Archieven & collecties

375 Werkdossier Atlas Linguarum Europae (ALE), 1976-1988

inhoud: De Atlas Linguarum Europae (ALE), een internationaal samenwerkingsverband van Europese dialectologen uit 51 landen. Elk deelnemend land had een eigen Nationaal Comité: het Meertens Instituut speelde een cruciale rol in het Nederlands Nationaal Comité. A. Goeman maakte deel uit van het Nederlands Comité.
De collectie bestaat uit correspondentie, computerlijsten, vragenlijsten, aantekeningen en bewerkingen met betrekking tot donder en bliksem (vraag 13, 14, 15 16) en de mol (vraag 102/103) en documentatie.

Zie ook: archief nr. 83 en 94.

Openbaar.

14 inventarisnummer(s)

  

terug

375:1
Los aangetroffen stukken, concovaties, verslagen, fiches en aantekeningen en brieven gericht aan Ton Goeman. 1979-1991. 1 doos
375:2
Inventarisatie van antwoorden m.b.t. onweer in vragenlijsten van het Meertens Instituut, het WLD, WBD. z.j. 1 omslag
375:3
Aantekeningen, computerlijsten, bewerkingslijsten en proefkaarten met betrekking tot vraag QI: 013. 1981-1985. 1 doos.
375:4
Aantekeningen, computerlijsten, bewerkingslijsten en proefkaarten met betrekking tot vraag QI: 014. 1982-1986. 1 doos
375:5
Aantekeningen, computerlijsten, bewerkingslijsten en proefkaarten met betrekking tot vraag QI: 015. 1981 en z.j. 1 doos
375:6
Aantekeningen, computerlijsten, bewerkingslijsten en proefkaarten met betrekking tot vraag QI: 016. 1981-1985 en z.j.
375:7
Aantekeningen, computerlijsten, bewerkingslijsten en fiches en proefkaarten met betrekking tot vraag QI: 102/103 de mol. 1937-1982.
N.B. Met documentatie
375:8
Aantekeningen, computerlijsten, bewerkingslijsten en fiches voor het vervaardigen van de combinatiekaart van de vragen QI: 016, 014, 013. Z.j. 1 doos
375:9
Drukproeven van de ALE cartes I.29-I.32 vragen QI: 016, 014, 013. 1988 en z.j. 1 doos
375:10
Fotokopieën van literatuur tbh het vervaardigen van de kaarten over donder. 1931-1988 en z.j. 1 doos.
375:11
Aantekeningen over donder. .... en z.j. 1 doos.
375:12
"Rapport voor bijeenkomst van de begeleidingscommissie van project Hagen/Blok". 1986. 1 omslag.
N.b. Met brief en aantekeningen.
375:13
Stukken inzake de bijeenkomst in Strassbourg. 1976. 1 omslag.
N.B. Typoscripten met aantekeningen
375:14
Stukken inzake de bijeenkomst in Kopenhagen. 1982. 1 map.
N.B. Typoscripten met aantekeningen