Archieven & collecties

377 Diverse stukken, 1927-2007

inhoud: Diverse op zichzelf staande indexen, registers, lijsten, inventarissen, bibliografieŽn, handleidingen en typoscripten die niet in een andere collectie kunnen worden ondergebracht.

Openbaar.

68 inventarisnummer(s)

  

terug

377:1
Lijst van scripties, 1937-1958. 1 omslag.
N.B. Lijst met namen, onderwerp (uit een vragenlijst), gebruikte literatuur gemaakte kaart en jaar van de scriptie. Scripties en kaarten zijn niet gevonden 18-02-2009 jjs
377:2
Lijst met opgave van "Kast 14 " en Kast 15".
N.B. Dit zijn collecties en stukken die voor het grootste deel zijn opgenomen in bibliotheek en archief; enkele zaken zijn niet gevonden, waarvan acte.
377:3
"Inventaris". Z.j. 1 omslag.
N.B. overzicht van knipsels KAM
377:4
"Rubriekscatalogus van de bibliotheek ...". 1960, 1 omslag.
N.B. samengesteld door B. Wander
377:5
Handleiding bij het Corpus Molemans-Thiry. 1978, 1 stuk.
377:6
Beschrijving van het archief Baader. 1969, 1 omslag.
377:7
Inventaris van het archief P.J. Meertens (U.B.). 1995, 1 stuk.
N.B. Samengest. door R. Bekendam
377:8
Legaat Maartje Draak. Z.j., 1 stuk.
N.B. Lijst van geschonken titels.
377:9
Bibliografie P.J. Meertens. 1919-1990, 1 stuk.
377:10
Gouden eieren. 1997, 1 stuk.
N.B. Lijst van bijzondere collecties van het Meertens Instituut
377:11
Teedere Quaesties. 2000, 1 omslag.
377:12
Dialecten op de band. 1970, 1 omslag.
N.B. Uit Taal en Tongval 22 (1970) p. 1-2
377:13
Ingang op de systematiek van de correspondentie van Dialectologie. Z.j., 1 omslag.
377:14
Lijst oude drukken collectie Helmer. Z.j., 1 omslag.
377:15
Lijst oude drukken collectie maten en gewichten. Z.j., 1 omslag.
377:16
Overzicht archief D.P. Blok. Z.j., 1 omslag.
N.B. Dit is opgenomen in 39 het organisatiearchief van PJMI
377:17
Indeling centrale ladenkast. Z.j., 1 omslag.
N.B. Afdeling Volkskunde
377:18
RND. Z.j., 1 omslag.
N.B. Overdruk uit Taal en Tongval 29(1977) 1-27 : registers bij de RND; Lijst van woorden voorkoemden bij de ND
377:19
Bibliografie P.J. Meertens. 1919-1990, 1 stuk.
N.B. Fotokopie van eerste versie.
377:20
Collectie Meertens : letterkundige, dialectoloog, volkskundige & grondlegger van het Meertens Instituut / Marlies Jongejan ... [et al.]. - [Middelburg] : Zeeuws Documentatiecentrum [etc.], 2007. - 75 p. ; 30 cm.
>N.B. Inventaris van de collectie in het Zeeuws Documentatiecentrum.
377:21
Stageverslag Marieke Klein. 2006, 1 stuk.
N.B. Overdracht van Archief Bonda naar het Meertens Instituut.
377:22
Lijst van scripities sociale geografie. 1986, 1 stuk.
N.B.Gerangschikt op auteur
377:23
Lijst van scripities sociale geografie. 1986, 1 stuk.
N.B. Gerangschikt op plaats
377:24
Lijst van proefkaarten etnologie. Z.j., 1 stuk.
377:25
ALE Archief. NCDN. 1987. 1 stuk.
N.B. Handleiding.
377:26
Handleiding ALE Archief. NCDN. Z.j. 1 stuk.
N.B. Bijlage 1. Onderzoekseenheden
377:27
Handleiding ALE Archief. NCDN. Z.j. 1 stuk.
N.B. Bijlage 2. Vragen in behandeling
377:28
Register op de dialectvragenlijsten (1959-1975) van het Meertens Instituut. 1982. 1 omslag.
377:29
Register op de dialectvragenlijsten (1976-1994) van het Meertens Intsituut. 1995. 1 omslag.
377:30
Register op de vragenlijsten van de Friese Akademie 1978-1994 door H. van der Kooij. 1994. 1 omslag.
377:31
Verslag Project D.J. van der Ven. 1996. 1 stuk.
N.B. 1e deel. Door Map Huiskamp
377:32
Doorslag van register op de dissertatie "Termen en gebruiken van het boerenbedrijf in Drente" van C.C.W.J. Hijszeler. Z.j. 1 map.
Register op Hijszeler. Dit register is vermoedelijk samengesteld door W.G. Rensink, student assistent bij Bureau Dialectologie van 1953 - 1955 en 1960 - 1966.
Het origineel van het register is als boek gebonden en staat in de bibliotheek, de termen en gebruiken zijn geficheerd.
377:33
Typoscript "Volkskunde knipselarchief". Z.j. 1 omslag.
N.B. Systematische indeling van het knipselarchief met aantekeningen van L.M.C. van Zuylen.
377:34
Typoscript. Z.j. 1 omslag.
N.B Bibliografie voor het samenstellen van een bibliotheek over toneel en aanverwante kunsten.
377:35
Typoscript. Z.j. 1 omslag.
N.B Indeling der landbouwgebieden, zoals opgenomen in de Verslagen en mededelingen van de directie van den landbouw 1912 no 3 ; met delen van de kloeke grondkaart
377:36
Typoscript. Z.j. 1 omslag.
N.B. Herziene indeling van Nederland in 129 economisch-geografische gebieden / Centraal bureau voor de statistiek. 1961
377:37
Typoscript. 1962. 1 omslag.
N.B. Rapport over enkele heemkundige belangen in de provincie Groningen / Stichting Groninger Culturele Gemeenschao.
377:38
Typoscript. Z.j. 1 omslag.
N.B. Vragen gesteld aan het Dialectenbureau over onderdelen van boerderijen
377:39
Typoscript. Z.j. 1 omslag.
N.B. Nalatenschapsinventarissen verm. door P.J. Meertens.
377:40
Typoscript. 1963. 1 omslag.
N.B. Bibliografie rechtsgeschiedenis / G.C.J.J. van den Bergh.
377:41
Typoscript. 1968. 1 omslag.
N.B. Lijst der verhandelingen (dubbels) bestemd voor de Naamkunde-commissie te Amsterdam.
377:42
Typoscript. Z.j. 1 omslag.
N.B. Lijst der titels eigendom P.J. Meertens en in depot van de Bibliotheek van de KNAW.
377:43
Typoscript. Z.j. 1 omslag.
N.B. Lijst met films op het Nederlands openluchtmuseum (NOM ) aanwezig
377:44
Typoscripten. Z.j. 7e van 7 mappen
N.B. Overzicht van gebruikte trefwoorden in het Volkskunde kaartsysteem (VTC) ; de zgn zwarte boeken; p. 1301-1503
377:45
Typoscripten. 1981-1986. 1 map.
N.B. Jaarverslagen van de afdeling volkskunde in het Nederlands 1981-1986); Rapportage P.J. Meertens Instituut door Bakkenist, Spits en Co organisatie adviseurs (1982). Deze stukken waren niet in het organisatie archief opgenomen
377:46
Spielanleitung fŁr Zithern. Z.j. 1 omslag.
N.B. Teksten van liedjes met citer grepen.
377:47
Multomap met brochures, nieuwsjaarskaarten, aankondigingen van lezingen, aankondigingen van te verschijnen publicaties, logo's, briefhoofd etc. Z.j. 1 doos.
377:48
Losse stukken. 1961-2007. 1 omslag.
N.B. FotokopieŽn van knipsels inzake de mennonieten in Novosibirsk (een onderzoek van Tjeerd de Graaf); fotokopie van een brief van J.J. Voskuil aan Har Brok; een brief van P. Groenendijk aan L. Grijp inzake een boek over oranjeliedjes en een cd (die is niet aangetroffen); "Rinke Tolman" een typoscript in dialect; een lidmaatschapskaart van 't Manneke uit de mane"; een convocatie van Jo Daan inzake de 60e verjaardag van P.J.Meertens;
een brief inzake de toelage en reiskosten voor H. Ryckeboer; manuscript en typoscript vermoedelijk inzake een lezing van A. Doornbosch; foto van het liedblad 319:07; typoscript van G.H. Stotijn inzake een liedtekst; een briefkaart "Nieuwste inter-nationale postzegeltaal"; "kaart van de dialectische uitspraak van het woord Muis" ontworpen door G.G. Kloeke
377:49
Typoscript met titels van kinderliteratuur. Z.j. 1 omslag.
N.B. "Holland. One of the last pieces of work of the late Miss Saskia Lobo at The Hague was the revision of our dutch list. The data of the first catalogue represente a synthesis of the answers recieves from the following institutions and individuals .... Miss Francken Zutphen"
377:50
Manuscript Stichtse steenbakkerij : een bijdrage tot de geschiedenis van deze tak van nijverheid in en om de stad Utrecht van M.J. Noppen. - [Utrecht] : [s.n.], 1986. deel 1. 1 portefeuille.
377:51
Manuscript Stichtse steenbakkerij : een bijdrage tot de geschiedenis van deze tak van nijverheid in en om de stad Utrecht van M.J. Noppen. - [Utrecht] : [s.n.], 1986. deel 2. 1 portefeuille.
377:52
Bouwstoffen voor een volkskundige encyclopedie / W.P.A. Smit, ca 1947 ; 33 cm. Onvoltooid handschrift. Met codenummer: 16.218. 2006.11.0536.
377:53
WOORDENLIJST [van het] dialect [van] Bunschoten / [door A. BLOKHUIS]. - [Spakenburg], [1936. - 6 dln.
Handschrift.
377:54
- De das, Meles meles (L.) in Nederland / A. van Wijngaarden en J. van de Peppel. - [Bilthoven] : Rivon, [ca. 1961]. - 107 p. : krt. ; 30 cm. Typoscript, losbladig.
- Rapport over de verspreiding van de das, Meles meles (L. ) in Nederland / A. van WIJNGAARDEN en J . van de Peppel. - Bilthoven, [1960]. Gestencild ex.
377:55
Rapport over de verspreiding van de otter. Lutra lutra (L) in Nederland / A. Wijngaarden. - [Bilthoven, 1965]. Gestencild.
377:56
De otter, Lutra lutra (L) in Nederland. / A. van Wijngaarden en J. v.d Peppel. - Bilthoven , [1965]. Gestencild ex.
377:57
Persoonsnamen met den uitgang 'man' en 'mans' : gecompleteerde en gerangschikte lijst / Oscar d'Aumerie. 1927-1944. Handschrift.
N.B. Stamboekcode: 63.593.
377:58
Verslagen van toneel in dialect. 1990. 1 map.
N.B. Bevat verslagen van de de repetitieperiode van 'Blast de wind t is zo weer vot' van Revue Meeden, 1990.
377:59
Knipsels en prints. 1994-2001 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake het Wilhelmus. Bevat artikelen door Pieter Vis en Martien Nuis.
377:60
Handgeschreven transcripties van: Balletten, Lustigh om te zingen, en speelen / G.G. Gastoldi, naar de uitg. Amsterdam: Paulus Matthysz, [1657?], [ca. 1980?]. 1 map.
N.B. Toegevoegd: kopie van de oorspronkelijke stofmap, met gegevens over de transcripties.
377:61
Geestelijke liederen in handschriften uit het Archief der Bibliotheek van het Seminarie te Warmond Nauwkeurig overgeschreven / Chr. S. Dessing. 1905. 1 cahier.
Ingelegd: Gedicht op de dood der graven van Egmond en Hoorn / [Chr. S. Dessing?]
377:62
Studiemateriaal en aantekeningen voor het artikel: "Deutsch-niederlšndische Kulturverflechtungen bei den Ansingeliedern zu den Kalenderfesten" door Hinrich Siuts, in: Festschrift Bruno Schier, 1967. Map 1 van 2.
377:63
Studiemateriaal en aantekeningen voor het artikel: "Deutsch-niederlšndische Kulturverflechtungen bei den Ansingeliedern zu den Kalenderfesten" door Hinrich Siuts, in: Festschrift Bruno Schier, 1967. Map 2 van 2.
377:64
Documentatie betreffende P.J. Meertens.
N.B. Bibliografie van zijn volkskundige geschriften, kopieŽn van levensberichten en diverse knipsels.
377:65
Widved : wat is dat voor een dialekt? : illustraties bij een dia-serie van het P.J. Meertens-Instituut. Z.j. 1 envelop.
N.B. Bundel met 30 dialectkaarten.
377:66
BibliografieŽn en informatie betreffende Nederlandse dialecten. 1990-1998 en z.j. 1e van 2 mappen.
N.B. Geordend op provincie.
377:67
BibliografieŽn en informatie betreffende Nederlandse dialecten. 1990-1998 en z.j. 2e van 2 mappen.
N.B. Geordend op provincie.
377:68
Proeve van een taalsociografie van het Amsterdamse Veembedrijf (Een scriptie over de Amsterdamse veemarbeid). Z.d. 1 omslag.