Archieven & collecties

310 Collectie liedteksten, 1826-1944

inhoud: In 2006 schonk mevrouw Van der Schee-Muis een stapel schriften met liedjes en gelegenheidsgedichten van haar moeder: Sara Marietje Muijs (Muis)-de Vries (1852-1944) uit Koog a/d Zaan. Naast de schriften van haar moeder zijn ook liedschriften aangetroffen van o.a. Cornelia Maria Ziekerman (Siekerman), zangsoliste en Maria Muis (1881-1965).
Het archief bestaat uit manuscripten, programmaboekjes en foto's.

Zie ook Arch.nr. 286.

Openbaar.

9 inventarisnummer(s)

  

terug

310:1
Liedschriften S.M. Muis-de Vries. 1926-1944 en z.j. 5 stukken.
N.B. 3 schriften 2 blocnotes en losse vellen; hierbij ook gelegenheidsgedichten en toneelstukjes.
310:2
Liedschriften Maria Muis. Z.j. 1 stuk.
N.B. MM is vermoedelijk Maria Muis, de dochter van S.M. Muis-de Vries.
310:3
Liedschriften Cornelia Maria Ziekerman. 1895 en z.j. 2 stukken.
N.B. Cornelia Maria Ziekerman (Nel) is de schoondochter van S.M. Muis-de Vries.
310:4
Liedschriften T. Terweij. 1861-1869 en z.j. 8 stukken.
N.B. Het is niet duidelijk in welke relatie Terweij stond tot S.M. Muis-de Vries.
310:5
Liedschriften J. Vink. Z.j.
N.B. Het is niet duidelijk in welke relatie J. Vink stond tot S.M. Muis-de Vries.
310:6
Liedschriften. Z.j. 6 stukken.
N.B. Met enkele losse vellen; het is niet duidelijk van wie deze schriften afkomstig zijn.
310:7
Programmaboekjes 1909-1930 en z.j. 1 omslag.
N.B. In een aantal boekjes wordt Cornelia Maria Muijs-Siekerman genoemd als zangsoliste.
310:8
Publicaties. 1922-1931 en z.j. 1 omslag.
N.B.
Beknopt homoeopathisch vademecum, bewerkt door Gustav Puhlmann, uitgegeven door Willmar Schwabe. Zaandam, 1931. 24 p.
De electro-hom÷opathie van Graaf Cesar Matte´, korte geschiedenis en overzicht der nieuwe geneesmethode, hare aanwending en hare gevolgen, ook bij alle zoogenaamde 'ongeneeslijke' ziekten door P.J. Huijgens Dekker. Den Haag, [ca 1922].24 p.
Raadgevingen, wenken en lessen tot het verkrijgen v an magnetische kracht en hetgeen daarmede inverbinding staat voor zoovweewl als noodig is ooom de werking daarvan te leeren kennen en te kunnen uitoefenen, door C. Mulder. S.l., s.a. 16 p.
310:9
Foto's. 1943 en z.j. 1 envelop.
N.B. Hierin ook een korte genealogie.