Archieven & collecties

160 Archief van het Beraad voor het Nederlands Volksleven, 1955-1985

inhoud: Het Centraal beraad voor het Nederlands Volksleven werd in 1955 opgericht. Regelmatig kwamen vertegenwoordigers op het terrein van het Nederlands volksleven samen: zowel uitvoerders als degenen die er studie van maakten.
Samen met het Volkskundig Genootschap organiseerde het Beraad ieder jaar een Volkskundedag, die de folkloristiek en haar problematiek, met behoud van wetenschappelijke kwaliteit, wilde voorleggen aan een breder publiek van belangstellenden.

Het archief bestaat uit: statuten en huishoudelijk reglement, stukken betreffende de registratie in het stichtingenregister, jaarverslag over 1956, agenda's en verslagen van vergaderingen, ingekomen en minuten van uitgegane stukken, stukken betreffende rijksubsidies en jaarrekeningen.

resultaat: Literatuur:
Albert van der Zeijden, De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. De ondersteuning van de volkscultuurbeoefening in Nederland 1949-1992. Nederlands Volkskundig Genootschap, Beraad voor het Nederlands Volksleven, Informatiecentrum Volkscultuur, Utrecht 2000.

Openbaar.

55 inventarisnummer(s)

  

terug

160:1
Statuten en huishoudelijk reglement van de Stichting Beraad voor het Nederlands volksleven, gevestigd te Amsterdam. Met bijlagen. 1960-1962. 1 omslag.
160:2
Stukken betreffende de registratie in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam. 1981, 1984. 1 omslag.
160:3
Jaarverslag over 1956. 1957. 1 stuk.
160:4
Agenda's en verslagen van vergaderingen van het Centraal beraad voor het Nederlands volksleven. Met bijlagen. 1955-1957, 1960. 1 omslag.
160:5
Agenda's en verslagen van vergaderingen van het Centraal beraad voor het Nederlands volksleven. Met bijlagen. 1961-1970. 1 omslag.
160:6
Agenda's en verslagen van vergaderingen van het Centraal beraad voor het Nederlands volksleven. Met bijlagen. 1971-1975. 1 omslag.
160:7
Agenda's en verslagen van vergaderingen van het Centraal beraad voor het Nederlands volksleven. Met bijlagen. 1976. 1 omslag.
160:8
Agenda's en verslagen van vergaderingen van het Centraal beraad voor het Nederlands volksleven. Met bijlagen. 1977. 1 omslag.
160:9
Agenda's en verslagen van vergaderingen van het Centraal beraad voor het Nederlands volksleven. Met bijlagen. 1978. 1 omslag.
160:10
Agenda's en verslagen van vergaderingen van het Centraal beraad voor het Nederlands volksleven. Met bijlagen. 1979. 1 omslag.
160:11
Agenda's en verslagen van vergaderingen van het Centraal beraad voor het Nederlands volksleven. Met bijlagen. 1980. 1 omslag.
160:12
Agenda's en verslagen van vergaderingen van het Centraal beraad voor het Nederlands volksleven. Met bijlagen. 1981. 1 omslag.
160:13
Agenda's en verslagen van vergaderingen van het Centraal beraad voor het Nederlands volksleven. Met bijlagen. 1982. 1 omslag.
160:14
Agenda's en verslagen van vergaderingen van het Centraal beraad voor het Nederlands volksleven. Met bijlagen. 1983. 1 omslag.
160:15
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1955. 1 omslag.
160:16
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1956. 1 omslag.
160:17
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1957. 1 omslag.
160:18
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1958. 1 omslag.
160:19
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1959. 1 omslag.
160:20
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1960. 1 omslag.
160:21
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1961. 1 omslag.
160:22
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1962. 1 omslag.
160:23
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1963. 1 omslag.
160:24
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1964. 1 omslag.
160:25
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1965. 1 omslag.
160:26
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1966. 1 omslag.
160:27
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1967. 1 omslag.
160:28
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1968. 1 omslag.
160:29
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1969. 1 omslag.
160:30
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1970. 1 omslag.
160:31
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1971. 1 omslag.
160:32
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1972. 1 omslag.
160:33
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1973. 1 omslag.
160:34
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1974. 1 omslag.
160:35
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1975. 1 omslag.
160:36
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1976. 1 omslag.
160:37
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1977. 1 omslag.
160:38
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1978. 1 omslag.
160:39
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1979. 1 omslag.
160:40
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1980. 1 omslag.
160:41
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1981. 1 omslag.
160:42
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1982. 1 omslag.
160:43
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1983. 1 omslag.
160:44
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1984. 1 omslag.
160:45
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1985. 1 stuk.
160:46
Stukken betreffende de aanvraag en toekenning van rijkssubsidies. 1976-1984. 1 omslag.
N.B. bevat ook begrotingen.
160:47
Accountantsverklaringen en -rapporten inzake jaarrekeningen over 1958-1964 en 1971-1980. 1959-1965, 1972-1981. 1 omslag.
160:48
Stukken betreffende de Correspondentendagen gehouden op Huis Randenbroek bij Amersfoort. 1961, 1963-1968, 1970. 1 omslag.
160:49
Literatuurlijsten betreffende het Nederlands volksleven. 1970. 1 omslag.
160:50
Brieven van correspondenten. 1960-1962. 1 omslag.
160:51
Stukken betreffende een onderzoek door de correspondenten naar kinderspelen.
1963-1966. 1 omslag.
160:52
Stukken betreffende een onderzoek door de correspondenten naar eet- en drinkgewoonten.
1965-1966. 1 omslag.
160:53
Stukken betreffende een onderzoek door de correspondenten naar het gebruik van de verjaardag en de naamdag.
1967-1968. 1 omslag.
160:54
Stukken betreffende een onderzoek door de correspondenten naar huwelijksgebruiken.
1966-1967. 1 omslag.
160:55
Stukken betreffende een onderzoek door de correspondenten naar de rol van de jeugd bij volkskundige feesten en gebruiken.
1967-1969. 1 omslag.