Archieven & collecties

353 Collectie Artikelen door M. van Dijk, 1980-1989

inhoud: Marie van Dijk was onderzoeker bij de afdeling Volkskunde van 1979 tot 2008. Deze collectie betreft twee artikelen van haar hand:
- 'Boeken in boedelinventarissen', gepubliceerd in Dokumentaal (april 1989), over het bezit aan muziekinstrumenten en boeken in boedels uit de periode 1810-1895 (inventarisnr. 1-4, 6);
- 'Het beleid van de Amsterdamse overheid ten aanzien van straatmuzikanten', gepubliceerd in Volkskundig Bulletin (1981) (inventarisnr. 5).

Het archief bestaat uit bewerkingsformulieren, correspondentie, typoscripten en fotokopieŽn.

resultaat: Boeken in boedelinventarissen / M.B.G. van Dijk. - In: Dokumentaal: 18 (1989) 30-32.
- Het beleid van de Amsterdamse overheid ten aanzien van straatmuzikanten 1900-1980 / M.B.G. van Dijk. - In: Volkskundig Bulletin, 7.2 (1981) p. 143-161.

Openbaar.

6 inventarisnummer(s)

  

terug

353:1
Correspondentie met de redactie van Dokumentaal
353:2
Bewerkingsformulieren inzake het boekenbezit. Z.j. 1 omslag.
353:3
Bewerkingsformulieren inzake het muziekinstrumentenbezit. Z.j. 1 omslag.
353:4
Typoscripten en het artikel in Dokumentaal. Z.j. en 1989. 1 omslag.
353:5
Brieven, bewerkingsformulieren, typoscripten en fotokopieŽn van gemeente-archiefstukken inzake het onderzoek naar straatmuzikanten. Z.j. en 1980-1981. 1 doos.
353:6
Bezitsgegevens uit boedelinventarissen. Z.j. 2 dozen fiches.
N.B. Bevat:
1. Spellen en muziekinstrumenten
2. Boekenbezit
Geficheerd door Marie van Dijk.