Archieven & collecties

287 Collectie inzake het radioprogramma ‘Wat verzamelen wij’, 1950-1952

inhoud: Hendrik van Laar (1898-1955) was actief op het terrein van de heemkunde. Hij werd lid van het in november 1941 gevormde Comité voor Heemkunde Amsterdam (zie collectie 252 Archief van de Gemeentelijke commissie Heemkennis Amsterdam). Na de Tweede Wereldoorlog verzorgde hij het radioprogramma 'Vragen staat Vrij' bij de VARA.
De collectie bestaat uit ingekomen brieven.

resultaat: Henk van Laar als onderwerp:
Biografie op de website van het IISG.

Openbaar.

2 inventarisnummer(s)

  

terug

287:1
Ingekomen brieven met antwoorden van kinderen op de vraag naar de regels van het bikkelspel in de door Henk van Laar bij de VARA verzorgde radiorubriek "Vragen staat vrij". 1950. 1 omslag.
287:2
Ingekomen brieven met antwoorden van kinderen op de vraag "Wat verzamelen wij?" in de door Henk van Laar bij de VARA verzorgde radiorubriek "Vragen staat vrij". 1952. 1 omslag.