Archieven & collecties

305 Collectie liedbladen, 1899-1903

inhoud: In 2005 schonk mevrouw L.M. Vader een collectie liedbladen.
De inventaris nummers :2 en :3 zijn onder gebracht in Arch. nr. 118.

Openbaar.

7 inventarisnummer(s)

  

terug

305:1
Liedschrift met teksten en muzieknotatie. Z.j. 1 omslag.
305:2
Liedbladen. 1902 en z.j. 1 omslag.
N.B. DE mannetjes-schutters van Amsterdam. S.l.; s.a.
DAAR gaat ie weer voor niks. S.l.; s.a. (2x)
FERDINAND. S.l.; s.a.
DE verlaten jongeling. S.l.; s.a.
DE verloren schat. S.l.; s.a.
ONDERSCHEID tusschen groot en klein. S.l.; s.a.
DE banneling van het duivelseiland of de revisie van Dreyfus; Ver in China. S.l.; s.a.
HET boerinnetje van Loon-op-Zand. S.l.; s.a.
CHAMBERLAIN en zijn zootje. S.l.; s.a.
DE rijke Baron, vervallen tot den bedelstaf. S.l.; s.a.
LIEFDESTRANEN. S.l.; s.a.
't AFSCHEID van een marinier. S.l.; s.a.
HOOP op zegepraal door en met transvaal; Nieuw Overwinningslied. S.l.; s.a.
EEN onaangename ontmoeting in de Nes te Amsterdam. S.l.; s.a.
VERRASSING van een bijna doodgehongerde moeder en kind door de wederkomst van de verloren gewaande vader. S.l.; s.a.
HOLLANDS kind in werkloosheid. S.l.; s.a.
DE val van dr. Kuyper. S.l.; s.a.
HELDENDADEN van Abraham de geweldige. S.l.; s.a.
DE val van 't menschenrecht of Daar wij toch broeders zijn. S.l.; s.a.
DE schutter-dienstweigeraar die in de cachot niet wilde eten. S.l.; s.a.
HET recht van den werkman. S.l.; s.a.
DE lijkrede van Paul Kruger aan zijn dappere generaal Joubert. S.l.; s.a.
GEDENK den armen visscherman, het grafschrift van de vermoorden jongeling te Zeist-Driebergen en de jammerklacht op het ziekbed eener moeder. S.l.; s.a.
EEN treurig drama het verdrinken van 6 soldaten te Utrecht. S.l.; s.a.
TRANSVAALSCHE oorlogsliederen vervaardigd door Frits Jungen. Amsterdam; s.a.
RINGELRIJDEN uit de Dollar-prinses. De Vroome en Toorenberg. S.l., s.a.
IK ben mijn liefste kwijt, comieke scčne voor een heer. J.C.F.B. S.l.; s.a.
REVOLUTIONAIRE meizang. Bos. Amsterdam, s.a.
WEET gij moeder wat ik droomde? E.v.d. Geer. Amsterdam. s.a.
ORIGINEEL zaandamsch kermislied voor jaar 1902. E.v.d. Geer. Amsterdam. s.a.
ALS in 't park de blad'ren vallen. E.v.d. Geer. Amsterdam. s.a.
ALS straks die blijde morgen laacht. E.v.d. Geer. Amsterdam. s.a.
EEN Brabandsch boertje in de dolleboel. E.v.d. Geer. Amsterdam. s.a.
DE jammerklacht van een zwerver. E.v.d. Geer. Amsterdam. s.a.
TREURZANG van Horida Bella op het graf der dapperen helden. E.v.d. Geer. Amsterdam. s.a.
UP Cato of in 't tolhuis is het schoon. E.v.d. Geer. Amsterdam. s.a.
LEVE arbritrage of Engeland laat de boeren maar met ruste. E.v.d. Geer. Amsterdam. s.a.
HET roode kruis ter eere van de Hollandsch-duitsche ambulance in den Transvaalsche oorlog. E.v.d. Geer. Amsterdam. s.a.
TREURZANG en afscheidslied ter gelegenheid van de dood van den dapperen generaal P. Joubert. E.v.d. Geer. Amsterdam. s.a.
LIED van de vrede in Zuid Afrika. E.v.d. Geer. Amsterdam. s.a.
LAFHARTIGE wraak der Engelschen. E.v.d. Geer. Amsterdam. s.a.
DE komst in Nederland van president Kruger. E.v.d. Geer. Amsterdam. s.a.
NIEUW lied der Transvaalsche oorlog. E.v.d. Geer. Amsterdam. s.a.
HOOP op zegepraal door en met transvaal; Nieuw Overwinningslied. E.v.d. Geer. Amsterdam. s.a.
DE klacht eener moeder welke in den Transvaalsche oorlog haar echtgenoot en 4 zoons verloor. E.v.d. Geer. Amsterdam. s.a.
305:3
Liedbladen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Das Lied von der Glocke. Max Bruch (alleen tekst). Delft. s.a.
Ramp der Titanic [Nader, mijn God, bij u.] (tekst en muzieknotatie). S.l.; s.a.
305:4
Liedbladen. 1899 en z.j. 1 omslag.
N.B. Feestlied. F.D. S.l.; s.a.
EEN nieuw lied van de aardappelkoopman voor het gerecht van Amsterdam door Klaas Takke. S.l.; s.a.
DE wederwaardigheden van de trouwlustige Kees. S.l.; s.a.
Het paardendek, dramatische voordracht voor 1 heer of 1 dame. S.l.; s.a.
JE moet niet treuren als je van elkaar af gaat; Blindgeschoten; O gladde ring. S.l.; s.a.
NEE maar ... nou moet je me zuster zien; Apacheleven. S.l.; s.a.
Verborgen smarten; Meisje pas toch op de man; De klacht van de mijnwerker; K.K. Kaatje. S.l.; s.a.
MOEDER. In: Een bundel komische-dramatische straat huis en cabaret-liederen. S.l.; s.a.
BLIND geschoten; Holland je blijft nat; Sluimer zacht. In: Fluitend Nolleke bespeeld de nieuwste liederen. S.l.; s.a.
GREETJE; Oudejaarsavond. S.l.; s.a.
O! die liefde; Antwoord van Zusje aan Zus. In: Volksliederen. S.l.; s.a.
ZOO'N dikkert; De twee Tyrolers. In: Zoo'n Dikkert voordracht voor een dame; De twee Tyrolers voordracht voor heer en dame. S.l.; s.a.
DE meisjes uit het Neuzenland. Voordracht voor 3 of meer dames. S.l.; s.a.
WAAROM treuren als men elkander gaat; De Jantjes; Nou tabé dan. S.l.; s.a.
GEBROKEN levens; Wana; Steunt de werkelooze; Het slachtoffer der werkelooze; Klacht der weezen; Molly. S.l.; s.a.
CHINEES avontuurtje; De noodklokken. S.l.; s.a.
BILLY ritschie; Het soldaatje, dramatische schets. In: De minnezanger zingt de nieuwste liederen. S.l.; s.a.
NANKIJ Poo (incompleet). S.l.; s.a.
HOUDT er de moed maar in; Door de macht van haar donkee oogen; De visscherszoon; De boksmatsch. S.l.; s.a.
KERSTFEEST van een bedelknaapje; Joopie Slim en Dikkie Bigmans; Gisteren nacht heb ik Marie naar huis gebracht. S.l.; s.a.
HET vrouwtje van Stavoren. S.l.; s.a.
SCHULD; In hotel de Groene Wiede; Keer weer; Alle dagen bruine boonen; Vergeet den werkman niet; Klachtlied van het verlaten weesje; Klachtlied der werkelooze. S.l.; s.a.
DE Pruisische marketentster in den oorlog tusschen de Pruissen en Frankrijk en de val van Napoleon; De rijkdom en armoede. S.l.; s.a.
'k HEB vannacht in het schuurtje gezeten; Visschersleed; Visschersbede. S.l.; s.a.
LANDRU; Bet van de dijk; Als je ereg verliefd bent. S.l.; s.a.
HET Weensche knaapje; Ah! viva la espana; 't Hutje aan de zee; De arme Javaan; Tipsy; Dat wij toffe jongens zijn; Houdt er de moed maar in. De zangmeester zingt de nieuwste liederen. S.l.; s.a.
DE verkeersagent op zijn warme stoof; De dievenwagen; De smart eener soldatenvrouw; Klacht van een wees; Als je trouwen gaat dan moet je huilen; Brief van een koloniaal uit Indië aan zijn moeder; Moeders antwoord. S.l.; s.a.
ZWERVER, rust zachht! Molly; Als ik je zie dan moet ik huilen; Moeder ik droom steeds van joud. Breuker. S.l.; s.a.
DRAMA te Baarn. Rombouts. Roosendaal; s.a.
AANMOEDIGING. Out. Zaandijk; s.a.
NEGENDE symphonie van L. von Beethoven voor groot mirliton orkest met soli en koor. Valleggia. Amsterdam; s.a.
SURPRISENLIED. Valleggia. Amsterdam; s.a.
WONDER geval van een jongen soldaat; De scheepsjongen; Lucifers mijnheer. Vislaake. Amsterdam; s.a.
COURANTEN-revue!; Ik houdt wel van een grap; De waterleding. Drie voordrachten voor iedere gelegenheid. Vislaake. Amsterdam; s.a.
NIEUWE voordrachten, Antoon laat je niet verleiden; deftige familie of de kinderen van den orgelbaas; Mignon of het beeld der rozen. E. v.d. Geer. Amsterdam; s.a.
NIEUWE voordrachten van Ting-a-ling; Het pianospel en de wereldkampioen. E. v.d. Geer. Amsterdam; s.a.
NIEUWE voordrachten; De twee Tyrolers; Zoo'n dikkert en zoo'n kleine vrouw. E. v.d. Geer. Amsterdam; s.a.
Als die blijde morgen lacht; De Rotterdamsche brug; Kluchtig lied van lange Trees; Nieuw lied van een vrolijke scharenslijper. E. v.d. Geer. Amsterdam; s.a.
EEN jonge man van buiten; Schoone Irma en haar mama; De komst in Amsterdam van president Kruger; Kom Karline kom. E. v.d. Geer. Amsterdam; s.a.
OVERWINNINGSLIED ter eere van de Transvaalsche boeren; Waschvrouw in het fijn; Patente Klaas; Kermislied. E. v.d. Geer. Amsterdam; s.a.
KERMISLIED 1899; Over het water van de zeëen; De jammerklacht van de zwerver; Een koddig tochtje. E. v.d. Geer. Amsterdam; s.a.
305:5
Liedbladen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Wilhelmus
Gelukkig is het land
Mijn Nederland
Hoog op de gele wagen
De zwerver
Wandellied
Des zomers
Grönnens laid
Fred'rick Gendrick van Nassau
Merk toch hoe sterk (2x)
O Heer die daar des hemels tente spreidt
305:6
Liedboekjes. 1903 en z.j. 2 stukken.
N.B. Nederlandsche Liederen in den Volkstoon voor gemengd koor : tweede bundel / uitgegeven door de Nederlandsche Koorvereeniging . - Amsterdam : G. Alsbach & Co, 1903. - 164 p. : muz. ; 19 cm
De nieuwe Overtoomsche markt-schipper, of Durkerdammer kramer : inhoudende vele oude en nieuwe liederen : met figuren en van vele fouten gezuiverd. - Amsterdam : G. van der Linden, s.a.. - 64 p. : ill. ; 16 cm
305:7
Volksliederenboek. Z.j. 1 map.
N.B. Uitgave zonder kaft, enkele pagina's ontbreken bij het voorbericht.