Archieven & collecties

275 Collectie inzake de dialecten in de provincie Utrecht, (1933) 1954 -1992

inhoud: Teunis van Veen (1917-2003) was leraar Nederlands M.O.-A en later directeur van de christelijke kweekschool Rehoboth te Utrecht. Via zijn leerlingen verzamelde hij een deel van zijn materiaal.

De collectie bestaat uit ingevulde vragenlijsten, scripties en aantekeningen.

resultaat: Utrecht tussen oost en west : studies over het dialect van de provincie Utrecht / door Teunis van Veen. - Assen : Van Gorcum [etc.], 1964. - 130 p. : krt. ; 25 cm
Met lit. opg.
Met samenvatting in het Duits.
Proefschrift Utrecht.
Ook verschenen als: Neerlandica traiectina ; 14.

Openbaar.

27 inventarisnummer(s)

  

terug

275:1
Ingevulde vragenlijsten betreffende een onderzoek naar dialecten in de provincie Utrecht en omgeving. 1960. 1 omslag.
275:2
Ingevulde vragenlijsten betreffende een onderzoek naar dialecten in de provincie Utrecht en omgeving. 1960. 1 omslag.
275:3
Ingevulde vragenlijsten betreffende een onderzoek naar dialecten in de provincie Utrecht en omgeving. 1960. 1 omslag.
275:4
Ingevulde vragenlijsten betreffende een onderzoek naar dialecten in de provincie Utrecht en omgeving. 1960. 1 omslag.
275:5
Ingevulde vragenlijsten betreffende een onderzoek naar dialecten in de provincie Utrecht en omgeving. 1960. 1 omslag.
275:6
Ingevulde vragenlijsten betreffende een onderzoek naar dialecten in de provincie Utrecht en omgeving. 1960. 1 omslag.
275:7
Ingevulde vragenlijsten betreffende een onderzoek naar dialecten in de provincie Utrecht en omgeving. 1960. 1 omslag.
275:8
Ingevulde vragenlijsten betreffende een onderzoek naar dialecten in de provincie Utrecht en omgeving. 1960. 1 omslag.
275:9
Scriptie Onderzoek naar de Brabantse expansie in het midden van ons land beperkt tussen de grote rivieren. door G. Versteeg 1963. 1 stuk.
275:10
Scriptie Studie van over het dialect van Middelharnis op Goeree-Overflakkee. door P.J. Faasse. 1967. 1 stuk.
275:11
Scriptie Het dialect van Spakenburg. 1968. 1 stuk.
275:12
Boekje Streektaal-film Bunschoten-Spakenburg. Tekst van het gesprokene in het algemeen beschaafd en in de streektaal. Inleiding van Prof. dr. G.G. Kloeke, uitgegeven door het Algemeen Nederlands Verbond. 1933. 1 deel.
275:13
Concept van een artikel "Dialectklanken in Gooi en omgeving (ca. 1880)" van B. de Haar te plaatsenin het tijdschrift TVE/VVG van februari 1987.
1986. 1 stuk.
275:14
Concept van een tijdschriftartikel "Klinkervariabelen op Walcheren en Zuid-Beveland (Steden en dorpen)" van M.E.H. Schouten, werkzaam bij het Instituut voor Fonetiek van de Rijksuniversiteit Utrecht. Ca. 1985. 1 stuk.
275:15
Technisch commentaar bij dialectkaarten van het P.J. Meertens Instituut te Amsterdam.
Z.j. 1 omslag.
275:16
Aantekeningen en kopieŽn van tijdschriftartikelen betreffende het dialect van het laagveengebied ten oosten van de Utrechtse Vecht.
1950-1953, 1981, 1988. 1 omslag.
275:17
Woordenlijst van de Vechtstreek vergeleken met plaatsen in Zuid-Holland beantwoord door de oorspronkelijke bewoners van genoemde plaatsen. 1988. 1 stuk.
275:18
Aantekeningen betreffende het Utrechts dialect aan de hand van archiefbronnen.
Z.j. 1 stuk.
275:19
Aantekeningen betreffende het dialect van Aalsmeer.
Z.j. 1 omslag.
275:20
Stukken betreffende het dialect in het Kromme Rijngebied. 1971, 1988, 1992.
275:21
Manuscript De taal en het leven in de Utrechtse Vechtstreek (Archief Chr. Stapelkamp) bewerkt en uitgegeven door dr. T. van Veen met medewerking van H.J. van Es.
Z.j. 1 stuk.
275:22
Stukken betreffende het dialect van Huizen (Noord-Holland). 1964, z.j. 1 omslag.
275:23
Stukken betreffende verschillen in woordgebruik tussen Noord- en Zuid-Holland.
1979, 1983, z.j. 1 omslag.
275:24
Boek De buurtschap Austerlitz in het licht der historie van W. Grapendaal. 1954. 1 deel.
275:25
Scriptie Nederlands Een onderzoek naar de woorden klauwen, rijven, harken en kluiteren, koof, krang, kwakbol. donderpadje en dikkopje in het Utrechtse dialect van G. v.d. Hof. Met bijlagen.
Z.j. 1 omslag.
275:26
Stukken betreffende een onderzoek naar het woordgebruik ten opzichte van bijeengeharkt hooi aan de hand van een dialectvragenlijst van het P.J. Meertens Instituut uit 1948.
1948, z.j. 1 omslag.
275:27
Aantekenschriftjes betreffende onderzoek naar het gebruik van diverse woorden.
Z.j. 1 omslag.