Archieven & collecties

273 Collectie J.G.M. (Julius) Moormann, 1901-1993

inhoud: Julius Moormann (1889-1974) had een grote belangstelling voor taal, in het bijzonder voor het Bargoens en andere 'geheimtalen', zoals hij zelf de talen van dieven, veehandelaren en kramers noemde. Hij was leraar Nederlands en publiceerde veel over het veldwerk dat hij in de schoolvakanties per fiets verrichtte. Daarnaast publiceerde hij diverse artikelen over het lied en samen met Douwe Wouters enkele bundels met straatliederen.

De collectie bestaat uit stukken betreffende de schenking van een deel van zijn archief aan de bibliotheek van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, stukken betreffende onderzoeksmateriaal, fiches en boeken betreffende dieven- en geheimtalen.

resultaat: Moormann als onderwerp:
Ad Leerintveld, ‘Vluchtig en waardevol. Straatliederen van Wouters en Moormann’, in: Literatuur. Magazine over Nederlandse letterkunde, p. 54-56.
www.geheugenvannederland.nl (collectie straatliederen).

Publicaties:
Dissertatie J.G.M. Moormann, De geheimtalen. Een studie over de geheimtalen in Nederland, Vlaamsch-België, Breyell en Mettingen. Nijmegen deel 1 1932. en deel 2 1934.
Met een nagelaten derde deel verscheen nog in 2002 een herdruk onder de titel: De geheimtalen. Het Bargoense standaardwerk, met een nieuw, nagelaten deel.

Openbaar.

28 inventarisnummer(s)

  

terug

273:1
Stukken betreffende de schenking aan de bibliotheek van de Katholieke Universiteit te Nijmegen van de collectie boeken van J.G.M. Moormann. 1970-1971. 1 omslag.
273:2
Stukken betreffende (archief)onderzoek naar de bokkenrijdersbeweging, rechtszaken, zigeunertaal en geheimtalen.
1926, 1934, 1936, 1940-1941, 1950-1951, 1953, 1955-1957, 1959, 1963-1964, z.j. 1 pak.
273:3
Fiches met zigeunerwoorden. 1931, 1933. 1 doos.
273:4
Stukken beteffende dieven- of geheimtaal.
1919, 1921, 1925, 1929-1933, 1935, 1938-1941, 1946, 1949-1950, 1954, 1961. 1 bundel.
273:5
Boek F. Kluge, Rotwelsch, Quellen und Wortschatz der Gaunersprache und der verwandten Geheimsprachen, deel I, Straatsburg 1901. Met aantekeningen van Mohrmann. 1 deel.
273:6
Convulaat met overdrukken van J.G.M. Moormann. Met aantekeningen. 1920-1922, 1929. 1 deel.
273:7
Dissertatie J.G.M. Moormann, De geheimtalen. Een studie over de geheimtalen in Nederland, Vlaamsch-België, Breyell en Mettingen. Nijmegen deel 1. 1932. 1 deel.
273:8
Dissertatie J.G.M. Moormann, De geheimtalen. Een studie over de geheimtalen in Nederland, Vlaamsch-België, Breyell en Mettingen. Nijmegen. deel 2. 1934. 1 deel.
273:9
Kaarten met woorden alfabetisch gerangschikt, gehaald uit F. Kluge, Rotwelsch, Quellen und Wortschatz der Gaunersprache und der verwandten Geheimsprachen, deel I, Straatsburg 1901. Letters A-D. Z.j. 1 doos.
273:10
Kaarten met woorden alfabetisch gerangschikt, gehaald uit F. Kluge, Rotwelsch, Quellen und Wortschatz der Gaunersprache und der verwandten Geheimsprachen, deel I, Straatsburg 1901. Letters E-Grubenfeger. Z.j. 1 doos.
273:11
Kaarten met woorden alfabetisch gerangschikt, gehaald uit F. Kluge, Rotwelsch, Quellen und Wortschatz der Gaunersprache und der verwandten Geheimsprachen, deel I, Straatsburg 1901. Letters Grün-Koog. Z.j. 1 doos.
273:12
Kaarten met woorden alfabetisch gerangschikt, gehaald uit F. Kluge, Rotwelsch, Quellen und Wortschatz der Gaunersprache und der verwandten Geheimsprachen, deel I, Straatsburg 1901. Letters Koozen-N. Z.j. 1 doos.
273:13
Kaarten met woorden alfabetisch gerangschikt, gehaald uit F. Kluge, Rotwelsch, Quellen und Wortschatz der Gaunersprache und der verwandten Geheimsprachen, deel I, Straatsburg 1901. Letters O-Schenenwerfer. Z.j. 1 doos.
273:13a
Kaarten met woorden alfabetisch gerangschikt, gehaald uit F. Kluge, Rotwelsch, Quellen und Wortschatz der Gaunersprache und der verwandten Geheimsprachen, deel I, Straatsburg 1901. Letters Scheniro-U. Z.j. 1 doos.
273:13b
Kaarten met woorden alfabetisch gerangschikt, gehaald uit F. Kluge, Rotwelsch, Quellen und Wortschatz der Gaunersprache und der verwandten Geheimsprachen, deel I, Straatsburg 1901. Letters V-Z. Z.j. 1 doos.
273:14
Glasnegatieven 9x12 cm met fotoafdrukken van een woordenlijst. Z.j. 6 stuks.
N.B. 'Liber Vagatorum', 1563. Afgedrukt in de publikatie 'De geheimtalen'.
>> geplaatst in afbeeldingenarchief bij 115:21
273:15
Correspondentie van Paul Schröer met diverse personen. 1992-1993. 1 omslag.
273:16
Typoscript van "Mogelijkheden met het Moormannarchief" van Paul Schröer. 1992. 1 omslag.
273:17
Typoscript "Een pelikaan tussen de leeuwen" van Paul Schröer betreffende de liedverzameling van Moormann. 1992-1993. 1 omslag.
N.B. Band 1: algemeen
273:18
Typoscript "Een pelikaan tussen de leeuwen" van Paul Schröer betreffende de liedverzameling van Moormann. 1992-1993. 1 map.
N.B. Band 2a
273:19
Typoscript "Een pelikaan tussen de leeuwen" van Paul Schröer betreffende de liedverzameling van Moormann. 1992-1993. 1 map.
N.B. Band 2 en 2b
273:20
Typoscript "Een pelikaan tussen de leeuwen" van Paul Schröer betreffende de liedverzameling van Moormann. 1992-1993. 1 map.
N.B. Band 2g
273:21
Typoscript "Een pelikaan tussen de leeuwen" van Paul Schröer betreffende de liedverzameling van Moormann. 1992-1993. 1 map.
N.B. Band 3
273:22
Typoscript "Een pelikaan tussen de leeuwen" van Paul Schröer betreffende de liedverzameling van Moormann. 1992-1993. 1 map.
N.B. Band 3 vervolg
273:23
Fotokopieën van publicaties en manuscripten van Moormann t.b.v. de studie van Paul Schröer betreffende de liedverzameling van Moormann. 1928-1985. 1e van 3 mappen.
273:24
Fotokopieën van publicaties en manuscripten van Moormann t.b.v. de studie van Paul Schröer betreffende de liedverzameling van Moormann. 1928-1985. 2e van 3 mappen.
273:25
Fotokopieën van publicaties en manuscripten van Moormann t.b.v. de studie van Paul Schröer betreffende de liedverzameling van Moormann. 1928-1985. 3e van 3 mappen.
273:26
Tijdschriftafleveringen van Valcooch. 1939-1956. 1 map.
N.B. Met hiaten.