Archieven & collecties

379 Collectie liedblaadjes, 1915-1930

inhoud: In 2009 schonk Ellen Meester de verzameling liedblaadjes van haar vader (*1902), kruidenier te Alkmaar.
De collectie bestaat uit gedrukte liedblaadjes en liedboekjes.

Openbaar.

4 inventarisnummer(s)

  

terug

379:1
Liedbladen. 1924 en z.j. 1 omslag.
N.B. EEN schildersrekening. Het kind van den dronkaard. Minnelied van Mona. S.l.; s.a.
REPERTOIRE van het Amsterdamse Trio: Concertino Sentimento. Hoera Olympiade. Vrijheid. Zilver tusschen goud. S.l.; s.a.
ELK-wat-wils. Hadt je me maar. O, Madelein. De vogel vliegt. Slaap en vergeet. Breng mij naar Rotterdam terug. Trouwen is houwen. Een meisje, lief. De vier kussen. S.l.; s.a.
NED. Herv. J.V. op G.G. "Eben-Haëzer" te Barneveld 1924. Waar vind ik Jezus. Een licht in het venster. De kerkklok. Ver van hier. Naar huis. 28-2-1924. Barneveld.
ALS ik je zie dan moet ik huilen. Vergiffenis. Tja...ik heb geen bananen. Alle dagen bruine boonen. De lolly. Op moeders graf. S.l.; s.a.
KERST-Oratorium door het Chr. zangkoor. Bussum. 28-12-1821. De week heeft zeven dagen. Als ik je zie dan moet ik huilen. Moeder van jou wil ik dromen. Alle dagen bruine boonen.
TANTE, de rokken zijn te kort. Het gemengde bad. Moeder van ou wil ik dromen. Alle dagen bruine boonen. De week heeft zeven dagen, Als ik je zie dan met ik huilen. S.l.; s.a.
NOG nooit. Lied van de zee. Als de klok van Arnemuiden. 'k Hoor je stem in 't lied der golven. Geef mij maar de prairie. Op de woelige baren. 's Winters is het zomer in Arosa. Mijn pappie is enkel een foto.
DE Dobbelaar. S.l.; s.a.
DE wereld der blinden. S.l.; s.a.
HET loon van den arbeid. De Washington Shimmy. S.l.; s.a.
NOU tabe dan. S.l.; s.a.
HALLO, Bandoeng! S.l.; s.a.
DE Jantjes. S.l.; s.a.
HITTEPETIT. S.l.; s.a.
ZUSJE. S.l.; s.a.
ZUSJE'S antwoord. S.l.; s.a.
BRIEF van zusje. S.l.; s.a.
BLIND geschoten. S.l.; s.a.
WAT is er met die meid gebeurd? (D'r hoed zit scheef, en d'r rok zakt af). Rotterdam, Pasman. s.a.
PARODIE op de zilvervloot. S.l.; sa.
WORDT nooit verliefd. S.l.; s.a.
ARME Marietje S.l.; s.a.
ALS je erg verliefd bent. S.l.; s.a.
DE Drankduivel. S.l.; s.a.
'T IS alleen voor jou. S.l.; s.a.
't BANKJE bij de haven. S.l.; s.a.
DE oorlog tussen Italië en Turkije. Rotterdam. s.a.
LIEDEREN-courant. Zaza. Als ik je zie, dan moet ik huilen. Ja en toen. In 't plantsoen. Wana. Schuld. Die zwie-zwa-zwabber. Het loon van den arbeid. De week heeft zeven dagen. Alle dagen bruine boonen. In de Sahara. Keer weer. De dievenwagen. Tja ik heb geen bananen. Juffrouw Kalker en juffr. Smit. Mooie vrouwen heb je nooit alleen. Zij die het gelag betalen. De lolly. S.l.; s.a.
LIEDERENCOURANT. De oogen zijn de spiegels van de ziel. Madeliefjes van de straat. Gooi los. In het boerenland. Passione "voorbij". Tutankhamen-shimmy. Schitterende sterrenwacht. Als de eerste baby komt. De schele. M'n neefje uit Amerika. De twee appels. Een die ontbreekt in 't ouderhuis. De nichtjes uit Amerika. Het klokje van Arnemuiden. De meid van de straat. Als je vrijt dan ben je twintig jaar. S.l.; s.a.
LIEDERENCOURANT nr.5 . Vogelijn. Mandolinelied. Mooi is het zonlicht. De mijnwerker. Tot weerziens, Mijnheer Jansen. Algonde. 'n Vriendinnetje, net als jij. De dood die z'n schepter zwaait. Het schooiersvrouwtje. Ik heb je lief. Jongen.... Tabe. Zilver tusschen 't goud. Waldeslust. Ik heb eeb zeilboot, een fijne motorfiets. Roosendaal: Rombouts, s.a.
LIEDEREN-courant. In Hôtel Bock. Janneman. 'k Hou van jou om je hart van goud. Loeloe ja moe!. Titine. Landverhuizers. Ik bemin je. In memoriam. Ik wou dat ik een dier was. Blond moet mijn liefste zijn. De nachtvlinders. De liedjeszangers op straat. De Washington shimmy. De vagebond. Rio nachten. Serenade aan Donna Marie. S.l.; s.a.
ALS ik naar je blinde oogen kijk. S.l.; s.a.
DIE dag vergeet ik nooit. S.l.; s.a. [incompleet]
TOEN ik laatst ging op reis galant.... . S.l.; s.a. [incompleet]
EEN brief van een dienstweigeraar geschreven aan zijn vader uit de gevangenis. S.l.; s.a.
GRUWELIJKE vechtpartij en moord te Eindhoven. Het alcoof-drama of de zaak van het barbaarsche ouderpaar voor de rechtb. te Amsterdam. S.l.; s.a.
VRESELIJK drama spoorweg ongeluk te Weesp bij Amsterdam. S.l.; s.a.
LIEDBOEKJE. Het Wilhelmus van Nassouwe. Volkslied. Het soldatenlied. Op marsch. Mijn vaderland. Piet Hein. Het Trasnvaalsche volkslied. Het afscheid van den koloniaal. Het soldatengebed. De inneming van den Briel door den Watergeus. Zij zullen het niet hebben. Te land ter zee. Morgenrood. De liefste bloem van Nederland. Onze "veld". Huzarenlied. O God! Verlaat mijn Neêrland niet. Recht op. Op wacht. Kent gij het land? Nieuw soldatenlied. Eendracht maakt macht. Vlaggelied. Aan boord. Op naar Lombok! Lombok. De marketenster. Kom laten wij. Mineurslied. Gevallen. Frysk folklied. De held van Edi. De nationale vlag. Rood wit en blauw. Nieuw volkslied. S.l. ca. 1915. [In zeer slechte staat. Vermoedelijk incompleet.]
379:2
Liedjes en voordrachten. 1915-1930 en Z.j. 1 omslag.
N.B. Liedjes en voordrachten. S.l., 1930.
Lachboekje; Een verzameling van aardige moppen. Roosendaal: F. Rombouts, s.a.
Zonder omslag. S.l., s.a. [o.a. Hollandsche vrouwen]
Het ongeluks-Hotel of een gestoorde nachtrust; komische voordracht. Amsterdam: C.H. Lubers, s.a.
De vroolijke coupletzanger. Zutphen: D. Ringers, 1915.
Zonder omslag, incompleet. p. 21-79. Met inhoudsopgave. S.l.; s.a. [o.a. Een kwajongensstreek]
Vroolijke Frans. Groningen: J.D. Dijk, s.a.
De kwakzalver. Groningen: J.D. Dijk, s.a.
Hoe moet ik voordragen?
379:3
LIEDBLAADJES.Z.J. 1 omslag.
N.B. ALWEER een serie nieuwe liedjes: Moderne vrouwen. Loflied op het biertje. Ik zou wel eens willen weten wie mij thuis heeft gebracht. De liefde in alle talen. Ik zag de tango.O, juffrouw Donselaar, wat staan je benen raar. Suzanna. Amsterdam: Heisterkamp, s.a.

De MONSTERDOOS van Cretiènne. De liefde onder de rozen. Nieuw lied van de dappere boeren. Het aardige uitstapje van het paartje van Urk. Amsterdam: V.d. Geer, s.a.

Het STERVENDE meisje. De nachtbraker. Mijn eerste jongen. Afscheidslied van een Transvaalsche boer. Amsterdam: V.d. Geer, s.a.
De BLOEM des bals. Lafhartige wraak der Engelschen. De nacht aan den Rhijn. De schoone zomermorgen. Chique lui. E.v.d. Amsterdam: V.d. Geer, s.a.

Mijn KLEINE Trees. Transvaalsche volkslied. Een gezellig reisje naar de wandelpier. Biljardspel tusschen Engeland en Transvaal. Amsterdam: V.d. Geer, s.a.
379:4
Liedjes en voordrachten. Z.j. 1 omslag.
NB. "Wana". In 't hotel "De groene weide". In de liefde zijn wij allemaal gelijk. Kom mijn schatje we nemen er nog eentje. Eenmaal nog wil ik je weder zien. De wereld der blinden. Keer weer in mijn woning. S.l., s.a.
Gebroken levens. In 't hotel "De groene weide"Molly. Aan de haven te IJmuiden. Ze zeggen. Krachtlied der werkelooze. Keer weer in mijn woning. S.l., s.a.
Zij bemint mij niet. Mollij. Schuld. Wana. Keer weer. Klacht der wezen. S.l., s.a.
Makkers glük auf. Moeder ik droomde slechts van jou. De vrouw uit het leven. Als je weer los komt. Klachtlied van het verlaten weesje. Slachtoffer der werkloosheid. De drankduivel of 't rampzalig huisgezin. S.l., s.a.
De verkeersagent op zijn warme stoof. De smart eener soldatenvrouw. De dievenwagen. Klacht van een wees. Als je trouwen gaat dan moet je huilen. Brief van een koloniaal uit Indië aan zijn moeder. Moeders antwoord. S.l., s.a.
Het vlugge bloemenmeisje. S.l., s.a.
Jane, de Zeeuwsche mosselmeid. Het fruitmeisje. S.l., s.a.
Vier in één hemd. S.l., s.a.
Terug van de geheelonthoudersvergadering. S.l., s.a.
Het paardendek. S.l., s.a.
De schildwacht. S.l., s.a.
Flip Slokop. S.l., s.a.