Archieven & collecties

127 Collectie van de Vereniging Lokale en regionale geschiedbeoefening, (1987) 1992 - 1999

inhoud: In oktober 1992 werd door het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg de Vereniging Lokale en regionale geschiedenis opgericht. Zij kwam voort uit de Werkgemeenschap (later Sectie) lokale en regionale geschiedenis van de Stichting Historisch Onderzoek (SHO). De vereniging had als doel de bevordering van het onderzoek op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis van Nederland. Verschillende medewerkers van het Meertens Instituut participeerden hierin. In 1999 werd de vereniging opgeheven.

De collectie bestaat uit: stukken van medewerkers van het Meertens Instituut betreffende de oprichting, agenda's en verslagen met bijlagen van bestuurs- en ledenvergaderingen, ledenlijsten, ingekomen en uitgegane stukken, stukken betreffende de Eismaprijs en nieuwsbrieven van de SHO.

Openbaar.

12 inventarisnummer(s)

  

terug

127:1
Stukken betreffende de oprichting van de Vereniging Lokale en regionale geschiedenis. 1991-1992. 1 omslag.
127:2a
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Werkgemeenschap lokale en regionale geschiedenis. Met bijlagen. 1977-1980. 1 omslag.
127:2
Stukken betreffende de inschrijving in het Verenigingenregister. 1993. 1 omslag.
127:3
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Werkgemeenschap lokale en regionale geschiedenis. Met bijlagen. 1981-1991. 1 omslag.
127:4
Agenda's en verslagen van ledenvergaderingen. Met bijlagen. 1992-1994, 1999. 1 omslag.
127:5
Agenda's en verslagen van vergaderingen van het bestuur. Met bijlagen. 1992-1994, 1998. 1 omslag.
127:6
Ledenlijsten. 1992, 1995, z.j. 1 omslag.
127:7
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken. 1992-1996. 1 omslag.
127:8
Stukken betreffende de door de uitgeverij Eisma BV te Leeuwarden ingestelde tweejaarlijkse Eisma Prijs, bestemd voor de beste studie op het gebied van lokale en regionale geschiedenis in Nederland. 1992-1998. 1 omslag.
127:9
Jaarverslagen van de Stichting voor Historisch Onderzoek (SHO). 1980-1982, 1984. 1 omslag.
127:10
Nieuwsbrieven van de SHO. 1993-1998. 1 omslag.
127:11
Adressenlijst leden. 1983. 1 stuk.