Archieven & collecties

143 Collectie Drents woordenboek, 1888-1931

inhoud: Jan Bergsma (1854-1935) was leraar Nederlands te Groningen. Hij schreef over St. Brandaen en "Karel ende Elegast". Vanaf 1901 was hij redacteur van Driemaandelijksche Bladen voor Taal en Volksleven van 't Oosten van Nederland. In 1906 publiceerde hij bij Wolters in Groningen de eerste aflevering van een woordenboek van het Drents. Het woordenboek bleef onvoltooid. In de Driemaandelijksche Bladen jg. 22-23 (1928-1930) verscheen nog een tweetal afleveringen tot en met het lemma 'haovergeurt'.

De collectie bestaat uit 9 schoolschriften, een aantal losse bladen en twee gedrukte stukken, waarin aantekeningen die de basis vormden voor de uitgave van het woordenboek.
Met beschrijving door J.J. Voskuil. De gegevens zijn deels geficheerd.

resultaat: J. Bergsma: Woordenboek bevattende Drentsche Woorden en Spreekwijzen. Groningen 1906.

Openbaar.

1 inventarisnummer(s)

  

terug

143:1
Bouwstoffen voor het Drentsch woordenboek. 1888 - 1931. 1 map.
N.B. Bestaat uit:
-A Volksliedjes
-B: Weersvoorspellingen, voortekens, bijgeloof vrnl. uit Groningen
-C: C.E. E[lderink], Over namen van plaatsen, boerenerven en akkers in Twente ... 1924
-D: Liedjes en rijmpjes uit Hoogkerk
-E: Aant. uit Eelde en Paterswolde
-F: J. Bergsma, Verkooping, oudejaarsavond, Kinderliedjes en -spelen
-G: A.H. Brons, Opstellen [landbouwgebruiken omg. Delfzijl]
-H: D'oll' man; dram. schets in dial. van het Oldambt
-J: 7 vellen met gegev. uit Deventer e.o.
-K: H.F. Schotemaker, Kalendaria uit Twente
-L: J.G. van Tuffelen, Onderz. naar volksoverlevering in Overijsel. Denekamp IV
-M: Jac. Volkers, Liedjes &c uit Bathmen e.o.
-N: Frans Iselania, Particularia &c. 1890
-O: J.B. Bernink, Over vrijen en trouwen
-P: J.H. Starink, Brief met volksk. aant. uit omg. Deventer. 1889
-Q: Herinneringen aan de Deventer kermis
-R: Obbink, De groeve. [Begrafenisgebr.]
-S: H. Berghege, Oet d'n l(d)en ted en d'n niejen [Kopij]
-T: De inhoudsopgave van een boek
-U: Bergsma, Tekst van een lezing over volksliedjes
-V: De kaak en de vroegere scheeve toren te Farmsum
-W: Bergsma ?, Aant. over loo
-X: Krantenknipsel
-Y: Stencil: voorteekenen van regen
-Z: Krantenknipsel met sprokkelingen uit (zuid-)nederl. dialecten
Driem. Bl. 1 (1902) 3-30 en Driem. Bl. 23 (1930-31) 18-31. 8