Archieven & collecties

245 Collectie inzake het Friese boerenhuis (K. Uilkema), 1972

inhoud: Klaas Uilkema (1873-1944) maakte studie van de vorm van het boerenhuis. In 1916 publiceerde hij een werk over het Friese boerenhuis.
In opdracht en met financiering van de Nederlandsche Maatschappij voor Letterkunde werd in 1920 onderzoek gestart naar de vorm van het boerenhuis voor geheel Nederland. Dit is niet tot een publicatie gekomen. Wel heeft Uilkema in 1933 in eigen beheer een gecyclostileerd geschrift uitgegeven, getiteld: Het ontstaan der huistypen in Nederland, deel I, waarin hij de resultaten van zijn onderzoekingen wat betreft Noord-Holland, Noord-Brabant en Zuid-Limburg gaf.

De collectie bestaat uit fotokopieŽn van aantekeningen van veldwerk en typoscript van vermoedelijk bovengenoemd werk. Het origineel bevindt zich bij de Stichting Historisch Boerderijonderzoek.

resultaat: Het Friesche boerenhuis. Onderzoek naar het ontstaan van het tegenwoordige boerenhuis in Friesland. Deel I tekst, deel II platen. Uitgegeven door het Friesch Genootschap, Leeuwarden, 1916.

Een en ander over het boerenhuis in Nederland. In: Handelingen en Levensberichten Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1922-'23, p. 38-41. (Verslag van een lezing, waarin gehandeld wordt over het boerenhuis in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland), 1922-1923.

De methode van onderzoek bij het boerenhuis in Nederland. In: Mensch en Maatschappij, jrg. 1929, p. 269-291. (Samenvatting van een lezing), 1929

Het ontstaan der huistypen in Nederland, deel I, 1933 ( = 1934). Gecyclostileerd, niet in de handel, 1933.

Openbaar.

5 inventarisnummer(s)

  

terug

245:1
Kopie van voorlopige lijst van de collectie Klaas Uilkema en de verklaring van overdracht. Z.j. en 1972. 1 omslag.
245:2
FotokopieŽn van handschrift Klaas Uilkema. Z.j. 1 omslag.
N.B. Aantekeningen van veldwerk in Groningen, Friesland, Drente en de eilanden.
245:3
FotokopieŽn van handschrift Klaas Uilkema. Z.j. 1 omslag.
N.B. Aantekeningen van veldwerk in Gelderland, Zuid-Holland en Limburg.
245:4
Aantekeningen J. Berns. Z.j. 1 omslag.
245:5
FotokopieŽn van typoscript Klaas Uilkema. Z.j. 1 map.
N.B. Hoofdstukken met aantekeningen t.b.v. een studie over het boerenhuis in Nederland.