Archieven & collecties

118 Collectie liedbladen Meertens Instituut [In bewerking], 1800 -

inhoud: Liedbladen via diverse kleinere en vaak anonieme schenkingen verkregen. De bladen zijn ontsloten op titel.

Openbaar.

62 inventarisnummer(s)

  

terug

118:1
Liedbladen uit de collectie Rombouts. 1 prentendoos.
N.B. Zie: arch. nr. 355:31
118:2
Liedbladen en voordrachten herkomst onbekend. 1810 en z.j. 1 omslag.
N.B. De zedenkoorts
Potpourri of allegaartje ondeer het motto: houdt as je blieft de wijs
Naakte waarheid, potpouri
Een meisje dat men nooit vergeet, J.H. Speenhoff
Wat er alzoo in Nederland gebeurt
De verschewaarvrouw
Orgellied, de lotgevallen van het zilveren paar. Cladder, Amsterdam
Moderne feestmuts. V.d. Baren, Amsterdam
Het huwelijksreisje van Stien en Bram van Monnikendam. V.d. Geer, Amsterdam
Nieuw lied van Pietje Puck. V.d. Geer, Amsterdam
Komische coupletten en solo scenes voorgedragen door H. Kievits karakterkomiek. Nobels, Haarlem
De dood eens spelers, dramatisch gedicht bewerkt door rederijkers. Nobels, Haarlem
Het sterfbed in de hut en De brand. Nobels, Haarlem
De verliefde boer in de kist, dichtstukje. Nobels, Haarlem
De boetelinge. Vislaake, Amsterdam
Rabbi Eli een voorbeeld van deugd en geloof. Vislaake, Amsterdam
De echtscheiding van Lorenzo en Eleonore, treffend dichtverhaal. Vislaake, Amsterdam
Aanblik op de Noordzee (1810). Vislaake, Amsterdam
De boer in de hel of De gang naar de ijzersmelterij. Vislaake, Amsterdam
Eduward III voor Calais, geschiedkundig gedicht. Vislaake, Amsterdam
Nieuwe coupletten voor te dragen bij alle gelegenheden. Vislaake, Amsterdam
Wat is het een slechte tijd. Klaagtoon van Heeren, boeren burgers en buitenlui. Vislaake, Amsterdam
118:3
Bedelliederen, geschonken door Stichting Nederlands Instituut voor Kerkmuziek. Z.j. 1 omslag.
N.B. Het hutje aan de zee;
De arme wees;
Kerstlied, Willy Derby;
Oh mama!;
Jozef door zijn broeders verkocht, C. den Uijl;
Witte rozen;
Kindje's brief
Het graf van den zanger;
Ti-pi-tin;
Oh Kovacs!;
Bij moeders graf;
Prikkeldraad;
De soldaat in de kerk;
Bede om hulp van een gebrekkige;
Het paardendek, J. Pol;
Een mensch is nooit tevreden en Beelden uit m'n kinderjaren, A.M. Schouten
De wereld der blinden, S. Jansen
De wereld der blinden, H. Peters.
118:4
Liedbladen, geschonken door Stichting Nederlands Instituut voor Kerkmuziek. Z.j. 1 omslag.
N.B. Een Rotterdamsche straatjongen, type uit de Zandstraat;
Janboer op 't vaarken
Nieuwe coupletten, het afscheid van een marinier
O gladde ring;
Nieuw kermislied, kom Karline kom;
Populaire coupletten;
Uit het leven van een dienstbode
Onze nieuwe uniform. De Koning Rotterdam;
Nieuw lied van Saartje Pick. V.d. Geer, Amsterdam;
De komeet van Halley. De Phoenix, Rotterdam;
De dief. De Phoenix, Rotterdam;
De schipbreuk van het stoomschip prins Willem II. Pasman, Rotterdam;
't Broekie van Jantje. Pasman, Rotterdam;
Molly. Pasman, Rotterdam;
Het soldaten-marslied. Pasman, Rotterdam;
Brief van een meisje aan haar beminde die in Schiedam woont. Pasman, Rotterdam;
Een canapé-avontuur. Pasman, Rotterdam;
Het eerste fietstochtje. Pasman, Rotterdam;
118:5
Liedbladen en voordrachten, geschonken door Stichting Nederlands Instituut voor Kerkmuziek. 1912 en z.j. 1 omslag.

N.B. Lied voor den bruidegom. Monnikendam, Haarlem;
Mutsenlied. Verhulst, Delft;
Uit het leven van ons bruidspaar. Weinbeck, Rotterdam;
Muizenlied. Snijdoodt, Delft;
Liedje tusschen dames en heeren. Plasmeijer, Amsterdam;
Wij gaan verhuizen & Tamboerijn. V.d. Geer, Amsterdam;
Maskerlied (2 ex). Heitz, Amsterdam;
Pottenlied. Tuinstra, Rotterdam;
En nu maar deinen. Tuinstra, Rotterdam;
Drinklied. Tuinstra, Rotterdam;
Welkomstgroet aan het bruidspaar. Tuinstra, Rotterdam;
Welkom aan tafel. Tuinstra, Rotterdam; [achterzijde handschrift: Er zit een gat in die emmer, lieve Doris];
Welkomstlied (2 ex). V. Gerven, Rotterdam;
Welkomstlied. Lindeman, Rotterdam;
Vragen aan bruid en bruidegom (2 ex). Lindeman, Rotterdam;
Welkomstgroet. Moret, Rotterdam;
Welkom aan tafel. Moret, Rotterdam;
Welkom aan bruid en bruidegom (2 ex). Moret, Rotterdam;
Welkom aan het zilveren bruidspaar. Moret, Rotterdam;
Huwelijksliefde. Moret, Rotterdam;
Drinklied. Moret, Rotterdam;
Beurtzang. Moret, Rotterdam;
Afscheidslied. Moret, Rotterdam;
Zusje, no 1 [incompleet];
Brief van zusje, no 3;
Tien jaren later, zusjes tweede brief, no 4;
Antwoord van zus aan zusje, no 5;
Brief van zusje aan groote zus, no 6;
De boemelaar;
Janus en z'n nieuwe pak;
Adieu mijn kleine garde-officier & 't lied van de Zuidzee & Fijn aan den Rijn & Laat ons naar Hawai gaan;
Het stokje van papa, humoristische coupletten & Had je me maar;
De echo in de Valei & Het is zoo fijn ... . repertoire Willy Derby - tekst Ferry & Kom zwarte zigeuner, speel nog eens dat lied. tekst Jac. van Tol & Aan den muur van het oude kerkhof. Gez. Willy Derby - tekst Ferry;
De vogel vliegt & O, o, o, die vrouwen & O. Madelein & Breng mij naar Rotterdam terug & Het kind van den mijnwerker & Met ome Daan naar Scheveningen & Een kusje is zoet & De pechvogel & Soldatenellende
Ik was pas een meisje van 17 jaar & Het leven van een sailor is vervelend [manuscript];
De speelbal & Greetje uit de polder & Mooie Antje uit Volendam &
Over de grachten;
Schip als jij vaart naar verre landen & Op de heide & Mijn dromenland & Toch komt het vuur;
Als ik St. Nicolaas was. Repertoire Gebr. Boesnach Rotterdam;
Ik heb u lief o vlakke landen (muz.);
Hoor een roep gaat over de aard'. Gemeenschapsblad Bilthoven;
Dubbele moord ... Rijsbergen. Otto, Oud- en Nieuw-Gastel [fotokopie];
Een nieu liedeken ... [fotokopie];
Het vermakelijk Poerimblad;
Bijvoegsel tot het huwelijksblad, 1912. Weinbeck. Rotterdam;
Charltje & Leve het plezier. Gez. en tekst J. van Esse, Vlaamsche humorist;
Amsterdamsche keukenmeiden of een soiree in de keuken kluchtspel met zang in 1 bedrijf door Jean Charlier. Amsterdam [incompleet];
Schoft! schets uit het nachtleven met zang in 4 bedrijven .. door Herman Bouber;
Binnen zonder kloppen door Jac. van Tol. Niesten, Amsterdam;
Lachboekje een verzameling aardige moppen. Avia, Soesterberg;
Het boertje van Zwammerdam op zijn tocht door Rotterdam, comische politieke voordracht door Gerrit. Moret, Rotterdam;
Hospitaalsoldaat op schildwacht, komische voordracht voor 1 heer. Rombouts, Roosendaal;
De twee stoelenmatters & Hannes de voddenraper of de toestanden dezer eeuw & Een gezellige reis naar Amsterdam, drie leuke voordrachten
118:6
Doubletten van liedbladen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Vermoedelijk uit diverse schenkingen afkomstig.
Welkomstzang (2 ex);
Kamergymnastiek (2 ex). Valleg(g)ia, Amsterdam;
Op het koperen feest van W. Blankevoort en J. de Moes. Steensma, Purmerend;
Zilveren bruiloft. Valleggia, Amsterdam;
Brillante feestpotpourri. Cladder, Amsterdam;
Defileer marsch. Valleggia, Amsterdam;
Sequah-olie. Valleggia, Amsterdam;
Pistachelied. Van Huet, Arnhem;
Vrouwtje van Stavoren. Bedellied. (2 ex)
Boezemklacht van den hoogleeraar E.A. Borger bij de graven zijner geliefde panden. Vislaake, Amsterdam;
Huwelijksschuit;
Lied van Marchand de la parapluei
De getrouwe liefde van Fieliks en Carolina & De schoenen- en muilenkoop
Het vischvermaak (2 ex);
Nieuw jagerslied onder de zinspreuk het vrolijk jagen in mijn behagen (2 ex. waarvan 1 met handschriftelijke correcties);
De millionnair (2 ex);
Hou Moed!;
Minnelied of het meisje in het klooster (met handschr. correcties);
De verliefde jongman of de moeilijke keus;
Een nieuw lied of het afscheid van Kloris en zijn bruidje;
Het afscheid van een zeeman;
Een nieuw lied van de crinolien;
Een nieuw lied op het vergaan van het schip Tobias & ... op de ongelukkigen Marionier door H. Feijkes
De watergeuzen & Oranje marsch & Nieuw lied van den zeeman & Neerland's vlag. Vislaake, Amsterdam;
Afscheid van een koloniaal aan zijn meisje;
De drie ruitertjes & Een nieuw lied van de vrolijke matroos. Holst, Amsterdam;
Een nieuw lied op het uittrekken der schuttery & De marsch na Braband;
Een nieuw lied van de studenten jagers;
Een nieuw lied op de Amsterdamsche kermisvreugd & Een nieuw lied; dit zijn de pagina's 49, 50, 63 en 64 uit: De vrolyke trompetter. Voorzien van een plakkertje met "Bakker";
Bruylofts-kroon: uitgescheurde pagina's 47-62
118:7
Liedbladen uit de collectie L.M. Vader. 1 prentendoos.
N.B. = Arch. nr. 305:2
118:8
Liedblaadjes collectie Ragetli. Tweede helft 19e eeuw. 1 prentendoos.
N.B. = Arch. nr. 308:1-12
118:9
Liedbladen en voordrachten, geschonken 2001 door C.A.M. Middelhoff. 1881, 1920 en z.j. 1 omslag.
N.B. Aan de bruid.
Aan de ouders van den bruidegom / N.W.E.G.
Aan de dames (2 ex) .Eduard JDO.
Reglement van orde. Eduard JDO.
Welkom aan dessert. 8 januari 1920.
Tafel-wet voor den huidigen feestdisch, goedgekeurd bij koninklijk besluit van den 31 februari 1881. Valleggias's feestartikelen Amsterdam
Het feesthoedje. Valleggias's feestartikelen Amsterdam.
Het huwelijks weerglas. Leonards, Leiden.
Wat eenzaam leeft, is levend dood.
118:10
Fotokopieën uit de collectie van het N.O.M. met liederen. 1 omslag.
N.B. Boerenkermis
Boerenkermislied
Rollied 3 x
De girobank
Treurzang
een nieu liedt van het recht ofte justitie
oude voordrachtplaten
Schnitselbank 4 x
Baker- en kniedeuntjes
Geschiedenis van Genoveva
Volkslied: Tetjeroen
De moedigen grenadier 2x
Verschrikkelijke mooord in Noord-Brabant gepleegd aan vijf persoonen april 1841
Geestelijke minne-zang
Veldzang
Liedzanger
De geschiedenis van den onechte zoon
118:11
Jubilee singers. 1877-1897. 1 omslag.
118:12
Koninklijke klokkenluiders / Royal Hand-Bell Ringers. Z.j. 1 omslag.
118:13
Oranje-liedbladen. 1887-1934. 1 omslag
N.B. DANKLIED / Bart Verhallen. 's Gravenhage: Eck & Weygand, 1909.
FEESTZANGEN t.g. van den 70ste verjaardag van z.m. den koning / W.A. Reijnders. Utrecht: Van Boekhoven, Bosch en Van Ditmar, 1887 (2 exx)
VOLKSFEESTLIED bij gelegenheid van het huwelijk van hare majesteit de koningin / W. Koning en Jac. Koning. Amsterdam: Roeloffzen, Hübner en Van Santen, 1901.
FEESTLIED; Drukpers, Nijverheid en Kunst; Neierlands vrijheid; De volksgeest; Oranje boven; 16 november 1863; Amsterdam op 16 november 1863; Hoezee. 1863.
VOLKSLIED / H.J. Smit.
HERDENKINGSLIED prins Willem van Oranje 1533-1933 / H.W. de Wolff. Nijverdal: Westera, 1933.
VERLOVINGSLIED / L. Henkes & H. Stenz. 1936 [genummerd: 601]
TREURLIED op den dood van z.k.h. prins Hendrik. Roosendaal: Rombouts, 1934
DE konningin moeder overleden. Roosendaal: Rombouts, 1934
POTPOURRI / H. van Nifterik
1813-1863 volkslied / W. Färber
WILHELMINA-LIED (Volkslied)
ONS prinsesje / L. Plette en H. Völlmar. 's Gravenhage: Blommendaal, s.a.
HULDEBETOOGING ter eere van de geboorte van Neêrlands vorstenkind; Danklied; Wien Neêrlandsch bloed; Kroonprinsesselied. 's Gravenhage: Haags comité voor volksfeesten, 1909
WEES welkom, lieflijk koningskind; Spaanse vluchteling; Zij zong zoo mooi de tweede stem; Oom Barend doet aan schaken
ONS Neerland heeft 'n Koningskind / Kovacs Lajos en Ferry
Hieraan toegevoegd: manuscripten en liedteksten m.b.t. het Wilhelmus en oranjelied, vermoedelijk van D. Wouters.
118:14
Liedbladen. Z.j. 1 omslag
N.B. VAARWEL m'n jongen. Als de klok van oud IJmuiden. (Bedellied)
AAN de voet van de oude Westertoren; Soir de Paris; Balle Marie; Marinka; Bij het kampvuur; Als ik in mijn klamboe lig te dromen; Als de klok van oud uit Muiden: visserslied; Paardenhoofdstel; O, Lizabellaa; Eens was jij altijd bij mij. / "VOLENDAMMER accordeon orchest speelt en zingt".
118:15
Liedbladen. Z.j. 1 omslag.
N.B. HET leger van arbeid.
WENDETIJD / Hille Kleinstra.
BRIEF van verloren zoon.
118:16
Liedbladen. Z.j. 1 omslag.
N.B. SINT Jozef sorg
ACTE van overgave
WEES ruim als d bloemen der lente
EEN paar kousen zijn er twee
TROUWPARTIJ
118:17
Liedbladen. 1941-1979 en z.j. 1 omslag.
N.B.
NIEMALS war die Nacht so klar; Niederländsche Weihnachtslied 17. Jht. Muz.
RHEINISCHES Sternsingerliled. Viersen: Niederrheinisches Volksliedarchiv. Muz.
WEIHNACHTSLIED aus dem linksrheinischen Grenzland / bearb. Ernst Klusen. Muz.
SCHOON lief, hoe ligt gij hier en slaapt; De winter is vergangen; De mei plesant willen wij planten; Schoon lieveken, waar waarde gij?. (Liederenblad 1) Den Haag: Hamer. 1941. muz. 2 ex.
MEIDEKEN jong; Als d'oogst is binnengereden; Soldatenafscheid. (Liederenblad 2) Den Haag: Hamer. 1941. muz. 3 ex.
HIER sind die drei Weisen; Rheinische Dreikönigslieder. Viersen: Niederrheinisches Volksliedarchiv. Muz.
LAT Vriendschap heelen; Lat ons noch ens drenke; Ick sech adieu; Es fleht en Lindt; Farwell o Kevelaer. Viersen: Niederrheinisches Volksliedarchiv. Muz.
ZING je lied / A. de Hoog-nooy en R. de Cocq.
MIEN mouder dij wol mi geven; Heer blijf bij ons; Speelstuk; Als de kat van huis is. Bijlage bij Huismuziek. 1955. muz.
DE krekel en de mier / F. Nagel.
DE lotgevallen van Kees. Tessel, 1979. muz.
LIEDERBRIEFKAARTEN:
DE huiselijke haard. Utrecht: Wagenaar, ca 1919. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
SOLDATENLIEDJE /G.W. Lovendaal en H. Zagwijn. Rotterdam, ca 1919. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
DE geniemuziek / P.C. Poortman. 1923. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
DE macht van 't kleine / C. van Rennes. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
RING-king / R. de Clerq en H. Zagwijn. Rotterdam. ca 1924. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
STIL, gezellig / A. Sauwen en J. Huybrechts. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
DE gilde viert / R. de Clerq en E. Hullebroeck. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
VENSTERLIEDEKEN / Hofman von Fallersleben en W.F.G. Nicolaï. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
O, ondoorgondb're verte / H.W. van der Meij en Theo Bosman.Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
ZE wisten het wel / G.W. Lovendaal en J. Worp. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
ZOO 'k wenschen mocht / G.W. Lovendaal en B. Zweers. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
DES winters als het reghent. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
WILHELMUS / Manix van St. Aldegonde. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
HET lied van 'volkszang' / J.N. van Hall en Joh. Oostveen. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
DE huiselijke haard / G.W. Lovendaal en H. van Tussenbroek. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
LIED van het algemeen Nederlandsch verbond / W. Gijssels en E. Hullebroek. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
ONS lied / H.W. v.d. Meij en M.J. Hofland. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
BRECHTJEBUUR / J.D.C. van Dokkum en C. van Rennes. Rotterdam. Z.j. muz. Briefkaart uitg. door de Nationale vereeniging voor den volkszang
118:18
Liedbladen. Z.j. 1 omslag.
N.B.
VOORUIT nu frisch gezongen; In malsche groene weide; 't Knaapje zag een roosje staan; Moederke alleen; Slijpersliedje; Daar ginder aan den molen; Een snijdertje ging wandlen; De kleermakers op hun feest; Pier de mandenmaker; Er gingen drie boerkes; Looft blij den heer; Lach canon; Vader Jacob, Solmisatie; Koekoek; Gegroet o, frissche mei; Was ik een vogeltje; De lent' is gekomen; Marialiedje.
PROGRAMMA hart en kroon / Georgette Hagendoorn en Pierre Verdonck
WIJ leven vrij wij leven blij: Neerlands volkslied; Wilhelmus; Wij leven vrij; Wij willen holland houen; Een lied van Nederland; Vlaggelied; Marschlied; Mijn Nederland. Amsterdam, 1944. 2 exx. (Geschenk A.J. Dekker)
BIJ 't dessert. Rotterdam: Weinbeck.
BIJ de inwijding van het beeld Rembrandt / G.H., z.j. - 2 p.. ; 15 cm
Donderdicht.
118:19
Liedbladen. 1964. 1 omslag.
N.B. Geschenk van de auteur.
GEESTELIJKE liederen, serie Z / Pieter Steur. Amsterdam: Annie Bank, 1964. muz.
Doortochtlied / P. Steur en O. Deden
Christus koning / P. Steur en O. Deden
Nardus en aloë / P. Steur en J. Schouten
Rotate / P. Steur en J. Schouten
Maria boodschap/ P. Steur en J. Schouten
Lichtmis / P. Steur en J. Schouten
Klein lied / P. Steur en J. Schouten
118:20
Liedbladen. Z.j. 1 omslag.
N.B.BEDE om hulp van een hongerlijder
WAAR is redding
DE droom
DE baanwachters
DE kinderen op de ziekenzaal
MOEDERSMART
DE giftmengster van Luik. Gent: Jacobs.
DE in stukken gesneden vrouw uit de vaart van Ieperen. Gent, Jacobs.
ALS kolkman z'n zin krijgt of: Holland in nood; de tariefwetten / J.H. Speenhoff. muz.
LAFHARTIGE wraak der Engelschen.
NIEUWE coupletten van het kaartspel
DE fonograaf der hedendaagsche tijd; Vrijheidslied der Transvaalsche boeren; De nieuwe prikkel der maatschappij. Amsterdam: De Geer.
ONS driekoningenfeest: Open uw deur; Drijkoningenlied; Wij komen van oosten, wij komen van ver; Diekoningenlied; Daar kwamen drie koningen; Afscheidslied. Aan de achterzijde: Speelt ge mee? Lastige kaarsen; kurkje blazen; schokkertje; kaarsen blazen; pinken; pimperlee-plamoef-plat; bouwen op de flesch; lepel in den brijpot [geschenk Har Brok]
SOEDANEESCHE Original Neger Militair Orkest. Programma.
OP de kermis [centrsprent] nr. 12. Leiden: Noothoven van Goor.
DEN zanger en dichter nr. 126: 'k zou er in mijn leven ne keer willen changeeren; Nen coureur, nen piot en nen chauffeur; Roza vlucht haar woning; Pier zijnen stier is den eersten; O die duiven; De fouten der vrouw; Wat een moeder vertelt. Gent, Jacobs.
118:21
Liedbladen Radio Volkskundig bureau
N.B. = Arch. nr. 384:29
118:22
Liedbladen Tijsen = 386:1
118:23
Liedblad. Z.j. 1 omslag.
N.B. "Experimenteel op Dordt" / Lou, met muz. , ontvangen van R. Koman in 2006
118:24
Liedbladen van M. van Egdom-Mienis. Z.j. 1 omslag.
N.B. Liedkrant: loflied op de Hollandsche vrouw; tabe tabe; K.O.N.S.T.A.N.T.I.N.O.P.E.L; steeds heb jij mij troost gebracht; Ramona; Suzanne; het kerstboompje; zilver tuschen 't goud; oh, oh, oh, die tante naatje; 't bedelknaapje; misdeelden; het nieuwe kerstlied, brief van een moeder aan haar zoon in de gevangenis; z.p., z.j.
De vrouwen; z.p., z.j.
Klaas met zijn bokkie; z.p., z.j.
De mignon; z.p., z.j.
Vraag het maar aan Peter; z.p., z.j.
O, lieve Mathilde; z.p., z.j.
De kuische Susanna; z.p., z.j.
O, Madelein; z.p., z.j.
Vogeltje vlieg niet te vroeg uit 't nest; z.p., z.j.
Dat hebben de meisjes zoo gaarne; z.p., z.j.
De boemelaar; z.p., z.j.
Moeder; z.p., z.j.
Moeder, ik kan je niet missen; z.p., z.j.
De zilveren bruiloft van manke Nelis/Chef van Dijk; z.p., z.j.
De terugkomst van manke Nelis/Ferry; z.p., z.j.
Zeeuwschvlaanderen staat pal; sluimer zacht/Jac. Harte; z.p., z.j.
Amor; de wereld der blinden; boemel-Petrus; de shimmy uit Omaha; z.p., z.j.
Ons hutje aan de zee; slaap en vergeet; z.p., z.j.
Het vinkje; z.p., z.j.
Het stokje van papa; z.p., z.j.
Had je me maar; z.p., z.j.
4 kussen; z.p., z.j.
Dagblad van gekkenburg; z.p., z.j.
Dromen uit vervlogen tijd; dans-manie; lieve hemelvader wees niet boos; eenmaal wil ik je wederzien; z.p., z.j.
Ik zoek een meisje; z.p., z.j.
Het lachen doet somtijds veel pijn; z.p., z.j.
De hengelaar; z.p., z.j.
Brief van een landbouwer aan zijn zoon; z.p., z.j.
De drankduivel; als je 't met elkander meent; kerstlied van 'n arme bedelknaap; eenmal nog wil ik je wederzien; z.p., z.j.
Clublied "Vereenigde Visschers"; z.p., z.j.
Clublied van de hengelaar; z.p., z.j.
Hittepetit; die komt in de hel; de geheimzinnige verdwijning; nou, tabé dan; z.p., z.j.
Madeleine; z.p., z.j.
Den vogel vliegt; z.p., z.j.
De droom; z.p., z.j.
Het bloemenmeisje; z.p., z.j.
Droomen uit vervlogen tijd; z.p., z.j.
Het gebed van een boer; z.p., z.j.
Twee appels; z.p., z.j.
't Bankje bij de have; z.p., z.j.
De kononiaal; z.p., z.j.
De begrafenis van manke Nelis; z.p., z.j.
De doode sprong' perlende;, z.p., z.j.
De boeren meid; z.p., z.j.
De lijfspreuk van den generaal; z.p., z.j.
Het aangebreide snoer; z.p., z.j.
118:25
Liedblaadjes van Roelof van der Velde (1904-1986). 1 omslag.
118:26
Liedblaadjes. Z.j. 1 omslag.
N.B. Met brief van het Ria Schraag; Tot een bundeltje gemaakt:
De dappere hollandsche legermeid uitgetrokken naar den Krim. Amsterdam, G. v.d. Linden, s.a.
De magt van het goud. Amsterdam, Vislaake, s.a.
Men vergist zich niet, dit is het origineele lied van de terechtstelling van Jut en vrouw.
Watersnood.
De verloren Schuijer.
Afscheidlied van Constant en Cornelia bij zijn vertrek naar zee. Amsterdam, Vislaake, s.a.
Dat gaat je neus voorbij
De val van Napoleon of het afscheid van een jongeling van Frankrijk
De dobbelaar of het ziek en sterfbed van zijn kind
De vrouweklacht. Amsterdam, G. v.c. Linden, s.a.
Lied van de mannen. Amsterdam, Vislaake, s.a.
Neerlands vlag
Makle of de verloren sleutel.
De klagende minnares. Amsterdam, G. v.d. Linden. s.a.
De verlaten vrouw. Amsterdam, G. v.d. Linden. s.a.
Nieuw lied van een vrolijken schilder die alleen talen spreekt.
Nieuw kermislied; ik gedenk steeds aan haar. Amsterdam, E. v.d. Geer, s.a.
o God verlaat mijn Neerland niet.
118:27
Manuscripten van liedjes. Z.j.
N.B. Met schenkingbrief van het NOM. Sinterklaasliedjes, schommelliedjes, vastenavondliedjes
118:28
Liedblaadjes. Z.j.
N.B. Met schenkingbrief van Neeltje Boesberg.
Een bundel komisch-dramatische straat, huis en cabaretliederen. - .
Mobillisatieklanken vanuit de granzen. Roosendaal: Rombouts.
Ik heb me verloot, door J.H. Speenhoff. Gouda, Jongeneel, s.a.
De grote successen van Lou Bandy. - .
Radio journaal bevat een groot aantal nieuwste liederen. Rotterdam, W.H. de Koning, s.a.
[Bundeltje liedjes] - .
Mijn vaderland; Kijk nooit laag op een zwerver; Zing een lied door Willy en Martin van Schie. Rotterdam, s.a.
Ik zoek een meisje, P. Scheffe Lekkerkerk [bedellied]
Een liedje van de zee, P. Scheffe Lekkerkerk [bedellied]
We gaan naar Rome, P. Scheffe Lekkerkerk [bedellied]
We gaan de wijde wereld in, P. Scheffe Lekkerkerk [bedellied]
Verlaten, P. Scheffe Lekkerkerk [bedellied]
Sta op ... en zit niet op je centen, P. Scheffe Lekkerkerk [bedellied]
Hollandsch lied, P. Scheffe Lekkerkerk [bedellied]
Dr Euwe marsch, P. Scheffe Lekkerkerk [bedellied]
De koekoek-dans, P. Scheffe Lekkerkerk [bedellied]
Spaansche vluchtelingen.[bedellied]
Hoor mijn lied Violetta. - .
Oome Kootje met zijn motorbootje. tekst en muziek Kees Pruis. - .
Muziekaal-lied. - . W. Tuinstra, s.a.
[Bundeltje liedjes, diverse schrijvers]
Vijf nieuwe liedjes van Jan van Laars Sr. Amsterdam, De Combinatie, s.a. [1. Het lied van Holland; 2. Kobus met de stoppelbaars; 3. Neel van Scherpenzeel; 4 O. Katrijn wat heb je nu gedaan?; 5. Laat de molen maar draaien.]
Welkomstlied voor de zilveren bruiloft. (2 ex) Gouda, Jongeneel, s.a.
Denk eens aan hen, die daar vielen; De matrozen-potpourri; Blijf optimist; door Willy en Martin van Schie. - .
Liederencourant Ernst en luim; door Jack Bess. Rotterdam, W.H. de Koning
Liederencourant De humorist; door Jack Bess. Rotterdam, W.H. de Koning
Liederencourant. - .
Liederencourant. Rotterdam, W.H. de Koning, s.a.
118:29
Fotokopie uit liedboekje. 1924. 1 omslag.
N.B. Alcohol; uit Laus Deo Liederenbundel voor R.K. Scholen bijeenverzameld door Zr. Teresa. Waalwijk, 1924.; geschonken door Mia van Gerwen.
118:30
Liedbladen van nationaal-socialistische signatuur. Z.j. 1 omslag.
118:31
Programmabladen met liedteksten van de Nederlandse Vereeniging voor den Volkszang. Z.j. 1 omslag.
N.B.
Afdeeling Utrecht: nrs. 1 -7 (2 ex.), nr. 15, nr. 18, nr. 20, 5 ongenummerde exemplaren.
Afdeeling Gorinchem: nr. 1 (2 ex.), nr. 2 (2 ex.), nr. 11 (2 ex.),
118:32
Bladmuziek, liedteksten en handgeschreven teksten met muzieknotatie.
N.B. Bevat:
Bladmuziek:
Acht kerstliedjes. - Den Bosch : Goed Volk-bureau, s.a.
Ons Holland / P.C. Poortman. Z.j.
Holland / W. van Lanxmeer en J. Röntgen. S.l. : Nederlandsche Vereeniging voor den Volkszang, s.a.
Denk jij nog aan dien tijd? / J. Valkhoff; Naar Napels in de lentetijd / H. Dunk en K. Luders; Ergens neuriet zacht een meisje / M. Oosterdijk en J. Bulterman. - Amsterdam : Metro Muziek, s.a.
't Was in Santa Margherita / H. Dunk - Amsterdam : Metro Muziek, s.a.
Schenk mij je glimlach, Marietje! / E. Deneke en H. Dunk. - Amsterdam : Metro Muziek, s.a.
Een melodie met een heel klein beetje rhythme / H. Dunk en J. Valkhoff. - Amsterdam : Metro Muziek, s.a.
O Moeder! d'r zit een muis in huis / L. Davids en J. van Tol. - Amsterdam : Smit, s.a.
Het hoekje bij den haard / J. van Tol en C. v.d. Linden. - Amsterdam : Smit, s.a.
Jan Oliebol / J. van Tol en J. de Leur. - Amsterdam : Smit, s.a.
Ons nestje / J. Been en J. van Tol. - Amsterdam : Smit, s.a.
Tante Jans heeft 'n hoed met een hopsaldera / J. van Tol en C. v.d. Linden. - Amsterdam : Smit, s.a.
De roos van Honoloeloe / Kilima Hawaiians. - Amsterdam : Smit, s.a.
Za..za..zaterdag / J. Hoes en J. van Laar Jr. - Amsterdam : Poeltuyn, s.a.
De spirou / P. Soquart en M. Tailleur. - Amsterdam : Basart, s.a.
Liedteksten:
Tekst der liederen gezongen op de Groote Markt te Gorinchem: Juliana-feestlied; Wilhelmus van Nassouwen; Kent gij het land?; Holland is een heerlijk land; Het lied van den boer; Hollandsch liedje; Nederland; Een liedje van de mei; Roeiliedje; Wij willen Holland houen; Kind van Holland; De Nederlandsche leeuw. - Gorinchem : Horneer, 1926.
Vaderlandsche betooging voor de één- en ondeelbaarheid van Nederland: Wilhelmus van Nassouwe; Nederlandsch volkslied 1814; Wilhelmus; O Nederland, let op u saeck; Onse heereod heeft hier beneden; Loflied op den Hollander en den Zeeuw; 't Is een groot en heerlijc goet; Verstandige, handige, dappere voochden; Wij willen Limburg hou'en; Zeeuwsch-Vlaamsch volkslied; Lied van ht Algemeen Nederlandsch Verbond. - S.l. : Algemeen Nederlandsch Verbond, 1919
Handgeschreven bladmuziek:
Wijsheid, kracht, schoonheid; Bede (2 ex.)
Hoogere Burgermarsch / A. Barbe, 1909
Moderne huishouding
Een wandeling met baby
Slapedoe
118:33
Liedbladen en liederenkranten. 1934 en Z.j. 1 omslag.
N.B.
Nieuwste liederen
Ernst en luim
Dankbrief van een verloren zoon
Op de gouden bruiloft onzer grootouders
De gouden bruiloft van tante Da en oome Ko uit de Jordaan / Harry Botschuijver. - Amsterdam : A.B.O, s.a.
Oh! Kovacs!
Rosa, mijn liefste Rosa
Wiegelied van Mozart
De kleine boerenman
Kijflied
De humorist. - Rotterdam : De Koning, s.a.
Beurtzang (no. 56). - Groningen : Dijk, s.a.
Nieuwe potpourri (no. 139). - Groningen : Dijk, s.a.
Rose Mary : succeslied gezongen door Eddy Schakels
De schooier en z'n hond

Uitgaven van F. Rombouts:
Liederen-courant (6 ex.)
De cabaretzanger
Wie zingt er mee?
Olympiade-courant
Radio-liederencourant
Koning Albert van België omgekomen. 1934.
118:34
Collectie liedbladen (K.L. de Bruin) = 494 : 1
118:35
Liedbladen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- Afscheidslied. Z.j.
- Extra tijding op de groene bruiloft. Utrecht : Heraut, z.j
- Het vrouwtje van Stavoren. Z.j.
- Kuslied. Z.j. (2 ex.)
- Wat is het leven schoon. Z.j.
- Eet meer brood lied / J.H. Speenhoff. Z.j.
- Eer wordt... Z.j. [gestencild bruiloftslied]
- Wie zijn de helden van dit feest? Z.j. [gestencild bruiloftslied]
118:36
Liedbladen, handgeschreven liedteksten en enkele knipsels. 1926, 1943 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- Huwelijksfeestzang, wijze: Henri's drinklied. Helder : De Graauw, z.j. (2 ex.)
- Koekoek / Willy Derby. Vogelijn / Willy Derby. Z.p. : Parlophon, z.j.
- Gefopt, wijze: Madame Angot. - Amsterdam : Heitz, z.j.
- Wie zijn de helden van dit feest? Helder : De Graauw, z.j.
- Door alle gasten te zingen. Schagen : Plukker, z.j.
- Vriendendronk. Den Helder : De Graauw, z.j.
- 40-jarig bruidsfeest : welkomstgroet, wijze: Wien Neêrlandsch bloed. Den Helder : De Graauw, z.j.
- Maskerlied, te zingen door verschillende menschenrassen. Amsterdam : Heitz, z.j.
- Muzikaal-lied met accompagnement van dierengeluiden. Helder : De Graauw, z.j.
- De luiermand, z.j.
- Welkom aan het geachte koperen bruidspaar, wijze: Oostenrijksch volkslied of Kind van Holland. Amsterdam : Heitz, z.j.
- Het huwelijks-weerglas. Z.j.
- Fanfare op de Mirliton. Amsterdam : Heitz, z.j.
- De waterpot. Z.j.
- Het kanaal-lied, wijze: de Zilvervloot / Kroes. Z.j.
- Bid voor je jongen. Vaarwel / Cor Bazan. Kerstlied van 'n arme bedelknaap. Er is maar één klein Holland. Z.j.
- Klachten van een huismoeder / F. Kloppers. Z.j.
- Een reisje door 't land. Alkmaar : Groothuizen, z.j.
- Afscheidslied op 't bruidje, wijze: Schlafe mein Prinzchen, schlaf ein. Alkmaar : Groothuizen, z.j.
- Welkomstgroet, wijze: Een kind van Holland. Alkmaar : Huize L.O.L., z.j.
- Welkom aan tafel, wijze: Henri's drinklied. Alkmaar : Groothuizen, z.j.
- Vriendendronk, wijze: Drink, drink, brüderlein drink. Alkmaar : Huize L.O.L., z.j.
- Les aan de jonggehuwden : 'n goede raad aan het bruidspaar. Alkmaar : Huize L.O.L., z.j.
- Achter in het stille klooster, 1943.
- Zeemans-lied. Z.j.
- De landwerkman. Z.j.
- De nieuwe tij. Z.j.
- De kroeg. Z.j.
- Radio en ver zien, 1926.
- De pensiongasten. Z.j.
118:37
Liedblaadjes. Z.j. 1 envelop.
N.B. Bevat:
- Welkomstlied, wijze: O! Schitt'rende kleuren van Nederlands vlag. - Rotterdam : Veenboer, z.j.
- Een raar-lied, wijze: The Washington Post. - S.l. : Tuinstra, z.j.
- Muzikaal-lied met accompagnement van dierengeluiden. - Rotterdam : Veenboer, z.j.
- Een vroolijk lied, wijze: Piet Hein. - Rotterdam : Veenboer, z.j.
- Een aardig liedje op het bokepootje, wijze: Hiep, hiep, hoera!. Z.j.
- Welkom! welkom! Bruid en bruigom, wijze: Gezang 160. Z.j.
- Overschotje. Z.j.
- Pottenlied, wijze: Henri's drinklied. Rotterdam : Moret, z.j. (2 ex.)
- Brui en bruigom, ja wij zingen, wijz: Waar is Keesje. - Rotterdam : Moret, z.j.
- Afscheid van het vrijgezellenleven, wijze: 't Zonnetje gaat van ons scheiden. - Ede : Robbers, z.j.
- Kikkermarsch. - Ede : Robbers, z.j. (2 ex.)
- Bruidje wat heb je gedaan, wijze: 't Zonnetje gaat van ons scheiden. - Ede : Robbers, z.j.
Bevat ook een papieren steek.
118:38
Liedbladen en handgeschreven gedichten rondom Kinderdorp Neerbosch. 1932-1945. 1 envelop.
N.B. bevat:
- Beelden uit Neerbosche jaren (contrafact)
- Zomeravond op Neerbosch
- Verjaringslied 8 januari 1932, wijze: Wij willen Holland houen
- De eerste serie nieuwe liedjes van Kees Pruis in bevrijd Nederland
118:39
Geïllustreerde liedbladen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- Huwelijksparade (2 ex.)
- Huilen en lachen
- Op onze feestvreugde
- Feest-potpourri ter eere van het bruidspaar
- Amor's kippenhok
- De malle loen : draailied
- Vriendenlied
- De deur niet meer uit
118:40
Liedblaadjes. 1890-1915 en z.j. 1 envelop.
N.B. Bevat:
- Welkomstzang (2 ex.)
- Feestlied, opgedragen door de werklieden van H. van der Sluis en M. Papenhuis (3 ex.)
- Lotgevallen van mejuffrouw G. van Dis-Colijmn op reis van Dordrecht naar Den Haag, bij gelegenheid der begrafenis van Z.M. koning Willem III (5 ex.)
- Feestlied ter gelegenheid der twaalf-en-halfjarige echtvereeniging van den heer L. van Dis en mejuffrouw G. Colijn (2 ex.)
- Welkomstlied gezongen ter gelegenheid van het koperen huwelijksfeest van den heer Huibert van der Sluis en mejuffrouw Wilhelmina Elizebeth Papenhuijzen (2 ex.)
- Gelegenheidsgedicht ter feestviering van de groene bruiloft van den heer M. van der Sluis en mejuffrouw M. Papenhuis
- Uit de Gedenckklank (2 ex.)
- Welkom aan tafel (2 ex.)
- Op de rand, op de kant, op het puntje van de bank
- Feestlied
- Bruidegom en bruid (2 ex.)
- Nieuwe bruiloftsmarsch (2 ex.)
- De huwelijksschuit
- Liederen, te zingen bij de huwelijks-inzegening
- Een feestgeheim
- 't Huwelijk altijd
- Een pleizierig liedje aan bruid en bruidegom (2 ex.)
- Raadgevingen aan de bruid
- Wat prettig is en niet prettig (2 ex.)
- Toostlied ter eere van bruid en bruidegom (2 ex.)
- De gezondheid van bruid en bruidegom
- Aan het jonge paar (2 ex.)
- Aan het geachte bruidspaar
- Welkom in de feestzaal (2 ex.)
- Welkomstlied
- Welkom!
- Welkomstlied
- Zegenbede (2 ex.)
- Aan het schoone geslacht
- Aan de dames (2 ex.)
- De directe methode, een onfeilbaar middel om zich in den korttst mogelijken tijd vreemde talen eigen te maken
- Welkomstlied
- Welkom aan tafel
- Beurtzang
- Een vrijertje (2 ex.)
- De waarachtige geschiedenis van Laurens en Mina
- Toost-refreinen, te zingen na het uitspreken van een toost
- Rozenlied
- Bensdorp's tabletten-lied
- Afscheidslied : nachtpitten, wel te rusten!
- Nachtpitten, wel te rusten! (2 ex.)
- Afscheidslied
- Afscheid van tafel (2 ex.)
- Koper (2 ex.)
- Aan het koperen echtpaar (2 ex.)
- Een feestgroet aan 't koperen paar (2 ex.)
- De allernieuwste zilveren bruiloftsmp! : drinklied
- Feestzang
- Hymnus aan bruidegom en bruid
- Zegenbede (2 ex.)
- [Dorussie, kijk, daar zou herrie van komen]
- [Schept vreugde in 't leven]
- [Van de kennis der hoogleeraars staat men in Europa paf] (2 ex.)
- [Liever schepsels dan de vrouwen] (2 ex.)
- Boekestein
- Het zilveren nieuwsblad : ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van den heer Huibert van der Sluijs en mevr. Wilhelmina Elizabeth Papenhuijzen, 1915 (2 ex.)
- [Wat heil, een kind is ons geboren]
- St. Niklaas-avond. Nieuwjaar (Holocord Liliput no. 00802). De herdertjes lagen bij nachte (Holocord Liliput no. 00803)
- De Goudsche reis
118:41
Geïllustreerde liedbladen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- Narrenlied / Martin Clou, Chef van Dijk
- De vrouwen van thans / Dirk Witte
- Bekentenis / Martin Clou, Chef van Dijk
- De Mei / Dirk Witte
- Keetje / Kees Pruis
- Jozef laat je broekie zakken / Dumas
- Het vergaan der wereld (de komeet van Halley) / Dumas
- Eenmaal nog wil ik je wederzien / Ferry en Johnny Ditch, Oskar Geiger
- Moderne vrouwen / Dumas
- Sonja : Russische ballade / Johhny Ditch, Eugen Párlos
- Kerstlied / Ferrij, Louis Noiret
- Treur maar niet! (Weine nicht!) / Louis Contran, Artur Rebner
- Het fiere schooiershart / Otto Zeegers, Willy Derby
- Kindje's brief / Annie de Hoog-Nooij, Kurt Elsmann
- Na den storm / F.J. Bouwman, George Hofmann
- Je moet eens komen als het kleedje ligt / Albert Bol, Chr. van Dinteren
- De blinden en de lamme / Gebr. Boesnach, G. de Leur [inclusief tekstvel met voordracht]
- 't Kan verkeeren / Gerrit van Weezel
- Het trouwen / Dumas
- Sergeant en Recruut : komisch duet voor 2 heeren / Jurriaan en X.
118:42
Liedblaadje. 1950. 1 envelop.
N.B. Repertoire van de Twentse Jazzboys t.g.v. de Twentse marktweek te Losser. Met toelichting van de schenker.
118:43
Liederenkrant van de Volendammers no. 14. Z.j. 1 envelop.
118:44
Bedelblaadjes en andere liedbladen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- Van het sterfbed naar het tooneel / [de aanbieder]
- Het moederhart / [A. Vleugel]
- De schildwacht
- Soldaten leven
- In het diepst der ellende, of: Streven naar vrijheid. - Rotterdam : Pasman, z.j.
- Nieuwe coupletten van de lage moord gepleegd op een broer en zuster te Spaarnwoude. - Rotterdam : Pasman, z.j.
- Minnelied van Mona. - Rotterdam : Pasman, z.j.
- Een nieuw lied van den tamboer der voorhoede. - Thieme en Nijhoff, 1870. [Plaat in steendruk verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 1, 1870].
118:45
Liedbladen. 1923-1924. 1 envelop.
N.B. Bevat:
- Vreeselijk drama te Gestel / Fr. R. 1923.
- Roofmoord te Etten / Fr. R. 1924.
118:46
Briefkaarten met liedfragmenten. Z.j. 8 stuks.
N.B. Uitgave van B. Jacobs te Groningen. Datum poststempels 1901-1912. Bevat schenkingsbrief.
118:47
Feestgids. 1922. 1 envelop.
N.B. Met liederen ter gelegenheid van een 25-jarige huwelijk. Met ingelegd 3 liedblaadjes met feestzangen.
118:48
Liedbladen en liedteksten. 1 omslag. Z.j.
N.B. Bevat:
- In 't huisje aan den overkant / Zijn de gordijnen neer (handschrift).
- Kerstlied (handschrift)
- In de balzaal blonk het licht zo magnifiek (typoscript)
- De grote sucessen van Lou Bandy's eerste wederoptreden
- Het matroosje. Uut vri'jn (stencils)
- Vroolijke potpourri van bekende refreinen / door L.W. de Groot. - Groningen : Mulder, z.j.
- Pummeltje in Amsterdam : geweldig lachsucces / door Dumas. - Groningen : Christof Rinker, z.j.
- Met den bliksemtrein / Duo Dumas, z.j.
118:49
Liedbladen. 1 omslag. Z.j.
N.B. Bevat:
Liederenkranten. 1 omslag. Z.j.
N.B. bevat:
- Liederencourant : Peter Pech, M' Tante Veronica speelt op d'r harmonica, Annemieke m'n honingbieke, e.a.
- Liederencourant : Een schlager gaat op stap, De liefde spreekt haar eigen taal, Jij en ik, e.a. - Roosendaal : Rombouts, z.j.
- 't Leugenaartje : onder het motto : amusement zonder schunnigheden. 1111e jrg. no. 1, z.j.
118:50
Liedboekjes en liedblaadjes. 1 map. 1947-1959 en z.j.
N.B. Bevat:
- Programma t.g.v. het 20-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang, afdeling Assen. 1948.
- Opvoering van het sprookje Repelsteeltje. 1959.
[Liedprogramma] ter gelegenheid van het huwelijk van Gerard Hobert en Bauk Silvius. 1956.
- Populaire radio songs No. 2
- Programma van de liederen gezongen ter gelegenheid van het Congres van de Nederlandse vereniging voor Volkszang, gehouden te Assen, o.l.v. Herman Stenz. 1947.
- Nederlandsche Vereeniging voor den Volkszang, afd. Assen : programma
- Een eigen tehuis (wijze: in naam van Oranje). - Groningen : Van Dijk, z.j.
- Chineesch avontuurtje / De noodklokken
- Op het somb're kerkhof / De transvaalsche boeren / Het vrouwtje van Stavoren / De doodensprong
- Nieuwe en oude liederen : ernst en luim
- Als ik je zie dan moet ik huilen / Wana / Zwerver rust zacht
- De Italiaansche orgeldraaister / O, Miëtte! / Een huwelijk met een stervend meisje, e.a.
- Tante, tante, je rokken zijn te kort / Moeder, ik droom slechts van jou / De twee verlatenen
- De zingende leeuwerik : een prachtcollectie ouderwetsche liederen
- Jongens laat je niet verleiden / Rooie Jaan, e.a.
- De Volendammers (de nieuwste populaire radio- en filmliederen)
- Zing ze zelf! : grote Eddy Christiani prijsvraag. - Amsterdam : Globetrotter, z.j.
- Trio Baving
- De zingende troubadour. - Rotterdam : Koning, z.j.
- Liederenboek : nieuwste uitgave van film-, radio- en gramofoonliederen. - Roosendaal : Rombouts, z.j.
118:51
Liedbladen en feestgidsen van bruiloften. 1908-1920 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat gedrukte liedblaadjes.
118:52
Liedbladen en feestgidsen van bruiloften. 1908-1920 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat liedblaadjes in druk en enkele in handschrift.
118:53
Liedbladen Z.j. 1 omslag.
118:54
Vier stemmen uit 't graf / woorden van Henri la Meuse. Z.j. 1 omslag.
N.B. Met correspondentie inzake de schenking.
118:55
Liedbladen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat bladen met amusementsrepertoire van Willy Derby, Al Jolson (Hollandsche teksten van Ferry), Mie en Ko, Johnny Toering, Willy Chanson, Jacques van Tol en Henvo.
118:56
Liedbladen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- Ik heb mijn hart in Zierikzee verloren / Bij 't wiegje / Bij moedersgraf / Opoe draagt 'n smoking
- Dorpsmuziek / Pinda-pinda Lekka-lekka
- The songs of songs / Het lied der zandwoestijn / Sous les toits de Paris / Twee harten in een driekwartsmaat
- Bid voor je jongen / Alléén voor jou
- Heb medelij Jet! / De schooier en z'n hond
- Isabella uit Barcelona / We leven maar een keer / De meid van de straat / Als ik je zon niet kan wezen mag ik dan je schaduw zijn
- Carnavalsavond / Herinnering aan Hawaï / Isabella uit Barcelona / Ik ben piekadoor
- Hoera Olympiade / Het is 'n wonder / Germaine / New-York
- Sante Cre Noël / O heerlijke bloeiende rozen / Sport staalt spieren / Herinnering aan Haway
- Mammie waar ben je? / Hawaiïn-lied
- Mammie waar ben je? / De drievoudige moord op het Rembrandtplein
- Gondellied / Liefdeslied
- Vier woorden (ik heb je lief) / Moedertje waar blijft over / Anneke, Anneke, schenk eens in / Luilak! Beddezak!
- Wat doe je met je knie tante Jans? / Een zoen uit Den Haag / Valencia / Mijn pa is Sjikker
- We leven maar een keer / How do you do / De meid van de straat / Valencia
- Het paardendek : dramatisch dichtstuk [gescheurd exemplaar]
- Alleen op de wereld / Drama te Baarn
- De drankduivel / Herman Groenendaal / Ach, kom terug lieve Lientje / Indische liefde
- Ik heb juffrouw Josephien in 't bad gezien / De meid van de straat / Waar woon ik? / We leven maar een keer [gescheurd exemplaar]
- De moord van Giessen-Nieuwkerk / Hallo Bandoeng / Lou, Lou / O, meisje, mijn meisje
- De schooier en z'n hond / Vier woorden (ik heb je lief) / De Indiaansche liefdes-zang / Bloemen
- Wil jij mijn Carmen zijn / Sluimer zacht, mijn jongen / Als ik naar je blinde oogen kijk / Loop nimmer te koop met je tranen
- Dan steek ik mijn vinger op / De Indiaansche liefdes-zang / Jongens, daar ga je! / Hallo Bandoeng
- Kerstnacht / Kerstlied van 'n arme bedelknaap / Vaarwel / Bid voor je jongen
- Sarina / Tinus, je gebruikt te veel benzine! / Janneman / De vrouw en de roos [gescheurd exemplaar]
- Napolitana / Waarom lach jij Mona Lisa / Blondje / Waarom zou je huilen?
118:57
Liedbladen en stencils. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- Ernst en luim : verschijnt wekelijks [muziek van Jack Bess]. - Rotterdam : W.H. de Koning, z.j.
- Liederen-courant. - Roosendaal : Rombouts, z.j. (4 afleveringen)
- Weener zijt blij (parodie op: An der schönen blauwen Donau). Handschrift, z.j.
- Onder moeders crinolien. Handschrift, z.j.
- De Lameth dans, z.u, z.j.
- Mutsenlied. Den Haag : Bokstijn, z.j.
- Dorpsmuziek. Amsterdam : B.H. Smit, z.j.
- Repertoire Willy Derby. Den Haag : Willy Derby, z.j.
- [Wees welkom bruid en bruidegom]. Wijze: Lippe-Detmold-lied. Z.j.
- Kikker-marsch. Wijze: Ach mein lieber Augustein. Z.j.
- Feest cantate. Wijze Mignon. Z.j. (2 versies)
118:58
Liedbladen, 1 omslag
NB. Bevat:
- Bewijs van toegang voor de massa-zang o.d. Nieuwe markt ingang vanaf de Burgwal. Z.d.
Delen van songteksten:
• Wilhelmus
• Wien Neerlandsch bloed
• Marschlied
• Vlaggelied
• O, dierbaar plekje grond
• Mijn Nederland
- Twee bladzijden uit de omroepgids van woensdag 28 oktober z.j.
• Kinderuurtje: Leerlingen van de hoogste klas der Dr. A. Kuyperschool o.l.v. B. 't Hart. te leiden door Mej. A. J. Brants te 's-Gravenhage. Zang door de leerlingen van de hoogste klas der Dr. A. Kuyperschool, o.l.v. B. 't Hart. W. van Tuyl verzorgt de begeleiding.
• Liedtekst genaamd 'Maand'.
- Een bladzijde uit de omroepgids van woensdag 17 januari z.j.
met onder andere:
• Avondvrede S. Jadas-sohn
• Op het ijs Hendrika van Tussenbroek
• Christelijk liederenuurtje, te houden door Johannes de Heer, te Driebergen
• e.a
- Het vroolijke lied. Op de wijs van: Een karretje op een zandweg … [Wij zitten allen vol plezier….]. Z.d.
- Beurtzang. Op de wijs van: toen onze mop een mopje was. [Heren: Wij vieren hier een vrolijk feest]. Z.d./ Tafellied. Op de wijs van: in een blauw geruite kiel. [Wij zitten than shier bij elkaar….]. Z.j./Slotlied [Dank u. Dank U voor deze mooie avond….]. Z.d.
- Welkomslied. Op de wijs van: Daar bij die molen. [Wat zitten wij hier knus bijeen….]. Z.d.
- Aan het geachte bruidspaar. Op de wijs van: Piet Hein. [Hebt ge wel gehoord van den bruidegom en bruid….]. Z.d.
- Heildronk. Op de wijs van: Geef mien nog een druppien. [Alle gasten zingen….]. Z.d.
- ''Spijskaart''. Melodie: ''Zie de maan schijnt door de bomen. [Wijn met zeepsop, groc met uien….]. Z.d.
- Wijze: Dat 's heeren zegen op u daal' [Dat 's heeren liefde bij U woon'….]. Z.d.
- Afscheidslied van het vrijgezellenleven. Op de wijs van: 't Zonnetje gaat van ons. [Bruigom wat ben je begonnen….]. Z.d.
- De vrolijke bruiloft. De 2 Jantjes, De Limburgse zusjes, Ria Roda, Jantje Hendrikx, Johnny Hoes en koor met orkestbegeleiding. Z.d.
- De modern bloemenmeisjes. Melodie: O schitt'rende kleuren. Z.d.
- Groet en hulde aan het gouden paar. Op de wijs van: Wien Neerlands bloed. P.F. Cladder van 1855 voor feestartikelen en gros en detail. Z.d.
- Slotzang. Op de wijs van: Psalm 138. [Wij willen ten besluit Uwe er….]. Z.d.
- Welkomslied voor het zilveren paar. Op de wijs van: Aan het strand stil en verlaten. [Bruid en bruigom, zilv'ren echtpaar….]. Coos Lojenga te Apeldoorn. Z.d.
- Drinklied. Op de wijs van: Louise, zit niet op je nagels te bijten. [Kom vrienden, laat ons er nog eentje gaan drinken….]. Coos Lojenga te Apeldoorn. Z.d.
- Welkomslied voor alle bruiloften. Melodie: Sarina, het kind uit de dessa. [Het welkom aan u thans gezonden….]. Joop Brouwer v/h Coos Lojenga te Apeldoorn. Z.d.
- Feestlied voor het jonge paar. Op de wijs van: When the saints go marching in. [O, wat een feest….]. Feestshop Joop Brouwer te Apeldoorn. Z.d.
- Drinklied. Op de wijs van: My bonny is over the ocean. [We zitten gezellig tezamen….]. Fa. Goosen te Kampen. Z.d.
- Beurtzang. No. 224. Op de wijs van: Al is ons prinsje nog zoo klein. [Heeren. Als Amor met zijn boogje naakt, dames. Wat dan?....]. Z.d.
- Het vrouwtje van Stavoren. Z.d.
- Mijn Sarie Marijs en verlaten (de tekst is handgeschreven met potlood). Z.d.
- Welkom aan het bruidspaar. Op de wijs van: Een naam is onze hope. 30 november 1965 en een liedtekst getiteld: Voor te dragen namens de bruidegom.
118:59
Liedbladen. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- Het weesje (Een met potlood handgeschreven tekst. Lastig leesbaar). Z.d.
- Een liedblad zonder titel. Het blad is aan de bovenzijde gescheurd. Sneldrukkerij Gebrs. Poot te Rotterdam. Op de wijs van: Daar kwam een vrouwtje van Scheveningen aan/In de Nes/Ach, mijn lieve Augustijn/Iö Vivat/God save the Queen/Wij gaan nog niet naar huis. [Dan zit gij, al draagt ge ook beiden een bril, Niet snuffend en morrend en grommende stil,….] Z.d.

118:60
Liedbladen. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- Hoezee Lachen! Op de wijs van: Ach mijn liever Augustijn. Hoezee Grommen! Op de wijs van: Ach mijn zusje is gestorven. No. 125. D.L. Staal, Haarlem. (Het betreft een gescheurd blad). Z.d.
- De wonderdokter sequah. Z.d. (Het originele knipsel met liedtekst bevind zich in een kopie van de liedtekst). Z.d.
- Amsterdam vol electric. Een ritje met de electrische tram, van de P.C. naar den Dam/Nieuw zeemans lied. Z.d.
- De ramp van Amsterdam. Op de wijs van: Geen hout meer in de schaamle hut. Z.d.
- Een aangename ontmoeting in de Nes te Amsterdam/Hoek la zee. Z.d.
- Een nieuw lied van de batterij opslaan/Gruwelijke moord. Te Bergum. Op de wijs van: O God ik leef in nood. Firma F.W. Vislaake te Amsterdam. Z.d.
- Lindeman, Lindeman, Wat gaan jou de meisjes an? Z.d.
- Amizitia. Nieuw kermislied voor 1892. Woorden van H.D. Nieuwenhuijzen/Muziek van G. Sauvlet/Voor rekening Jean Sans d. Argent en Nieuw zeemans lied. Z.d.
- Het stervende meisje of klacht eens jongelings/De nachtbraker. Z.d.
- Nieuw kermislied van het afscheid van drie heeren. Op een vrololijke wijs/Mijn schooner Amelia/Een kermismop voor 1892/De lelie. Firma F.W. Vislaake te Amsterdam. Z.d.
- Klaagtoon der weduwe en weezen van Frankrijk en Pruissen/De kleine dief of het ouderloos knaapje. Op een aangename wijs./De verlaten vrouw/De wacht aan de Rhijn. Firma F.W. Vislaake te Amsterdam. Z.d.
- Nieuwe kermismarsch. Op een vrolijke wijs./Schuin gaat ie! Firma F.W. Vislaake te Amsterdam. Z.d.
- Nieuwe coupletten van de meis, noer en de hooiberg/Nieuw lied van een Vlaamsch meisje met een Franschman. Z.d.
- Dradeloos telefrafeeren/Het verloren geluk. Z.d.
- Doleeren/De bedrogen huisheer door de vrouw van Kees de Kuiper. Onder de zinspreuk: Huisheers pas op de huur, en krijg vooral geen malle kuur. Z.d.
- Als die blijde morgen lacht/Konings grenadieren. Z.d.
- Het vrouwtje van Stavoren. Op eene fraaie wijs/Klaaglied van een verlatene dochter over haren minnaar. Op een fraaie wijs/De dappere Hollandsche legermeis uitgetrokken naar de Krim. Firma F.W. Vislaake te Amsterdam. Z.d.
- Een nieuw lied van de spoortrein/Het lied van het vertrek naar Indië/Het pianospel/Martha. Waarom, waarom verliet gij mij/De gesprongen bank van Monte Carrlo. Firma F.W. Vislaake, te Amsterdam. Z.d.
- Keerzijn der kaart/Het gekruiste kind. Z.d.
- De couranten-jongen of stations-boek-handelaar/De bloem des bals/De schoone zomermorgen. Z.d.
- Kermislied 1892. Voor rekening van Jean Sans d.Argent/Het Baden, (nieuwe coupletten) getrokken uit de doofpot. E. van de Geer Jr. Te Amsterdam. Z.d.
- Mijn schooner Amelia/Nieuwe kermispolka voor 1894. Opgepast, daar gaat ie! O! wat lekker draait ie!. Voor rekening van D.J. v.d. Baren/De Lelie/Onder de paraplu. Firma F.W. Vislaake te Amsterdam. Z.d.
- Voor de tralien. LouraL/Nieuw kermislied. Hard gaat ie!!! Op de wijs van: Nicolaas, ha ha!/Grappig lied. Van zeven klagende wijven die praten van hunne man als zij aan de bierkan zijn/Nieuw lied van de konings kinderen. Firma F.W. Vislaake te Amsterdam. Z.d.
- Thee Thomson. Op de wijs van: Tè-rè-rè-boem-dije! Z.d.
- Gevolgenlied. Aria: De boom staat in de aarde. No. 18. Snelpersdruk van P. Geerts te Hoorn. Z.d.
- Een standje. Op de wijs van: Wien Neérlandsch bloed/ Iö Vivat. Heeren- en dameskoor. Druk van Vermaude Zonen te Hoorn. Z.d.
- Het souper/Mijn Adelle. Populair kermislied 1896
- Potourri. Op de wijs van Piet Hein/Wien Neêrlandsch bloed/Het roode kruis/Op de Hoogstraat woont een juffrouw, enz./Wij gaan naar Amerika/Schep vreugde in 't leven/Laat de heele bloel maar waaien/Henri's drinklied. (De tekst is aan de onderkant gescheurd). Z.d.
- De vondeling of de pleegzoon rechter over zijn moeder. (Getrokken uit een aanteekeningboekje van een gevangene). Op de wijs van: Hij die als man zijn plicht betracht. Firma F.W. Vislaake te Amsterdam. Z.d.
- Een ware gebeurtenis der vreeselijke ramp die heeft plaats gehad op zee nabij de Hoek van Holland. Waar op noodlottige wijze de stoomboot ''Berlijn'' van Harwich naar hier, doormidden is gebroken op de pier, waarbij 179 menschenlevens zijn verloren gegaan. Op de wijs van: Het werkmanslied. Kees te Hoorn. Z.d.
- Alida Schnadobbeldowskidij. Voor rekening van J.L. Vroome. Snelpersdruk van Gebr. Mol te Den Haag. Z.d.
- De trouwdag op de fiets te Rotterdam. Typ. E v.d. Geer Jr. te Amsterdam. Z.d.
- Recipe. Op de wijs van: Victoria. Boekdrukker P. Geerts te Hoorn. Z.d.
- Hulde aan het zilverpaar. Op de wijs van Madame Angôt. No. 85. D.L. Staal te Haarlem. Z.d.
- Triboulet op de bruiloft. Op de wijs van: Ach! Mijn lieve Augustijn. No. 366. Gebrs. Poot. Oppert te Rotterdam. Boek-muziek- en kunst- handel P. Geerts te Hoorn. Z.d.
- Nieuw lied van nette Klaas. Druk van Gebr. Mol te Den Haag. Z.d.
- Een ware geschiedenis, voorgevallen op zee, tijdens den sneeuwstorm van 26 Nov. 1898. Op de wijs van: Ridder Rudolf. Z.d.
- Het kamerlid of wij zijn de kiezers. Snelpersdruk E. v.d. Geer Jr. te Amsterdam. Z.d.
- Groote zangwedstrijd ter eere van het bruidspaar. Voorzang door alle kooren gemeenschappelijk te zingen. Op de wijs van: Soldeeren. Allegro Vivage./O! schitterende kleuren. Andante Moderato/In de Nes. Scherzo/Engelsch volkslied/Schep vreugde in 't leven. Glazioso/Henry's drinklied. Brillantino/Iö Vivat. Andante Con Moto. Vermoedelijk Castricum te Hoorn. Z.d.
- Over het water van de zeeën. Druk van Gebr. Mol te Den Haag. Z.d.
- Kus in de vier jaargetijden. Z.d.
- Hoezee! voor het dagelijkschbrood. Op de wijs van: Lö Vivat!. Gebrs. Poot. Oppert te Rotterdam. (Het betreft een kopie). Z.d.

118:61
Liedbladen. Z.d. 1 omslag.
N.B. Bevat:
* Laurentia !!
* Als de kerels te gare zijn
* Beloftelied
* e.a.
Zowel gedrukte als geschreven liedteksten.
118:62
Liedbladen. Z.d. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- Bruilofts-marsch. Op de wijs van: De Maliebaan enz.
- Leve de Transvaal! / L.H. Broekhuisen. Op de wijs van: Kom, Karlienke, kom! Op achterzijde een handgeschreven lied met terugkerende tekst: helemaal alleen, geheel alleen.
- Vreeselijk drama gepleegd in eene kerk te Tilburg / C. Smis (vrouw, komiekzangers). Oosterhout. Op achterzijde een handgeschreven lied De bliksemtrein.
- Een brief naar den hemel (handschrift)
- Door de eeuwen trouw! / Jack Bess (tekst) ; Louis Noiret (muziek). Amsterdam : Louis Noiret's Music Company, 1950. (muz.)
- Nieuw lied van de dubbele moord te Amsterdam.
- Het nieuwe lied van de verlooving van H.M. de Koningin. Op de wijs van: Er bloeit een bloempje in 't vaderland.
- Mooi Holland / J. van Gladbeek
- Een pleizier reisje op de Zuiderzee.
- Gezellig Nederland.
- De coöperatief. Op de wijs van: O, Jaapie is getrouwd.
- Feestlied bij de geboorte van een kroonprins.
- Verschrikkelijke aanvaring tusschen twee schepen op de Zuiderzee, waarbij 10 menschen om het leven kwamen. Op de wijs van: Hollandsch kind.
- Opa. (handschrift)
- Origineel vrijheidslied van Dreyfus.
- Nieuw lied van den verloren zoon. Op de wijs van: Tres udorable Bergers. (ex. getrokken uit het Heilig Evangelie van den H. Lukas in de XV den kapittel vs. 11).
- Nieuw geestelijk lied. Op de wijs van: O Kersnacht, schooner dan de dagen.
- Morgenlied. Op de wijs van: Ach, wat is de maagdenstaat.
- Lied der wonderbare bekeering van een rijk ministekind, dat, tot het Roomsch geloof overgaande, ook zijn hardnekkigen vader daartoe bekeerde. Op de wijs van: Ik drink den nieuwe most.
- Lied van de wondergebeurtenis met het Jodenmeisje, dat als speelgenoot van Christen kinderen argeloos mede ter H. Communie ging en daarvoor door zijn vader in een glasoven gesmeten, wonderbaar daaruit gered werd. Op de wijs van: Vier gasten.
- Voorbeeldig lied van de roepende papegaai: Rosalia! bemin uw moeder!
- Lied van de Spanjaard / Lied van de Leidenaars / Marschlied
- Het vergaan van het groote stoomschip de Elbe waardoor 380 personen den dood in de golven vonden. Op de wijs van: Herinnert ge u, sprak laatst een oude krijger.
- Wonderlijk historielied : voorgevallen in de stad Yzerdijke bij Sas-van-Gend. Op de wijs van: Vier gasten.
- Zij die niet slapen. (handschrift).
- Ga toch nooit met ruzie van elkaar. (handschrift).
- Kerstliedje / woorden van Jo de Vries.
- De schijndoode : lied eener ware gebeurtenis. Op de wijs van: Ferdinand en Justina.
- Verhaalgezang van Lycie en Alexander, ware gebeurtenis in Rusland, bij de slag van Warschau 1831.
- Als je verliefd wordt, dan ben je verloren / Mies Vischer-Blaaser.
- De Jantjes / Mies Blaaser en koor.
- Ode aan het Y / Mies Blaaser en Maurits Vigeveno.
- Als je huilt ben je een stakker / Mies Vischer-Blaaser.
- Nou tabe dan! / Maurits Vigeveno.
- Afscheid / Maurits Vigeveno.
- Vervloekt zij den oorlog.
- Nieuw lied van Maria's heeren : slachtoffers van den brand van Antwerpen.
- Het politiek kaartspel.
- Het nieuw lied van de afschuwelijke moord in Zeist / D. Draaisma. Op de wijs van: Het oudergraf. Tilburg.
- Dood van honger en kou : een gansch huisgezin bevroren. Stemme: De Visscher.
- Het gestolen kind en de jammerklacht op het ziekbed eener moeder.
- De getrouwe liefde van Louize en Ferdinand. Op de wijs van: Ik zal met liefde eens gaan zingen. Pietje Puck uit luilekkerland. Het schuitje des levens. Het Kamerlid. Amsterdam : Firma F.W. Vislaake.
- Nieuw oorlogslied tusschen Engeland en Transvaal. Up Cato!. Hulda. De kleine zanger. Amsterdam : Firma F.W. Vislaake.
- Naar de Congo. Dreyfys. De kleinen dief of de veroordeelde wees. Leve de gardecivique. Klachtlied. Antwerpen : Drukk. Jos Janssens.
- Heden en verleden. (handschrift).
- Bokkie Bokkie bè. (andere tekst).
- Abraham Prikkie en tante Lien : komisch duet voor heer en dame of twee heeren / August (woorden) ; C.G. Sauvlet (muziek). Rotterdam : Gebroeders Poot.
- Nieuwe coupletten van de schipbreuk aan den Hoek van Holland (van de mailboot de "Berlin", meer dan 100 slachtoffers).
- Lieve Mina! O, conducteurtje, en Bescheidenheid : komische coupletten. Amsterdam : Van de Geer
- De ramp in Italië : waarbij 165000 menschen het leven lieten / J. de Koning. Rotterdam.
- De overstrooming van Zeeland : nieuwe coupletten.
- De brand van schevening. Paul Kruger-marsch (populair lied).
- De gulde A.B.C. Op de wijs van: Misesére. Naar Sint Anneke. De liefde.
- Droevig Liedeken der afgrijselijke ramp : ontploffing van een kardoesfabriek, honderden slachtoffers, hartverscheurend schouwspel. Uit de jonge jaren. Bijeenkomst van moeder en zoon in den oorlog / Stemme: Bertrand. Antwerpen : Drukkerij H. Ernest.
- A.B.C. voor 3 dames, groene bruiloft. Rotterdam : Gebroeders Poot, 1881. (Jocus komische voordrachten en kluchten ; no. 13)
- Schipperslied / G.S. Vlieger. Op de wijs van: Transvaalsche vrijheidslied.
- Schipperslied / G. de Groot. Op de wijs van: Wien Nederlands bloed.