Archieven & collecties

363 Collectie liedbladen, 1894-1988

inhoud: Liedbladen, in 1988 geschonken door C.O.A. Schimmelpenninck van der Oije.

Openbaar.

4 inventarisnummer(s)

  

terug

363:1
Schenkingsbrief. 1988. 1 omslag
363:2
Liedblaadjes uitgegeven door Vislaake te Amsterdam. Z.j. 1 omslag.
N.B. Broedermin;
Lied van den ezel op schildwacht; Neerland's vlag;
Het beleg van Parijs;
Het geplukte bloempje;
De schoone bruid;
Het vrolijke jagerslied;
Bonjour madame Angot of de 9 vrijers van haar dochter;
Rood, wit en blauw;
Nieuw lied op de tegenwoordige oorlog ...;
Een nieuw lied van een minnend meisje;
de schoornsteenveger en papegaai;
Nieuw lied van een schipbreukeling;
De verlliefde jongeling;
Een nieuw lied of het dienstnemen naar Atchin;
Van huis verdreven;
O god verlaat mijn neerland niet;
Beschrijving van het beleg van Alkmaar;
Alkmaars ontzet;
Een nieuw lied De slag op de Zuiderzee;
Een nieuw lied van Hoe rijmt zich dit te zaam;
Volksllied; Rood, wit en blauw;
Feestlied;
Het bedrogen meisje of de Wandeling in de Haarlemmerhout;
Het trouwen;
De magt van het goud;
Lied van le marchand de la parapluie;
De verlaten vrouw;
Nieuw kermislied van de twee kameraads;
Een grooten Schatt in de tram;
Klaagtoon der weduwe en weezen;
De wacht aan de Rhijn;
De verlaten vrouw;
De liefde de schoonste deugd;
Het ontkiemen van Amstelredam ...; I
k ben de vrolijke schilder;
Die wacht am Rhein; Nieuw llied van jan Champagne;
Een nieuw lied;
Een nieuw lied van twee jonge meisjes of Twist over hunnen minnaar;
De vrolijke Hollandsche soldaat;
Een nieuw lied van jan de bult;
Nieuw zeemanslied;
Nieuw lied van de Mirliton;
Zij zijn er stil van doorgegaan;
De schoone Julia;
Konings grenadieren;
De kwade vrouw;
Susanna;
Een nieuw lied;
Mijn Adrienne;
Het visschersmeisje;
Voor dames moet men galant zijn;
De begravenis van schoon mama;
De zigeunerbaron;
Nieuw lied op het verongelukken van Zr. Ms. monitor de Adder;
O god verlaat mijn Neerland niet;
Het jonge soldaatje;
Nieuw liedje van Jan met zijn zes wijven;
De jager en de herderin;
Nieuw lied of bij het geld en de vrouwen daar kan men zich goed bij houden;
Een nieuw lied of de verliefde minnares bij de wieg van haar slapende kindje;
Mina bij het graf van Ferdinand
363:3
Liedblaadjes uitgegeven door E. v.d. Geer te Amsterdam. Z.j. 1 omslag.
N.B. Nieuw Lied van Ik denk steeds aan haar;
Decie, de tweepersoons fiets;
Nieuw zeemanslied;
Onder de paraplu;
Nieuw kermislied;
In ons dorpje;
tamboerijn;
's Nachts na het bal;
Ring-a-ling-a-ting; de taptoe op den Dam;
De schoone zomermorgen
Het Indiaansche bloemenmeisje;
O God verlaat mijn Neerland niet;
Je mag er na kijken maar aankomen niet
363:4
Liedblaadjes. 1894 en z.j. 1 omslag.
N.B. De moord gepleegd op een 5jarig jongetje te Schooten uitgegeven Nobels te Haarlem;
Appollonia;
Een nieuw lied van vele goede wenschen uitgegeven bij Bezaan te Alkmaar;
Het welvaren van dezen huize uitgegeven bij Roem te Alkmaar;
Goede raad en ondervinding van een werkman;
Stelen uitgegeven bij Volksheil te Amsterdam;
Het einde des tijds. Van Bentum te Utrecht, 1894 nr, 532;
De enge poort Van Bentum te Utrecht, 1894.
Voor de zondagsschool nr, 530;
De klagende Jongman;
Alles bedelt uitgegeven bij Van der Linden ...;
Nieuw lied of een les voor jonge lieden ...;
Nieuw kermislied vliegen vliegen vliegen of alles gaat met stoom, zonder uitgever;
Zoo als 't gewoonlijk gaat, zonder uitgever;
Adam en Eva, zonder uitgever;
Zoo het waar was, dan was het een schande voor onze natie, zonder uitgever;
Vrolijk leven, zonder uitgever;
Bruiloftslied, zonder uitgever;
aan het schoone geslacht, zonder uitgever