Archieven & collecties

355 Collectie Liedboekjes en gelegenheidsgedichten, 1840-1938

inhoud: In 1943 schonk F. Rombouts, boekdrukker te Roosendaal, aan het Bureau voor Nederlands Volkseigen een verzameling liedboekjes en liedbladen. Deze waren afkomstig uit zowel de eigen drukkerij van Rombouts als van elders.

De collectie bestaat uit liedboekjes en liedbladen.
De liedbladen bevinden zich in: Arch. nr. 118:1

Voor digitale documentatie over Rombouts, zie: archief nr. 1010

Openbaar.

32 inventarisnummer(s)

  

terug

355:1
Ernst en luim; bevattende tal van liederen voor alle gelegenheden. Roosendaal: Rombouts, s.a.
355:2
Oorlogsliederen van de grootste [....] . Roosendaal: Rombouts, s.a.
355:3
De zingende nachtegaal ; een schat [ ... ] . Roosendaal: Rombouts, s.a.
355:4
De zingende nachtegaal ; een verzameling [ ... ] .Roosendaal: Rombouts, s.a.
355:5
De zingende vink ; een schat [ ... ] . Roosendaal: Rombouts, s.a. Zangboekje nr. 1. [3978 / 76.0465]
355:6
De zingende vink ; eene verzameling [ ... ] . Roosendaal: Rombouts, s.a.
355:7
De zingende leeuwerik ; eene verzameling [ ... ] . Roosendaal: Rombouts, s.a. N. 2
355:8
De zingende lijster ; eene verzameling [ ... ] . Roosendaal: Rombouts, s.a.
355:9
Holland zingt ; de nieuwste radioschlagers . Roosendaal: Rombouts, s.a. no. 14, 15, 16
355:10
De minnezangers ; een verzameling [ ... ] . Roosendaal: Rombouts, s.a..
355:11
Zo de oude zongen [ ... ] . Rotterdam: Deko, s.a.
355:12
De vroolijke zanger. Rotterdam : Phoenix, s.a.
355:13
De radio-zanger [ ... ]. Rotterdam : De Koning, 1938
355:14
De vrolijke zanger [ ... ]. Eglantiersstraat Amsterdam; s.a.
355:15
Nieuwe verzameling van gezelschapsliederen [ ... ]. Dordrecht : Zender, 1840.
355:16
De komieke coupletzanger [ ... ]. Zutphen : Ringers-Wachterveld, s.a.
355:17
Zusje [ ... ]. S.l.: s.n. , s.a.
355:18
De nieuwste radio- en gramofoon liederen. S.l.: s.n. , s.a.
355:19
Het nieuwe liederenboek voor 1917. S.l.: s.l.n. , 1917.
355:20
Uitgezochte gezelschapsliederen, [ ... ]. S.l.: s.n. , s.a.
355:21
De zingende nachtegaal, uit de oude tijd [ ... ]. S.l.: s.n. , s.a.
355:22
De zingende nachtegaal, [ ... ]. S.l.: s.n. , s.a.
355:23
De zingende nachtegaal, [ ... ]. S.l.: s.n. , s.a.
N.B. met ex-libris Boy Wolsey
355:24
De vroolijke straatzangers, [ ... ]. S.l.: s.n. , s.a.
355:25
Wreede moord. S.l.: s.n. , s.a.
355:26
Hollandsche vrouwen.S.l.: s.n. , s.a.
355:27
De drie [ruitertjes?]. S.l.: s.n. , s.a.
355:28
Philémon of de drie wenschen. S.l.: s.n. , s.a.
N.B. Bandje met meer liedboekjes
355:29
Manuscripten met voordrachten van diverse personen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Met foto van Rombouts.
355:30
Manuscript Jacobus Liebregts. Z.j. 1 omslag.
N.B. Drie cahiers met liedjes.
355:31
Liedbladen. Z.j. 1 prentendoos.
N.B. De drie ruitertjes; Kom sta niet te huilen; Liefdesverlangen; Valencia; Clublied van de eerste Roosendaalsche Hengelaarsclub; Wat hebt ge gemaakt van m'n hart; Het bedelknaapje; Goeden nacht; Elisa; En zoo kwam het dat heel de streek , 't wist; de straatzangers; Toe Gerarke laat maar steken; Als ge eenmaal trouwen gaat; De zatterik; Bij blonde katrien; Als de maan kon spreken; schooiertjes verjaarcadeau; Meisje, pas op de jongen; de gentlemandief; chineesch avontuurtje; de noodklokken; Roosendaolsch lieke; De leer van Christus; De luchtverkeersagent; Niemand dan jij; Boemtara tsang ta-ka da; Sluimer zacht mijn jongen; o, kleine Grete; In ons dorpje; Schipperslied; Kermislied; Mijn kleine blonde; Greetje, Nanky Poo; Als je huilt ben je een stakker; De pijp, Weg met de zorgen; Nieuwjaarswens; Ach kom terug lieve Leentje; 't bankje bij de haven; Jopie Slim en Dikke Bigmans; Verborgen smarten; Wordt nooit verliefd; Ach de heer heeft mij doen bukken; Schoone Liza; Hartroerend zangstuk; Ons Piotje vrijdt Charlotje; Mijn Lieve Jeannet; De verstootelinge; Ja ik heb nog bananen; Nacht te China; Miranka; Moeder, waarom gingt gij heen; Mijn dikke Fien; Moeder; Arme Visschersvrouw, Als men arm wordt; De twee weezen van eenieder verlaten; Ik ben van allemaal de vriend; Ik bemin mijn vrouw; Niet trouwen, maar vrijen; De ware lliefde is zoo schoon; De bedrogen dochter; De vereenigde beenhouwers den opslag op het vleesch; De meisjes zijn niet te betrouwen; Leger dees Heils liederen; M'n Amelieke; Lola de Valence; Parijs; Altijd; Ons Antwerpen; De zwerfster; Alleen op de wereld; Huiselijk geluk; Overschotje; Het schrijfmachientje; Alleman naar de vog'lenmarkt; Het bedelmeisje; Drama te Putbroek; Mijn sonny boy; Boemtara tsang ta-ka da;; Adieu, mijn kleine Garde-luitenant; Bommen op Monte-Carlo; Ik heb je eenmaal gekust; Dat moet een deel des hemels zijn; Eins, zwei drei; Ein bisschen Liebe für dich; Het congres danst; Schlaf, mein Liebling; Das ist die Liebe der Matrosen; Bianca; Süsser ...Süsser!; Die Mädels von Montparnasse; Een afschuwelijke moord; De walgelijke kiindermoord te Luik; Parij ik min u; De gevangene sterveling; De werkloosheid; Het beroemd proces te Wetteren; 't Een is goed, 't ander is slecht; Goed voor de mannen en de vrouwen; Vlaggelied; Een vroolijkheid; Dat is leuk; Vriendendronk; Waarom? 't Is om je hela; Feestmarsch; Feestlied; Ratellied; Brillen in de hand; Liedje tusschen dames en heeren; Nieuw neuzenlied; Mutsenlied; Mirlitonlied; Welkom in uw ondertrouw; Rozenlied; Ho, wat een blezier; Drink- en klinklied; Brand te Rotterdam; Als ik je zon niet mag wezen; Hadi-raadi-roeto-dirato; Hoe, hoe, de bul is losgebroken; Niets aan te doen; Waarom loop je mij voorbij; Overschotje; Hop, hop, hop; Maar ik zal haar trouwen die baviaan; Op Nederlandsch grond; Door de schuld van moeder; Dan denk je over trouwen; Dolorosa van humtata; Dat kan een moeder niet; Antonie; Leugen uit liefde; Je mondje zegt neen, maar je oogen zeggen ja; Vogelijn, Mandolinelied; Moooi is het zonlicht; De mijnwerker; Tot weerziens mijnheer Jansen; Algonde; 'n Vriendinnetje net als jij; De dood die z'n schepter zwaait; Het schooiersvrouwtje; Ik heb je llief; Jongen; Tabe; Waldeslust; Zilver tusschen 't goud; Ik heb een zeilboot; Mijn neefje uit Amerika; De meid van de straat; Een die ontbreekt in 't ouderhuis; de nichtjes uit Amerika; Tutankhamen-Shimmy; In het boerenland; Loeloe, ja Moe; Blond moet mijn liefste zijn; Alle dagen bruine boonen; In de Sahara; Hoe om je aan die mooie blauwe oogen; M'n vader een ik; Gebroken harten; Rio nachten; 'k Hou van jou; De schele; De oogen zijn de spiegels van de ziel; Zaza; De dievenwagen; Schuld; Loeloe, ja moe; De Washington shimmy; Titine; Blond moet mijn liefste zijn; Na den storm; Alle dagen bruine boonen; Het loon van den arbeid; Serenade aan Donna Marie; De drankduivel; In hotel "Bock"; Janneman; Als je weer los komt; Tante, je rokken zijn te kort; Ramp Borculo; M'n vader met z'n ford; Wat is 'n moeder; Het "Bubi" kopje; Je hebt in je oogen; De belotte, ha, ha, ha; Als de zomer komt dan wil je vrijen; Oh Eva, Oh Eva, wat heb je nou gedaan; Trek je van de zaak niets aan; Je hoeft me heusch niet trouw te zijn; Geheimzinnige moord te Oosterhout; Drama te Oosterhout; Een laffe moord te Rotterdam; Ik hou van alle meisjes; Meisjes ... weet wat je doet; Koom m'n lekkerbekje; Jopie Slim en Dikkie Bigmans; Momenten die je nooit vergeet; Moederweelde; Wat of er toch met Paula is; Nanky Poo; Ik blijf je trouw; Iedere man heeft toch een kleine amouret, Boemel Petrus; Chineesch avontuurtje; In 't plantsoen; 't Is dik in orde; Hittepetit; Dat heeft Jantje gedaan; Markerlied; Aan bruid en bruidegom
355:32
Liedblad. 1925. 1 stuk.
N.B. Feestprogramma bij de gelegenheid van de eerste plechtige H. mis door den weleerw. heer Jan van Osta, Roosendaal 16 Juni 1925. Blaadjes zijn aan elkaar geplakt en opgerold.