Archieven & collecties

47 Collectie folkloristische bijdragen (H.G. Werner Haasloop), 1792 - 1864

inhoud: Heinrich Gottfried Werner Haasloop [Haasloop Werner] (Kleef 1792-1864) vestigde zich in 1842 in Elburg waar hij een aantal opstellen schreef over plaatselijke gewoonten in de N.W.-Veluwe. De handschriften zijn gekalligrafeerd en door hem zelf geÔllustreerd. Samen met O.G. Heldring schreef hij Wandelingen over de Veluwe, 1845.

De collectie bestaat uit manuscripten met beschouwingen over kleding en kermis; over de plaatsen Epe, Zalk en Ermelo; en tekeningen van boerderijen en wapens.

resultaat: O.G. Heldring en G. Haasloop Werner. Wandelingen over de Veluwe. Arnhem, 1845.

Openbaar.

10 inventarisnummer(s)

  

terug

47:1
Manuscript : Wandeling in de gemeente Epe, op de Veluwe. G. Haasloop Werner. Z.j. 1 omslag.
N.B. 32 p., 5 ill.
47:2
Manuscript : Oldebroeker kleederdragt, gewoonten etc. door H.G. Haasloop Werner. [ca 1849]. 1 omslag.
N.B. 38 p. 1 ill.
47:3
Manuscript : Iets betrekkelijk de gemeente Zalk ... 1840. 1 omslag.
N.B. 23 p. , 1 ill.
47:4
Manuscript : Iets betrekkelijk de gemeente Ermeloo beschrijving der kleederdragt ... door den hoogleeraar Lauts. 1848. 1 omslag.
N.B. 26 p.
47:5
Manuscript : Bijdrage tot de kennis van den stoffelijken en zedelijken toestand der daglooners en arbeiders in de HullenkoloniŽn onder de Gemeente Oldebroek en Heerde. Z.j. 1 omslag.
N.B. 10 p.
47:6
Twee manuscripten. 1831 en z.j. 1 omslag
N.B. betreffende kermis (Doornspijk) (9 p.) en een voordracht op rijm betreffende boerenbegrafenis (7 p.)
47:7
Manuscripten met volkskundige onderwerpen meestal overgeschreven (soms wordt bron genoemd) en een enkele keer door Haasloop Werner ondertekend. 1839, 1947 en z.j.
N.B. Deze teksten vormen de basis voor zijn handschrift "Bijdrage tot de geschiedenis ..." De tekstjes beslaan 2 pagina's
47:8
Kasboekje. 1797-1803. 1 omslag.
N.B. met perkamenten kaft ; betreft o.a. betalingen van broden en vaten gemalen tarwe, rogge. Het is niet duidelijk of dit bij de collectie Haasloop Werner hoort.
47:9
Illustraties : De stok te Elburg in 1842 nog aanwezig uitvroegere eeuwen ... Z.j. 1 omslag
N.B. 4 ill.
47:10
12 tekeningen van boerderijen, familiewapens al dan niet nagetekend uit andere publicaties. Z.j. 1 omslag.