Archieven & collecties

3 Collectie externe vragenlijsten, 1879 - 2003

inhoud: Deze collectie bestaat uit niet-ingevulde (blanco) vragenlijsten opgesteld door andere instellingen dan het Meertens Instituut. De lijsten zijn verzameld met als doel inzicht te verwerven over reeds eerder aan vragenlijsten onderworpen onderwerpen.

Openbaar.

30 inventarisnummer(s)

  

terug

3:1
Vragenlijsten uitgegeven door het Aardrijkskundig Genootschap. 1879 - 1895, 1970. 1 map
N.B. Met een index.
3:2
Vragenlijsten uitgegeven door Schrijnen - Van Ginneken - Verbeeten t.b.v. Wetenschappelijk Onderzoek der Zuidoostelijke dialecten. 1914. 1 map.
3:3
Vragenlijst uitgegeven door J.M.N. Kapteyn. [1937] , [ 1955?] 1 map.
N.B. Naar benamingen van uiteenlopende onderwerpen gevraagd in de provincies Friesland, Groningen, Drente en een deel van Overijssel.
3:4
Vragenlijsten uitgegeven door Dialectinstituut Rijksuniversiteit Groningen (G.A. van Es). 1949 - 1950, z.j. 1 map.
N.B. Zeven vragenlijsten en andere stukken.
3:5
Vragenlijsten uitgegeven door Philologisch-historisch Instituut Groningen t.b.v. Saksisch woordenboek. Z.j. 1 map.
N.B. Met enkele brieven 1950 - 1956
3:6
Vragenlijsten uitgegeven door Nedersaksisch Instituut Groningen t.b.v. Saksisch woordenboek. 1953 - 1968. 1 map.
N.B. Met documentatie
3:7
Vragenlijsten uitgegeven door Winand Roukens t.b.v. het Limburgsch Woordenboek, Z.j. en 1935 - 1959. 1 map.
N.B. Met documentatie.
3:8
Vragenlijsten uitgegeven door Woordenboek der Zeeuwsche dialecten voor het Land van Axel. 1966 en z.j. 1 map.
N.B. N.a.v. de gepubliceerde woordenlijst van H.J. van Eck. 1849-1850.
3:9
Vragenlijsten uitgegeven door de Katholieke Universiteit Leuven Phonetisch Laboratorium t.b.v. het Wetenschappelijk Onderzoek der Zuidnederlandsch dialecten (ZND). 1922 - 1958 en z.j.
N.B. Met documentatie.
3:10
Vragenlijsten uitgegeven door het Seminarie voor Vlaamse dialectologie van de Universiteit Luik. 1955 - 1956, z.j. 1 map.
3:11
Questionnaire Wallon uitgegeven door Jean Haust van de Université de Liège. 1928 - 1930, z.j. 1 map.
3:12
Vragenlijsten uitgegeven t.b.v. Luxemburgisches Wörterbuch. 1937 en z.j. 1 map.
3:13
Vragenlijsten uitgegeven door de Zeeuwsche vereniging voor dialectonderzoek t.b.v. het Woordenboek van de Vlaamse dialecten. 1977 - 2002 en z.j. 1 map.
N.B. Vragenlijsten zijn bijlagen bij Nehalennia. Lijsten liggen chronologisch.
3:14
Vragenlijsten uitgegeven door de Fryske Akademy. 1970 - 1978. 1 map.
3:15
Vragenlijsten uitgegeven door Staring Instituut t.b.v. het Woordenboek Achterhoekse en Liemerse dialecten. nrs 1 t/m 26. Z.j. 1 map.
N.B. ontbreken: nr 18
3:16
Vragenlijsten uitgegeven door de Nijmeegse centrale voor dialect en naamkunde t.b.v. het Brabants-Limburgs woordenboek serie A - R; nrs 1 t/m 104. 1960 - 1966. 1 map.
3:17
Vragenlijsten uitgegeven door de Nijmeegse centrale voor dialect en naamkunde t.b.v. het Brabants-Limburgs woordenboek nrs 1 t/m 35. 1960 - 1970. 1 map.
N.B. ontbreken: 11, 27.
3:18
Vragenlijsten uitgegeven door de Nijmeegse centrale voor dialect en naamkunde t.b.v. het Brabants-Limburgs woordenboek nrs 36 t/m 49. 1971 - 1972. 1 map.
3:19
Vragenlijsten uitgegeven door de Nijmeegse centrale voor dialect en naamkunde t.b.v. het Brabants-Limburgs woordenboek nrs 50 t/m 55. 1972 - 1973. 1 map.
3:20
Vragenlijsten uitgegeven door de Nijmeegse centrale voor dialect en naamkunde t.b.v. het Brabants-Limburgs woordenboek nrs 56 t/m 64. 1973. 1 map.
3:21
Vragenlijsten uitgegeven door de Nijmeegse centrale voor dialect en naamkunde t.b.v. het Brabants-Limburgs woordenboek nrs 65 t/m 74. 1973 - 1975. 1 map.
3:22
Vragenlijsten uitgegeven door de Nijmeegse centrale voor dialect en naamkunde t.b.v. het Brabants-Limburgs woordenboek nrs 75 t/m 104. 1975 - 2000. 1 map.
N.B. ontbreken: 87, 96, 97, 98, 99, 101, 103
3:23
Vragenlijsten uitgegeven door Seminarie voor Nederlandse taalkunde en Vlaamse dialectologie te Gent t.b.v. het Woordenboek van de Vlaamse dialecten. 1958 - 1979 en z.j. 1 map
N.B. Met documentatie.
3:24
Vragenlijsten uitgegeven door Seminarie voor Nederlandse taalkunde en Vlaamse dialectologie te Gent t.b.v. het Woordenboek van de Vlaamse dialecten. 1980 - 1982. 1 map
N.B. Met documentatie.
3:25
Vragenlijsten uitgegeven door Seminarie voor Nederlandse taalkunde en Vlaamse dialectologie te Gent t.b.v. het Woordenboek van de Vlaamse dialecten. 1983- 1990 en z.j.
N.B. Met documentatie.
3:26
Vragenlijsten uitgegeven door Seminarie voor Nederlandse taalkunde en Vlaamse dialectologie te Gent t.b.v. het Woordenboek van de Vlaamse dialecten. 1991 - 2003 en z.j.
N.B. Met documentatie.
3:27
Diverse eenmalige vragenlijsten. 1e van 2 mappen. Z.j. 1 omslag.
N.B. O.a.: van Baader; H. Crompvoets (over turfsteken); Jo Daan voor Oudheidkundige Vereniging de Graafschap; Vincent Dame (over palmlasen); E. Fischer - Jørgensen; Fries Instituut van de RU Groningen
3:28
Diverse eenmalige vragenlijsten. 1e van 2 mappen. Z.j. 1 omslag.
N.B. O.a.: van Van Ginneken (over roepnamen dieren); Van Gerwen; Heeroma; Kloeke; Nederlands Centrum voor Volkscultuur (over beeldvorming dialecten i.s.m. Stichting Nederlandse Dialecten); Paardekooper; Uittien; Weijnen; Aubel - St. Truyen; over boerenwagens en karren; namen van wouden en bossen; dialectonderzoek te Oene [F115].
3:29
Typoscripten met de vragen gesteld door Brabantia Nostra en enkele krantenknipsels rond het verschijnen. 1947 - 1949 en z.j. 1 omslag
ZOEK
3:30
Vragenlijst uitgezonden door de Regionale Omroep Zuid Maastricht. Z.j. [1962].
1 omslag.
ZOEK