Archieven & collecties

119 Archief dialectonderzoek, o.m. bloem- en plantnamen (H. Brok) [In bewerking], 1878-2006

inhoud: Har Brok (1943-2019) werkte van 1972 tot 2006 bij het Meertens Instituut waar hij heeft zich in hoofdzaak bezig hield met (volks)namen van planten. Hij promoveerde in 1991 met Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten: etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied. Hij was lid van de Nationale Commissie van de Atlas Linguarum Europae (ALE) en stelde de plantnamendatabase PLAND samen.
Het archief bestaat uit brieven, typoscripten, aantekeningen, documentatie en een kaartsysteem.

resultaat: Woordhistorisch vergelijkend onderzoek naar de benamingen der kruiden in de 5 oudste nederlandstalige kruidboeken in drukvorm. scriptie Nijmegen
Brabantse spot- en schertswoorden †/ door J. Berns, H. Brok e.a. †- 1974
Woordenboek der Nederlandsche volksnamen van planten (1907); opnieuw uitgeg. met een inleiding van H.J.T.M. Brok biografie P. Smit †/ H.HEUKELS †- 1987
Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten : etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied , 1991.
Van vergeet-me-nietje tot gebroken hartje; over de herkomst van bloem- en plantnamen in de Nederlandse taal , 1993
Woordenboek van de Limburgse dialecten : I. Agragrische terminologie / afl. 5: J. Kruijsen, J. Goossens, H. Brok. Verbouw van knol- en andere gewassen. - 1994
Woordenboek van de Vlaamse dialecten : Deel III Algemene Woordenschat, paragraaf fauna en flora. afl. 3: Flora / Door Tineke De Pauw ; met medew. van Jaques Van Keymeulen en Har Brok. - 2002.
Van de Streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen / onder red. van Veronique de Tier en Ann Marynissen, m.m.v. Har Brok. - 2001.
Woordenboek van de Brabantse dialecten Dl. III: Algemene woordenschat. sectie 4: De wereld tegenover de mens. afl. 3: Flora / door J. Swanenberg ; met medew. van H. Brok. 2002
Publicaties over plantennamen : in Nederland, Nederlandstalig BelgiŽ en Frans-Vlaanderen , 2003

Openbaar.

eerste | volgende 16 | laatste | 1 t/m 100 van 116 | alle treffers

  

terug

119:1
Functiebeschrijvingen en beoordelingen met betrekking tot H.J.T.M. Brok. Z.j. en 1972-1991. 1 map.
119:2
Ingekomen brieven en kopieen van uitgegane brieven. 1972-1992. 1 map.
119:3
Ingekomen brieven en kopieen van uitgegane brieven. 1972-1992. 1 map.
N.B. Betreffende de dissertatie
119:4
Ingekomen brieven en kopieen van uitgegane brieven. 1972-1994. 1 map.
N.B. Betreffende planten
119:5
Agenda's, notulen van en bijlagen bij vergaderingen van de afdeling Dialectologie. Z.j. en 1975-2000. 1e van 2 mappen.
119:6
Agenda's, notulen van en bijlagen bij vergaderingen van de afdeling Dialectologie. Z.j. en 1975-2000. 2e van 2 mappen.
N.B. Met verslagen uit het MT.
119:7
Beleidsplannen en stukken betreffende het witboek van het Meertens Instituut. 1995-1997. 1 map.
119:8
Typoscripten, aantekeningen en documentatie t.b.v. de dissertatie. Z.j., 1989. 1 omslag.
N.B. Met verspreidingskaarten t.b.v. de uitgave.
119:9
Aantekeningen betreffende de doctoraalscriptie. Z.j. 1 map.
N.B. over woordhistorisch vergelijkend onderzoek naar de benamingen der kruiden in de 5 oudste nederlandstalige kruidboeken in drukvorm.
119:10
Typoscripten, verspreidingskaarten en brieven betreffende de doctoraalscriptie. Z.j. en 1970-1972. 1 map.
N.B. over woordhistorisch vergelijkend onderzoek naar de benamingen der kruiden in de 5 oudste nederlandstalige kruidboeken in drukvorm.
119:11
Typoscripten en aantekeningen betreffende afrikaantje. Z.j. en 1980. 1 omslag.
119:12
Typoscripten, documentatie en aantekeningen betreffende anjer. Z.j. en 1991. 1 omslag.
N.B. Met de overeenkomstige namen muurbloem
119:13
Aantekeningen betreffende biet - kroot - wortel - peen. Z.j. 1 omslag.
119:14
Typoscripten en aantekeningen betreffende brem. Z.j. en 1978. 1 omslag.
N.B. Met een tekst van een lezing (?) Het verzamelen en interpreteren van volksnamen van planten.
119:15
Typoscripten en aantekeningen betreffende haagwinde. Z.j. en 1991. 1 omslag.
119:16
Typoscripten, aantekeningen en brieven betreffende hennep. 1973-1976. 1 map.
N.B. Met kopij voor Mededelingen van het Instituut 1973 en de Taalatlas.
119:17
Aantekeningen betreffende knotwilg. Z.j. 1 omslag.
119:18
Aantekeningen en documentatie betreffende kruisbes. Z.j. 1 omslag.
119:19
Typoscripten en aantekeningen betreffende lijzoorboom en moerasspirea. Z.j. en 1992. 1 omslag.
119:20
Aantekeningen betreffende margriet. [1967]. 1 omslag.
N.B. Gegevens afkomstig uit vragenlijst Kapteyn.
119:21
Typoscripten en aantekeningen betreffende muurbloem. Z.j., 1990-1991. 1 omslag.
119:22
Typoscripten en manuscript betreffende nachtschade. Z.j. 1 omslag.
N.B. Voor kaart 117 voor de Taalatlas
119:23
Typoscripten, aantekeningen en brieven betreffende de paardebloem. Z.j. en 1967. 1 omslag.
N.B. Materiaal afkomstig van Jo Daan en Jan Stroop.
119:24
Typoscripten, aantekeningen en brieven betreffende de paardebloem. 1988-1989. 1 omslag.
N.B. Materiaal afkomstig van Har Brok.
119:25
Typoscripten en aantekeningen betreffende pioen. Z.j. 1991. 1 omslag.
119:26
Typoscripten, manuscripten en aantekeningen betreffende salie. Z.j. en 1980-1981. 1 omslag.
N.B. Voor kaart 118 voor de Taalatlas
119:27
Typoscripten, documentatie en aantekeningen betreffende sering. Z.j. en 1991. 1 omslag.
119:28
Typoscripten, verspreidingskaarten, aantekeningen en brieven betreffende sleutelbloem. Z.j., 1992-1993. 1 omslag.
N.B. Met kopij voor feestbundel Goossens.
119:29
Typoscripten, documentatie, verspreidingskaarten, aantekeningen en brieven betreffende splijtkool. Z.j., 1985-1990. 1 omslag.
N.B. T.b.v. de dissertatie
119:30
Aantekeningen en documentatie betreffende look / ui. Z.j. 1 omslag.
119:31
Aantekeningen betreffende planten- [en dier-] namen. Z.j. en 1985-1991. 1 map.
N.B. Gegevens afkomstig uit vragenlijsten. Met verspreidingskaart
119:32
Typoscripten, documentatie en aantekeningen betreffende diernamen. Z.j., 1990-1991. 1 omslag.
119:33
Typoscripten betreffende eend. Z.j. 1 omslag.
N.B. Gegevens uit vragenlijst 66.
119:34
Typoscripten betreffende gans. Z.j. 1 omslag.
N.B. Gegevens uit vragenlijst 66.
119:35
Typoscripten, verspeidingskaarten, documentatie en aantekeningen betreffende geit. Z.j., 1994-1995. 1e van 2 mappen.
N.B. T.b.v. artikel Lexicale differentiatie bij diernamen ...
119:36
Typoscripten, verspeidingskaarten, documentatie en aantekeningen betreffende geit. Z.j., 1994-1995. 2e van 2 mappen.
N.B. T.b.v. artikel Lexicale differentiatie bij diernamen ...
119:37
Typoscripten betreffende hond. Z.j. 1 omslag.
N.B. Gegevens uit vragenlijst 66.
119:38
Typoscripten, verspeidingskaarten, documentatie en aantekeningen betreffende kat. Z.j., 1993. 1 omslag.
N.B. Gegevens uit vragenlijst 66.
119:39
Typoscripten betreffende konijn. Z.j. 1 omslag.
N.B. Gegevens uit vragenlijst 66.
119:40
Typoscripten, brieven, documentatie en aantekeningen betreffende ooievaar. Z.j., 1959-1965. 1 omslag.
N.B. Met aantekeningen van P.J. Meertens, een scriptie van H. Heikens en anonieme verhandelingen.
119:41
Typoscripten betreffende schaap. Z.j. 1 omslag.
N.B. Gegevens uit vragenlijst 66.
119:42
Typoscripten, verspeidingskaarten en aantekeningen betreffende varken. Z.j. 1 omslag.
N.B. Gegevens uit vragenlijst 66.
119:43
Typoscripten en aantekeningen betreffende de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland / Taalatlas van het Nederlands en het Fries. Z.j. en 1977-1984. 1 map.
119:44
Typoscripten, documentatie en aantekeningen betreffende de Bibliografie van Nederlandse dialecten. Z.j. en 1956-1995. 1 omslag.
N.B. Met brieven van de hand van Meertens.
119:45
Typoscripten en brieven betreffende het verschijnen van de heruitgave van Heukels. Z.j., 1987-1988. 1 omslag.
N.B. Boekaankondiging en correspondentie rond kortingen.
119:46
Typoscripten, aantekeningen en brieven betreffende een bijdrage (squib) voor Repertorium van de Middelnederlandse artesliteratuur. 1990. 1 omslag.
N.B. Den Herbarius in Dyetsche.
119:47
Typoscripten, aantekeningen van een lezing voor de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. Z.j en 1993-1994. 1 omslag.
119:48
Aantekeningen en documentatie betreffende windhoos / varende vrouw. 1980-1991 en z.j. 1 omslag.
N.B. Met verspreidingskaarten.
119:49
Correspondentie en typoscripten betreffende smaadnamen. 1970-1974. 1 omslag.
119:50
Aantekeningen en verspreidingskaartjes betreffende klompemakerij. Z.j. 1 omslag.
N.B. Gegevens uit vragenlijsten.
119:51
Aantekeningen en verspreidingskaartjes betreffende halve getallen. Z.j. 1 omslag.
119:52
Typoscripten en aantekeningen betreffende het Honderd jaar stadstaal. 1998. 1 omslag
119:53
Aantekeningen en documentatie betreffende het leesplankje / ABC. 1972 en z.j. 1 omslag.
119:54
Typoscripten, aantekeningen en brieven betreffende de heruitgave van P‚que. Z.j., 1986-1988. 1 omslag.
N.B. Boekaankondiging en correspondentie rond kortingen.
119:55
Typoscripten betreffende vragenlijst Aardrijkskundig genootschap 1895 en 1897. 1994. 1 omslag.
N.B. Met verspreidingskaarten
119:56
Transcripties van en aantekeningen bij copieen van een handschrift uit ca 1429. Z.j. 1 omslag.
119:57
Typoscripten en aantekeningen betreffende het Zuidnedersaksich woordenboek van A. Baader. Z.j. 1 omslag.
119:58
Typoscripten en aantekeningen betreffende de het project Van Ginneken bij het Instituut De Vooys. 1945-1979. 1 omslag.
119:59
Typoscripten en aantekeningen betreffende P.H.G. Willems. Z.j. en 1986. 1 omslag.
119:60
Aantekeningen betreffende diverse onderwerpen. Z.j. 1 omslag
119:61
Typoscripten betreffende planten. Z.j. 1 omslag
119:62
Typoscripten betreffende diverse onderwerpen. Z.j. 1 omslag
119:63
Typoscripten en aantekeningen betreffende een register op taalkaarten. Z.j. en 1994-1996. 1 map.
N.B. Met correspondentie.
119:64
Drukproeven en aantekeningen betreffende Woordenboek Limburgse Dialecten (WLD) . Z.j. en 1971-1995. 1e van 3 mappen.
N.B. deel 1 Agrarische terminologie aflevering 5. Akkerbouw: Knol - en andere gewassen. Met projectbeschrijving en brieven.
119:65
Drukproeven en aantekeningen betreffende Woordenboek Limburgse Dialecten (WLD) . Z.j. en 1971-1995. 2e van 3 mappen.
N.B. deel 1 Agrarische terminologie aflevering 5. Akkerbouw: Knol - en andere gewassen. Met projectbeschrijving en brieven.
119:66
Drukproeven en aantekeningen betreffende Woordenboek Limburgse Dialecten (WLD) . Z.j. en 1971-1995. 3e van 3 mappen.
N.B. deel 1 Agrarische terminologie aflevering 5. Akkerbouw: Knol - en andere gewassen. Met projectbeschrijving en brieven.
119:67
Typoscripten betreffende de invoer commissie. 1987-1997. 1 map.
N.B. Betreft de invoer van dialect vragenlijst gegevens
119:68
Typoscripten en aantekeningen betreffende de sanering van tijdschriften en codering van boeken van de dialectbibliotheek. Z.j. en 1989-1996. 1 map.
119:69
Agenda's, notulen van en bijlagen bij vergaderingen van de Bibliotheek Commissie. 1987-1993. 1 map.
119:70
Agenda's, notulen van en bijlagen bij vergaderingen van de Dialecten Commissie. 1972-1982. 1e van 2 mappen.
119:71
Agenda's, notulen van en bijlagen bij vergaderingen van de Dialecten Commissie. 1972-1982. 2e van 2 mappen.
119:72
Agenda's, notulen van en bijlagen bij vergaderingen van de Stichting Nederlandse Dialecten (SND). 1994-2000. 1e van 2 mappen.
N.B. Met enkele brieven.
119:73
Agenda's, notulen van en bijlagen bij vergaderingen van de Stichting Nederlandse Dialecten (SND). 1994-2000. 2e van 2 mappen.
N.B. Met enkele brieven.
119:74
Agenda's, notulen van en bijlagen bij vergaderingen van de Onderdeel Commissie (OC). Z.j. en 1991-1997. 1e van 2 mappen.
N.B. Vanwege het lidmaatschap van H. Brok
119:75
Agenda's, notulen van en bijlagen bij vergaderingen van de Onderdeel Commissie (OC). Z.j. en 1991-1997. 2e van 2 mappen.
N.B. Vanwege het lidmaatschap van H. Brok
119:76
Correspondentie Nationaal Comitť van de ALE. 1967-1985 en zj. 1 map.
119:77
Correspondentie met betrekking tot de organisatie van de ALE. 1976-1980 en zj. 1 map.
119:78
Correspondentie met overige personen en instellingen. 1974-1992 en zj. 1 map.
119:79
Bijlagen en andere stukken bij vergaderingen. 1975-1976. 1 map.
119:80
Stukken, bijlagen en documentatie betreffende de bijeenkomst van 26 tot 29 april 1977 te Warschau. 1977. 1 omslag.
119:81
Stukken, bijlagen en documentatie betreffende de bijeenkomst van 18 tot 21 april 1978 te Marburg. 1978. 1 omslag.
119:82
Stukken, bijlagen en documentatie betreffende de bijeenkomst van 22 tot 24 april 1980 te Amsterdam. 1980. 1 omslag.
119:83
Stukken, bijlagen en documentatie betreffende de bijeenkomst van 24 tot 29 augustus 1981 te AmŲneburg. 1981. 1 omslag.
119:84
Stukken, bijlagen en documentatie betreffende de bijeenkomst van 22 tot 23 april 1982 te Kopenhagen. 1982. 1 omslag.
119:85
Stukken, bijlagen en documentatie betreffende de bijeenkomst van 17 tot 22 oktober 1983. 1983 en z.j. 1 map
119:86
Stukken, bijlagen en documentatie betreffende de bijeenkomst van 21 tot 24 mei 1984 te Grenoble. 1984. 1 omslag.
119:87
Stukken, bijlagen en documentatie betreffende de bijeenkomst van 9 tot 13 september 1985 te Oslo. 1985. 1 omslag.
119:88
Stukken, bijlagen en documentatie betreffende de bijeenkomst van 20 tot 24 mei 1986 te Edinburg. 1986. 1 omslag.
119:89
Stukken, bijlagen en documentatie betreffende de bijeenkomst van 8 tot 12 juni 1987 te Moskou. 1987. 1 omslag.
119:90
Overige circulaires, kaarten en documentatie betreffende bijeenkomsten. 1977-1994 en z.j. 1 map
119:91
Stukken betreffende Q.I. 001 - 046. 1979-1980 en z.j. 1 map.
N.B. Departement 2 en land 18.0
119:92
Stukken betreffende de antwoorden van Eerste Vragenlijst (Q.I) 032 - 067. 1981 en z.j. 1 map
119:93
Stukken betreffende Q.I. 106 - 137. Z.j. 1 map
119:94
Stukken betreffende Q.I. 022 beek. 1991. 1 map
119:95
Stukken betreffende Q.I. 041. 1985 en z.j. 1 omslag.
N.B. map genaamd "materiaal Oslo"
119:96
Stukken betreffende Q.I. 049 denneappel. 1981 en z.j. 1 omslag.
119:97
Stukken betreffende Q.I. 051 zilverspar. 1981 en z.j. 1 omslag.
119:98
Stukken betreffende Q.I. 052 lariks. 1981 en z.j. 1 omslag.
119:99
Stukken betreffende Q.I. 119 eend (masc). 1982 en z.j. 1 omslag.
119:100
Stukken betreffende Q.I. 120 eend (fem). 1982 en z.j. 1 omslag.