Archieven & collecties

241 Collectie inzake Limburgse feesten, 1963-1972

inhoud: J.L. (Jac) Offermans (1912-1972) was vanaf 1938 gemeente-archivaris te Sittard. Hij heeft vanaf 1963 veel knipsels over feesten en plechtigheden in Limburg aan het Meertens Instituut doen toekomen. De meeste daarvan zijn in het knipselarchief van de afdeling Volkskunde ondergebracht.

Deze collectie bestaat uit lijsten met opsommingen van feesten in Limburg en een plakboek uit 1963.

Openbaar.

2 inventarisnummer(s)

  

terug

241:1
Typoscripten m.b.t. Limburgse feesten en plechtigheden. 1966 - 1972. 1 map.
N.B. Opsommingen van feesten, thematisch geordend.
241:2
Plakboek met krantenknipsels m.b.t. Limburgse feesten en plechtigheden. 1963. 1 map.