Archieven & collecties

142 Collectie Nieuwe Winkler, 1996-2002

inhoud: Johan H. Winkler (1840-1916), arts, bestudeerde de Friese taal en geschiedenis. In 1874 publiceerde hij het boek Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon, waarin hij voor een groot aantal Nederlandse en Friese dialecten in Nederland, Vlaanderen en Duitsland een vertaling optekende van de parabel van de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15:11-32). In 1996 werd dit voor Nederland herhaald door dr. Harrie Scholtmeijer, medewerker van het Meertens Instituut. Aan informanten uit dezelfde plaatsen als waar Winkler geweest was, werd de tekst van hetzelfde fragment voorgelegd (in een Nederlandse vertaling gebaseerd op die van het Nederlands Bijbel Genootschap), met de vraag deze in het eigen dialect te vertalen. Het resultaat van dit onderzoek zijn 82 nieuwe vertalingen van de parabel in hedendaagse Nederlandse dialecten. Zij zijn op de website te vinden.
De collectie bestaat uit dialecttranscripten, typoscripten en aantekeningen.

resultaat: Naast het Nederlands. Dialecten van Schelde tot Schiermonnikoog, Harrie Scholtmeijer (Contact, Amsterdam/Antwerpen, 1999).
Har Brok, ‘Het Dialecticon van Johan Winkler.’ In: Alledaagse Dingen I, 1998, p. 13-15.
www.meertens.knaw.nl/books/winkler/.

Openbaar.

4 inventarisnummer(s)

  

terug

142:1
Typoscripten betreffende het project "De nieuwe Winkler". Z.j., 1994-1997. 1 omslag.
N.B. Diverse versies van de projectbeschrijving. Afkomstig van Har Brok.
142:2
Aantekeningen en documentatie betreffende het project "De nieuwe Winkler". Z.j., 1994-1997. 1 omslag.
N.B. Afkomstig van Har Brok en Jan Berns.
142:3
Typoscript van "De verloren zoon" in het dialect van Genemuiden en Drente. Met een begeleidende brief van de hand van Riek van der Wulp-Heutink gedateerd 4 november 2002. 2002. 1 omslag.
142:4
Vragenlijst en dialectvertaling van gelijkenis van de verloren zoon. 1996-1999. 1 doos.
N.B. Ca 80 vertalingen, 2 cassettebandjes