Archieven & collecties

281 Collectie Goeman - Taeldeman (- van Reenen) Project (GT(R)P) [In bewerking], 1979-1996

inhoud: In het Goeman-Taeldeman-Van Reenen-project (1979-1996) zijn op geluidsband de uitspraak van woordvormen in de vele regionale variëteiten binnen het Nederlandse taalgebied gerigistreerd, de opnames zijn op papier getranscribeerd en gecodeerd. Deze gegevensbank is basis voor fonetisch en morfologisch onderzoek. Het project is een samenwerkingsproject van het Meertens Instituut met Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven, Vrije Universiteit Amsterdam, Fryske Akademy-KNAW en Nedersaksisch instituut van de Universiteit Groningen.
De collectie bestaat uit typoscripten, aantekeningen, vragenlijsten, geluidsbanden en informantengegevens.

Voor de audiocollectie, zie: archief nr. 2006

resultaat: Het Goeman-Taeldeman-Van Reenen project (GTRP) vormt de basis van velerlei artikelen, de dissertatie van T. Goeman (T-deletie in Nederlandse Dialecten, 1999), de Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND) en de
MAND database.

Openbaar.

41 inventarisnummer(s)

  

terug

281:1
Stukken inzake de aanvraag Fonologie en morfonologie/morfologie van de Nederlandse dialekten; een veldwerkonderzoek. 1979 en z.j. 1e van 2 mappen.
N.B. Diverse concepten van de ZWO aanvraag, de bijlagen met aantekeningen
281:2
Stukken inzake de aanvraag Fonologie en morfonologie/morfologie van de Nederlandse dialekten; een veldwerkonderzoek. 1979-1984 en z.j. 2e van 2 mappen.
N.B. Diverse concepten van de ZWO aanvraag, alpha/gamma artikel, de bijlagen met aantekeningen
281:3
Voortgangsrapportages en werkplannen van het project Fonologie en morfonologie/morfologie van de Nederlandse dialekten; een veldwerkonderzoek. 1985-1990 en z.j. 1 map.
N.B. Diverse concepten met aantekeningen
281:4
Stukken rond de aanvraag van het GTP project. 1979-1980 en z.j.
N.B. Samenvattingen van reacties op de aanvraag binnen o.a. de Werkgemeenschap Fonologie en het Werkverband dialectologie.
281:5
Blanco vragenlijst met bijlagen. Z.j. 1 omslag.
281:6
Stukken rond de bepaling van het netwerk van plaatsen tbv het veldwerk. 1979 en z.j. 1 omslag
281:7
Correspondentie met en verwerving van informanten tbv het veldwerk. 1979-1982 en z.j. 1 omslag
281:8
Stukken inzake veldwerk en transcriptie. 1985-1989 en z.j.
N.B. Correspondentie Alie Wams met Els van Houten, Peter van Vliet, Herma Veenhof, enquêteurs; functieomschrijving, begroting, reiskosten
281:9
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. 27 dozen met computerprints.
N.B. op kloeke code geordend. >>>281:15 - 281:41.
281:10
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computerprints.
MAP OPGEHEVEN (duplicaat)
281:11
Overzicht van geluidsopnamen van het GTP.
N.B. bestand op Server FM12
281:12
Informantenbestand met informantengegevens t.b.v. van het GTP.
281:13
Geluidsopnamen van het GTP.
N.B. zie audiocollecties, archief nr. 2006
281:14
Losse stukken. 1984 en z.j. 1 map
N.B. Briefwisseling rond het Friese materiaal. 1984 en z.j.; bewerkingslijsten met Wgm z.j.; enkele verspreidingskaartjes en documentatie.
281:15
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 1e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:16
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 2e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:17
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 3e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:18
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 4e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:19
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 5e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:20
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 6e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:21
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 7e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:22
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 8e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:23
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 9e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:24
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 10e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:25
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 11e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:26
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 12e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:27
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 13e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:28
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 14e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:29
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 15e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:30
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 16e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:31
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 17e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:32
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 18e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:33
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 19e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:34
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 20e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:35
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 21e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:36
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 22e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:37
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 23e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:38
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 24e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:39
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 25e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:40
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 26e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.
281:41
Vragenlijsten van 1900 woorden en 16 zinnen opgeslagen in fonetisch schrift. Computeruitdraaien. 27e van 27 dozen.
N.B. op Kloekecode geordend.