Archieven & collecties

324 Collectie plaatsnamen in Zuid-Afrika, 1970

inhoud: Naar aanleiding van een vraag van de Commissie voor spelling van buitenlandse aardrijkskundige namen (CBAN) naar Zuidafrikaanse aardrijkskundige namen, wordt een korte schets gegeven van de geschiedenis van onderzoek en de aanbeveling omtrent spelling van aardrijkskundige plaatsnamen.
De collectie behelst een brief met de stand van zaken en lijsten met plaatsnamen.

Openbaar.

4 inventarisnummer(s)

  

terug

324:1
Brief van L. Petersen (Departement van Kultuursake Pretoria) gericht aan de Commissie voor spelling van buitenlandse aardrijkskundige namen. 1970. 1 omslag
N.B. Met een vragenlijst.
324:2
Lijst van aardrijkskundige eigennamen. A-K. Z.j. 1 omslag.
324:3
Lijst van aardrijkskundige eigennamen. L-P. Z.j. 1 omslag.
324:4
Lijst van aardrijkskundige eigennamen. S-Z. Z.j. 1 omslag.