Archieven & collecties

296 Collectie liedbladen, liedschriften en andere liedmaterialen, 1906-1994

inhoud: Roland Vonk is werkzaam bij Radio Rijnmond. Hij presenteert het programma "Archief Rijnmond" met muziek uit de regio. In die hoedanigheid ontvangt hij vaak inzendingen met liedblaadjes etc. van luisteraars. Sinds 2000 schonk hij die regelmatig aan het instituut. Veel van de schenkingen zijn niet tot een eigenaar te herleiden. Slechts in enkele gevallen is sprake van een duidelijke herkomstcollectie.

Openbaar.

11 inventarisnummer(s)

  

terug

296:1
Liedschrift met teksten Tiny van Kampen. Z.j.
296:2
Liedschrift met teksten anoniem. Z.j.
296:3
Liedschriften. Z.j.
N.B. 1 liedschriftje met opgeplakte tekstjes vermoedelijk uit de AVRO bode. In het schriftje bevindt zich een adres strookje met de naam E.M. Piena-de Lang.
1 liedschrift met teksten en muziek van C. de Lang
296:4
Liedmateriaal van Clasien Schaap-Holtrop. 1983
N.B. Manuscripten van voordrachten van J.A. van Wijngaarden, voorz. van de toneel declamatie club. Z.j.
De brand in de mijn. S.l., s.a.
Triomflied der beschaving door Stella Hetzveld & De kurassiers van Canrobert van Pol de Mont. S.l., s.a.
Fotokopie van pianozangetje "Grootvadertje"
296:5
Liedmateriaal van Marie de Groot (1923-1994). Z.j.
N.B. Zacht klinkt een melodie; Bel me even op (7.7.7.7.7.); Wees maar gerust; Moederlied; Zonnig Madeira; Wien ik lief heb. S.l., s.a.
De drie ruitertjes; Eduard en Helena; In het zwarte klooster; De dobbelaar; Op het som'bre kerkhof; Bij het ouderengraf; Het weesmeisje; Het nederig hutje; De laatste vaderkus; De moord van Raamsdonk; Andreas Vesten. S.l., s.a. [onvolledig]
Peter pech. S.l., s.a.
Rats, kuch en boonen. Rotterdam: W.H. de Koning. S.a. [losse kaften]
Kijk mij eens aan Marie; It's a long way to Tipperary. S.l., s.a.
Neem de liefde niet te zwaar; Goeden nacht moeder; Ouwe taaie; De kleine muis; Meisje aan den overkant; Hocus-pocus-pas! S.l., s.a.
De speelbal. S.l., s.a.
Ouwe taaie; De kleine muis. S.l., s.a.
Smartkreet van een weduwe: Verlaten. S.l., s.a.
Penny Serenade. S.l., s.a.
Toe, help toch mijn pappie aan werk. S.l., s.a.
Ti-Pi-Tin; Annemieke m'n honinhbieke. S.l., s.a.
's Avonds bij het licht der sterren; Bel me even op (7.7.7.7.7.); Dan gaat alles voorbij; Een ogenblikje stilte. S.l., s.a.
Als ik naar je blinde oogen kijk. S.l., s.a.
Veel mooier dan het mooiste schilderij!; Oh! Susanna!; Meisje aan het spinnewiel; Goeden nacht, moeder. S.l., s.a.
Annie's verjaardag. S.l., s.a.
Dat denk je wel, maar je mag het niet zeggen; You are my lucky Star. S.l., s.a.
Wat 's nachts de bloemen fluisteren; Als sterren flonk'rend aan den hemel staan; Nu zal je altijd bij me zijn. S.l., s.a.
Blond is Katrientje en blond is het hooi; Het huisje bij het sluisje. S.l., s.a.
Er was eris een musicus. S.l., s.a.
Dan gaat alles voorbij; Een ogenblikje stilte. S.l., s.a.
Breng eens een zonnetje onder de menschen. S.l., s.a.
Offers der zee. S.l., s.a.
Bij jou was het altijd zoo mooi; Ik hou van de vrije natuur. S.l., s.a.
Sluimer zacht, mijn jongen. S.l., s.a.
Ouwe taaie; Meisje aan het spinnewiel; Een melodie met een heel klein beetje rhythme; Dan gaat alles voorbij. Rotterdam: W.H. de Koning. s.a
Moeder ik kan je niet missen; Schuld; Het loon van den arbeid; Schooiershart. S.l., s.a. 2 ex
Wat is de wereld wijd! S.l., s.a.
Kindjes brief. S.l., s.a.
[Liederencourant:] Goodbye Hawa; Ik zoek een meisje; Heidewitzka; Roode rozen; We gaan de wijde wereld in; Breng eens een zonnetje onder de menschen. Antwerpen: Baele. s.a.
Magazine Radio Antwerpen: De liedjes van den 10en At-Annekensboot: Willy Derby zoekt een meisje; En Bob Scholte vindt het...; Blonde matrozen; Marilou; Ahoi! Ahoi!; Radio-cocktail; Vivre pour toi. S.l., s.a.
Feestpotpourri. Woorden van R. Zijlstra. S.l., s.a. [Typoscript]
Manuscripten met teksten van liedjes van Mevr. J.M. de Groot. Z.j.
296:6
Liedbladen. 1923 en z.j. 1 omslag.
N.B. Liedbladen.
N.B. Hij was soldaat en moest de grens bewaken ... [fragment]. Roosendaal: F. Rombouts, s.a.
Des vaders vredegroet. S.l., s.a.
Wilhelmina van Nassouwen. Nijmegen: P.J. Milborn, s.a. met muz.
De goudklomp van 12 pond. S.l., s.a.
De weddenschap; Een ongeluksvogl in de liefde. S.l., s.a.
Waarom; Waarom huil je kleine Louise?; Dat briefje; Zeeman, o zeeman. S.l., s.a.
Billy Ritschie no. 7. S.l., s.a.
De schildwacht; Van het sterfbed naar het tooneel. S.l., s.a. [incomppleet]
O! gladde ring no. 202. S.l., s.a.
Alle dagen bruine boonen. no. 281. S.l., s.a.
De kamerjacht; Iets vergeten. S.l., s.a.
Dansmanie. no. 225: 'n verschwartste nar-bakfisch; Ouwe vent-lustige witwe; 'n ouwe vrijster; Boeren. S.l., s.a.
Oh Eva, oh Eva wat heb je nou gedaan?; Je hoeft me heusch niet trouw te zijn; Een die ontbreekt in 't ouderhuis; Wat is 'n moeder. S.l., s.a.
Tekst der leideren: Een goede wensch; Vogelijns meester; De nieuwe broek van Jantje; In moeders arm; Wachter, ahoi!; Vogeltje fut, fut!. S.l., s.a. [incompleet]
Het strand. S.l., s.a.
S.O.S. S.l., s.a. 2 ex
De laatste vaderkus. S.l., s.a.
Feest-potpourri. Alkmaar: J.J. van der Linden, s.a.
Het bedelmeisje. S.l., s.a.
Droomen uit vervlogen tijd; De molen aan den vliet (wedergevonden); Eenmaal nog wil ik je wederzien; Moeder ik kan je niet missen. S.l., s.a.
Een nieuw lied Mina het weesje. S.l., s.a.
Aan de muur van 't oude kerkhof, tekst Ferrie. S.l., s.a.
Vergeet mij niet, tekst Ferry, S.l., s.a.
Malle gevallen, tekst Jack Bess. S.l., s.a.
Welkomstlied. Gouda: S.B. Gompers, s.a.
Welkomst-potpourri ter eere van het hooggeachte bruidspaar. Den Haag, "Amusa", s.a. muz
Welkomstlied aan het groene feestpaar. W. van Gerven, s.a.
Mutsenlied no. 60., tekst M. Biemans. Den Haag: S. Th. Appeldoorn, s.a.
Afscheidslied van het vrijgezellen-leven no. 145. Den Haag: S. Th. Appeldoorn, s.a.
Welkomstlied aan bruid en bruidegom no. 70. Den Haag: S. Th. Appeldoorn, s.a.
Welkomstlied no. 112. Den Haag: S. Th. Appeldoorn, s.a. [op achterzijde een fragment]
Welkomstgroet aan het zilver echtpaar no. 69. Den Haag: S. Th. Appeldoorn, s.a.
Heidewitzka (Keulsch marslied). S.l., s.a.
Verlaten. S.l., s.a.
Welkomstlied voor alle feesten. Rotterdam: Frans Moret. s.a.
De dure woning. S.l., s.a.
Kindersmart, tekst van Ferry, muziek Michel de Cock. S.l., s.a.
Het soldaten-leven. S.l., s.a.
De "Uiver" te pletter gevallen en verbrand. S.l., s.a.
Feestlied op het 25-jarig regeeringsjubileum van H.M. Koninging Wilhelmina der Nederlanden, tekst G.M. Alkmaar. Schagen: P. Boonacker, 1923.
Het grafschrift van een meisje van 24 jaar die door haar broeder vermoord is. S.l., s.a.
Vader! wij kunnen U niet missen. S.l., s.a.
Het fiere schooiershart. S.l., s.a.
Kerstlied van een bedelknaapje. S.l., s.a.
De verlaten vader. S.l., s.a.
Petrus boemelt. S.l., s.a.
De wereld der blinden. S.l., s.a.
Het fiere schooiershart. S.l., s.a.
Moeder te vroeg 't graf. S.l., s.a.
De ziende en de blinde. S.l., s.a.
't Bankje bij de haven. S.l., s.a.
Anna wat heb je daar. S.l., s.a.
In 't plantsoen. S.l., s.a.
In den nacht. S.l., s.a.
Opoffering van de laatste zoon. S.l., s.a.
De gouden medaille. S.l., s.a. 2 ex
Het nieuwe lied van den oorlog van Engeland en Transvaal in 1915. S.l., s.a.
Het verdwijnen van Naatje van den Dam, tekst kleine Piet. S.l., s.a.
Leve het Haagsche tramwegpersoneel (weg met de Moffen-onderkruipers). S.l., s.a. 2 ex
Englisch boy. S.l., s.a.
In de nachtspies, voor rekening van J. de B. S.l., s.a.
Hallo. Hallo! Marietje en de telefoon. S.l., s.a.
Plaats voor de tango, tekst van W. Pietersma. S.l., s.a.
Droevig ongeluk te Utrecht waarbij 6 soldaten verdronken. S.l., s.a.
Het kind van den mijnwerker. S.l., s.a.
De ramp van de "Titanic", C.G. Tieman. S.l., s.a.
De kabinets crisis. S.l., s.a.
De Amsterdamsche pijpdames. S.l., s.a.
De jaloerse vrouw. S.l., s.a.
De arme kleine. S.l., s.a.
De appels. S.l., s.a.
't Artistenleven. Rotterdam, "Pasman", s.a.
Moeder!. S.l., s.a.
296:7
Programmaboekjes, voordrachten gelegenheidsgedichten. 1906-1924 en z.j. 1 omslag.
N.B. Mie en Ko terug van het doopfeest, komisch duet, woorden en muziek Gebr. Chanson. 's-Gravenhage: S. Th. Appeldoorn, s.a.
De trouwdag van Mietje, de vijf equipages van 'n schooier, voordrachten, S.l., s.a. [incompleet]
Blijde dagen, verzameling van gelegenheids gedichten voor verjaardag en nieuwjaar door J.R. Arnold, 1e bundel. Rotterdam: G.J. Hosman, s.a.
Feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de 25-jarige echtvereeniging ... . Rotterdam: Frans Mornt, 1906.
Programmaboekje van uitvoering van kinderoperette Sneeuwwitje. S.l., s.a. [incompleet]
Programmaboekje van uitvoering van kinderoperette De varkenshoeder. S.l., s.a.
Programmaboekje van uitvoering door het kinderkoor Jong leven. S.l. 1924.
296:8
Typoscripten met liedteksten. 1944 en z.j. 1 omslag.
N.B. Herdenkingsrevue ter gelegenheid van het dertig jarig huwelijksfeest. S.l., 1944.
Klik en klak (parodie op de de doodstraf). Joh. S. Bakker. S.l., s.a.
Als op Capri. S.l., s.a.
Afscheid van het vrijgezellenleven. S.l., s.a.
54 Van den boonkens. S.l., s.a.
Harte Koning. S.l., s.a.
296:9
Manuscripten met liedteksten. Z.j. 1 omslag
N.B. Als de avond daalt.
Tien kleine nikkertjes.
De piano.
O, Leonora.
296:10
Liederencouranten.
N.B. Liederencourant: Marie, als ik je zie; Als Kovacs speelt; 's Nachts na het bal; Hallo, hallo, hier is de K.R.O.; Zeilen in een botter op de zee; We gaan naar Rome op zoek naar oome!!; Het zonnetje lacht; Ik hou van jou, Roosie; Droom zacht...; Mijn tante Alida speelt mondharmonica; Zwemmen, zwemmen; Kun je fluiten, Johanna?; 'k Ga van het jaar niet naar Zwitserland; Mijn Sarie Marijs; Marie Louis. Roosendaal: F. Rombouts, s.a.
Ernst en luim: Tante Griet wat wor'je mager; Blijf 'r af! Blijf 'r af!; Heb je al gebibberd en "Ga je lekker"; Eet nu appelen; Roep me weer; De mijnramp; Het dansverbod; Schuld en boete; De Oceaanvlucht van Toon Kraai; We gaan kamperen!; Wiesje. Roosendal: F. Rombouts, s.a.
Liederencourant: Zij bemint mij niet; De week heeft zeven dagen; Als ik je zie dan moet ik huilen; Wana; Moeder ik droomde slechts van jouw; Be Zwie-zwa-zwabber; Tante, tante, je rokken zijn te kort; Klacht der weezen, Berliner bollen; Makkers glck-auf; Moord te Drachter-compagnie; Driftkoppen; Het gemengde bad; Schuld; Molly; De verlaten vrouw; De werkman; Keer weer; Drama te Baarn; Dubbele roofmoord te Wijchen. S.l., s.a.
296:11
Liedboekjes. Z.j. 1 omslag
N.B. [Dollarwals...] S.l., s.a.