Archieven & collecties

362 Collectie liedschriften, 1864-1993

inhoud: Liedschriften (handgeschreven cahiers al dan niet voorzien van muzieknotatie) die via diverse kleine en vaak anonieme schenkingen zijn verkregen.

Openbaar.

91 inventarisnummer(s)

  

terug

362:1
Liedschriften met teksten en muzieknotatie van G. F. Storm (1864-1937). Z.j. 2 stukken en een omslag.
N.B. G.F. Storms was eigenaar?/uitbater? van een cafť-chantant te Rotterdam. De correcties zijn in de melodie- en liedoptekeningen zijn van zijn zoon W.A. Storm
362:2
Liedschrift met teksten en in chevť van H. Spijkstra. Z.j. 1 stuk
362:3
Liedschriften met teksten van A.W. de Jong. 1892-1893, 1971. 2 stukken.
N.B. Met schenkingsbrief uit 1971.
362:4
Schrift met gedichten, verzameld door Jan Ferd. TŁcke (ca. *1840). Z.j. 1 stuk
N.B. Jan Ferd. TŁcke (zoon van Duitse emigrant) was kleermaker, administrateur en huisknecht bij hooggeplaatste personen in Den Haag.
362:5
Liedschrift met teksten van S. de Haan. Z.j. 1 stuk.
N.B. Met enkele liedblaadjes, Waarachtige geschiedenis van het wonderbaarlijke visioen of de verschijning van Intje Jans Zoon [...] op 8 dec. 1722; Aanhangsel of vervolg van de lofzangen Israels
362:6
Liedschriften met teksten van E.C. van Egdom. 1909 en 1913. 2 stukken.
362:7
Liedschriften met teksten van Alida Fenstra. Z.j. 4 stukken.
N.B. Met schenkingbrief uit 1988
362:8
Liedschrift met teksten van Reina Post. 1900. 1 stuk.
362:9
Liedschrift met teksten van J.J.L. Teeuwisse. 1898. 1 stuk.
N.B. Met schenkingbrief uit 1988.
362:10
Liedschrift met teksten en in chevť van D. Huygen. Z.j. 1 stuk.
362:11
Liedschriften met teksten van Trijntje Dil. 1917. 2 stukken.
362:12
Liedschrift met teksten van Jeanne van Schie. Z.j. 1 stuk.
362:13
Liedschrift met teksten van M. SchrŲders. ca 1916. 1 stuk.
N.B. Met schenkingsbrief uit 1999.
362:14
Liedschrift met teksten van I.G. Renz en 7 programmaboekjes van leerlingen uitvoeringen. 1922-1932. 8 stukken.
N.B. Met brief van Marie Cecile Moerdijk.
362:15
Liedschrift met teksten van J. Boonstra. 1901-1917. 1 stuk.
N.B. Met brief van Marie Cecile Moerdijk.
362:16
Liedschrift met teksten van Hendrik Kok en Geertruida Boelens. Z.j. 1 stuk.
N.B. Met twee liedblaadjes en schenkingsbrief uit 1988.
362:17
Liedschrift met teksten van P.C.M. Zaat. 1911. 1 stuk.
N.B. Met schenkingsbrief uit 1999.
362:18
Liedschrift met teksten van Jantje Rabe. Z.j. 1 stuk.
N.B. Met schenkingsbrief uit 1985.
362:19
Liedschrift met teksten van J.H. Kampmeyer. 1895. 1 stuk.
N.B. Met schenkingsbrief uit 1985.
362:20
Liedschriften met teksten van J.F. TŁcke. 1859-1860. 3 stukken.
N.B. De schriften hebben een ander handschrift dan het cahier.
362:21
Liedschrift met teksten en muzieknotatie van H.G. Marsman. Z.j. 1 stuk en losse blaadjes.
N.B. Met enkele liedblaadjes: o.a. Neerbosch kerstliederen.
362:22
Liedschrift met teksten. Z.j. 1 stuk.
362:23
Liedschrift met teksten. Z.j. 1 stuk.
362:24
Liedschrift met teksten. 1958. 1 stuk.
N.B. Acquisitie via KRO 1988
362:25
Cahier met 1 liedtekst en index van liedtitels die verwijzen naar nummers. Z.j. 1 stuk.
362:26
Liedschrift met teksten en chevť. Z.j. 1 stuk.
N.B. In de schenkingsbrief (1975) van H. ten Cate staat dat het materiaal van een Amsterdamse school afkomstig is.
362:27
Liedschrift met teksten in verschillende handschriften. Z.j. 1 stuk.
N.B. Deels in het Fries.
362:28
Liedschrift met teksten. 1861. 1 stuk.
N.B. J.F. TŁcke / W. van de Pol.
362:29
Liedschrift met teksten A. de Jong. 1903. 1 stuk.
362:30
Fotokopie van het liedschrift (teksten en chevť) van Petertje Rietveld, Lekkerkerk. 1903. 1 stuk.
362:31
Fotokopie van het liedschrift (teksten en muzieknotatie) van A. de Haan. Z.j. 1 stuk.
362:32
Liedschrift met teksten G. van Sloun, Born. ca 1913. 1 stuk.
N.B. Met brief van Coen Eggen, 1977.
362:33
Liedschriften met teksten, [1889], 1900. 2 stukken.
N.B. Met brief : geschonken op verzoek van mevr. Bakker-Castelein te Arnhem (2000); de handschriften van de schriften zijn verschillend
362:34
Liedschrift met teksten van Karel W. Z.j. 1 stuk.
N.B. volgens ingelegd kaartje: van Velperweg te Arnhem, geschonken door J.L.M. van de Laar te Deventer.
362:35
Fotokopie van liedschrift met teksten van A. Visser uit 1889. 1 stuk.
N.B. geschonken door familie De Man te Rotterdam. .
362:36
Liedschrift met teksten van J.Z. Peters. Ca. 1900. 1 cahier.
N.B. Met schenkingsbrief van C. van Iperen uit 1995 waarin meer over de herkomst.
362:37
Liedschriften met teksten van L. Boeynaems. Ca. 1900. 2 stukken.
N.B. Met schenkingsbrief van A. Crispijn-Boeynaems (2000) waarin meer over herkomst; Via Vonk Rotterdam
362:38
Liedschrift met teksten van A.A. Jansen te Rotterdam. Z.j. 1 cahier.
N.B. Via Boeynaems en Vonk Rotterdam
362:39
Liedschrift met teksten van de familie Hoekman te Exloo. Z.j. 1 stuk.
NB. Het cahier komt uit de nalatenschap van G.H. Kocks, samensteller van het Woordenboek der Drentse dialecten. In het schrift staat: Sleen
362:40
Liedschrift met teksten en chevť van M. de Jongh. Z.j. 1 stuk.
362:41
Liedschrift met teksten van Joop Bedet , Groningen. ca 1940. 1 stuk.
N.B. Met schenkingsbrief van J. Bedet-Le Lange 2008
362:42
Fotokopie van het liedschrift (teksten en muzieknotatie) van G.H. de Haan. Z.j. 1 stuk.
N.B. Ik ben van de achternaam niet zeker j.j.s. 11-12-2008
362:43
Fotokopie van liedschrift met teksten van A.R. Mulder, Wijhe. ca 1930. 1 omslag.
N.B. Met schenkingsbrief van G. Weerman, 1994
362:44
Fotokopie van liedschrift met teksten van H.E. Rondeel, Zutphen. ca 1880. 1 omslag.
N.B. Met brief , 1994
362:45
Fotokopie van liedschrift met teksten van M.S. Ykema. 1874. 1 omslag.
362:46
Fotokopie van een aantal liedschriften met teksten van F. Kies van der Veen. ca 1945-1985. 1e van 4 omslagen.
362:47
Fotokopie van een aantal liedschriften met teksten van F. Kies van der Veen. ca 1945-1985. 2e van 4 omslagen.
362:48
Fotokopie van een aantal liedschriften met teksten van F. Kies van der Veen. ca 1945-1985. 3e van 4 omslagen.
362:49
Fotokopie van een aantal liedschriften met teksten van F. Kies van der Veen. ca 1945-1985. 4e van 4 omslagen.
362:50
Fotokopie van liedschrift met teksten van C. Vreemann-Pool. ca 1930. 1 omslag.
N.B. Met brief omtrent schenking 1994
362:51
Fotokopie van liedschrift met teksten en muzieknotatie van C. Vreeburg ca 1930. 1 omslag.
N.B. Geschonken door M. van Vliet 1994
N.B. Met Brieven omtrent schenking 1994
362:52
Fotokopie van liedschrift met teksten van M. Daenen Kan. Z.j. 1 omslag.
N.B. Tevens fotokopie van een paar liedjes uit "50 kleuteliedjes [...] verz. door Annie Langelaar
362:53
Fotokopie van liedschrift met teksten en typoscript van H. Duijf. 1855-1871. 1 omslag.
N.B. Met brief waarin meer over de herkomst, 1995. De teksten van de liedjes zijn uitgetikt.
362:54
Inhoudsopgave van liedschrift C. Moors. Z.j. 1 omslag.
N.B. Schrift ontbreekt. Aantekening vermeldt: Schrift geleend bij bezoek 17/2/1969 aan J.H. v.d. Vin Kinrooi; het heeft o.m. toebehoord aan Michel v.d. Bosch uit Kinrooi, geb. 1867)
362:55
Liedschriften met teksten van Fr. M. Realinus (Donders). Z.j. 7 stukken.
N.B. Schriften zijn genummerd 4 tot 10. Zie ook arch nr. 354.
362:56
Liedschrift met teksten en muzieknotatie van E. Crena de Iongh-Rodenburg. 1930. 1 stuk.
N.B. Met schenkingsbrief.
362:57
Liedschriften met teksten van Frederica M.C. Janssen.
ca 1900. 2 stukken.
N.B. Met brief met achtergrondinformatie.
362:58
Liedschrift uit de liedbladencollectie D. Wouters. Z.j. 1 omslag.
N.B. Anoniem. Alleen tekst: "Op de strond. Ik liet u veertien dagen vasten ..."
362:59
Fotokopie van liedschrift met teksten van Mevrouw Van de Brink. 1936. 1 omslag.
N.B. geschreven / geschonken ? door W.A.A. Teunissen
N.B.
362:60
FotokopieŽn van liedschriften en voordrachten. 1868-1962.
N.B. Van de West-Friese families Oostermeijer en Raven; met documentatie en schenkingsbrief van G. Raven (2002)
362:61
Liedschrift met teksten van Th.M. v.d. Zanden. 1923-1925. 1 omslag.
N.B. Cahier met 114 liedteksten met ballpoint geschreven; handschrift en materiaal (cahier en ballpoint) doen vermoeden dat het hier om een overgeschreven liedschrift gaat
362:62
FotokopieŽn van liedschriften met teksten van Mies Crone. 1927 en z.j. 1 omslag.
N.B. Cahier met 114 liedteksten met ballpoint geschreven; Het liedschrift is op 23-08-2002 geschonken door M(ies).L.Th. Van der Harst-Crone, Scheveningseweg 81, Den Haag
362:63
FotokopieŽn van liedschrift met teksten en muziek van Van Elseloo te Hindeloopen. 1907. 1 omslag.
N.B. Via S. Heida uit dossier HSA.
362:64
FotokopieŽn van liedschrift met teksten van C. Kirkels-Creemers. Z.j. 1 omslag.
N.B. Afkomstig uit HSA: C. Kirkels-Creemers, Reinenstraat 5, 6039 CT Stramproy; L 318
362:65
Cahier met liedteksten van Mw. Van den Berg te St. Annen. 1895. 1 omslag.
N.B. Via H. Oosting uit dossier HSA.
362:66
Liedschriften met liedteksten van vader van L.W.A. Berenbroek, Hengstdalseweg 249, 6523 EJ Nijmegen; L 71. ca 1914. 1 omslag.
N.B. Uit dossier HSA 232.
362:67
FotokopieŽn van liedschrift met teksten van Remke Jelsma. 1896. 1 omslag.
N.B. Met schenkingsbrief
362:68
Schriften met gedichten, voordrachten en liedteksten van Ph.H.v.d. Klundert, Boschdal Beek bij Breda. Z.j. 1 omslag.
N.B. 3 schoolschriften
362:69
Schriften met gedichten, voordrachten en liedteksten van A.M. van Beurden, Maasland. Z.j. [1921?] 1 omslag.
N.B. 3 schoolschriften
362:70
Schriften met gedichten, voordrachten en liedteksten van Jan Valk. 1878. 1 omslag.
N.B. 2 schoolschriften en cahier; met schenkingsbrief
362:71
FotokopieŽn van liedschrift van L. de Haas. Z.j. 1 omslag.
N.B. Teenagerliedjes van allerlei sterren; alleen teksten.
362:72
FotokopieŽn van liedschrift van L. de Haas. Z.j. 1 omslag.
N.B. Liedjesschrift; alleen teksten.
362:73
FotokopieŽn van liedteksten van Brabantse liederen. 1995. 1 omslag.
N.B. Afkomstig van B.P.M. van Geel.
362:74
Geschreven ... vaderlandse liederen, gelegenheidsgedichten, studenten- en bruiloftsliederen, allerhande gedrukte circulaires, bladvullingen enzovoort... uit de periode 1874-1881, in die dagen genoteerd en bijeengebracht / door N.N. - 300 p.
Titel en annotatie dateren van 1994.
"In 1994 - als versleten en uitelkaar liggend "boek" - zo goed mogelijk opnieuw gebonden te Lochem."
Stamboeknummer 2000.17.0300.
362:75
Liedschrift met teksten: "Oude versjes die mijn moeder vroeger zong voor ons'. 199?. 1 stuk.
N.B. Met schenkingbrief uit 2012.
362:76
Liedschriften met teksten van Adrianus Bos en C. Bute. 1836-1847 en z.j. 6 stukken.
N.B. Geschonken door Hein Brouwer op 6 november 2012.
362:77
Liedschriften met liedteksten van kampliedjes (KNNV). [ca. 1968-1990]. 1e van 4 mappen.
N.B. Geschonken door H.R. Bolland; met schenkingsbrief uit 2013.
362:78
Liedschriften met liedteksten van kampliedjes (KNNV). [ca. 1968-1990]. 2e van 4 mappen.
362:79
Liedschriften met liedteksten van kampliedjes (KNNV). [ca. 1968-1990]. 3e van 4 mappen.
362:80
Liedschriften, stencils en handschriften met liedteksten van kampliedjes (KNNV, NJN). Z.j. 4e van 4 mappen.
362:81
Liedteksten. 1987-88 en z.j. 1 omslag.
N.B. KopieŽn van typewerk en handschrift. Liedjes uit de eerste helft van de 20e eeuw.
362:82
Liedschriften. Z.j. 3 stuks.
N.B. Bevat:
1. Cahier afkomstig van Wilhelmina de Boo-van Uijen-Looisen (Vlissingen 1912-2001)
2. Cahier afkomstig van Janis Looisen (1895-1940)
3. Schrijfboekje [afkomstig van M. Sanderse, Vlissingen].
Met schenkingsbrief.
362:83
Liedschrift met muzieknotatie. 1 stuk. Z.j.
N.B. Afkomstig van Grietje Jonker-Weijman (1873-1960)
362:84
Liedschriften. 1942-1949 en z.j. 3 stuks.
N.B. Afkomstig van Ietske C. Jansen (*1922).
Bevat aantekeningen van cursussen door Jop Pollman en Piet Tiggers.
362:85
Liedteksten. 1968-1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Voornamelijk ter gelegenheid van huwelijken en jubilea.
Bevat de liedbladen:
- 'Beurtzang ter eere van het bruidspaar', wijze: Wien Neerlandsch bloed
- Een liedje onder de thee, wijze: Hoezee.
362:86
Liedschrift. Z.j. 1 stuk.
362:87
Liedschrift met geschreven en uitgeknipte liedteksten. Z.j. 1 stuk.
N.B. Afkomstig van Henichinus Johannes Heikens (1880-1957).
362:88
Liedschrift, liedteksten en feestgidsen van bruiloften. 1843-1997. 1 map.
N.B. Bevat:
- Liedschrift van H. v.d. Sluys, 1843
- Liederen t.g.v. het huwelijk van D. van de Lindt en J.C. van der Sluys, 1918
- Diverse feestgidsen en liedteksten (fotokopieŽn en stencils)
Met aanbiedingsbrief
362:89
Liedteksten en feestgidsen van bruiloften. 1970-1997. 1 map.
362:90
Schrift met liedjes en verzen. 1921. 1 cahier.
N.B. Bevat ook een gedrukt vouwblad met 8 liedjes, z.j. en een liedboekje (pagina's ontbreken), ca. 1895. Afkomstig van F.W. Wegman (*1898).
362:91
Liedschrift met handgeschreven teksten. Het schrift dateert uit 1905.
N.B. Het schrift behoorde toe aan Engelina Holbers.
Bevat liederen als: Een lied van de drie maandjes, De Ridder, De schildwacht e.a.