Archieven & collecties

263 Archief Project conservering liedbladen, 1998-2003

inhoud: In het kader van "Metamorfoze" (landelijk project Conservering van Bibliotheekmateriaal 1997 - waarin Meertens Instituut en Koninklijke Bibliotheek Den Haag participeerden), zijn de verzamelingen liedbladen van Moorman, Wouters, Karremans, Spaaij, Boontjes en Thijs Mol gedigitaliseerd.
Aan dit project hebben meegewerkt: Ad Leerintveld (Koninklijke Bibliotheek), Martine de Bruin, Jan Barend van Barneveld, Hella Hendriks, Rozemarijn van Leeuwen, Annabelle Parker, Tineke Tegelaers, Cartouche Uyttenboogaard en Wouter van Wingerden.
Het archief omvat: projectaanvraag, begroting, projectbeschrijvingen, richtlijnen Metamorfoze, correspondentie, verslagen van werkzaamheden.

Openbaar.

8 inventarisnummer(s)

  

terug

263:1
Typoscripten en handschriften betreffende de projectaanvraag en begroting conservering liedbladen collectie Wouters / Moorman. 1998. 1 omslag.
263:2
Typoscripten betreffende richtlijnen en procedures Metamorfoze. 1998. 1 omslag.
263:3
Typoscripten betreffende protocol werkzaamheden liedbladenproject. Z.j., 2000 - 2002. 1 omslag.
263:4
Typoscripten en aantekeningen betreffende omvang liedbladenproject. Z.j., 1998 - 1999. 1 omslag.
263:5
Typoscripten (emails) en aantekeningen betreffende stand van zaken liedbladenproject. Z.j., 1998 - 2001. 1 omslag.
263:6
Diverse typoscripten en fotokopieŽn. Z.j., 2000. 1 omslag.
N.B. Met een brief aan mevrouw Boontjes en enkele originele handschriften die niet in het digitaliseringsproject mee zijn gegaan.
263:7
Typoscripten betreffende controles van scans en invoer. Z.j., 2003. 1 map.
263:8
Typoscripten (emails) en fotokopieŽn betreffende voortgang. Z.j., 1999 - 2003. 1 map.