Archieven & collecties

266 Collectie Bomans, 1915-2000

inhoud: Jan Arnold Bomans (1915-2000) werkte van 1949 tot 1980 bij het foto-archief De Spaarnestad te Haarlem. Zijn belangstelling ging uit naar de regionale geschiedenis van Nederland, het katholieke dagelijks leven en het Nederlands erfgoed in ruime zin. Voor zijn inspanningen kreeg hij in 1975 de erepenning van het Komitee Frans-Vlaanderen. Hij publiceerde o.m. onder het pseudoniem Bela Bosmans.

De collectie bestaat uit boeken, manuscripten, prenten, foto's, ansichtkaarten, toeristische brochures en documentatie. De meeste boeken uit deze collectie zijn in de bibliotheek van het Meertens Instituut opgenomen. De codes op sommige stukken verwijzen naar de inventarisatie van de zaken ter bruikleen in het dossier over verwervingen van collecties.

Gedeeltelijk openbaar (Zie verklaring van schenking).

eerste | volgende 7 | laatste | 1 t/m 100 van 107 | alle treffers

  

terug

266:1
Correspondentie. 1953-1993 en z.j. 1 omslag.
266:2
Correspondentie. 1959-1989 en z.j. 1 omslag.
N.B. P.C. Paardekooper, 1959-1971; Het huis met de kogel Amstelveen, 1967-1978; Josef van Overstraeten, Vlaamse toeristenbond, 1971-1987; Martelaren van Gorcum, Museum Bethlehem, 1985-1989
266:3
Manuscripten, typoscripten, ingekomen, uitgaande stukken en documentatie inzake lezingen, publicaties, lidmaatschappen etc. 1960-1990. 1 map
N.B. Atlantis, 1953-1960; Viermaal Friesland / Nederlandse Eems, 1960-1963; Zuidvlaanderen ligt in het Noorden, 1960-1961; Corbie en Corvey, 1957-1961; In de ban der belforten, 1963-1964; Zuid-Vlaamse Kultuurdag, 1963-1964; Vlaanderen in Frankrijk, 1970; L. Craeybeckx (burgemeester van Antwerpen en actief Vlaming), 1975; Ons Erfdeel. 1961-1965; Sint Omaars te Lillers, 1892, 1990; Grevelingen / Atrecht , Katholiek Nieuwsblad 1989; Nederland Één / Aktiegroep Vlaanderen, Volks-unie, België Bulletin, 1970-1971
266:3a
Kopieën uit de plakboeken van J.A. Bomans 1953-1990. 1 map
N.B. Het betreft krantenartikelen van J.A. Bomans of Bela Bosmans (zijn pseudoniem), met daarbij horende correspondentie en andere krantenknipsels inzake regionale geschiedenis en de taalkwestie Vlaams / Nederlands - Frans
266:4
Ingekomen, uitgaande stukken en documentatie inzake bestuurslidmaatschap van de vereniging Zannekin. 1967-1990. 1 omslag.
N.B. Briefwisseling met H.F. Erichson, E. Camerlynck, J. Rutten; programma van ontmoeting 1990
266:5
Ingekomen, uitgaande stukken en documentatie inzake de kwestie Irene. 1964. 1 omslag.
266:6
Losse folders, bonnetjes en andere aandenken aan reizen. 1953-1993 en z.j. 1 omslag
266:7
Losse folders, bonnetjes en andere aandenken inzake de reis naar Jutland. 1955-1995 en z.j. 1 omslag
266:8
Documentatie, brieven en afbeeldingen betreffende de graven van Egmond en Hoorne en de Egmonden. 1938-1992 en z.j. 1 omslag.
N.B. Tevens documentatie over Sint Nicolaas en St. Adelbertus, en De fundamenten van het slot bij Egmond aan den Hoef / J. van Oldenborgh. Overdruk uit: De ingenieur 1938, nr. 24, p. 1-14
266:9
Typoscript Corbie en Corvey. 1953-1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Tevens documentatie etc.
266:10
Typoscript Meurs en de Nederlanden. 1991 en z.j. 1 omslag.
N.B. Tevens documentatie etc. ten behoeve van artikel in Jaarboek Zannekin
266:11
Typoscript Oranje leeft. 1965. 1 omslag.
N.B. Met brieven en foto's.
266:12
Plakboek betreffende een reis naar Kortrijk 1963-1965. 1 omslag.
N.B. Met vieren één; gulden sporen viering
266:13
Plakboek inzake het koningshuis. 1923-1974. 1 omslag.
266:14
Brieven, documentatie en aantekeningen betreffende André Demedts (Komitee voor Frans-Vlaanderen). 1960-1993 en z.j. 1 omslag.
N.B. Stukken m.b.t. het huldeboek, de huldiging en het Huldeboekje André Demedts, 1966. Met brieven van Demedts, Dierick en Luc Verbeke
266:15
Brieven, documentatie en aantekeningen betreffende J.-M. Gantois (pseud.: H. van Byleveld). 1961-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Stukken m.b.t. het huldeboek en huldiging en Gantois-nummer van Dietsland Europa 9:8/9 (1964)
266:16
Documentatie en aantekeningen betreffende de Algemeen Nederlands Verbond (ANV Nederlands Vlaamse vereniging voor taal en cultuur). 1962-1996 en z.j.
266:17
Convocaties en jaarverslagen betreffende de Algemeen Nederlands Verbond (ANV Nederlands Vlaamse vereniging voor taal en cultuur). 1936-1996 en z.j. 1 omslag.
266:18
Brieven, documentatie en aantekeningen betreffende het Komitee voor Frans-Vlaanderen (Luc Verbeke secretaris) te Waregem. 1960-1998 en z.j. 1 omslag.
266:19
Convocaties, folders en brochures betreffende het Komitee voor Frans-Vlaanderen (Luc Verbeke secretaris) te Waregem. 1961-1993 en z.j. 1 omslag.
266:20
Mededelingen van de Werkgroep Geschiedenis - volkskunde - heemkunde van het Komitee voor Frans-Vlaanderen (Luc Verbeke secretaris) te Waregem. 1972-1975 en z.j. 1 map.
N.B. Met verslag geschiedkundig colloquium te Loker 1969
266:21
KVF-mededelingen van het Komitee voor Frans-Vlaanderen (Luc Verbeke secretaris) te Waregem. 1973-1988 en z.j. 1 omslag.
N.B. afleveringen van KVF-mededelingen (1:3-4; 2:1-3; 3:1; 16:2/3)
266:22
Documentatie betreffende de Frans-Vlaamse culturele dag 1976-1983. 1 omslag.
N.B. Stichting Zeeland-Frans-Vlaanderen te Hulst
266:23
Documentatie betreffende de Frans-Vlaamse veertiendaagse 1977-1996. 1 omslag.
N.B. Nieuwpoort
266:24
Documentatie betreffende de Michiel de Swaenkring / Cercle culturel des Flamands de France. 1973-1977 en z.j. 1 omslag.
N.B. Malo, Duinkerken; ook opgenomen in de Mededelingen van de Werkgroep ... Waregem
266:25
Documentatie overige initiatieven en actiegroepen met hun uitgaven betreffende de positie van het Vlaams en Nederlands. 1946-1996 en z.j. 1 doos.
N.B. Were di (Guldensporenslag herdenking); Nederland een, Vlaams nationaal zangfeest, Jef Lesage, Het pennoen, Le courrier Pays-Bas français; Le courrier Lillois, Land zonder grenzen, Notre Flandre, La nouvelle Flandre, Volksunie. Nederlandse taalunie, Tÿl, revue de la flandre française; Vlaamse Volksbeweging (VVB); IJzerbedevaart; Credo; Orde van den Prince
266:26
Krantenknipsels betreffende (groot) Vlaanderen. 1947-1996 en z.j. 1 map.
N.B. Topografie, historie, taalzuivering en tweetaligheid.
266:27
Krantenknipsels betreffende de de Franse-Vlaamse taalstrijd. 1958-1997 en z.j. 1 omslag.
N.B. Taalstrijd , A.O. nr. 1803; zie ook Krantenknipsels betreffende (groot-) Vlaanderen
266:28
Krantenknipsels betreffende taal en dialect. 1957-2002 en z.j. 1 omslag.
266:29
Publicaties / Documentatie met betrekking tot relaties vlaamse beweging, nederland vlaanderen / frans vlaanderen, taalkwestie. 1963-1967. 1 map
N.B. Handelingen van het congres Nederlandse culturele integratie 1963; Zo sprak Pater Brauns, radikalisme in de Vlaamse strijd 1964; Vlaanderen in Frankrijk 1966; Bonen of Boulogne 1959; P.C. Paardekooper, Nederland in Frankrijk 1960; Het taalprobleem in België / samenst. Maurice-Pierre Herremans - 1967
266:30
Documentatie betreffende het koningshuis. 1971-1981. 1 map.
N.B. Afleveringen van het tijdschrift Vorsten, Prinses, Alles over Oranje en Het Koningshuis
266:31
Documentatie betreffende het koningshuis. 1975-1981. 1 map.
N.B. Afleveringen van het tijdschrift Privé, Story en Holland Herald, gewijd aan het koningshuis
266:32
Documentatie betreffende het koningshuis. 1949-1980. 1 map.
N.B. Libelle.
266:33
Documentatie betreffende het koningshuis. 1981. 1 omslag.
N.B. Speciale editie van De pen gun, weekblad voor de Nederlandsche strijdkrachten, gewijd aan het koningshuis.
266:34
Documentatie betreffende jubilea van het koninklijk huis. 1923-1980. 1 doos.
N.B. O.a. gedenkboeken t.g.v. het huwelijk en het 12 1/2 jarig huwelijk van Juliana en Bernhard. Een nieuwe lente op Hollands erf, rijmprent 1937; de trompetter [1938] ; Het leven, De Burgerwachter, uitgaven Spaarnestad
266:35
Krantenknipsels betreffende het koningshuis. 1948-1992 en z.j. 3 mappen: zonder jaar, 1948-1979, 1980-1992
N.B. Geschiedenis, stambomen, kwestie Irene & Carlisten, Irenebrigade, huwelijk Beatrix etc. Prentbriefkaarten (>> 266:91)
266:36
Oranje Nassau kalender. 1949. 1 omslag.
N.B. Met aantekening van A.J. Bomans
266:37
Manuscript anoniem: "Onze koningin ; een koningskleed zonder smet". 173 p. Z.j. 1 map.
266:38
Typoscript M.G. Emeis: De voorvaderen van prins Carlos. Z.j. 1 omslag.
266:39
Publicaties / Documentatie met betrekking tot (katholieke) opvoeding (Kanarieboekjes, Micro-reeks Lannoo Tielt, Smalle boekjes Heiloo
N.B. Vrees en zorgen overwinnen / Orison Swett Marden; Rein meisje / Albertine Schelfhout-van der Meulen ; Wat werkende meisjes moeten weten / June March; Uw persoonlijkheid versterken / Orison Swett Marden; Zoo helpt u bij kleine ongevallen / J.A. Bos; Wat opgroeiende meisjes moeten weten / Hilde van Holten; Veiig baden en zwemmen in zee / J.M.W.T. Dwarswaard; Hoe het hoort, van kennismaking tot huwelijk / Yvonne Palts-de Ridder en Vera Eikhof; Het huwelijk in voorbereiding en beleving / D.A. Linenbank - 1939; Onder ons, gesprekken met jongens / Han van Erde Dubois -1945; Naar katholieke verkeringszeden / G.L. Mathot - 1947; Wat iedere jongen en ieder meisje moet weten van de wellevendheid / M.L. Bertand - 1934 ; Voor iederen avond, dagboek voor huisgezin en binnenkamer / C.H. Spurgeon - 1903; Wijsheid van god van hart tot hart / W. van den Hengel - 1943; Het heilig huwelijk / F.J. v.d. Vrande - 1946; Huwelijk, hel of paradijs / Pater Gervasius - ca 1945; Hou van je beroep/ D.A. Lord ; Eine schöne Auffassung / N. Hartmann - 1925; Je bent nu geen kind meer / Louis Sterkens - 1947 ; Kan mijn dochter dit boek lezen? / Joke Forceville-van Rossum - 1964 ; Connais-toi toi-même ma soeur - 1945 ; Onwetendheid is de ergste kwaal / P. Popenoe - 1982; Geestelijke gedichtjes, 2 dln 1921;De wijzen uit het Oosten / Anne de Vries; De wonderpop / M.C. Versteeg, 1935; Boekengids voor het katholieke gezin, 1957
266:40
Publicaties / Documentatie met betrekking tot katholieke richtlijnen (Smalle boekjes Heiloo, Micro-reeks Lannoo Tielt; brochures Pro fide et ecclesia
De veelvuldige biecht / Pater v. Spauwen -1941; Gezin en maatschappij / C. de Groot -1946; Happy ending of eeuwig geluk / Herman Divendal - 1946 ; Maar ... hij is niet katholiek / Walter Diethelm ; Wij leven vrij / A. van Groenewoud; Waarom weer vasten? - 1950 ; Zij was een heldin / D.A. Lord - Pratique de la perfection chrétienne et réligieuse / Alphonse Rodriquez - 1840 ; Geestelijke leiding, onderhoudjes en artikelen / Edward Poppe - 1933 ; Vastentijd / Arn. Suijs - 1902 ; Brief voor jonge mensen /A.J. Simonis ; Le mariage - 1942 ; De dagelijkse H. communie / Pater v. Spauwen - 1944 ; Eves - 1944; Hemelvaart / Loek Seeboldt - 1977 ; Wat te doen in het katholieke huisgezin / A. Beekman en Hans Schnabel - 1940 ; De heiliging van de zondag / L. Bender - 1949. Gedachten over de biecht / C. Dury ; De zonde ; Huwelijk en gezin / C. Dury ; Ware liefde en leven ; Kinderbiecht en kinderciommunie / C. Dury.
266:41
Almanakken en kalenders. [in doos met rk richtlijnen]
N.B. Theresien Kalender, 1932 en 1935 [in documentatie P.J. Margry (tijdelijk?)]; St. Michaels Almanak, 1940 en 1941; Sint Michaels Jaarboek, 1942; St. Willibrordus Missiealmanak 1940; St. Willibrordus scheurkalender 1966; Montfortaanse almanak, 1954; Sittarder Maria almanak 1940; Almanak van O.L.V. van het H. Hart Missiehuis Tilburg 1949.
266:42
Krantenknipsels inzake Groot-Friesland. 1955-1960 en z.j.
N.B. Met artikel van J.A. Bomans
266:43
Krantenknipsels en documentatie betreffende topografisch, toeristische onderwerpen. 1960-1966 en z.j. 1 omslag
N.B. Achelse Kluis, Amsterdam, Brielle, Culemborg, Eemland, Eems, Enkhuizen, Goedereede, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Hoorn, Janum (klooster Klaarkamp), Kornwerderzand, Limburg (ook a.d. Lahn), Loppersum, Monnikendam, Ravestein, Retranchement, Rijp, Scheveningen (Kurhaus), Scheybeek, Schiermonnikoog; Terschelling, Valkenburg, Voetangel, Willemstad, Zeeuws-Vlaanderen
266:44
Publicaties / Documentatie met betrekking tot topografisch toeristisch, historisch
N.B. Handelingen van het congres Nederlandse culturele integratie 1963; Histoire de l'Abbatiale de Saint-Leu-d'Esserent; Sint-Vedastus; kerk van de maand 1991; Korte geschiedenis van de Sint Andrieskerk [1929?]; De slag bij St. Quentin 1891; Zuid-Vlaanderennummer van Ons Heem (1963); De jeugd der Lage Landen ontdekt de Nederlanden in Frankrijk (Z.j.); Frans-Vlaanderen ooit van gehoord? (Z.j.); Charles de Coster (1968); Le pacquebot Flandre, (Z.j.) Algemeijne bewijsboek ... Gabriel Petrus Witsoet 1768 te Kaaster; Belfort, sein Schloss [...] sein Löwe / André Monnier ; Gorkum in beeld; museum 'dit is Bethlehem'- 1985 ; De Sint Catharijnekerk te Brielle / E. Dobbenberg ; Onze lieve heer op zolder / L. van den Broeke - 1939 ; Het museum Amstelkring / C.W.H. Baard - 1924 ; Het huis met de witte gevel / F. Thomas - 1941 ; Ons begijnhofje - 1946 ; Maandblad gewijd aan den groei van de gmeente Amsterdam Jg. 2 (1940) nrs 1, 2, 3, 5 en 7 ; Amsterdam, maandblad uitgave gemeente Amsterdam 1:12 (1941) ; De laatste horengalm : romantiek van Brabant in sage en historie / Hub. Kunst, 1968 ; Haagsche stemmen nr 1 (1890) en nr 48 (1891); Gids Veluwe II zonder kaft; idem Zutphen; La cathédrale de Cambrai, 1970; Guillaume Du Fay / C.E. Dartus, 1974 ; De kerk van 't Woudt, 1972 ; Nijmegen de oude hoofdstad der Batavieren, s.a.
266:45
Documentatie betreffende Aardenburg 1947-1957 en z.j. 1 omslag.
N.B. Documentatie, brieven en afbeeldingen. Met typoscript van artikel van J.A. Bomans
266:46
Documentatie betreffende Aerdenhout. 1949-1992 en z.j. 1 omslag.
N.B. Afbeeldingen en documentatie o.a. betreffende Boekenrode, villa Kareol, Parochie St. Antonius van Padua
266:47
Documentatie betreffende Bennebroek. 1965-1991 en z.j . 1 omslag.
N.B. Documentatie en afbeeldingen betreffende "De geleerde man" te
266:48
Documentatie betreffende Bergen op Zoom. 1947-1973 en z.j. 1 omslag.
N.B. Afbeeldingen en documentatie betreffende hotel De Draak
266:49
Documentatie betreffende Bloemendaal. 1957-1992 en z.j . 1 omslag.
N.B. Documentatie en afbeeldingen betreffende de Elswout
266:50
Documentatie betreffende Boxtel. Z.j. 1 omslag.
N.B. Afbeeldingen en documentatie betreffende Petruskerk
266:51
Documentatie betreffende Crevecoeur. 1987-1995 en z.j. 1 omslag.
N.B. Afbeeldingen en documentatie ;fort zowel bij Den Bosch als bij Bouvignes
266:52
Documentatie betreffende Cruquius. 1987-1995 en z.j. 1 omslag.
N.B. Afbeeldingen en documentatie
266:53
Documentatie betreffende Ede. 1973-1989. 1 omslag.
N.B. Documentatie en afbeeldingen betreffende de Doolhof
266:54
Documentatie betreffende Franeker. 1956 en z.j. 1 omslag.
N.B. Documentatie en afbeeldingen betreffende het planetarium van Eise Eisinga
266:55
Documentatie betreffende Geraardsbergen. 1968 en z.j . 1 omslag.
N.B. Documentatie
266:56
Documentatie betreffende Groningen 1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Brieven, afbeeldingen en documentatie o.a. betreffende Rabenhaupt (actief tegen Spaanjaarden en geëerd bij Groningens ontzet 1672)
266:57
Documentatie betreffende Halfweg. 1987. 1 omslag.
N.B. Documentatie en afbeeldingen betreffende de het gemaal
266:58
Documentatie betreffende 's-Heerenberg. 1987. 1 omslag
N.B.. Documentatie en brief betreffende de het kasteel Bergh
266:59
Documentatie betreffende Kanne. 1987 en z.j. 1 omslag.
N.B. Documentatie en afbeeldingen betreffende het fort d' Eben-Emael
266:60
Documentatie betreffende Limbricht. 1981 en z.j. 1 omslag.
N.B. Documentatie en een brief
266:61
Documentatie betreffende Lisse. 1964-1986 en z.j. 1 omslag.
N.B. Brieven, afbeeldingen en documentatie betreffende (de Stichting) Dever
266:62
Documentatie betreffende Loevestein. 1986 en z.j. 1 omslag.
N.B. Documentatie en afbeeldingen van het slot
266:63
Documentatie betreffende Meijel. Z.j. 1 omslag.
N.B. Documentatie en afbeeldingen van Willibrordusput
266:64
Documentatie betreffende Nijmegen. 1969 en z.j. 1 omslag.
N.B. Documentatie en afbeeldingen
266:65
Documentatie betreffende Overveen. 1956-1990 en z.j. 1 omslag.
N.B. Afbeeldingen en documentatie betreffende de Blinkert en Kraantje Lek, R.K. Kerk
266:66
Documentatie betreffende St. Odiliënberg. 1880 en z.j. 1 omslag.
N.B. Documentatie betreffende Stiftskerk
266:67
Documentatie betreffende Slochteren. 1987 en z.j. 1 omslag.
N.B. Documentatie en afbeeldingen betreffende de Fraeylenborg
266:68
Documentatie betreffende Sluis. 1960-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Documentatie betreffende de kerk (belfort)
266:69
Documentatie betreffende Tessel. 1983 en z.j. 1 omslag.
N.B. Documentatie en afbeeldingen van:serie plaatjes van Verkade
266:70
Documentatie betreffende Utrecht (stad). Z.j. 1 omslag.
N.B. Stadsplattegrond
266:71
Documentatie betreffende Velsen. 1958-1976 en z.j. 1 omslag.
N.B. Brieven, aantekeningen, afbeeldingen en documentatie. Engelmunduskerk, landgoed Beeckesteyn. Met een typoscript van J.A. Bomans.
266:72
Documentatie betreffende Vianen. 1981 en z.j. 1 omslag.
N.B.Documentatie en afbeeldingen van Kasteel Batestein
266:73
Documentatie betreffende Vlissingen. 1988 en z.j. 1 omslag.
N.B. Documentatie en afbeeldingen Van Dishoeckhuis
266:74
Documentatie betreffende Vogelenzang. 1924-1986 en zj. 1 omslag.
N.B. Aantekeningen, documentatie afbeeldingen en enige correspondentie over de RK kerk
266:75
Documentatie betreffende Wageningen. 1964-1987 en zj. 1 omslag.
N.B. hotel De Wereld waar in 1945 de capitulatie van Duitsland is bevestigd; Documentatie, afbeeldingen en een brief
266:76
Documentatie betreffende IJsselstein. Z.j. 1 omslag.
N.B. Documentatie en afbeeldingen betreffende de R.K. kerk
266:77
Documentatie betreffende Zandvoort. 1958-1988. 1 omslag.
N.B. Documentatie en afbeeldingen
266:78
Documentatie betreffende Zierikzee. 1962-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Brieven, aantekeningen, afbeeldingen en documentatie
266:79
Documentatie betreffende hunebedden. Z.j. 1 omslag.
N.B. Afbeeldingen, waaronder een oude prent
266:80
Documentatie betreffende kastelen en paleizen. 1960-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B.Brieven, aantekeningen, afbeeldingen en documentatie
266:81
Documentatie betreffende kerken, torens etc. 1953-1954 en z.j. 1 omslag.
N.B. Brieven, aantekeningen, afbeeldingen en documentatie
266:82
Documentatie betreffende vestingen. 1955-1982 en z.j. 1 omslag.
N.B. Documentatie en afbeeldingen
266:83
Krantenknipsels etnologische onderwerpen. 1935-1986 en z.j. 1 map.
N.B. Sinterklaas, Sint Pieter, schooldag, folkloredag, jaarwisseling, pasen, carnaval, sint maarten, lampegietersavond, pinksteren, geboorte, kerstmis, verhaal, bedevaart, begijn, bokkenrijders, openluchtmuseum, duivel, naloop, schrikkeljaar, volkskarakter, zwemmen, wilhelmus, molen
266:84
Typoscripten, aantekeningen en krantenknipsels betreffende humor. 1965-1991 en z.j. 1 omslag.
N.B. Belgenmoppen, "1 cola met 6 rietjes" van W. van den Broeck, "Fries voor schaatsers"; 1 april
266:85
Stukken etc. inzake vlaggen. 1949-1992 en z.j. 1 omslag.
N.B. Dokkumer vlaggencentrale, met artikel van J.A. Bomans
266:86
Documentatie betreffende mode. 1935-1942. 1 map.
N.B. Enkele folders van modehuizen; "hoe hoort een heer gekleed te gaan".
266:87
Stukken betreffende de rederijkerskamer Trou moet blycken. 1792 en 1961. 1 map.
266:88
De laatste horengalm : romantiek van Brabant in sage en historie / Hub. Kunst. - Zundert : [s.n.], 1968. - 80 p. : ill. ; 30 cm
Met aantekeningen van J.A. Bomans
266:89
Kopie van manuscript L.J.M. van Hooff "Twee eeuwen Garenvreugd". 1963. 1 omslag
266:90
Plakboek, documentatie en afbeeldingen inzake de passiespelen te Oberammergau. 1930-2002 en z.j.
N.B. Van Jan Bernard Bomans. Uit het plakboek zijn 10 prentbriefkaarten verwijderd. Het zijn afbeeldingen uit een serie van 65 kaarten uitgegeven door Bruckmann te München uit 1930. In de hoesjes zitten 11, eerder ingeplakte kaarten uit die serie. Daarnaast zijn er nog andere series kaarten w.o. in kleur. Bijna alle prentbriefkaarten zijn bijgesneden.
266:91
Prentbriefkaarten. Diverse jaren. 1 doos.
N.B. Nederland en enkele andere landen in Europa; voor zover van toepassing geografisch geordend.
266:92
Prentbriefkaarten en heiligenprentjes met heiligen. Diverse jaren. 1 doos.
N.B. Hieronder een enkele foto.
266:93
Prentbriefkaarten met kerken. Diverse jaren. 1 doos.
N.B. Hieronder ook foto's van gebouwen gemaakt tijdens dagtochtjes.
266:94
Toeristische brochures. Diverse jaren. 1 doos.
N.B. Nederland algemeen
266:95
Toeristische brochures. Diverse jaren. 1 doos.
N.B. Groningen Freisland Drente
266:96
Toeristische brochures. Diverse jaren. 1 doos.
N.B. Overijssel en Gelderland
266:97
Toeristische brochures. Diverse jaren. 1 doos.
N.B. Gelderland Utrecht Noord-Holland
266:98
Toeristische brochures. Diverse jaren. 1 doos.
N.B. Noord-Holland Zuid_holland
266:99
Toeristische brochures. Diverse jaren. 1 doos.
N.B. Zeeland Noord-Brabant Limburg