Archieven & collecties

397 Collectie Taalkaarten Akademie Reeks (AR), z.j.

inhoud: Gemeenschappelijke kaarten voor het Noord en Zuidnederlands Dialectonderzoek (in gebruik bij de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie te Brussel en de Dialectencommissie der KNAW te Amsterdam). De kaarten hebben de code AR 1-400 op schaal 1:160.000 en zijn samengesteld door dr. W. Pee en P.J. Meertens met overneming van de door G.G. Kloeke ontworpen kaart van het Nederlands taalgebied.

Zie ook het register genoemd onder 46:3
zie ook arch. nr. 46, 461, 462, 463, 464,
voor de digitale collectie taalkaarten, zie: archief nr. 1025:2

Openbaar.

eerste | vorige 100 | volgende 100 | laatste | 101 t/m 200 van 1077 | alle treffers

  

terug

397:71
maaien
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:72
kerk
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:73
dulf (sloot)
(taal)gebied: Zeeuws-Vlaanderen en West-Vlaanderen
maker(s): ?
formaat: 60x90 cm
397:74
sloot
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:75
stopwoorden
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:76
oom
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / J.M.M. Aleva
formaat: 60x80 cm
397:77
vrijster
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / E. Koelma
formaat: 60x80 cm
397:78
vrijer
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / M.A. Lezer
formaat: 60x80 cm
397:79
weduwnaar
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / B. de Graaf
formaat: 60x80 cm
397:80
weduwe
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / J.A. Blokker
formaat: 60x80 cm
397:81
baker ,etc
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:81a
vroeder
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:81b
vroedvrouwen, verspreiding vroedvrouwen en medici in Nederland
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:82
schrijvers, regionale -
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:83
verloren zoon, plaatsen en streken met een - tekst (Winkler-dialection)
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:84a
taalgrens, de -
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:84b
taalgrens, voorlopige -kaart
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): P.J. Meertens en M. Valkhoff
formaat: 30x80 cm
397:85
dialectenkaart van Nederland
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:86
kip, roepnaam van de -
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:87
kuiken, roepnaam van het -
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / B. Jellema
formaat: 60x80 cm
397:88
ekster
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:89
gaai
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:89a
gaai, Vlaamse -
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x70 cm
397:89b
gaai, dialectsynoniemen voor Vlaamse -
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): ?
formaat: 40x60 cm
397:90
spreeuw
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / dhr. Rotteveel
formaat: 60x80 cm
397:91
spreeuw, jonge -
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:92
wielewaal
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:93
kneu
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:94
vink
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:95
huismus
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / A.C. Zwaga
formaat: 70x80 cm
397:96
De dialecten van Amsterdam in de eerste helft der 19e eeuw
(taal)gebied: Amsterdam
maker(s): J. ter Gouw
formaat: 60x90 cm
397:97
aardbei
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:98
koolmees
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:99
pimpelmees
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:100
merel
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): G. Winnen
formaat: 60x80 cm
397:101
winterkoninkje
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:101a
winterkoninkje
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:102
hagedis
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / M. van Noord
formaat: 60x80 cm
397:103
melk, het woord - in de dialekten
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:104
karnemelk
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / C.J. Meyer
formaat: 60x80 cm
397:105
melk / fles / bed / tuin / kerk (uitspraak van de " " als uitgang)
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / A. Wadman
formaat: 60x80 cm
397:105a
oog / oor / neus / rug / voet (uitspraak van de " " als uitgang)
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / A. Wadman
formaat: 60x80 cm
397:105b
lamp / plank / as / straat / kar (uitspraak van de " " als uitgang)
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / A. Wadman
formaat: 60x80 cm
397:105c
lip / tong / nek / hak (uitspraak van de " " als uitgang)
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / A. Wadman
formaat: 60x80 cm
397:106
boterbak (waarin de boter wordt gekneed)
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / G. Meinsma
formaat: 60x80 cm
397:107
hooizolder
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / E. Endt
formaat: 60x80 cm
397:108
Waar spreekt men hetzelde dialect als u?
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:108a
Waar spreekt men hetzelde dialect als u?
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:108b
Waar spreekt men hetzelde dialect als u?
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:110
deel / schuurdeel / schuurvloer
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:111
bij, de mannelijke -
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / mevr. van Maanen
formaat: 60x80 cm
397:112
wesp
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / J.E. Bazuin
formaat: 60x80 cm
397:113
uier, het vierde deel van den - van de koe
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x08 cm
397:114
melkstoeltje
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / mevr. Dragt
formaat: 60x80 cm
397:115
melkhok
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / L. Lapoutze
formaat: 60x80 cm
397:117
mesthoop
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / J.N. Komen
formaat: 60x80 cm
397:117a
mesthoop
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:118
mestput
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / H.G. Chaufour
formaat: 60x80 cm
397:119
erf
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): J. Daan / J.J. Voskuil
formaat: 60x80 cm
397:120
landschappen, oude - van Noord- en Zuid-Nederland
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / A.R. Hol
formaat: 60x80 cm
397:121
dialect-monoographieŽn
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:122
hoeve (boeren)-
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / S.E. Hoven
formaat: 60x80 cm
397:123
korenschoof
(taal)gebied: Nederland en West-Duitsland
maker(s): ?
formaat: 30x40 cm
397:124
hok (van korenschoven)
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): J. Daan
formaat: 60x80 cm
397:126
hooi (hoe noemt men de rijen waarop het - geharkt wordt voordat het op hopen wordt gebracht
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:127
hooiopper
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / W. Hoffman
formaat: 60x80 cm
397:128
ui
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): S. Hoevers
formaat: 60x80 cm
397:129
braam
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:130
brandnetel
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / K. Valkhoff
formaat: 60x80 cm
397:131
klaproos
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens/ Dhr. Fokkema
formaat: 60x80 cm
397:132
hooiboom, de -
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / W.G. Rensink
formaat: 60x80 cm
397:133
stoffer, harde -
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / M. van kammen
formaat: 60x80 cm
397:134
afwassen
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / L. de Vita
formaat: 60x80 cm
397:135
voorjaarsschoonmaak
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / J. van Rossum
formaat: 60x80 cm
397:136
najaarsschoonmaak
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / E. Ploegsma-Schippers
formaat: 60x80 cm
397:137
schort, het halve -
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / Mevr. van Dijk
formaat: 60x80 cm
397:138
schort
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / L. Blits
formaat: 60x80 cm
397:139
etensbord
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): P. Tuynman en J. Verschuren
formaat: 60x80 cm
397:140
pan jus
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x90 cm
397:141
plank, - in een kast
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / A. Kraak
formaat: 60x80 cm
397:142
schaars (het vlees is -)
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / J.S. ten Brinkz
formaat: 60x80 cm
397:143
drenzen (huilerig op iets aandringen. Als in: de kinderen DRENZEN de hele dag)
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:144
zak
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:145
melkzeef
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): J. Daan
formaat: 60x80 cm
397:145a
melkzeef
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:146
melkzeef (het doekje)
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / dhr. Broekhuyzen
formaat: 60x80 cm
397:147
melkzeef (het zeven)
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / dhr. Broekhuyzen
formaat: 60x80 cm
397:148
schommel
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm
397:149
makelaar
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens / dhr. Amesz
formaat: 60x08 cm
397:150
bos stro (gedorst koren)
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): J. Daan
formaat: 60x80 cm
397:151
ik
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:151a
ik, als - hem was
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:152
mij
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:152a
mij, bij - aan huis
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:153
wij
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:153a
wij (voltonig)
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:153b
wij (enclitisch)
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:154
ons (pers. vnw)
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:155
jij
(taal)gebied: Nederland en Vlaanderen
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 50x70 cm
397:155a
jij (als in: niet ik maar - gaat)
(taal)gebied: Nederland
maker(s): W. Pee & P.J. Meertens
formaat: 60x80 cm