Archieven & collecties

128 Archief van het Nederlands Volkskundig Genootschap, 1949-1984

inhoud: Het Nederlands Volkskundig genootschap werd in 1949 opgericht. K. ter Laan was voorzitter en P.J. Meertens secretaris. De doelstelling was alle Nederlandse folkloristen te verenigen en een forum te bieden voor vraagstukken op het gebied van de Nederlandse volkskunde. Het Genootschap gaf sinds 1951 het tijdschrift Neerlands Volksleven uit.

Het archief bestaat uit: statuten, huishoudelijk reglement, stukken betreffende de koninklijke goedkeuring, doelstelling van de vereniging, jaarverslagen, agenda's en verslagen van vergaderingen van het bestuur, ingekomen en minuten van uitgegane stukken, jaarrekeningen, stukken betreffende (ere)lidmaatschappen en onderscheidingen, lijsten met abonnees van het tijdschrift Neerlands Volksleven en de Volkskundedagen.

resultaat: Albert van der Zeijden, De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. De ondersteuning van de volkscultuurbeoefening in Nederland 1949-1992. Utrecht, 2000.

Openbaar.

14 inventarisnummer(s)

  

terug

128:1
Statuten, huishoudelijke reglement en koninklijke goedkeuring van de vereniging Nederlands Volkskundig Genootschap. Met bijlagen. 1949, 1960-1961. 1 omslag.
128:2
Stukken betreffende de doelstelling van de vereniging. 1959. 1 omslag.
128:3
Jaarverslagen over 1956-1959 en 1961-1972. 1958, 1960-1960, 1962-1973. 1 omslag.
128:4
Agenda's en verslagen van algemene ledenvergaderingen. Met presentielijsten. 1950, 1959-1974. 1 omslag.
128:5
Agenda's en verslagen van vergaderingen van het bestuur. 1951, 1954-1955, 1959-1965, 1967-1974. 1 omslag.
128:6
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1950-1960. 1 omslag.
128:7
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1961-1970. 1 omslag.
128:8
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1971-1980. 1 omslag.
128:9
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1981-1984. 1 omslag.
128:10
Accountantsrapporten inzake jaarrekeningen over 1958-1979. 1959-1980. 1 omslag.
128:11
Stukken betreffende (ere)lidmaatschappen en onderscheidingen. 1960-1967, 1969-1970, 1972. 1 omslag.
128:12
Lijsten abonnees tijdschrift Neerlands Volksleven. 1979. 1 omslag.
128:13
Stukken betreffende de Volkskundedagen, georganiseerd in samenwerking met het Beraad voor het Nederlands Volksleven. 1960-1965. 1 omslag.
128:14
Stukken betreffende de Volkskundedagen, georganiseerd in samenwerking met het Beraad voor het Nederlands Volksleven. 1966-1972. 1 omslag.