Archieven & collecties

150 Collectie Antwerps Liedboek, 1935-1944

inhoud: Dirk Bax (1906-1976) was letterkundige en leraar Nederlands aan de Rijks-H.B.S. te Harlingen. Hij promoveerde in 1948 op het proefschrift Ontcijfering van Jeroen Bosch. Hij was hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Kaapstad.
In de dertiger jaren van de 20e eeuw werkte hij aan een niet-gerealiseerde uitgave van taalkundig en historisch commentaar bij het Antwerps Liedboeck van 1544.
De collectie bestaat uit fiches met bibliografische aantekeningen en losse aantekeningen betreffende het Antwerps Liedboek.

resultaat: B. Veurman en D. Bax. †Liederen en dansen uit West-Friesland; melodieŽn en teksten, verz. en van een inl. en commentaar voorz. Den Haag, 1944
D. Bax. Ontcijfering van Jeroen Bosch. Den Haag, 1948.

Openbaar.

17 inventarisnummer(s)

  

terug

150:1
Fiches "I Woordbetekenissen Antw. Lb. A-F; twijfelgevallen A-W". Z.j. 1 kaartenbak.
150:2
Fiches "II Woordbetekenissen Antw. Lb. G-O". Z.j. 1 kaartenbak.
150:3
Fiches "III Woordbetekenissen Antw. Lb. P-W". Z.j. 1 houten fichebak.
150:4
Fiches "IV Bibliografie Antw. lb en Ned. lied 16e eeuw. Woordbetekenissen Antw. Lb. A-H, S-W (twijfelgevallen)." Z.j. 1 kaartenbak.
150:5
Fiches "V Div. aantekeningen (woordbetekenissen, motieven, formules, etc.) m.b.t. Antw. liedboek.". Z.j. 1 kaartenbak.
150:6
Fiches "VI Motieven, woordbetekenissen, etc. en div. aantekeningen ten dele op volgnummer van Antw. Lb." Z.j. 1 kaartenbak.
150:7
Fiches "VII Syst. bibliografie van het Ned. lied in de 16e eeuw." Z.j. 1 kaartenbak.
150:8
Fiches "VIII Syst. bibliografie van het Ned. lied in de 16e eeuw." Z.j. 1 kaartenbak.
150:9
Aantekeningen p. 1-17. 1935-1936, Z.j. 1 map.
150:10
Aantekeningen p. 18-29. Z.j. 1 map.
150:11
Aantekeningen p. 30-52. Z.j. 1 map.
150:12
Aantekeningen p. 53-71. Z.j. 1 map.
150:13
Aantekeningen p. 72-91. Z.j. 1 map.
150:14
Aantekeningen p. 92-170. Z.j. 1 map.
150:15
Aantekeningen. Z.j. 1 map.
150:16
Aantekeningen. Z.j. 1 map.
150:17
Aantekeningen. 1939-1943, z.j. 1 map.