Rhijn. W. Pietersma.
Nieuwe coupletten: het treurende meisje. W. Pietersma.
Nieuwe coupletten: "Is de zegen van den heer". W. Pietersma.
Nieuwe coupletten van ach, was ik maar nooit getrouwd. W. Pietersma.
Nieuw lied: het verliefde matrozenmeisje. W. Peetersma.
Een ritje in de electrische tram / Frits Meyer. Dordrecht: Bothof
't Is niet te geloven, maar toch is 't gebeurd! / A. van der Horst; muziek G. Eijlders.
Verboden te leven! / P. de Cock.
Schipbreuk. Leeuwarden: G. Stoker.
Witte rozen.
Roode rozen / W. Chanson.
Breng eens een zonnetje onder de menschen.
Nooit vergeet ik het lied van mijn moeder.
Sluimer zacht mijn jongen.
De vogelverschrikker.
Prikkeldraad / Jac. v. Tol; muziek Herms Niel
O, kleine herdersjongen.
Een droom (jolig feestlied). Haarlem: D.J. v.d. Baren.
Nazi-schoelje.
Hartskamp-lied / Jankie.
Het leven is gelijk een zeepbel / gez. door Willy Derby.
Baby. Weesje / gez. door Willy Derby.
Visschersbede.
Als je trouwen gaat, dan moet je huilen. Als je vrouwtje rare dingen doet.
Roosje.
Als je voor den eersten keer een zoen krijgt! / gez. door Henny en Cato Merks.
Ziek moedertje; Winter 1925-26.
Een eeuwige smartkreet van een ongelukkigen, die zijn arm verloor in de ijzergieterij.
Sneeuwwitgloor liederen. Apeldoorn, Fa De Haas & Van Brero
De lotgevallen van Kees.
Feestzang voor het geachte bruidspaar. Bergen op zoom: H. Verlinden.
Deftige lui!
Het vrouwtje van Stavoren; In het lommer van 't prieeltje.
In het zwarte klooster; Het vrouwtje van Stavoren; De oprechte liefde van Ferdinand en Lucia; Op het somb're kerkhof.
Edelweiss liederen. Apeldoorn, Fa De Haas & Van Brero
Dansmanie / gez. door Willy Derby.
In de Drentsche venen.
Het loon van den arbeid. Schuld. J. Dijkstra.
Mobilisatie Augustus 1941 (aan de verdedigers van ons Vaderland) / Willem Steiner.
Mirlitonlied. 3 ex
Nieuw Mirliton-lied. Groningen: J.D. Dijk,.
De verloren zoon. In 't huisje aan den overkant.
Wat de Tesselaars overkwam.
Laat ze maar draaien.
Het grafschrift van een Belgisch weesje.
Op het sombere kerkhof; De Tranvaalsche boeren.
Op het sombere kerkhof; De Tranvaalsche boeren; Het vrouwtje van Stavoren; De doodensprong. 2 ex
Verloren geluk!
Aan de muur van 't oude kerkhof. Rotterdam: W.H. de Koning.
Zij die niet slapen. Als ik droomend door m'n venster lig te staren. De klacht der werkeloozen. Eenmaal nog.
De spoorwegramp bij "De Vink"; De macht van het kind.
Vergeet den werkman niet.
Bondslied (van het Ned. Christ. Gymnastiek-Verbond) / C.A. de Bruijn; muziek B. Puma. Dordrecht: A. van der Hoeven.
Afscheid van een stervend kind.
4. Vrijheidszang; 5. Op den Kneuterdijk; 6. Aan den Buitenkant; 7. In 't Voorhout; 8. Voor de Muiderpoort; 9. Te Scheveningen; 10. Op 't Haarlemmerplein; 11. Vlaggelied; 12. Oranje en Nederland; 13. Al is ons landje nog zoo klein; 14. Al is ons Prinsje nog zoo klein; 15. Mijn vaderland; 16. Helpt nu u self; 17. Geluckig vaderland. [onvolledig]
De Washington Shimmy; Janneman; Gebroken harten; Johnnie. Michel de Cock.
Landverhuizers; De zwie-zwa-zwabber; Blond moet mijn liefste zijn; Za Za.
Brief van een stervend Russisch kindje aan Holland; Moeder, ik kan je niet missen; Nikkertje; Eenmaal nog.
Het klaag-dicht van een gestrafte / Jo B. Toscani. 1915.
Tabé - of de klacht van een Indisch kind / gez. door Mary Kurten.
En we bellen maar ... . Rotterdam: W.H. de koning & Zn.
Nanki-Poo; Overal waar de meisjes zijn.
Koekoek-wals.
Afscheid van een stervend kind.
Waar het meeste wordt geleden.
Mobilisatie 1914 / Willem Steiner.
Als ik groot ben, lieve moeder.
Naar de kermis; De arme vrouw; Vader Cats; Zij is er stil van doorgegaan.
Barmhartigheid: klachtlied der werkloozen.
William Egan of de schrik van den Rijn / Uilenspiegel.
Een kreet voor de invrijheidsstelling der Hogerhuizen: De onbarmhartige huisjesmelker / Jan zonder genade.
Nieuwe coupletten van een echte Jordaansche jongen. Voor rekening van J.C.F. Boon.
De vliegmachine / J.H. van Beijnen.
Nieuwe coupletten: gedachte van de moordenaar Creveld uit de Warmoezierstraat welke in zijn cel practiseerd / M.Th. Keuskamp.
Voor zijn moeder / gez. door August de Laat.
Het vinkje. Voor rekening van Flippie.
Nieuwe coupletten van De Heilsarmee. Voor rekening van Jan Driemast.
De oplossing van de Papendrechtsche kwestie. P.J.M. , Amsterdam.
Een brief van de grenzen geschreven door een soldaat aan zijn moeder / Bram C. en Kris Vr.
De vreeselijke misdaad in de Corverstraat te Rotterdam. 1925. B.K. , Amsterdam.
Oprechte liefde van Ferdinand en Lucia / gez. en verkocht door A.E. en W.W.
384:28
Liedblaadjes, programmaboekjes en voordrachten. 1 omslag.
N.B. O! die Constance! ; Siene laat me los! Nieuwe Potpourri. Amsterdam: E.P.A. van de Geer Jr.
Mobilisatietijd / woorden van Armand Biemans.
De zieke jongeling; Kindersterfbed. Amsterdam: F.W. Vislaake.
De eerste huwelijksnacht van Japik en Maaike. Dieren: D. Ringers.
Het vrouwtje van Stavoren; Ach, wat zou dat heerlijk zijn; Het dierbaar ouderhuis. Dieren: D. Ringers.
Van 't sterfbed naar 't tooneel; Wat is deez' aarde? Amsterdam: F.W. Vislaake.
Het sterfbed in de hut; De brand. Haarlem: J.P. Nobels.
De eed aan den vliet. Haarlem: J.P. Nobels.
De zieke jongeling. Haarlem: J.P. Nobels.
De twee humoristische sermoenen van Pater Brom. Haarlem: J.P. Nobels.
Het vroolijke bakvischje; Mijn lieve Nol; De vliegmachine. Tekst J.H. van Beijnen.
Militaire en politieke coupletten: Had je me maar! / vervaardigd en gezongen door duo Henriot uit Rotterdam.
De nieuwste ernstige en vroolijke liedjes (Engelsch en Nederlandsch): Brandende kwesties / Max Blokzijl.
Een boek met de allernieuwste liederen: In het bosch; Liefdes-tranen; Parodie op mooi Holland; O! kleine Lize!
't Broekje; Brief van een verlaten vrouw / repertoire van Willy de Lorme.
Vier liedjes met wijsjes / J.H. Speenhoff. Rotterdam: J.C. van Vliet [Les glorieux mutilés Belges; Bijbel en plicht; Levenslessen; Zeven Duitsche legers]
Een Rotterdamsche straatjongen / gezongen door Maupie Staal. 's-Gravenhage: Appeldoorn.
Nieuwe coupletten: Scotje en Lotje; Cargadoortje; In het bosch; Het vredesklokje / gezongen door Willem en Jopie.
De lelijke poes / W. Zwaaf.
Vader / gezongen door Gebr. Schakels; muziek en woorden Cohen v. Elburg.
"Mijnwerkerslot" / repertoire Charles Bertrand; muziek Dora Joebels.
Alida kapittelstokkie van kandij / woorden en muziek Jean van Laar, Amsterdam: Jean van Laar.
Fluitje no. 4; repertoire Maupie Staal / woorden van Tony Schmitz; muziek van Louis Noiret. Rotterdam: Ph. Hakkert Jr.
Het gaat je niets aan, 't zijn m'n eigen centen / vervaardigd en gezongen door Joop van Leeuwen; muziek Meijer Olman. Rotterdam: W. Tuinstra.
De begrafenis van Manke Nelis. Woorden en muziek van Ferry. Gezongen door Eduard Kapper. Groningen: Christof Rinket.
Mijn begrafenis / vervaardigd en gezongen door Kees Pruis. 's-Gravenhage: Appeldoorn,
Repertoire van het Amsterdamsche trio: Schitterende sterrenpracht; Over honder jaar is alles voorbij; De meid van de straat.
Repertoire van het Amsterdams kwartet Les hirondelles: De ziende en de blinde; Vraag niet wat je bent geweest; Zilver tusschen goud.
Nederlandsche Protestantenbond: viering Hervormingsdag te Dordrecht. 1914.
Progamma der Aubade: Com nu met sang; Wilt heden nu treden; Huldezang; Wilhelmus van Nassouwen; Kent gij het land; Hollands liedje. Dordrecht: D.L. van Elk, 1922.
Naar Lombok! Revue 1894 in één bedrijf / door Philip Paërl; muziek P. Crone.
Extrait du catalogue d'orchestre de la maison Rouart, Lerolle & Cie., Parijs, 1927-1928.
Tweede openbare uitvoering Ilpendam 1915: Avondlied; Bede voor 't vaderland; De herder; Vroolijkheid; 't Schippertje; Bede. Eendracht maakt macht; Ze wisten het wel.
384:29
Liederenkranten. 1 omslag. >> 118:21
Liederenkranten. 1 omslag.
N.B. Mijn lief Charlotje; Mijn' Germaine; De broek-rok; 't Kunstenaarslot; Het vliegmachien; Nee, nooit zult gij het weten; Kerstnacht; Iréne / gezongen door J. Cosyns. Aalst: H. Van den Broeck-Jacobs., s.a.

Vrijheid!; Oogstlied; Opwekking; Vrijheid; De rots; Morgenrood. Werkmanslied; Vrijheids-Hymne. S.l., s.a.

Hij loog; Hoe men moet beminnen; De wanhoopige; Liefde herrineringen. S.l., s.a.

Ware geschiedenis over het lijden van Genoveva: Het gekruiste kind; De dronkaard; Mijn vriendin zal ik nooit vergeten; Het vergeet-mij-niet; De twee geliefden. Antwerpen: Jos Janssens. s.a.

De onbestorven weduwnaar. Amsterdam: G. Alsbach & Co., s.a.

De politieke baanveger; komische scène / door A. de Winter. 's-Hertogenbosch: Henri Berger, s.a.

Het paartje van Monnickendam; komisch duet / woorden en muziek van Johan. Amsterdam: G. Alsbach & Co., s.a.

Het paardendek; Lora en Garibald. Haarlem: J.P. Nobels, s.a.

Het paardendek; 's Landmans avondmaal. Haarlem: J.P. Nobels, s.a.

"Ernst en Luim": Terechtstelling van v.d. Lubbe; De negers hebben het gedaan; Leve "De pelikaan"; Maruschka; Tante heeft radio; Bij de blonde Katrien in "de brullende stier"; Ome Nelis; Oom Keesje is naar de maan; Marie Louise...; Sarie Marijs; Mijn Marietje; Oh! Oh! Speel dan viool; Storm en regen. Rotterdam: W.H. de Koning, s.a.

Nieuw lied van een meisje over het vertrekken van haar minnaar naar Afrika; Laatste vaderkus; Het visschersmeisje; Ja zoo als gij. Dordrecht: C. Madern, s.a.

400 liedjes, moppen en de opera roodkapje uit het repertoire Kees Manders: Rijnwijn; Ting-e-ling, ting-e-ling; Volendam; O, sweet moon; Zeg mij waarom; Zilv'ren maan; Madelein, ik heb vannacht de wacht; Zuiderzee; Schenk eens wat zonneschijn; Als een Hollander naar Parijs gaat; Aan de oever van de Schelde; Waarom mij verlaten; Op de sluizen van IJmuiden; De kok is met verlof; Dorpje aan de Schelde-oever; Het konijn; Kindermond; Plat; Bij de waterval; Neeltje; Even lachen!; Slape-doe; Restaurant Milano; Schemering; Mijn sprookjesboek; O, Julia!; Matrozenshag; Champagne; Moderne scheiding; Restaurant en hotel; Soldatenmoppen; Bij de rechter; Bij de politie; Bij de dokter; Roodkapje; My heart is true; O! O! O! wat hebben wij toen een pret gehad!; In het schipperskwartier; Ouwe zeeman; Van je hihaho, en we hebben d'r weer een!; Huwelijk en liefde; In dat kleine buurtcafé; We zakken door de vloer; Vent nooit met ijsco's bij de eskimo's; Amsterdam-Parijs; 'k Heb een brommer op m'n fiets en een toeter op m'n stuur; Prodsja, prodsja; Dokter en apotheker; Diversen. Amsterdam: Kees Manders, s.a.

Liederencourant: Moeder ik kan je niet missen; M'n vader en ik; Jantje's offer; Houdt mij uit de gevangenis vrij; De molen aan den vliet; Ik blijf je trouw; Als je trouwen gaat dan moet je huilen; De dievenwagen; De Amsterdamsche verkeersagent op zijn warme stoof; Verdriet; Als de maan kon spreken; De wereld der blinden; Wat er toch met Paula is?; Klachtlied der werkeloozen; Nikkertje; Ploertje. S.l., s.a.

Models van hoedjes; Theophiel de stoeffer; Zangsuk over de IJselijke misdaad te Heerne-Galmaarden; De welgezinden soldaat; Roza de keukenmeid; Den kletskop; Treurlied over deIJselijke misdaad te Heyst-op-den-Berg; Die noemt men Jan. Antwerpen: F. van Kets en zijne vrouw Maria van Gestel., s.a.

Ernst en luim: Houdt je kop maar in de hoogte; 'n Vriendinnetje, net zoo als jij; De baanwachteres; Vraag niet waarom; Adieu mijn kleine Garde-officier; Veronika, mijn troelala!; Parodie op Happy Days; Fantasie-marsch; The song of songs; Als die Elisabeth...; Oh donna Clara; De wet. Rotterdam: W.H. de Koning, s.a.

Populaire liederen: Mooie vrouwen heb je nooit alleen; Snoekepoekie; Serenade aan donna Marie; Titine; Wana; De Washington Shimmy; De lolly; Zaza; De zwie-zwa-zwabber; Als ik je zie, dan moet ik huilen; De week heeft zeven dagen; Molly; Tienus je gebruikt teveel benzine; Als het nacht is in Italië is 't zondag in de Haag; Ik bemin je; Hard werk; Een verwezenlijkt ideaal. S.l., s.a.

Liederencourant: Zaza; Als ik je zie, dan moet ik huilen; Ja en toen; In 't plantsoen; Wana; Schuld; De zwie-zwa-zwabber; Het loon van den arbeid; De week heeft zeven dagen; Alle dagen bruine boonen; In de Sahara; Keer weer; De dievenwagen; Tja ik heb geen bananen; Juffrouw Kalker en juffr. Smit; Mooie vrouwen heb je niet alleen; Zij die het gelag betalen; De lolly. S.l., s.a.

Uit de oude doos: In 't zwarte klooster; Bittere smarten van een jongman aan zijn meisje; De schoone bruid; Andreas Vesten; Het somb're kerkhof; Het nederig hutje; 't Avondlied; De vondeling; De laatste vaderkus; Bij het ouderengraf; De dobbelaar; Het vrouwtje van Stavoren; Het weesmeisje; Dat gaat naar den Bosch toe; De drie ruitertjes; S.l., s.a.

Het leugenaartje: Tja...ik heb geen bananen; Weg met de zorgen; Kermislied; Een kind van Holland; het hutje aan de zee; Als ik nu 'n vrouwtje heb, dan is de zaak gezond; Als je vrijt dan ben je twintig jaar; Ach kom terug lieve Leentje; De Vlaamsche leeuw; Ten einde raad; Niet secuur; Als de eerste baby komt; Madeliefjes van de straat; Passione"voorbij"; Schuiven; Waar en niet waar; Verschil van opvatting; De dievenwagen; Moeder ik kan je niet missen.S.l., s.a.

Liederencourant: Pinda - Pinda; De straatzangers; Muziek moet er zijn; Zigeuner je hebt mijn hart gestolen; Haar eenigst kind; Dorpsmuziek; Drink een biertje' dan kikker je op; Heden nacht kleine schat; Ergens op deez aard is er een klein beetje geluk; Jammer dat liefde een sprookje is; Eenmaal werkt ieder; Er was ereens een Walzer; Er was eris een musicus; Blondje; Waarom; Parlez moi d' amour; Oh Kovacs! Roosendaal: Frans Rombouts, s.a.

De humorist: Mijn neefje uit Amerika; De meid van de straat; Een die ontbreekt in 't ouderhuis; De nichtjes uit Amerika; Tutankhamen-Shimmy; In het boerenland; Loeloe, ja moe; Blond moet mijn liefste zijn; Alle dagen bruine boonen; In de Sahara; Hoe kom je aan die mooie blauwe oogen; Mijn vader en ik; Gebroken harten; Rio nachten; 'k Hou van jou; De schele; De oogen zijn de spiegels van de ziel. S.l., s.a.

Ernst en luim: Het is of de zon slechts voor mij schijnt; Aan de muur van 't oude kerkhof; Lola; Ninon, lach nog eens tot mij; Passione "voorbij"; Parelvisschers; Aan de deur van de kerk; Dorpsmuziek; Vergeet mij niet; Oome Nelis is gaan zeilen; M'n schat met den lichtgroenen hoed; Het is zoo fijn; Oome Keesje is naar de maan; Kom zwarte zigeuner, speel nog eens dat lied. Rotterdam: W.H. de Koning, s.a.

Nieuw artistenblad: Heb je al gezeppelind?; De onbewaakte overweg; Loflied op het biertje; Oh, oh, oh, die tante Naatje, Zeg ... doe je d'r nog wat an?; Vergokt; De dochter van van Buuren; Oh Pimprinella!; Pa en Ma; Het mijnwerkersleven; Kijk je 's avonds even naar de sterren; 'k Vraag niet wat je bent geweest; Steeds heb jij mij troost gebracht; Tante Griet wat wor'je mager. Dordrecht: Drukkerij Veerkamp, s.a.
Ernst en luim: Een dans met een traan in 't oog; Verlangen naar 't ouderhuis; Een echte Spaanse tango; Geef mij den tijd van de wals maar terug; Waarom zijn de bananen krom?; S.O.S.; Sluimer zacht, mijn jongen; Moeder; Laat ons naar Hawai gaan; Good-nicht [good-night] lieveling; Jodelliedjes (joe lee ie die); 't Lied van de Zuidzee; Niemand dan jij; Moeders portret. Rotterdam: W.H. de koning, s.a.

Liederen-courant: In hôtel Bock; Janneman; 'k Hou van jou om je hart van goud; Loeloe ja moe; Titine; Landverhuizers; Ik bemin je; In memoriam (de in mekaargetrapte blikken bus); Ik wou dat ik een dier was; Blond moet mijn liefste zijn; De nachtvlinders; De liedjeszangers op straat; De Washington Shimmy; De vagebond; Rio nachten; Serenade aan donna Marie. S.l., s.a.

Nieuw liedeken Mijn vaderland; Lied der schrikkelijke moord te Borgerhout; Lied van 't proces der wreede moord te Merxem; Kluchtlied over vrouwenfouten; Wij zijn naar boeren; Mijn liefste Caroline; Iedereen soldaat; Het lied van de smid; Rosa Rosalie; Treurlied van Bertha; Trouwelooze; Nieuw lied van den bedelaar. Jos Jansen. S.l., s.a.

Ernst en luim: Terechtstelling van v.d. Lubbe; De negers hebben het gedaan; Leve "De Pelikaan"; Maruschka; Tante heeft radio; Bij de blonde Katrien in "De brullende stier"; Oome Nelis; Oom Keesje is naar de maan; Marie Louise; Sarie Marijs; Mijn Marietje ... Oh! Oh!; Speel dan viool; Storm en regen. Rotterdam: W.H. de Koning, s.a.

Liederencoourant: De meid van de straat; Zijn vrouw verkocht voor 40 gulden; Ga nou, niks hoor!!; Als je m'n paling eet dan wor' je weer gezond; M'n oompie Nick!!; Waarom!!; Chareltje lief; Grootvaders les; Marie, O Marie!; En toch ...; Mijnongeluk in de Oranje Nassaumijn; Vivat Bon-mama; Liefde avontuur; Héla Siessen!! S.l., s.a.

Vlaamsche nieuwe volksliederen: Waarom ik U min; Alleman soldaat; Caroline Caroline / van Ellegiers. Antwerpen: La Générale, s.a.

Romans; Mijn Sofieken; De dochter van Jan den beer; Mijn Trees; Het sneeuwvlokje; Transvaalsch volkslied; De liefde onder de rozen; Leve President Kruger; Waarom veracht gij de vrouwen; De verloofde boers. Sint-Nikolaas: P. Maes, s.a.

Liederencourant: Manus, haal op!; Mèk, Mèk!; Ik ben vader Nep-Nep-Nep-Neptunus; Polly-Wolly-Doodle; Roode rozen; Jongens, wacht je voor Grietje! meisjes, wacht je voor Piet!; Zoek de zon op; Het meisje van de overhaal; O Marenariello; Verlaten!; Het kleine dorpje; Zing, viool in de nacht; M'n oom gaat naar China; Is 't niet de waarheid, tante Betje?; Want ze bezweek voor den zanger v.d. band; We gaan de wijde wereld in. Roosendaal: F. Rombouts, s.a.

Een koddig reisje naar Amsterdam; Het bloemetje op de heide; Mijn Trees; Een plezierreisje naar Oostende; Mijn Sophieke; Leonie en Henri; De smeek der armen. S.l., s.a.

Liederen-courant: De Amsterdamsche verkeersagent op zijn warme stoof; De macht van het kind; Vader wij kunnen U niet missen; Moeder ik kan je niet missen; Als je trouwen gaat dan moet je huilen; De smart van een soldatenvrouw; Eenmaal nog wil ik je wederzien; Als ik droomend door m'n venster ligt te staren; Schatje wees niet kwaad; De zwerver; Houdt mij uit de gevangenis vrij; De dievenwagen; Nikkertje; Brief van een koloniaal uit Indië aan zijn moeder; Moeders antwoord; M'n vader en ik; Verdriet; Ik blijf je trouw; Klacht van een wees. S.l., s.a.

Liederen-courant: Brief van toffe Kee; Zwerver, rust zacht; Yes, we hâve now kapsones; Na den storm; Wie heeft de kat van tante Lien gezien; Zaza; Aan de haven te IJmuiden; Klachtlied van 't verlaten weesje; De vrouwen uit het leven; Gebroken levens; Zij die het gelag betalen; De drankduivel of 't rampzalige huisgezin; In het plantsoen; Levenswrakken; Ik bemin je; Te gemoet gaan. S.l., s.a.

Liederencourant: Overschotje; Als 't nacht is in Italië, is 't zondag in den Haag; De terrassebloem; O Katharina; Hoe kom je aan die mooie blauwe oogen?; Snoekepoekie; 's Maandags komt de huisbaas; Herinnering; Wie bond dat blikkie aan den hond z'n staart; Moord op C. Busch; Familiedrama te Amsterdam; Groote mijnramp te Dortmund. S.l., s.a.

Ah!... Jannetteke!; Carnaval; Het gekruiste kind; De dronkaard; Crême-Glace; Het vergeet-mij-niet; De twee geliefden. Antwerpen: Jos Janssens, s.a.

Het bloemen meisje; Liefste zag ik u weer; Mijn Marinette; Cinema Pathée; Nieuw lied; Alleman soldaat (alleman naar 't leger); Caroline-Caroline. Aalst: Henri van den Broeck-Jacobs, s.a.

Den bedelaar; Het gezonken zeeschip Titanic; De twee muziekanten;Het vrije jongmans leven; Neen nooit zult gij het weten; De dief; Ik ben coureur; De nieuwe mode van 't vrouwvolk;. Aalst: Henri van den Broeck-Jacobs, s.a.
Treurlied op de elf soldaten gedood bij eene ontploffing in het Fort St. Marie, te Calloo-bij-Antwerpen; De vroolijke gast; De arme weduwvrouw; Als een kieken gepluimd; Mijn charmante Rozalie; De zieke jongeling; Een huwelijk met een stervend meisje. Antwerpen: Fr. van Kets en zijne vrouw M. van Gestel, s.a.

Liederencourant: De lolly; Kom mijn schatje we nemen er nog eentje; De woonschuit van oome Hein; De sheik; Alle dagen bruine boonen; In de liefde zijn wij allemaal gelijk; Tja ... ik heb geen bananen; In 't hotel "De groene weide"; Vergeet toch de werkman niet; Keer weer in mijn woning; Potpourri; De begrafenis van Manke Nelis; Terugkomst van Manke Nelis; Momenten die je nooit vergeet; Huil maar niet; In de lente; Op moeders graf; Klacht der werklooze; Vergiffenis; De wereld der blinden; Jantjes offer. S.l., s.a.

Liederencourant: Gebroken harten; Twee lachende oogen; Tinus, je gebruikt te veel benzine; Het vergeten meisje; De vrouw en de roos; Op den plek; China nachten; Op de vlakte; Berouw; Nooit zal ik jou meer vergeten; Laat je kop niet hangen; Blijf liever gezond; Het scheepje; Prof. Kokadoris de philantroop; Het licht in den nacht; Gescheiden van een docteres; Sara je rok zakt af; Ik heb een hokje. S.l., s.a.

Radio liederencourant: Oome Ko heeft radio; Izak Meyer's wiegelied; 'k Vraag niet waar je bent geweest; Zoo leeft mijn Holland; Denk om de buren j'suis nature ...; Wij gaan nog niet naar huis toe! Wij blijven bij elkaar; Van wie hebt jij dat kuiltje in je kin?; Het lief klein huisje, waar de gelukszon scheen; Kijk je 's avonds even naar de sterren; Jij wilt altijd alles doen, wat ik niet wil; Mijn gedachten zijn voor jou; Zeg jij maar jij tot mij; Trouwen is houwen; Charleston-koort. Roosendaal: F. Rombouts & Zn., s.a.

Liederen-courant: Holland-Indië door de lucht; Over honderd jaar is alles voorbij; Wie bond het blikkie aan den hond z'n staart; Loeloe, ja moe; Schuld; Ik wou dat ik een dier was; De dievenwagen; Wij drinken uit het glaasje van een; Als de maan kon spreken; Jij hebt in je oogen; De landhaaien. Rotterdam, s.a.

Alleman soldaat (alleman naar 't leger); Eere aan Koning Albrecht en onze koningin Elisabeth; Het bloemen meisje; Den nieuwen vrouwenhoed; Kluchtlied ik zie hem geeren; Het versteven weesje; Madelena. Aalst: Henri van den Broeckk-Jacobs, s.a.

Liederen-courant: Wie bond er nou het blikkie aan den hond zijn staart; De wereld der blinden; Ramp te Borculo; Een die ontbreekt in 't ouderhuis; Je mondje zegt: "Neen" maar je oogen zeggen Ja; Loeloe, ja moe; Overschotje; Landverhuizers; Daar moet je moeder voor zijn; Wij drinken uit het glaasje van een; De gentlemandief. S.l., s.a.

Liederen-courant: Amsterdamsche verkeersagent op zijn warme stoof; De macht van het kind; Vader wij kunnen U niet missen; Moeder ik kan je niet missen; Als je trouwen gaat dan moet je huilen; De smart van een soldatenvrouw; Eenmaal nog wil ik je wederzien; Als ik droomend door m'n venster lig te staren; Schatje wees niet kwaad; De zwerver; Houdt mij uit de gevangenis vrij; De dievenwagen; Nikkertje; Brief van een koloniaal uit Indië aan zijn moeder; De Moeders antwoord; M'n vader en ik; Verdriet; Ik blijf je trouw; Klacht van een wees. S.l., s.a.

De koetsier; Het weeskind; Dood van honger en koude; Lied van den werkman; Hopsaldera; Ik heb haar zou lief; Het bloemtje op de heide; De verlaten wees. Antwerpen: Jos Janssens, s.a.
384:30
Liedboekjes met teksten en enkele voordrachten. 1862-1958. 1 doos.
Onvolledig liedboekje; Willy Derby, Kees Pruis Lou Bandy etc.; teksten met toestemming van uitgevers gepubliceerd.
Radio sange. Kopenhage, 1947
NIEUW Liederavonden voor het volk; nieuw propagandaboekje. Antwerpen, 1910 [onvolledig]
Enkhuizer liedeboekje; verz. gezelschapsliederen ... Enkhuizen: Over de linden, 1882.
Het NIEUWE liederenboekje de vrolijke zanger. Amsterdam: .
Het NIEUWE liederenboekje de vrolijke zanger.
De MINNEZANGERS, een mooie keuze van de nieuwste liederen
Het HEIDEBLOEMPJE, eerste deeltje, verz. populaire liederen. Zutphen: Ringers, s.a.
DAT dee ik.
ZANDVOORT bij de zee
NIEUWE coupletten van de verloren schat
VERTREK der auto-tram. Amsterdam: Vislaake
De ZINGENDE zwaan vervolg van de Overtoomsche markt-schipper. Amsterdam: Van der Linden.
De SPOORWEGEN vol met zedelijke liederen ... Amsterdam: Van der Linden.
De SCHILDWACHT
Een CANAPÉAVONTUUR
ORIGINEEL nieuw kermislied. Amsterdam, De Geer
De VERLICHTING in onze eeuw. Amsterdam, De Geer [zeer gehavend.]
Op SOMBER kerkhof
CANTATE de oorlog; bijdrage tot de anti-militairistische propaganda / T. Boot. Amsterdam.
Het WEESJE. Amsterdam: Vislaake
NIEUW kermislied van 1891 Hardgaaie. Amsterdam: De Geer.
TEKST der liederen aangeleerd op de zangavonden voor volwassenen. Rotterdam: Alg. Ned. Verbond, 1915.
VERZAMELING van gezelschaps-liederen ...Dordrecht: Lagerweij, 1852.
ERNSTIGE en luimige zangen / H.J. de Famars Testas. Utrecht: Van der Post, 1862
STIMMEN der Völker / J.H. Herder. Leipzig: Reclam, s.a.
WIE zingt er mee? Alkmaar: Kluitman, s.a.
ZANGBUNDEL voor het Nederlandsche leger. S.l.: Ministerie van oorlog, 1917
ZANGBUNDEL voor het Nederlandsche leger. S.l.: Ministerie van oorlog, s.a.
Supplement op den ZANGBUNDEL voor het Nederlandsche leger. S.l.: s.n., s.a
SOLDATENLIEDEREN / C. Herbers. Bennebroek:s.n., s.a.
TEKSTBOEK van de Nationale vereniging voor den volkszang, Den Haag, 1921
UIT de oude doos.
De DOOD en de korporaal
KETELBINKIE.
HOLLAND zingt nieuwste radio-schlagers
EEN bundel Ernst en luim: o.a. blindgeschoten.
Liedjes uit het boerenleven / J. van Riemsdijk. Amsterdam Holkema & Warendorf, s.a.
UITVOERING van liederen uit het liedboek van groot-Nederland. Den Haag, 1901.
De ZINGENDE leeuwerik; ... schoone historische liederen ... Roosendaal: Rombouts, s.a
BONTE avond klanken; de nieuwste radio schlagers. Roosendaal: Rombouts, s.a
CANTINE klanken; de nieuwste radio schlagers. Roosendaal: Rombouts, s.a
De RADIOZANGER. Rotterdam: Koning, s.a.
ZOO de ouden zongen; een serie liederen uit de oude doos. Rotterdam: Koning, s.a. (2 ex)
Het ZINGENDE boertje. Rotterdam: Koning, 1957. (nr. 25)
Het ZINGENDE boertje. Rotterdam: Koning, 1958. (nr. 27)
Het ZINGENDE boertje. Rotterdam: Koning, 1958. (nr. 28)
Wij ZINGEN vrij. Rotterdam: Koning, 1945.
ONS lied; de nieuwste radio-schlagers. Rotterdam: Koning, s.a.
ONS lied; de nieuwste radio- en film-schlagers. Rotterdam: Koning, s.a.
ZANG en klank; krullekopje ... Rotterdam: Koning, s.a.
De VROLIJKE radiozanger. Rotterdam: Koning, s.a.
RADIOZANGER. Rotterdam: Koning, s.a.
De HUMORIST Rotterdam: Koning, s.a.
ERNST en luim Rotterdam: Koning, s.a.
De ZINGENDE leeuwerik Rotterdam: Koning, s.a.
De ZINGENDE leeuwerik. Rotterdam: Koning, s.a.
KUN je nog zingen zing dan mee, tekstboekje. 3 ex. waarvan 2 compleet.
Het VROUWTJE of Bollepier met Berliner bollen; voordracht met zang. Amsterdam, Lubers. s.a.
ERNST en luim, gedichten / P.J. van Woerkom. Amsterdam, Van Soest, 1893
TEKSTBOEKJE der zanguitvoering van de chr. Zangvereniging Hosanna. 1914
KOMISCH voordracht boekje. Alle feesten.
LORELEY, operette in 4 bedrijven / voor kinderen bewerkt door W. Winter. Rotterdam: Nijgh en Van Ditmar.
FRANCHEMONT de marskramer, operette in 3 bedrijven / M. Schuil Harlingen: A. Land.
[PROGRAMMABOEKJE] De marketentster van J. Massenet.
384:31
Liedboekjes met muziek. 1937-1951. 1 doos.
N.B. 350 chansons anciennes. [nr. liedje 169-502] S.l., s.a.

BAM canta / N.M. Jeserun Pinte & R.T. Palm. S.l., s.a.

De KOMISCHE zanger; 48 der meest geliefkoosde coupletten en comique scènes. Leiden: Noothoven van Goor, s.a.

NEDERLANDSCHE liederen in den volkstoon voor gemengd koor. S.l.: Nederl. koorvereeniging, s.a. [Met brief]

WAT Nederland zingt; een keur van Nederlandsche volksliederen verz. door J. Oostveen. Amsterdam: Meulenhoff, 1923. [Met brief]

WIR singen ; Liederbuch hrsg. von der Schweizerischen Arbeiterbildungszentrale Bern. 1936.

ZANGBUNDEL van het Koninklijk Nederlands zangersverbond. S.l., 1951

LIEDER der U.d.S.S.R. Berlin: Lieder der Zeit, 1947

Het GOUDVINKJE; verzameling van driestemmige kinderliederen voor scholen en huisgezinnen / I. Bikkers. Amsterdam; Brinkman, s.a

Der KLEINE Rosengarten; Volkslieder von H. Löhns zur Laute gesungen von F. Jöde. Jena; Eugen Diederichs, 1925

Der ZUPFGEIGENHANSL; hrsg von H. Breuer. Leipzig; F. Hofmeister, 1937

LIEDEREN van het Leger des heils. Amsterdam: Leger des Heils, s.a.

ONVOLLEDIG liedboekje, [liedjes met zang en pianobegeleiding begint bij p. 17. zeer losbladig Met brief.]

WANDERVOGEL Album; Lieder zur Laute oder Gitarre. Leipzig: Domkowsky, s.a. [Met brief]
384:32
Documentatie en bladmuziek. 1898-1962. 1 doos.
N.B. EUROPA singt; europäische Volkslieder, ges., ausg., übers. und für gemischte Stimmen gesetzt von E. Duis. Mainz: Schott, s.a.
Elsevier's liederenbibliotheek: 't Minnegootje (afl. 15:3 (1898); Rondedans (afl. 15: 4 (1898); Serenade (afl. 15:5 (1898); Kerstnacht (afl. 15: 6 (1898); Was ooc uw aengesight van gout (afl. 16:7); Weet gij waar mijn liefste woont? (afl. 16:8); Knaapje voor den boekwinkel (afl. 16:9); Lenteliefde (afl. 16:10); Naar 't warme land (afl. 16:11); 'n avondliedje (afl. 16: 12). Met muz.
Speenhoff lied Het beste koffie extract / J.H. Speenhoff en M. Blazer.
Smidje-Smee / R. de Clerq & J.P.J. Wierts. Leipzig. Muz.
Een meisje loos. Overgenomen uit Dörp en stad nr 2 1964). muz.
Veluwsche liedjes met muziek / Jan van Riemsdijk. 2e dr. Baarn: Bosch & Keuning. (Libellen-serie, 48)
HIER sind die drei Weisen; Rheinische Dreikönigslieder. Viersen: Niederrheinisches Volksliedarchiv. Muz.
Nun sei uns willkommen. Viersen: Niederrheinisches Volksliedarchiv. Muz.
ZESTIG jaar volkszang / H.Th. Rooswinkel. S.l., 1966. (Volkszang 9:5/6 (1966) )
De RODE omroep nr. 43 (1959)
DE GRONINGER dialekt-literatuur; nagelaten werk van J.F. Steenhuis. Delfzijl : De Eemsbode, 1960
GEMEINSCHAFT und Politik; Zeitschrift für soziale und politische Gestalt. 2:7 (1954)
Nederland-Duitsland 28 sept. 1958 - 30 mei 1959. CICE. [Spoorboekje grensgebied]
AURICH. Aurich, 1955. [toeristische folder]
GEBT gute ostfriesische Vornamen; ein Verzeichnis für unsere Landsleute auf Veranlassung der Ostfriesische Landschaft zusammengestellt. Aurich, 1956
De NARRENDANS van Mater / Hedrik Daems. Overdruk uit Oostvlaamse Zanten 39:5/6 (1964)
NEDERLANDSE volksliederen, 1. Scheveningen, Ned. Ver. voor de volkszang, 1961 [2 ex]
NEDERLANDSE volksliederen bewerkt voor zang met verschillende instrumenten. Scheveningen, Ned. Ver. voor de volkszang, 1960 [2 ex]
De MONDHARMINICA, volksvriend in koninklijke handen / W. Scheepers. Overdruk uit: Oost & west juli 1962 nr 11.
BETOVERD door de pansfluit / W. Scheepers. Overdruk uit: Oost & west sept 1962 .
Het SNORREBOT / W. Scheepers. Overdruk uit: Oost & west ...
CULTURELE grenscontacten, verslag van het negende congres gehouden op 8 en 9 september 1961 te Maastricht en Bokrijk. S.l., 1961.
AMATEURISTISCHE kunstbeoefening en uitingen van volkscultuur. ca 1954.
Wikor, algemeen tijdschrift voor jonge mensen 5:9 (1957)
Documentatie Stichting amateuristische muziekbeoefening nr. 20 (1960)
Doorslag van een typoscript "Genoteerde liedjes Westkapelle; alfabetisch volgens de eerste regels / A. Louwerse. Hilversum, 1964