Archieven & collecties

152 Archief van de redactie van de serie Nomina Geographica Neerlandica. Geschiedkundig onderzoek der Nederlandsche aardrijkskundige namen, 1898-1954

inhoud: Sinds de oprichting van het Koninklijk Nederlands(ch) Aardrijkskundig Genootschap (K.N.A.G.) in 1873 heeft men zich in die kring bekommerd om de spelling van Nederlandse aardrijkskundige namen; die namen vormen een belangrijk bestanddeel van onze taal, maar toch werd de spelling ervan bij elk officiŽle taalzuivering buiten beschouwing gelaten. In 1880 benoemde het bestuur van de K.N.A.G. een commissie, die zich over deze zaak moest buigen. In de periode 1884-1954 verschenen veertien delen van het tijdschrift.

Het archief bestaat uit correspondentie van de redactieleden onderling en met andere personen.

Openbaar.

25 inventarisnummer(s)

  

terug

152:1
Correspondentie. 1898-1901. 1 omslag.
152:2
Correspondentie. 1926. 1 omslag.
152:3
Correspondentie. 1927. 1 omslag.
152:4
Correspondentie. 1928. 1 omslag.
152:5
Correspondentie. 1929. 1 omslag.
152:6
Correspondentie. 1930. 1 omslag.
152:7
Correspondentie. 1931. 1 omslag.
152:8
Correspondentie. 1932. 1 omslag.
152:9
Correspondentie. 1933. 1 omslag.
152:10
Correspondentie. 1934. 1 omslag.
152:11
Correspondentie. 1935. 1 omslag.
152:12
Correspondentie. 1936. 1 omslag.
152:13
Correspondentie. 1937. 1 omslag.
152:14
Correspondentie. 1938. 1 omslag.
152:15
Correspondentie. 1942. 1 omslag.
152:16
Correspondentie. 1945. 1 omslag.
152:17
Correspondentie. 1946. 1 omslag.
152:18
Correspondentie. 1947. 1 omslag.
152:19
Correspondentie. 1948. 1 omslag.
152:20
Correspondentie. 1949. 1 omslag.
152:21
Correspondentie. 1950. 1 omslag.
152:22
Correspondentie. 1951. 1 omslag.
152:23
Correspondentie. 1952. 1 omslag.
152:24
Correspondentie. 1953. 1 omslag.
152:25
Correspondentie. 1954. 1 omslag.