Archieven & collecties

154 ADA Project Archivering academisch digitaal erfgoed: bestanden van het Meertens Instituut, 2000-2007

inhoud: Het ADA-project - een Pilotproject van het Meertens Instituut in samenwerking met het NIWI - was gericht op het langdurig leesbaar houden van digitaal wetenschappelijk onderzoeksmateriaal. Medewerkers aan het project waren van de zijde van het NIWI: Heiko Tjalsma en Tom van den Berg en van de kant van het Meertens: Ron Edel en Koos Schell.
Het Meertens Instituut heeft vanaf het begin van de automatisering in 1984 met verschillende digitale dragers gewerkt : tapes, syquest- schijven, 8,5 en 5 1/4 floppies. Het grootste deel van deze dragers was op de aanwezige apparatuur al niet meer leesbaar.
Met behulp van het Computermuseum werd veel van deze informatie weer leesbaar gemaakt worden. Slechts met de tapes daterend uit de periode dat er van de diensten van SARA gebruik gemaakt werd (1984) is dat niet gelukt.
In totaal kwamen 1550 items voor duurzame bewaring in aanmerking die op cd-rom zijn gezet.

Voor de digitale collectie, zie: archief nr. 1026

resultaat: “Archiveren van digitaal academisch erfgoed”; red. H. Tjalsma. 2006

Openbaar.

6 inventarisnummer(s)

  

terug

154:1
Projectbeschrijving en voortgangsrapportages. 2000-2002. 1 omslag.
154:2
Ingekomen en uitgegane stukken. 2001-2002. 1 omslag.
N.B. voornamelijk omtrent selectie
154:3
Overige stukken. 2001-2002. 1 omslag.
N.B. Sleutels voor coderingen die gebruikt zijn in de inventarisatie.
154:4
Vernietigings- en bewaarlijst. 2004. 1 map.
N.B. Met foto's.
154:5
1 Cd-rom. [2007].
N.B. In klimaatkamer
154:6
Rapport "Archiveren van digitaal academisch erfgoed"; red. H. Tjalsma. 2006.