Archieven & collecties

174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982

inhoud: Dirk Jan van der Ven (1891-1973) was een van de bekendste volkskundigen van Nederland. Hij organiseerde in 1919 het Vaderlandsch Historisch Volksfeest, was bestuurslid van de 'Vereeniging Het Nederlandsch Openluchtmuseum' en introduceerde het veldonderzoek binnen de volkskunde. Door zijn meer dan vijftig boeken, zijn vele artikelen, zijn films en zijn optredens in het land wist hij de volkskunde onder een breed publiek populair te maken.

De collectie bestaat uit het archief en de documentatiecollectie van D.J. Van der Ven. Het bevat ook materiaal afkomstig van zijn vrouw, Elise van der Ven-ten Bensel (1892-1982), die publiceerde over volksdansen.

Het archief bevat aantekeningen, typoscripten van artikelen, gedrukte artikelen en correspondentie. De aanzienlijke documentatieverzameling bevat knipsels, brochures, afbeeldingen en foto's over een veelheid van volkskundige onderwerpen.
Het fotomateriaal (inclusief glasdia's en -negatieven) is seperaat opgeborgen. De correspondenten zijn opgenomen in een register.

De boeken afkomstig uit deze collectie zijn geplaatst in de bibliotheek van het Meertens Instituut.

Zie ook: Collectie 338 (Vaderlandsch Historisch Volksfeest).

resultaat: Dirk Jan van der Ven : een opgewekt propagandist van de volkscultuur / Barbara Henkes. - In: Uit liefde voor het volk : volkundigen op zoek naar de Nederlandse idenititeit 1918-1948 / Barbara Henkes. - Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2005.

Openbaar.

eerste | volgende 100 | laatste | 1 t/m 100 van 1499 | alle treffers

  

terug

174:1.1
Krantenknipsels, afbeeldingen, foto's, negatief, typoscripten en documentatie. 1955-1967 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake bier, wijn en Bacchus in Noord-Brabant en Limburg. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:1.2
Knipsels, afbeeldingen, foto's en documentatie. 1961-1968 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake bier, pubs, herbergen en uithangborden. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:1.3
Knipsels, afbeeldingen, typoscripten en documentatie. 1961 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake wijn, scotch en Bommen Berend. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:1.4
Knipsels, afbeeldingen, typoscripten en documentatie. 1932-1942 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake wasserijen, blekerijen, zeep en aanverwante zaken. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:1.5
Knipsels, afbeeldingen, typoscripten en documentatie. 1928-1957 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake blekerijen in Twente en Haarlem en de Twentse textielindustrie. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:1.6
Boeken en tijdschriftartikel. 1932-1942 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake het boerenhuis en theaterbouw.
Bevat o.a.:
- Forschungen und Studien über das Haus / Gustav Bancalari, 1896
- Das antike Theater und die modernen Reformbestrebungen im Theaterbau / Eduard Moritz, 1910
- Das Bauernhaus in Tirol und Voralberg / J.W. Deiniger, z.j. >>grootformaat map.
174:1.7
Correspondentie. 1930-1977. 1 omslag.
N.B. Correspondentie tussen E. van der Ven-ten Bensel en de uitgeverijen Gesto te Bergen en Witkam te Enschede over de uitgaven van 'Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland en de Achterhoek' en 'Friese volksgebruiken weerspiegeld in Europese folklore' (1968 1977). Verder correspondentie met o.a. H. Uittien te Deventer (1930) en E. Jens te Almelo (1960).
174:1.8
Overzicht documentatie-archief D.J. van der Ven. Z.j. 1 omslag.
N.B. Betreft Volkskundig Documentatie archief 'Heel het jaar rond' (107 nummers) [mappen zijn verspreid opgenomen in collectie 174]. Met enkele knipsels, 1976 en z.j.
174:1.9
Krantenknipsels, afbeeldingen, foto's en documentatie. 1923-1969 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake het Gooi, erfgooiers, Bovenkarspel, vestingbouw.
174:1.10
Krantenknipsels, afbeeldingen, foto's, negatief, typoscripten en documentatie. 1937-1963 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake bier, de Sint Antoniusviering en köpkesmert in Brabant en Limburg. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:1.11
Krantenknipsels, afbeeldingen, foto's, typoscripten en documentatie. 1962-1963 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake hop en gruit. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:1.12
Krantenknipsels, afbeeldingen, foto's, negatieven, typoscripten en documentatie. 1928-1969 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake geitebier en geitenfeest van Broekhuizenvorst en de biercultus van Arcen.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:1.13
Typoscripten door D.J. van der Ven. 1924-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen betreffende Expo 1958 te Brussel, Kneippkuren, Meinachtviering, Roermond, wievermaond. Lezingen, o.a. over Oogstfilm, voor de Maatschappij der Nederlandse letteren (1927).
174:1.14
Krantenknipsels, artikelen, documentatie, publicaties en correspondentie. 1924-1969 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Zaanse Schans. Bevat o.a. :
- Zaandam uw stad, 1968
- Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Zaanse industrie, 1970
- Omtrent de Zaan, 1968
Bevat brief van G.J. Honig aan de heer Bouwman, d.d. 10-2-1946. Bevat artikel door D.J. van der Ven.
174:1.15
Krantenknipsels, typoscripten, afbeeldingen, foto's en documentatie. 1959-1963 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake bier, wijn en azijn. Bevat artikel door D.J. van der Ven.
174:1.16
Krantenknipsels, afbeeldingen, foto's, publicaties en documentatie. 1936-1970 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake wijn. Bevat o.a.:
- Der Weg zum Wein, z.j.
- Das kleine Weinlexikon, z.j.
- Weingenuss und Lebenskunst : ein Handbüchlein / Rudi vom Endt, z.j.
174:1.17
Krantenknipsels, afbeeldingen, foto's, typoscripten en documentatie. 1928-1950 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake wijn en Sint Maarten. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:1.18.1
Knipsels. 1917-1954 en z.j. 1e van 2 mappen.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven betreffende hoofdzakelijk kalenderfeesten. Vermelding op origineel omslag: Inlegboek I: 'Heel het jaar rond'. Bevat enkele typoscripten met artikelen van D.J. van der Ven, vertaald door Elise van der Ven.
174:1.18.2
Knipsels. 1917-1954 en z.j. 2e van 2 mappen.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven betreffende hoofdzakelijk kalenderfeesten. Vermelding op origineel omslag: Inlegboek I: 'Heel het jaar rond'. Bevat enkele typoscripten met artikelen van D.J. van der Ven, vertaald door Elise van der Ven.
174:1.19.1
Knipsels. 1914-1968 en z.j. 1e van 2 mappen.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven betreffende hoofdzakelijk kalenderfeesten. Vermelding op origineel omslag: Inlegboek II: 'Heel het jaar rond'.
174:1.19.2
Knipsels. 1914-1968 en z.j. 1e van 2 mappen.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven betreffende hoofdzakelijk kalenderfeesten. Vermelding op origineel omslag: Inlegboek II: 'Heel het jaar rond'.
174:1.20
Publicaties. 1957-1967. 1 map.
N.B. Inzake aardappelen. Bevat:
- Verslag over het boekjaar 1965-'66 / Coöperatieve vereniging aardappelmeelfabriek WTM
- Termijnhandel in aardappelen / N.V. Amsterdamse liquidatiekas, 1958
- Proefveldgegevens, fabrieksaardappelen : jaarverslag 1963
- Geert Veenhuizen : 18 November 1857 - 30 Januari 1930 : gedenkschrift, 1957
- De pootaardappelteelt in de veenkoloniën / E.G. Kloosterman, 1960
- Enkele afleveringen van 'Publicatie Stichting Aardappel Studie Centrum' en 'De Nederlandse aardappel', 1953-1967.
174:1.21
Correspondentie en enkele krantenknipsels. 1978-1979. 1 omslag.
N.B. Briefwisseling van E. van der Ven-ten Bensel met verschillende uitgevers over (her)uitgave van werken van D.J. van der Ven en over de Biografie en bibliografie van Van der Ven. Verder correspondentie met Nationaal Bureau voor Toerisme betreffende overdracht van deelarchief.
174:1.22
Knipsels en typoscripten. 1920-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat aankondigingen en recensies betreffende Van der Vens films, tijdschriften, boeken, artikelen en lezingen. O.a.:
-'D.J. van der Ven' door H.G. Cannegieter (overdruk uit Morks magazijn, 1935)
-'Nederlands volkleven in 't verleden en heden' door prof. dr. H. Blink, in: Vragen van den Dag (ca. 1920)
- recensies door P.J.M. (P.J. Meertens) van 'De heemliefde van het Nederlandsche volk' en 'Het carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken', in: Volkskunde(1942)
- De Zuiderzee film. Folkloristisch Filmwerk in zes afdeelingen', in: Oost Vlaamsche Zanten, maart 1929
- 'Van vrijen en trouwen op het boerenland. Interessante voordracht van D.J. van der Ven' (overgetypte recensie, Volksblad, 4 februari 1937)
- 'Met v.d. Ven op stap' (Recensie van 'Ons eigen volk in
het feestelijk jaar', overgetypt uit Utrechtsch Nieuwsblad, 23 juni 1942)
- Aankondigingen van lezingen door D.J. van der Ven over openluchtmusea in Scandinavië en het NOM
- 'Texel's Sunderklazen en wat daarmee in verband staat' (Recensie van lezing door D.J. van der Ven, Texelsche Courant, 14 december 1927).
174:1.23
Inventarissen. 1952 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat een getypte inventaris (+ 2 doorslagen) van 'De Meihof' met meubilair, servies e.d. + een getypte inventaris (+ 2 doorslagen) van onderwerpen in het folklorearchief en vindplaatsen op de Meihof.
174:1.24
Knipsels, gidsen, publicaties en stadskaart. 1914-1966 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Utrecht.
174:1.25
Publicaties. 1911-1924. 1 omslag.
N.B. Bevat afleveringen van Amstelodamum (1922 1924) en de publicatie 'Gates of old Amsterdam' [1911].
174:1.26
1 Schrift. Z.j. 1 omslag.
N.B. Schrift met overzicht inhoud van 107 genummerde mappen (folklorearchief).
174:1.27
Tijdschriftpublicaties, typoscripten en correspondentie. 1912-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat o.a.:
- Recensies en aankondigingen betreffende 'folkloristische filmavonden' door D.J. van der Ven.
- 'Voorlopig ontwerp voor de nationale huldiging van H.M. koninging Wilhelmina ter gelegenheid van haar 40 jarig regeeringsjublileum in september 1938', door D.J. van der Ven (d.d. 12 april 1937).
- Programma's van volksdansdemonstraties door Elise van der Ven-ten Bensel.
- Correspondentie met H.J. Versteeg (1934) en P.J. Meertens (1940 1942).
- 'Het Nederlandsch Openluchtmuseum en de toeristenbond', artikel door D.J. van der Ven in De Kampioen, 1912.
174:2.1
Knipsels, typoscripten, afbeeldingen en foto's. 1959 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake culinair toerisme. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:2.2
Typoscripten en correspondentie. 1925-1939 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat o.a.:
- Diverse lezingen door D.J. van der Ven, o.a over bier, klootschieten en het Nederlands Openluchtmuseum.
- Diverse recensies van lezingen door Van der Ven over openluchtmusea en volksgebruiken
- Folder gericht aan besturen van verenigingen met aanbod door D.J. van der Ven van de vertoning van de Zomerfilm, de Oogstfilm en de Zuiderzeefilm.
- 'De Internationale Conferentie voor Volkskunst te Rome. 25 31 october 1929', verslag door D.J. van der Ven
- Verslag van de moeilijkheden bij de bestuursverkiezing van het Comité voor Volkskunst, waarbij J. Schrijnen, P. Smit en A. van Erven Dorens als boosdoeners worden aangemerkt (onvolledig).
- Correspondentie met J. Schrijnen (1928-1929); L. van Vuuren (1925); J. de Vries (1928); T. Lloyd Williams (1937); P.J. Waardenburg (1927); Jean Brants (1929); Mark F. Sverein (1939); F.A. Stoett (1926).
174:2.3
Knipsels, foto's en afbeeldingen. 1926-1970 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake scheepvaart (o.a. zeilschepen, oceaanstomers en gondels).
174:2.4
Typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over o.a. de Achterhoek en Münsterland (Duitsland).
174:2.5
Typoscripten, knipsels en correspondentie. 1960-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over Duitsland (o.a. Trier, Idar Oberstein en Bad Ems). Knipsels en reisprogramma's. Correspondentie met Dr. Mülhause, Trier (1961) en Dr. Küstermann, Kreuznach (1963, 1965).
174:2.6
Typoscripten en correspondentie. 1956-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over Duitsland (o.a. de Bodensee en het Schwarzwald). Correspondentie hieromtrent.
174:2.7
Typoscripten, correspondentie, knipsels en visitekaartjes. 1958-1961 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over Oostenrijk (o.a. Kleinwalsertal, Salzburg en Oberndorf) en correspondentie hieromtrent. Artikelen over het lied 'Stille nacht, heilige nacht'.
174:2.8
Typoscripten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven over Duitsland (o.a. Heidelberg en die Bergstrasze).
174:2.9
Typoscripten, knipsels, brochures, foto's, afbeeldingen. 1954-1972 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake schepen (narrenschepen, onderzeeërs, de blauwe schuit). Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174:2.10
Typoscripten, folders, foto's, afbeeldingen, correspondentie, reisbescheiden. 1969-1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Zwitserland. Lijsten van verschenen artikelen over Noord Oost Zwitserland en Tessin door D.J. van der Ven. Correspondentie met V.V.V.'s te Lugano en Locarno. Handschrift D.J. van der Ven met reisplanning.
174:2.11
Typoscripten, afbeeldingen, knipsels. 1936-1969 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake schepen en papierknipkunst. Artikel door D.J. van der Ven over het narrenschip.
174:2.12.1
Knipsels en correspondentie. 1923-1928 en z.j. 1 map.
N.B. Knipselboek inzake de filmvertoning van 'Neerland's Volksleven in den Oogsttijd' in Duitsland en België en correspondentie hieromtrent. Knipsels betreffende studiereis van Duitse folkloristen aan Nederland.
174:2.12.2
Knipsels, aankondigingen, affiches, correpondentie. 1927-1929 en z.j. 1 map.
N.B.
- Aankondigingen en recensies van de excursie van Duitse folkloristen naar Nederland, 1928
- Aankondigingen en recensies van de vertoning van de Oogstfilm in Berlijn, 1928
- 'Teilnehmersliste zum Lehrgang 'Deutsche Volkskunde', 1927
- Programma van 'Conférence de la Commission Internationale des Arts Populaires. Rome, 25 31 octobre 1929'
- Affiche voor diverse voordrachten in Gent, waaronder 'Folkloristische lente gestalten in het Noord Nederlandsche volkskarakter en kinderspel' door D.J. van der Ven, 1928 >>grootformaat map.
- Recensies van filmvertoningen (Oogstfilm, Zomerfilm, Zuiderzeefilm), 1928
- Franstalig artikel over het carnaval te Binche door D.J. van der Ven, 1927
- Krantenknipsel inzake, en uitgaande correspondentie met, minister Becker van Pruisen (1927-1928)
- Inkomende correspondentie van Walther Schoenichen, Direktor der Staatlichen Stelle der Naturdenkmalpflege in Preuszen (1927-1929)
174:2.13
Typoscripten, correspondentie, reisbescheiden. 1955-1964 en z.j. 1 map.
N.B. Lijsten van publikaties van Van der Ven betreffende Augsburg, Würzburg, Heidelberg, Nord Baden en de 'romantische Strasze'. Correspondentie over reis Duitsland (1964). Enige in de lijsten genoemde artikelen.
174:2.14
Knipsels, afbeeldingen, foto's en brochures. 1955-1966 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake reizen naar Duitsland en Zwitserland.
174:2.15
Knipsels, afbeeldingen en foto's. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake schepen.
174:2.16
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen en foto's. 1923-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake klederdrachten in o.a. Bunschoten en Spakenburg. Artikel door D.J. van der Ven over Veluws folklore-onderzoek.
Materiaal is in slechte staat.
174:2.17
Knipsels, afbeeldingen, foto's en contactafdrukken. 1930-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake schepen, reddingsboten en Sint Nicolaas.
174:2.18.1
Manuscripten en typoscripten. 1944. 1 map.
N.B Tekst van 'Van Nederlandsche kleederdrachten en Europeesche volksdrachtkunde' in 14 hoofdstukken (H 7-11 ontbr.;ongepubliceerd).
174:2.18.2
Manuscripten en typoscripten. 1944. 1 omslag.
N.B. Opzet van 'Van Nederlandsche kleederdrachen en Europeesche volksdrachtkunde'. Kopie-typoscripten van de tekst.
174:2.19
Knipsels, afbeeldingen en foto's. 1924-1939 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Zeeuwse klederdracht.
174:2.20
Correspondentie, knipsels en typoscripten. 1928-1958 en z.j. 5 omslagen.
N.B. Bevat o.a.:
- Programma van de Folkloreavond te Tilburg, 11 december 1933
- Publikaties van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie, met verslagen van folkloredagen
- Correspondentie met fam. Seydell, 1958
- Knipsels met recensies van het Internationale Congres voor Volkskunst te Antwerpen, Luik en Brussel,1930
- Typoscripten van lezingen: 'Ziegenfest, Sankt Antoniusmahlzeit und Bjorrebeer. Niederländisches Brauchtum beim Ausklang der Julzeit'; en een lezing door D.J. van der Ven over gilden in Noord Brabant
- Correspondentie met Zd. Smetácek en het Secretariaat van het ontvangstcomité, 1928.
174:2.21
Knipsels, enkele afbeeldingen en een foto. 1917-1956 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Drentse klederdrachten.
174:2.22
Typoscript, knipsels, foto's, afbeeldingen en 1 negatievenstrook. 1929-1954 en z.j. 3 omslagen.
N.B. Typoscript van van het boek 'Asselt aan de Maas' door D.J. van der Ven. Recensies en aankondigingen inzake de film 'Levende folklore in Asselt aan de Maas' (1936-1937). Knipsels, foto's en afbeeldingen betreffende Asselt. Artikelen door D.J. van der Ven over de Limburgse kleikunst in bouwkeramiek en woninginrichting.
174:2.23
Knipsels, foto's en contactafdrukken. 1941-1958 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake (klederdrachten in) Marken en Volendam.
174:2.24
Knipsels, foto's en correspondentie. 1933-1948 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake klederdrachten in o.a. West Friesland. Inkomende correspondentie van C. Lekkerkerker te Amsterdam, 1937.
174:2.25
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen, foto's en correspondentie. 1929-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake oorijzers en hoofdijzers. Bevat artikelen door D.J van der Ven. Inkomende correspondentie van Hoffschlag te Apeldoorn, 1929.
174:2.26
Typoscripten en knipsels. 1930-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake klederdracht versus toerisme en reclame. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:2.27
Typoscripten, foto's, knipsels en correspondentie. 1919-1969 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake klederdrachten, touwslagerijen, biezenmatten en Nationale Visserijtentoonstelling te Katwijk (1963). Artikel door D.J. van der Ven over de Genemuidensche matterij. Correspondentie tussen De Rijkslandbouwconsulent voor de griend en rietcultuur, Ir. W.D.J. Tuinzing en de directeur van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, 1963.
174:2.28.2
Manuscript van 'Van Nederlandsche kleederdrachten en Europeesche volksdrachtkunde' door D.J. van der Ven (ongepubliceerd). 1945. 1 map.
174:2.28.1
Knipsels. 1952-1959 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake klederdrachten.
174:2.29.1
Tijdschriften met artikelen van D.J. van der Ven. 1950-1967. 1 map.
N.B. Bevat nummers van:
- Arts en auto, 1957
- Bromfiets, 1957-1959
- CMC melk : orgaan van de Coöperatieve Melkcentrale, 1955-1960
- Het horecabedrijf (Hocra), 1963
- Huizen en grond, 1954
- Lindbergh post, 1950
- Meubel, 1961
- Ons jonge platteland, 1967
- De schouw, 1966
- Shell en de landbouw, 1962
- Spoor- en tramwegen, 1957
- De tuinbouw, 1950
174:2.29.2
Knipsels van artikelen van D.J. van der Ven uit kranten en tijdschriften. 1936-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen over diverse volkskundige en toeristische onderwerpen.
174:2.30
Knipsels en typoscript. 1920-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de Achterhoek, streekhistoricus H.W. Heuvel, bouwkunst en het hagelkruis. Briefkaart van H.W. Heuvel te Borculo, 1921. Typoscript van het gedicht 'Met 'n vrendelek ooge en ne riemende penne deur onzen mooien Achterhook' door B. Stegeman. Bevat artikelen door D.J van der Ven over o.m. Würzburg en het restaureren van kerken.
174:2.31
Knipsels en documentatie. 1913-1956 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. Maastricht, Roermond en Valkenburg.
174:3.1
Knipsels, tekeningen en correspondentie. 1923-1967 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Texelse folklore; met inhoudsopgave. Bevat tekeningen van Sjoerd Kuperus. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.2
Knipsels en typoscripten. 1903-1975 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Sint Nicolaas; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.3
Knipsels en typoscripten. 1937-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Sint Nicolaasviering op Ameland; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven en transcripties van interviews op Ameland.
174:3.4
Knipsels, foto's, afbeeldingen en typoscripten. Z.j. 1 map.
N.B. Inzake Sint Nicolaasviering op o.a. Ameland, in Oost-Friesland en Drenthe; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.5
Knipsels, typoscripten en afbeeldingen. 1923-1964 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Sint Nicolaas; met inhoudsopgave. Bevat artikelen en voordracht door D.J van der Ven.
174:3.6
Knipsels, typoscripten, afbeeldingen, foto's. 1924-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de Sint Nicolaasviering op Ameland en andere Waddeneilanden; met inhoudsopgave. Correspondentie met Hotel Hofker, Nes, Ameland, 1957. Verslag van gesprek met o.a. H. Poortenaar. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.7
Knipsels, typoscripten, afbeeldingen, foto's en correspondentie. 1929-1967 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake de verering van Sint Barbara; met inhoudsopgave. Bevat enkele nummers van de tijdschriften De mijnwerker, De mijnlamp en Steenkool (1947-1967) en het 'Reglement van de eerwaarde broederschap der H. Maagd en martelaresse Barbara' (1938). Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.8
Typoscripten en knipsels. 1927-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de slachttradities van november; met inhoudsopgave.Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.9
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen en foto's. 1948-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Sint Catharina, Sint Cecilia, Sint Andries en Sint Elooi; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.10
Knipsels en typoscript. 1947-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Sint Maarten; met inhoudsopgave. Bevat artikel door D.J van der Ven.
174:3.11
Knipsels, typoscript, foto. 1948-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Sint Maarten; met inhoudsopgave. Bevat artikel door D.J van der Ven.
174:3.12
Typoscripten en knipsels. 1912-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. novemberfolklore, rommelpot en de ganzenmarkt in Coevorden; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.13
Knipsels en typoscript. 1931-1960 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Sint Maarten; met inhoudsopgave. Bevat artikel door D.J van der Ven.
174:3.14
Typoscripten, knipsels en foto's. 1929-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Maria Kroedwien, de kroedwis en Sint Rosa; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.15
Typoscripten en knipsels. 1915-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de viering van 28 augustus te Groningen, de viering van Sint Maarten in Hoorn (met correspondentie) en hartjesdag; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.16
Typoscripten en knipsels. 1937-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Lampegietersavond, trommelen op de beurs en Noord Hollandse vrijstersmarkten; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.17
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen en foto's. 1937-1966 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake stokpaarden, zwaarddansen en bijlemannen; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.18
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen en foto's. 1931-1967 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Sint Maarten; met inhoudsopgave. Bevat o.a. 'Das Martinsfest' door August Dahm (1935) en inlichtingen over Kip-kap-kogel door J.A. Neuyen (1934). Bevat artikelen door D.J van der Ven.
- Affiche voor een viering in Düsseldorf en een Sint Maartenprent >>grootformaat map.
174:3.19
Typoscripten, knipsels en afbeeldingen. 1929-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake dauwtrappen, vrijgezellendag en zondagswet; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.20
Typoscripten, knipsels, foto's, afbeeldingen en correspondentie. 1933-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake luilakviering en pinksterbruiden; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.21
Typoscripten, knipsels, opstellen. 1917-1959 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake luilak; met inhoudsopgave. Bevat o.a. een Luilaklied door J.M. Vis, Zaandijk (1917) en opstellen over luilak van leerlingen van een 5e klas lagere school te Alkmaar (z.j.).
Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.22
Typoscripten, knipsels, foto's, afbeeldingen en correspondentie. 1923-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de Sint Brigidaviering te Noorbeek; met inhoudsopgave. Bevat correspondentie met P.T. van Bueren O.F.M. (1960, 1964). Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.23
Typoscripten, knipsels, foto's en afbeeldingen. 1910-1957 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake paddestoelen; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.24
Typoscripten, knipsels, foto's en afbeeldingen. 1914-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake paddestoelen; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.25
Typoscripten en knipsels. 1924-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. oktober in de folklore, Sint Severus en vrijers en vrijstersmarkten; met inhoudsopgave.
Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.26
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen, foto's en documentatie. 1910-1968 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. stokpaarden, Ros Beiaard en zwaarddansen; met inhoudsopgave. Bevat:
- Robin Hood und Hobby Horse / Richard Wolfram, 1932.
- Le carnaval de Malmedy : Haguète et Hape-tchâr / Léon Marquet (2 dl.], 1968.
- Masopust dr íme...: od nového léta do pytlového tvrtku / en k Zíbrt, 1910.
- Den se krátí, noc se dlou í... (Martin - Cecilka - Ond ej - Barborky - Mikulá - Lucie - ber) / en k Zíbrt, 1910.
Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.27
Typoscripten, knipsels en foto's. 1949-1960 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Lammeliedjesavond te Veenendaal; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.28
Typoscripten, knipsels, negatieven en foto's. 1947-1973 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake de kermis in september en pierementen; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.29
Typoscripten en knipsels. 1911-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. de herfst en september in de folklore; met inhoudsopgave. Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:3.30
Typoscripten, knipsels, afbeeldingen en documentatie. 1905-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. de jacht in diverse provincies, Sint Hubertus en Dianafeest; met inhoudsopgave.
Bevat: Volkstümliches im "Freischütz": ein Beitrag zum Jäger-Aberglauben / Alois John, 1905.
Bevat artikelen door D.J van der Ven.
174:4.30
Krantenknipsels en kopie-brieven. 1939-1940. 1 omslag.
N.B. Knipsels over lezingen voor militairen door D.J. van der Ven tijdens de mobilisatie (1939 1940). Correspondentie van militairen hierover.
174:4.31
Knipsels, afbeeldingen, foto's en typoscripten. 1913-1956 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake weven. Bevat artikelen van D.J. van der Ven.
174:4.32
Knipsels, correspondentie, foto's, folders en contracten. 1941-1968 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake onder meer kerkklokken en klokkengieten. Bevat ook folders betreffende boekuitgaven door D.J. van der Ven. Contracten met Uigeverij Kok betreffende de uitgave van 'Ons eigen volk in het feestelijk jaar'. Gids van het Lago Maggiore. Bevat artikelen van D.J. van der Ven.
174:4.33
Knipsels, folders, typoscripten, manuscripten, foto's. 1920-1964 en z.j. 1 map.
N.B. Recensies van demonstraties van volksdansen door Elise van der Ven. Lezingen en artikelen over volksdansen door Elise van der Ven. Materiaal van het Nederlandsch Centraal Bureau voor Volksdansen te Oosterbeek (folders, diploma's). Inkomende correspondentie van Rolf Gardiner, 1953-54.
174:4.34
Knipsels, folders, typoscripten, manuscripten, foto's. 1948-1969 en z.j. 1 map.
N.B. Foto's betreffende Lemmer. Boek 'Schwetzingen : barockes kleinod der Kurpfälz'/Oswald Zenkner, 1952. Recensies van 'Asselt aan de Maas'. Affiches met de aankonding van de vertoning van de film 'Levende folklore in Asselt aan de Maas'>>grootformaat map.
174:4.1
Knipsels en tijdschriften. 1964-1973 en z.j. 1 omslag.
N.B. Besprekingen van werken van D.J van der Ven: De peerdenhemel van Zuudlaordermark (1972), Kastelentocht door het stamland van het huis Oranje Nassau (1972), Met de gaostok door Twente en Salland (1966), In de ban van burchten en kastelen (1965).