Archieven & collecties

130 Collectie inzake oude maten en gewichten, 1936-1990

inhoud: Onderzoeksmateriaal van J.M. Verhoeff, van 1979-1993 als onderzoeker werkzaam bij het Meertens Instituut, ten behoeve van de publicatie Oude Maten en gewichten .
Het archief bestaat uit correspondentie, aantekeningen, fotokopieŽn van bronnenmateriaal, documentatie en fiches.

resultaat: J.M. Verhoeff, J.M., De oude Nederlandse maten en gewichten (P.J.†Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, Amsterdam, 1982 [= Publikaties van het P.J.†Meertens-Instituut, nr.†3])

Openbaar.

12 inventarisnummer(s)

  

terug

130:1
Correspondentie tussen J.M. Verhoeff en diverse personen en instellingen.
1970-1977, 1981-1990. 1 omslag.
130:2
FotokopieŽn van tijdschriftartikelen en archiefstukken. 1970-1972, z.j. 1 omslag.
130:3
Grondkaarten naar G. Kloeke met daarop aantekeningen betreffende oude maten en gewichten. Z.j.
130:4
Aantekeningen betreffende het bronnenmateriaal. Z.j. 1 omslag.
130:5
Aantekeningen betreffende oude maten en gewichten in de provincie Noord-Holland. Z.j. 1 omslag.
130:6
FotokopieŽn van bronnenmateriaal. Z.j. 1 omslag.
130:7
Stukken betreffende de Landmatencommissie. 1960-1962, z.j. 1 omslag.
130:8
Aantekeningen en stukken betreffende bronnenmateriaal. 1936, 1939, 1965-1970, z.j. 1 omslag.
130:9
Stukken afkomstig van J. Berghs te Baexem betreffende oude maten en gewichten. 1972-1973. 1 omslag.
130:10
Handleiding bij het Corpus Molemaans - Thiry. Naamkundig repertorium. Machinale bewerking van de onuitgegevn toponymische dokumentatie uit Nederlandstalig BelgiŽ (1925-1975). 1 deel.
130:11
Fiches maten en gewichten. Z.j. 19 dozen fiches.
N.B. Bevat:
1. Gewichten A-Z en maten A-G
2. Maten H-Z
3. Inhoudsmaat voor droge waar A-K
4. Inhoudsmaat voor droge waar L-Z
5. Lengtemaat
6. Oppervlaktemaat
7. Maten (N.H.) diversen
8. Inhoudsmaat voor natte waar A-N
9. Inhoudsmaat voor natte waar O-Z
10. BibliografieŽn. Misbruik van maten en wanverhoudingen.
11. Metriek stelsel glossarium
12. Maten en gewichten A-D
13. Maten en gewichten E-H
14. Maten en gewichten I-N
15. Maten en gewichten O-S
16. Maten en gewichten T-Z
17. Bijzondere maten, gewichten, diversen
18. Fiches maten en gewichten
19. Fiches maten en gewichten
130:12
Ingekomen brief J. Diederen. 2004. 1 omslag