Archieven & collecties

149 Collectie Handschriften van de afdeling Dialectologie, 1773-1994

inhoud: Deze collectie bestaat uit inzendingen van informanten, bijvoorbeeld in de vorm van een in dialect geschreven feuilleton of een door de inzender samengesteld woordenboekje. Het zijn verzamelingen die het karakter van een kleine publicatie hebben.
De collectie bestaat uit handschriften en typoscripten.

Zie ook archief nr. 148

Openbaar.

eerste | volgende 44 | laatste | 1 t/m 100 van 144 | alle treffers

  

terug

149:1
Handschrift J. Claassen bestaande uit krantenknipsels vermoedelijk uit de Telegraaf en 4 schriften met door J. Claassen verzamelde uitdrukkingen en rijmpjes : Aardigheden en merkwaardigheden. ca 1924. 1 map.
N.B. "Dagboek van een Amsterdammer" en "Spotternij of sotternij"; geschonken door Mw. W. Claassen-Heij in1952. [c7]
17 J 01 / 52.252.
149:2
Typoscript E. Laurillard "Sprokkelhout, geschied- en letterkundige bijzonderheden". Amsterdam: 1887; voorzien van knipsels en aantekeningen van J. Claassen. 1 envelop.
N.B. Geschonken door Mw. W. Claassen-Heij in 1952.
52.255.
149:3
Typoscript Lambertus Jonker. Z.j. 1 map
N.B. Met aanvullingen en verbeteringen, verschaft door H. Sytstra hoofd der school te Vriezenveen geschonken in 1938
q 4 ND c4
149:4
Typoscript en handschrift. [1947-1949]. 1 omslag.
N.B. . "Walcherse volksraadsels"; verz., ingel. en vergeleken door W. Geldof. [uit de volksmond opgetekend in de jaren 1947-49] [c9]
17 H 08 / 57.226.
149:5
Typoscript W. Geldof.[1947-1949]. 1 omslag.
N.B. ."Bevelandse raadselboek; volksraadsels uit noord- en Zuid-Beveland"; verz., ingel. en vergeleken door W. Geldof. [uit de volksmond opgetekend in de jaren 1947-49]. Met brief van Geldof aan Meertens. Geschonken 1958. [c9]
17 H 08 / 57.226.
149:6
Handschrift J. Blankert. 1950. 1 map
N.B. Betreffende het dialect van Axel. [c9]
149:7
Handschrift Voestermans. 1916 - 1953. 1 map.
N.B. "Aanteekeningen over het dialect van Venlo" door P. Voestermans 36 j onderwijzer te Venlo zijn geboortestad. 1942-1943. Handsch. in dictaatcah. Gr. 4į
q 4 Nd c11 / 55.466
TwieŽ Venlose piotten in den Haag, door MaŽstro PiŽtro [d.i. P.G.H. Voestermans]. - Z.j., 6 p.
Typoscr. - Oorspr. versch. in de Nwe Venl. Cour. 1916. 55.466a.
Hoe bij zelfstandige naamwoorden in het Venlosch dialect klinkers en tweeklanken veranderen, door P.G.H. Voestermans. - Z.j., 5 p.
Typoscr. 55.466b
Typoscripten behorend bij handschrift "Aantekeningen over het dialect van Venlo" geschonken in 1957 voor mevrouw A. Voestermans.
Met 1 fotokopie van een knipsel over St. Lucas in Broekhuizens en Venloos dialect. [c11]
149:8
Handschrift W.G. Boot. 1951-1966. 1 map
N.B. Schetsen in Schouws dialect toegezonden in de periode 1951-1966 met correspondentie van Boot met Meertens en Daan. [c9]
20 H 02
149:9
Handschrift G. Boot. 1924-1946. 1 map
N.B. "Westfriese woorden en gezegden" opgetekend door G. Boot in de jaren 1924-1946. met 1 brief.
br. 4 ND c7
149:10
Handschrift S. de Boer. 1929-1932. 1 map.
N.B. "Het Texelse dialekt" van S. de Boer. 1932. Met schenkingsbrief gericht aan De Vooys van de Dialecten Commissie. Geschonken 1932.
4 ND c7 De Boer
149:11
Handschrift G.H. Wanink. Z.j. 1 map
N.B. Gebundelde fiches vormen het supplement op het in 1948 uitgegeven Twents-Achterhoekse woordenboek. Geschonken in 1954.
4 ND c 4 / 54.0539
149:12
Typoscript Jac. Volkers. Z.j. 1 map.
N.B. "Volksoverleveringen en gebruiken in Overijssel (Bathmen en Dalfsen)" bijeenverzameld door Jac. Volkers [c4]
17 H 06. Aanduiding op typoscript 79 A2.
149:13
Handschrift G.T. Crone. Z.j. 1 map
N.B. 2 schriften. "Het Drentsche volk in lief en leed". 80 B5
"Het Drentsche volk in hun werk en woord". 80 B6 [c3]
149:14
Handschrift G.A.N. Scheltema de Heere. ca 1885. 1 map.
N.B. "Nederlandsche rijmen" door G.A.W. Scheltema de Heere te Den Haag ca 1885.
17 H 06 / aanduiding op schrift: 76 A9
149:15
Handschrift Y. Kerkhof-Hoogslag. Z.j. 1 map.
N.B. 2 schriften met Leeuwarder dialectwoorden en uitdrukkingen die omstreeks 1900 nog in gebruik waren. Geschonken in 1954.
20 H 06a A tot S / 59.446
20 H 06b T tot Z / 59.447 [c2]
149:16
Handschrift W. Draaijer. Z.j. 1 map.
N.B. "Uit mijn jongensjaren; (persoonlijke herinneringen) [uit Deventer] door W. Draaijer oud-leraaar aan de H.B.S. te Leiden, geschonken door Mw. J. W. van der Woude-Schrek (Deventer) in 1955. Waarschijnlijk is dit handschrift een door de schrijver vervaardigde copie van een ander, dat in de Koninklijke Biliotheek te Den Haag berust.
20 H 06c / 55.560 [c4]
149:17
Handschrift H.J. Das. Z.j. 1 map
N.B. Schriften met aantekeningen en brieven over het dialect van West-Stellingwerf.
20 J 07, vermoedelijk geschonken in 1931
149:18
Knipsels van H.J. Das. Z.j. 1 map
N.B. In dialect van West-Stellingwerf.
20 J 07, vermoedelijk geschonken in 1931
149:19
Handschrift H.J. Das. Z.j. 1 doos
N.B. 3 schriften en losse aantekeningen ("Mengelingen") met woorden in het dialect van West-Stellingwerf met hun betekenis. Eveneens "De rottevager van Hamelen".
4 Nd C 2 Das / 63.162
149:20
Handschrift R. Kamman. 1969. 1 map.
N.B. "Woordenlijst van het dialect van Kuinre" door R. Kamman. [Gorssel], 1969. 211 blz.
4 Nd c4 / 71.705
149:21
Handschrift Jos. Jutte. Z.j. 1 map.
N.B. [Spreuken en spreekwoorden].
20 J 12, geschonken in 1944.
149:22
Handschrift Maria Rooijmans. 1914. 1 map.
N.B. "In den vergulden Ezel of Nieuwe Herbergier". Toneelstuk. Herkomst onbekend.
149:23
Handschrift E. Nieuwkoop. -1960. 1 map.
N.B. Twee schriften met kinderlied en kinderspel in het land van Altena. Geschonken in ... en 1962.
17 H 13 / 54.234 en 62.260
149:24
Handschrift M. de Vries. 1853-1955. 1 map.
N.B. Lessen over de Hollandsche taal, 1853. Logica door Prof. Stufken 1854-1855. Aangekocht 1955 uit de bibliotheek van F. Tiemeyer; geschonken door Jo Daan 1984.
149:25
Handschrift bestaande uit 4 schriftjes met recepten. 1806. 1 map
N.B. "van A tot F"; "van G tot M"; "van N tot R"; "van S tot Z".
20 J 13
149:26
Typoscript K. Lantermans. 1940. 1 map.
N.B. Woordenlijst van het dialect van de Over-Betuwe, zooals dat omtrent de eeuwwisseling werd gesproken, naar gegevens verzameld in de jaren 1915-1940. In bruikleen ontvangen in 1954 van de zoon P. Lantermans.
q 4 ND c5
149:27
Handschrift J. Vissers [pater Sylverius van Veghel O.F.M. cap] . 1959. 1 map
N.B. Veghelse woorden, uitdrukkingen en zegswijzen in verschillende zendingen losse velletjes geschonken van 1952 tot 1959. [c10]
K 01
149:28
Handschrift Stramproys Woordenboek I. Z.j. 1 map.
N.B. A t/m kut: op losse kaarten, kwaag t/m niksnutten in schrift. Met los bijgevoegde literatuurlijst. Auteur en herkomst onbekend [c11]
149:29
Handschrift Joh. Hepp. Z.j. 1 map.
N.B. Woordenboek van het Soesters Dialect. Een dictaatcahier met losse blaadjes. [c5]
149:30
Handschrift C. Kes. 1959. 1 map
N.B. Handschrift van kermisbrief uit 1756 en 1757 en typoscripten van voordrachten uit 1959 en toneelstuk van oud wethouder te Marken.
149:31
KopieŽn van handschrift Jan de Jong van een dagboek uit Lekkerkerk 18e eeuw. Z.j. 1 map
N.B. Herkomst onbekend. Vervagende fotokopieŽn.
K 02
149:32
Typoscripten. Z.j. 1 map.
N.B. Avant-Propos (over Vlaamse volkspoezie); Een deuoot ende Profitelyk Boecxken / D.F. Scheurleer, 1889; Liedjes die voor twee of meer spelletjes worden gebruikt. Herkomst onbekend.
149:33
Typoscripten van toneelstukken in dialect. Z.j. 1 map.
N.B. Van A.H. Polman: De dievenvangers; Toch blie; De zwarte zigeuner [geschonken in 1942]. Van Herman de Boer: De twy gezusters [herkomst onbekend].
149:34
Typoscript betreffende datiefconstructie. Z.j. 1 map.
N.B. Constructies met belanghebbend voorwerp en met hebben plus infinitief van Theo Schoenmakers en Aad van de Ende.
149:35
Handschrift P. Kistenmaker. 1946-1961. 1 map.
N.B. In het dialect van Andijk (E 036) [c7]
149:36
Handschrift J. Veld. 1953. 1 map.
N.B. 1 schrift met het Westfries dialect zoals het gesproken werd rond 1880 (geschonken in 1936) en 2 toneelstukken in het dialect van Andijk (E 036). [c7]
149:37
Typoscript F. Heimessen. 1949. 1 map.
N.B. Teksten in het dialect van Utrecht. [c6]
149:38
Handschrift. Z.j. 1 map.
N.B. 81 p. in het dialect van Andijk (E 036) [c7]
149:39
Handschrift P. v.d. Kooi. Z.j. 1 map
N.B. Gedicht in Hindeloper dialect uit 1729 met vertaling en aantekeningen. [c6]
149:40
FotokopieŽn van typoscript W. Bakker. 1975-1983. 1 map.
N.B. Bijlagen bij brieven gericht aan A. Beugels (Drents woordenboek) met dialectaantekeningen voor Meppel. [c3]
149:41
Handschrift G.L. Berk / Gait van 't VeerkŲppien "Uit een oud stadje; Kamper stukjes ". Z.j. 1 map
N.B. Hs. D F 90 / 56.0016 [c4]
149:42
Handschrift K. van der Kamp. Z.j. 1 map
N.B. Verhalen in dialect van Kampen. [c4]
149:43
Fotokopie van handschrift G. Knol. 1980. 1 map.
N.B. Betreffende sterke werkwoorden in het dialect van Ruinerwold met aantekeningen van Ton Goeman. [c3]
149:44
Handschrift H.I.H. Groneman. 1905. 1 map.
N.B. "Iets over de volkstaal in de omstreken van Zutphen" en "Verdwijnende schatten". [c4]
149:45
Handschrift H.J. Krebbers. 1934. 1 map.
N.B. Betreffende het dialect van Vorden. [c5]
149:46
Handschrift Dreugist [ ps. H.L. Radstake]. 1947-1965. 1 map.
N.B. Tekst over het dialect van Doesburg en woorden en uitdrukkingen. [c5]
149:47
Handschrift G. Schenkel. 1961-1962. 1 map.
N.B. Verhalen in het dialect van Rolde met twee prentbriefkaarten 1903 en 1949. [c3]
149:48
Typoscript "Oude Diepenheimse namen en gezegden". 1965. 1 map
N.B. Geschonken door W. Rietman, een van de samenstellers. [c4]
149:49
Handschrift B. te Lintelo. Z.j. 1 map
N.B. Dialectschetsen over het boerenleven te Haaksbergen omstreeks 1880. [c4]
149:50
Handschrift J.F.J. Walhout. 1950. 1 map.
N.B. Ca 90 pagina's betreffende het dialect van Heinkenszand (I 087). [c9]
149:51
Handschrift J. Was. ca 1840. 1 map.
N.B. "Cadzandsche woorden" verzameld door Ds. J. Was; geschonken in 1936 met bemiddeling van den heer C. Hollestelle door het gemeentebestuur van Tholen. [c9]
149:52
Handschrift E.S. Cuelenaere. 1944. 1 map
N.B. 2 schriften betreffende het dialect van Aardenburg. [c9]
149:53
Handschrift Fons Baert. Z.j. 1 map.
N.B. 2 schriften "Herinneringen uit mijn jonkheid door een oude Koewachtenaar".
17 J 15. Met schenkingsbrief van F. Baert 1960. [c9]
149:54
Handschrift A.D. Baert. 1944-1960. 1 map.
N.B. 1 omslag met brieven en losse aantekeningen, 7 schriftjes, alles betreffende het dialect van Koewacht. [c9]
149:55
Handschrift W.H. Bulten. 1969. 1 map.
N.B. 3 schriftjes betreffende het dialect van Beuzekom. [c5]
149:56
Handschriften en typoscript A. Dorsman. 1936-1966. 1e van 2 mappen.
N.B.o.a. "De conjuratione catilinae historia overgezet in het Schevenings dialect" - 2 schriften, 1966; "Beknopte grammatica van het Scheveningse dialect". - 2 schriften., 1966. [c8]
149:57
Handschriften en typoscript A. Dorsman. 1936-1966. 2e van 2 mappen.
N.B. o.a. "Glossarium van het Scheveningse dialect". - z.j., 46 p; De gelijkenis van de verloren zoon. 1939, 3 p. - Beschrijving van het kuipersvak te Vlaardingen. 1959 [c8]
149:58
Typoscript Kurzus Bredaos. 1980-1983. 1 map.
N.B. Met krantenknipsels en schenkingsbrief. [c10]
149:59
Typoscript W. Bodrij. Z.j. 1 map
N.B. Herinneringen aan het dagelijks leven in oud-Leiden / Volkshumor. [c8]
149:60
Handschrift G. Janssen. Z.j. 1 map.
N.B. "Gie-l van 't Treempelt, schetsen 1-4" in het dialect van Vierlingsbeek en "De rowwes" in het dialect van Afferden. [c10]
149:61
Handschrift J. Spee. Z.j. 1 map.
N.B. 2 schriften betreffende het dialect van Grevenbicht (L 425). [c11]
149:62
Handschrift J.B.J. Meekes. Z.j. 1 map.
N.B. 1 schrift betreffende het dialect van Vragender (M 007*). [c5]
149:63
Typoscript G.J.H. Krosenbrink. Z.j. 1 map
N.B. Tekst van een aantal radiolezingen "Boerngekheid en boernwiesheid" in het dialect van Winterswijk. [c5]
149:64
Handschrift J.B. ten Bokkel. 1958-1959. 1 map
N.B. Aantekeningen bij feuilleton van Herman van Velzen in de Graafschapbode betreffende het dialect van Winterswijk (M013) en Varsseveld (M 004). [c5]
149:65
FotokopieŽn van het handschrift Aafje Gijsen. 1773. 1e van 4 mappen.
N.B. De taal van Aafje Gijsen als bron van het achttiende- eeuws / Jo Daan
Speciale aflevering van Anno 1961, Zaans cultuur-historisch tijdschrift (1988), no. 106. 19 p.[c7]
149:66
FotokopieŽn van het handschrift Aafje Gijsen. 1774.1. 2e van 4 mappen.
N.B. De taal van Aafje Gijsen als bron van het achttiende- eeuws / Jo Daan
Speciale aflevering van Anno 1961, Zaans cultuur-historisch tijdschrift (1988), no. 106. 19 p. [c7]
149:67
FotokopieŽn van het handschrift Aafje Gijsen. 1774.2. 3e van 4 mappen.
N.B. De taal van Aafje Gijsen als bron van het achttiende- eeuws / Jo Daan
Speciale aflevering van Anno 1961, Zaans cultuur-historisch tijdschrift (1988), no. 106. 19 p. [c7]
149:68
FotokopieŽn van het handschrift Aafje Gijsen. 1775. 4e van 4 mappen.
N.B. De taal van Aafje Gijsen als bron van het achttiende- eeuws / Jo Daan
Speciale aflevering van Anno 1961, Zaans cultuur-historisch tijdschrift (1988), no. 106. 19 p. [c7]
149:69
Typoscript H. Wieringa. 1930. 1 map
N.B. Toneelstuk in Gronings dialect. [c1]
149:70
Handschrift H. Brijker. Z.j. 1 map.
N.B. Fryske ludleare. [c2]
149:71
Handschrift G. Knop. 1931-1932. 1 map.
N.B. "Over Schielge, Schielger toal en Schielger minsken" [c2]
149:72
Handschrift G.H. Sekhuis. 1937-1953. 1 map.
N.B. Aantekeningen bij teksten in de Twentsche almanak. [c4]
149:73
Handschrift B. te Lintelo. 1943. 1 map.
N.B. "Twentsge sprŲkke en sprŲkveurde". [d4]
149:74
Handschrift H.L. Bezoen. 1930. 1 map.
N.B. "Enkele opteekeningen uit de tongvallen van Borne, Hengelo, Hengevelde, Vrienzenveen, Goor, Delden". [c4]
149:75
Handschrift G. Boot. 1946-1948. 1 map.
N.B. Enkele korte verhalen in het Westfries. [c7]
149:76
Handschrift Hain de Molenaar. 1933. 1 map.
N.B. Enkele liederen met begeleiding met tekst in het Zaans. Geschonken door T. Stelder in 1935 [c7]
149:77
Handschrift C. F. van der Feen de Lille-Fontein Verschuir. [1931]. 1 map.
N.B. Betreffende Kennemerland. [c8]
149:78
Typoscript P. Kistenmaker. 1963. 1 map.
N.B. West-Friese woordenlijst. [c7]
149:79
Handschrift J. M.M. Aleva. Z.j. 1 map.
N.B. Verhandeling over "oom" n.a.v. dialectvragenlijst 5.
149:80
Handschrift C. Missu. [1964]. 1 map.
N.B. Door schrijver geschonken in 1964.
149:81
Handschriften met betrekking tot benaming aal en paling. Met aantekeningen van Daan, Heikens en Van Doorn. 1967 en z.j. 1 map
N.B. Gegevens zijn afkomstig uit dialectvragenlijst 10 (1946) vraag 26.
149:82
Aantekeningen met betrekking tot karnen, enige gedachtenwisselingen ten behoeve van het tot stand komen van een vragenlijst hierover. 1963 -1980 en z.j. 1 omslag.
149:83
Aantekeningen van zegslieden met betrekking tot karnen. 1975. 1 omslag.
N.B. Met prototype van een vragenlijst.
149:84
Onderzoeksdossier van de werkgroep inzake geheimtaal IJmuiden. 1994. 1 map.
N.B. Omgekeerd praten. [c7]
149:85
Typoscripten en handschriften betreffende het dialect van de Krimpenerwaard. 1981 - 1995. Z.j. 1 map.
N.B. Met dialectinventarisatie door Stichting Streekmuseum 'Crimpenerhof', typoscript van een lezing (door Jan Berns ?) en enkele handschriften uit Gouderak, Stolwijk, Ammerstol en Lekkerkerk. [c5]
149:86
Typoscripten, krantenknipsels en handschriften van P.W. de Zeeuw betreffende het dialect van de Hoeksche Waard. 1969-1986. 1 map.
N.B. Hoekschewaardse vertellingen / verzameld door de werkgroep dialecten Hoeksche Waard van het Streekmuseum in het Hof van Assendelft in Heinenoord ; samengest. door P.W. de Zeeuw ; geÔll. door D. Stooker. - 2 dl. - 's-Gravendeel : Robbemond, 1984-1985 : ill. ; 20 cm [c8]
149:87
Typoscripten, brieven, aantekeningen en documentatie betreffende de Nederlands duitse contactsituatie en het dialect van Millingen in het bijzonder. 1990 en z.j. 1 map.
149:88
Typoscript betreffende het dialect van Aalsmeer van M. 't Hart. z.j., 1993. 1 map.
N.B. Bestaande uit een lijst, een supplement A en een supplement juni 1993. [c7]
149:89
Typoscript betreffende het Zaans dialect. ca. 1975. 1 map.
N.B. Een verkorte versie van de doctoraalscriptie van Frank Jansen. [c7]
149:90
Interkom 7:37. 1978. 1 map.
N.B. Tijdschriftaflevering waarin een artikel van Bert de Haar over dialectologie op de middelbare school.
149:91
Typoscript spellingvereenvoudiging. 1974. 1 map.
N.B. Tijdschriftaflevering
149:92
Typoscript H.L Bezoen met woorden en uitdrukkingen uit Taal en volk van Twente. z.j. 1 map.
N.B. Met een woordregister uit "Zur Terminologie der Flachsbereitung in den Germanischen Sprache door Ragnar Jirlow. [c4]
149:93
FotokopieŽn van krantenfeuilleton "Nag effies dutte" van Joop van Diepen nr. 1 - 111. 1986 - 1988. 1 map.
N.B. In westfries dialect. ontbreekt nr. 73. [c7]
149:94
Typoscripten en manuscripten met betrekking tot het dialect van Koewacht. 1975 (1993). 1 map
N.B. Scriptie door Annelies Poppe en Christianne Pauwels, leerlingen van pedagogische academie te Breda. Met een brief van R.E.M. Boddaert. [c9]
149:95
Typoscripten en manuscripten met betrekking tot het dialect van Lienden. 1975. 1 map.
N.B. Scriptie door Dick de Lange. [c5]
149:96
Typoscripten en manuscripten en 2 schriften met woorden van A. van Engelen met betrekking tot het dialect van Helvoirt. 1974 - 1988. 1 map.
N.B. Een cassetteband zou bijgeleverd zijn. [c10]
149:97
Manuscript met woorden van J. de Ridder met betrekking tot het dialect van Zeist. 1951 - 1983. 1 map.
N.B. Een deel van de verhandeling is ingesproken op band. [c6]
149:98
Handschrift met materiaal dialectenquete Schrijnen, van Ginneken en Verbeeten en Aardrijkskundig genootschap 1879 en 1895, Kloeke en Koninklijke Academie. 1934. en z.j. 1 map.
N.B. 2 schriften vermoedelijk van Noordegraaf.
149:99
Manuscript "De verhouding van de Amsterdamse volkstaal van het begin van de 17e eeuw tot de hollandse dialecten van vroeger en later tijd". Z.j. 1 map.
N.B. 1 schrift. [c7]
149:100
Handschrift Groningsch en Drentsch. Z.j. 1 map.
N.B. volgens dr G.H. Kocks zijn de drentse woorden letterlijk overgeschreven uit [Jan] Pan. c1, c3]