Archieven & collecties

117 Collectie inzake plaatsnamen (J. de Vries), 1937-1943

inhoud: De Germanist en volkskundige Jan de Vries (1890-1964) promoveerde in 1915 op het proefschrift Studiën over Faerörsche balladen. Hij was van 1926 tot 1945 hoogleraar Algemene Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zijn wetenschappelijke productie - met name op het gebied van de Germaanse oudheid - was aanzienlijk; in bredere kring verkreeg hij bekendheid door zijn Etymologisch woordenboek (1958). Van 1932 tot 1938 was hij hoofredacteur van de Winkler Prins Algemene Encylopaedie (5e druk).

De collectie bestaat uit correspondentie met o.a. de redactie van Nomina Geographica Neerlandica, typoscripten en fiches met betrekking tot plaatsnamen.

resultaat: Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandse plaatsnamen (1962)

Biografie in: Uit liefde voor het volk : volkskundigen op zoek naar de Nederlandse identiteit 1918-1948 / Barbara Henkes. - Amsterdam, 2005. p. 121-194

Openbaar.

5 inventarisnummer(s)

  

terug

117:1
Correspondentie met diverse personen betreffende het Plaatsnamenbureau te Leiden en de redactie van de [Nomina Geographica Neerlandica] (N.G.N). 1935, 1937-1943. Met bijlagen.
1 omslag.
117:2
Fiches met plaatsnamen. Z.j. 1 doos.
117:3
Fiches met plaatsnamen. Z.j. 1 doos.
117:4
Cursusmateriaal betreffende de geschiedenis van de Germanen. [1941]. 1 omslag.
117:5
Fiches met toponiemen en bronvermelding per provincie op plaats geordend. Z.j. 16 dozen fiches.
1. Groningen A-Z
2. Friesland A-L
3. Friesland M-Z
4. Drenthe A-Z
5. Overijssel A-Z
6. Gelderland A-G
7. Gelderland H-P
8. Gelderland R-Z
9. Utrecht A-Z; Noord-Holland A-J
10. Noord-Holland K-Z
11. Zuid-Holland A-G
12. Zuid-Holland H-Z
13. Zeeland A-Z
14. Limburg A-Z
15. Noord-Brabant A-P
16. Noord-Brabant R-Z.