Archieven & collecties

288 Collectie boeken, manuscripten en illustraties betreffende lied en muziek, 1950-2012

inhoud: In 2004 schonk mevrouw L. van der Pot-Roeffen (lied-)boeken van haar vader J.H.J.C. (Clemens) Roeffen (1914-2002). Behalve boeken bevat de verzameling manuscripten, liedbladen, prentbriefkaarten en knipsels met betrekking tot volksmuziek.

De boeken zijn beschreven in de bibliotheekcatalogus, prentbriefkaarten zijn opgenomen in het afbeeldingenarchief nr. 100.427 tot 100.435, bladmuziek in arch. nr. 380:3.

Openbaar.

9 inventarisnummer(s)

  

terug

288:1
Aantekeningen betreffende muziektheorie. Z.j. 1 omslag.
288:2
Aantekeningen betreffende kinderlied, kerstlied, arbeidslied. Z.j. 1 omslag.
288:3
Manuscript met termen en begrippen m.b.t. volkslied. Z.j. 1 omslag.
288:4
Manuscripten met overige aantekeningen betreffende volksmuziek. Z.j. 1 omslag.
288:5
Manuscripten betreffende volksmuziek. Z.j. 1 map.
N.B. Aantekeningen in 7 schriften en 2 blocnotes en uittreksels uit literatuur.
288:6
Documentatie betreffende draaiorgels. 1980-1985 en z.j. 1 omslag.
288:7
Overige documentatie. Z.j. 1 omslag.
288:8
Liedbladen en pianozangetjes >> 380:3
288:9
Beschrijving behorende bij de collectie van J.H.J.C. Roeffen. 2012. 1 omslag.
N.B. Met aanbiedingsbrief.