Archieven & collecties

367 Manuscript “Divergentie en convergentie in taal”, 2001

inhoud: De Vlaamse taalkundige Frans van Coetsem (1919-2002) promoveerde in 1952 op de klank- en vormleer van het Geraardsbergs bij L. Grootaers. Na zijn promotie werd hij aspirant-redacteur en vervolgens redacteur van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. In 1957 volgde hij Grootaers op als hoogleraar Germanistiek te Leuven. Daarnaast werd hij in 1963 hoogleraar oudgermanistiek te Leiden. In 1968 vertrok hij naar de afdeling Germanic Languages and Literatures van Cornell in Ithaca, New York, waar hij tot zijn emeritaat in 1988 hoogleraar bleef.

Het manuscript is niet in druk verschenen.

Openbaar.

1 inventarisnummer(s)

  

terug

367:1
Manuscript "Divergentie en convergentie in taal" en enkele brieven. 2001. 1 omslag.