Archieven & collecties

358 Collectie liedboekjes, 1750-1944

inhoud: Liedboekjes via diverse kleine en vaak anonieme schenkingen verkregen.

Openbaar.

35 inventarisnummer(s)

  

terug

358:1
Liederenbundel voor loge-zittingen en samenkomsten. S.l.: Internationale Orde van Goede Tempellieren, s.a.
358:2
In de bruidsdagen; verzameling van liederen op bruiloftspartijen [...]. 2e dr. Alkmaar: Kluitman, s.a.
358:3
De nieuwe vrolijke ceremoniemeester [...]. Amsterdam: Bom, s.a.
N.B. Met stempel Nederlands Volksliedarchief.
358:4
Nieuwe verjaars- nieuwejaars- en gelegenheidsversjes [...] / verz. door A. de Jager. 3e dr. Utrecht: Van der Post, s.a.
358:5
In de bruidsdagen; toasten en liederen / door een ceremoniemeester. Amsterdam : Van Kesteren, s.a.
N.B. Met stempel Scheltema Nunen.
358:6
Verzameling van nieuwjaars- en verjaringswenschjes, benevens [ ... ]. Amsterdam: Van de Geer, s.a.
358:7
Nieuwjaars- en verjaars-, bruilofts en alle andere gelegenheden toepasselijke wenschen [ ... ]. Rotterdam: Mensing & De Koning, s.a.
N.B. Met stempel Nederlands Volksliedarchief.
358:8
Eene verzameling van 300 toasten, tafelzangen, [ ... ] / door A. Fokke Simonsz, Mejuffrouw Fokke, geb. Brinkman en andere liefhebbers. 6e verb. dr. Utrecht: s.n., 1850
N.B. Met stempel Nederlands Volksliedarchief.
358:9
De vroolijke bruiloftsgast. Soesterberg: Pasman. s.a.
358:10
De vroolijke bruiloftsgast. 2e dr. Soesterberg: Pasman. s.a.
358:11
De vroolijke bruiloftsgast. 5e dr. Soesterberg: Pasman. s.a.
358:12
Het nieuwe liederenboekje. Soesterberg: Pasman. 1914.
358:13
Kunt gij zingen? Zing dan mee. Zutphen: Ringers, s.a.
358:14
Liederenboekje, [ ...] . Zutphen: Ringers, s.a.
358:15
De vroolijke zanger; nieuw liederenboekje. Zwolle: Bakker, s.a.
358:16
De vroolijke zanger; [ ... ]. S.l.: s.n., s.a.
N.B. 3978 III c oud signatuur. 73.0466].
358:17
De Hollandsche coupletzanger; [ ... ]. S.l.: s.n., s.a.
358:18
De komiek ; [ ... ]. S.l.: s.n., s.a.
358:19
50 canons : voor de school en daar buiten / bijeengebr. door Willem Gehrels ; m.m.v. H.J. v. Duuren. - Purmerend : Muusses, [1944]. - 44 p. : muz. ; 20 x 13 cm
N.B. Met losse typoscripten met liedteksten van: The red river valley; Old black Joe; De wielewaal; Een vreemde arme snuiter; Zweedse canon; Laat ons zingen; Lente-canon; Ome Ko; Vlaggeparade; De kampvlag; Hollands vlag; Wordt wakker; De morgen breekt aan; Nu wordt alles duister; Ferdinand; Jan Pierewiet; The crocodile; Een Nederlandse padvindster; Trekkersbloed; Zeeroverslied; De trommeljongen; De grasparkiet; Pack all your troubles; Pak al je zorgen; Wat is de wereld wijd; Hoog op de gele wagen
358:20
Liedboekjes. Z.j. 2 stuks.
N.B. Twee onvolledige bundels ; alleen tekst
358:21
Liedteksten van mevr. Verheijen. Z.j. 1 omslag.
N.B. met schenkingsbrief
358:22
Liedteksten van C. Gunter. Z.j. 1 omslag.
N.B. met schenkingsbrief
358:23
Liedboekjes. Z.j. 3 stuks.
N.B.
Kerstliederen. - Drukkerij Messerschmidt, s.a. - 11 p.
Liederen en voordrachten. - [S.l. : s.n., s.a.].
Feestbundel : complete verzameling van heilwenschen, toespraken, feest-cantates en toasten voor alle bruiloften / door H.A. Woelders. - Amsterdam : Lubers Jr., [ca. 1885]. - 62 p. - Onvolledig.
358:24
[Den vrolyken soldaat, of De nieuwe Gelderze nagtegaal]. [1750]. 1 omslag.
358:25
Liedboekjes. Z.j. 7 stuks.
N.B.
- Ons Hollands lied. Z.j. 2 afleveringen. - 8 + 8 p.
- [Kun je nog zingen, zing dan mee! : tekstboekje / J. Veldkamp en K. de Boer]. Z.j. Titelblad ontbreekt.
- Dertiende zestal kerstliederen voor scholen en huisgezinnen op bekende wijzen / door D. van Wijck. - Leiden : Donner, s.a. - 8 p.
- Vijf twee-stemmige liederen / woorden van E. Laurillard; muz. van C.B. van Krieken. - Rotterdam : Bredée, s.a.
- Vijf-en-twintig liederen voor mannen-, vrouwen- en kinderzangvereenigingen en gemengd koor, op keur van psalmmelodieën / verv. door C.S. Adama van Scheltema. - Nijmegen : Milborn, s.a.
- De nieuwe stichtelijke liederen / door Johannes Hazeu C.zoon / op vier stemmen gebragt door B. Smit. - 12 dr. - Groningen : J. Römelingh, [ca. 1870].
358:26
Losbladige liedbundels.
- Liedbundel van de VDCV (Volksdanscentrale voor Vlaanderen), z.j.
- Zingen van allerlei dingen / onder red. van Chris Rabbé. - Haarlem : De Toorts, z.j.
- Liedbijlagen van 'De Pyramide', z.j.
- Aloeette, 1971-1972.
358:27
De wereldschlagers uitgave no. A 421 : radio liederen van Bob Scholte, Louis Noiret, Willy Derby, Louis Davids. - Roosendaal : Rombouts, s.a. - 1 omslag.
358:28
Liedboekjes. 1819-1840 en z.j.
N.B. Met aanbiedingsbrief.
Bevat:
- Fabelen en vertelsels, benevens uitgelezene gedachten van vermaarde mannen en vrouwen : voor meergevorderden / door K.L. Kluppell. - Amsterdam : Schalekamp en Van de Grampel, 1835 (incompleet)
- De vrolyke trompetter, blazende op zyn trompet, de nieuwste liederen en aria's die hedendaags gezongen worden. - Amsterdam :Koene, 1819 (incompleet)
- De spoorwagen, vol met zedelijke liederen. F.G.L. Holst. -Amsterdam, ca. 1840 (incompleet)
Ingeplakte liedteksten:
- Alhier kwam er toen een heer gegaan
- Lindeman, Lindeman, wat gaan jou de miesjes an?
- Verplatsinmg der markt van de Nieuwmarkt naar het Waterlooplein
- Naar de Parade in de Maliebaan
- Patente Klaas
- Waschvrouw in het fijn
- In ons dorpje
- Ting-a-ling A-ting!
- De klagende jongman of de geknakte bloem
- Doleeren
- De bedrogen huisheer
- Liefdesverklaring van Jan in de haverkist
- 't sneeuwvlokje
- Nieuw zeemans lied
- Nieuw lied : de klagende desserteur of de valsche minnares
- De moederliefde voor voor haar kinderen of de arme vrouw
- Het visschersmeisje
- De wonderdokter Sequah
- De bloem des bals
- Overwinningslied ter eere aan de Transvaalsche boeren
- Kermislied
- De liefde aan de wal
- Nieuwe lied van de dikke dame
- Stien en Bram van Monnikendam
- Mijn eerste jongen
- Nieuw Atjeh lied
- De neus voorbij
- Nieuw lied van de verliefde jongman.
358:29
Feest-avond ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan / Gemengde zangvereeniging Cecilia te Wommels. 1911.
N.B. Bevat enige liedjes en de operette 'De inkwartiering' door E.S. Culp. Met aanbiedingsbrief.
358:30
Apostolische geloofsbelijdenis voor gemeentezang (of koor) en orgel / Koos Bons. - Harmonia, z.j.
358:31
Belcanto : huisorgaan van Catharina van Rennes. 1 aflevering. 1927.
N.B. Feestuitgave voor Catharina van Rennes 1887-1927. Los ingelegd een portret van Van Rennes door Jan Toorop en bladmuziek van 'Met mijn liefken'.
358:32
Liedboekjes. 1 envelop.
N.B. Bevat:
- Kussen met swing, z.j.
- Revue-schlagers der bonte Dinsdag en Zaterdag. - Roosendaal : Rombouts, z.j.
- Radio-schlagers der K.R.O., A.V.R.O., V.A.R.A.,bonte radio-avonden. - Roosendaal : Rombouts, z.j.
- Bonte avondklanken. - Rotterdam : De Koning, z.j.
- Zang en klank : 22 der laatste radio-schlagers. - Rotterdam : De Koning, z.j.
- Liedjes van Overal. - Roosendaal : Rombouts, z.j.
- Holland zingt : het plekje bij den molen. - Roosendaal : Rombouts, z.j.
- Holland zingt : de bonte dindag avond trein. - Roosendaal : Rombouts, z.j.
358:33
Liedboekjes en een liedblaadje. 1 envelop.
N.B. Bevat:
- Aan de oever oever van de Schelde / Er hangt een paardenhoofdstel aan de muur / Doortje doet aan ochtendgymnastiek / Vaarwel, m'n jongen, z.j.
- De zingende clown, z.j.
- Op goede voet : een maatje meer / Elsche Korf en Frans Tromp, 1991
- Van eigen bodem / Bram Kwast, [194?]
- De zingende clown
358:34
Liedboekjes. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- Voor bruiloften en partijen – No. 4, Kom lief poppetje. Komische voordracht met zang voor twee dames. De klikzuchtige, Schoorsteenveger. Voor een heer van Jacobus. C.H. Lubers Jr. – Amsterdam. Z.d.
- Voor bruiloften en partijen – No. 57, De verliefde Barbier. Vroolijke scene met zang voor heer en dame. Toespraak op eene groene bruiloft van Jacobus. C.H. Lubers Jr. – Amsterdam. Z.d.
- Feestliederen gezongen ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van en op, J.D. Dijk – Groningen. Z.d.
- Kinderwensen voor koperen en gouden bruiloften, U.E.M Revarf, uitgeverij Jongeneel – Gouda. Vermoedelijk z.d.
- Liturgie huwelijksinzegening op 3 mei 1957.
- Feestprogramma ter gelegenheid van 25 jarig huwelijksfeest, 28 augustus 1951, 28 augustus 1976.
- Bewijs van toegang. Programma van de uitvoering van het kinderkoor ''De kleine harp'' te IJsselmuiden, onder leiding van de heer D.J. Brienne, op vrijdag 7 november 1941.
358:35
Liedboekjes. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- Liedboekje zonder titel. Z.d. Onder andere met de volgende liederen:
• Amicitia [Welkom vrienden bij elkander….]
• Opwekking tot zingen. Op de wijs van: Gij die thans met mij zijt ter jagt. [Komt, zingen wij eens uit de borst, een lied….]
• Gezondheid, Vrienden! Op de wijs van: God save the King. [Gezondheid klinkt in 't rond,….]
• E.a.
-Liedboekje zonder titel. Snelpersdruk E. v.d. Geer te Amsterdam. Z.d. Onder andere met de volgende liederen:
• De Rotterdamsche brug.
• Als die blijde morgen lacht.
• Kluchtig lied van Lange Trees, met al haar lieven van Grinderberg.
• e.a.
- Liedboekje zonder titel. Z.d. Onder andere met de volgende liederen:
• Loflied. Op de wijs van: Ach Gott und Herr! Of Hazeu: o Golgotla
• Heilzame keuze. Op de wijs van: Psalm 77.
• Paaschzang. Op de wijs van Psalm 81.
• e.a.
- Liedboekje zonder titel. Snelpersdruk E. v.d. Geer te Amsterdam. Z.d. Onder andere met de volgende liederen:
• Geheel nieuw gemaakte coupetten van mijne geliefde Karel.
• Vroolijke coupletten van de automobile.
• De oorlog tusschem Ruslan den Japan.
• e.a.
- Liedboekje zonder titel. E.P.A. van de Geer jr. voorheen G. v.d. Linden te Amsterdam. Het boekje verkeerd in aan fragiele toestand met gescheurde bladzijden. Z.d. Onder andere met de volgende liederen:
• Een gezellig reisje naar de wandelpier.
• De jammerklacht van het het weesje.
• De wacht aan den Rhijn.
• e.a.