Archieven & collecties

165 Databank met plaatsnamen (Kloekeregister), 1926 -

inhoud: Ten behoeve van het totstandkomen van een kaart van het nederlandse taalgebied voor dialectgeografisch onderzoek hebben G.G. Kloeke en L. Grootaers in 1926 een geografisch coderingssyteem ontworpen: Systematisch en alfabetisch register van plaatsnamen voor Noord-Nederland, Zuid-Nederland en Fransch-Vlaanderen. In 1934 is dit herzien en bijgewerkt door W. Pee en P.J. Meertens. Dit register is met aanvullingen als computerbestand beschikbaar.

De Kloekecodes zijn ook via internet op te zoeken via http://www.meertens.knaw.nl/kloeke/.

Openbaar.

  

terug